castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

1516 emaitza aurkituta a letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - A aukera (zientifiko-teknologikoa)
cas - opción A (científico-tecnológica)


Gaia: Hezkuntza eus - A eredu
cas - modelo A


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - a priorizko dedukzio
cas - deducción a priori


Gaia: Literatura eus - abangoardia mugimendu
cas - vanguardista, movimiento


Gaia: Literatura eus - abangoardismo
cas - vanguardismo


Gaia: Titulazioa eus - abelazkuntzako ustiategietako teknikari
cas - técnico de explotaciones ganaderas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - abeltzaintzako ustiategi
cas - explotación ganadera


Gaia: Titulazioa eus - abeltzaintzako ustiategietan teknikari
cas - técnico en explotaciones ganaderas


Gaia: Literatura eus - abentura
cas - aventura


Gaia: Literatura eus - abentura (filma, eleberria)
cas - acción (película, novela de)


Gaia: Literatura eus - abenturazko eleberri
cas - novela de acción


Gaia: Literatura eus - abenturazko eleberri
cas - novela de aventuras


Gaia: Literatura eus - abenturazko film
cas - película de acción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - abesbatza
cas - coro


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - abesbatzen eta ahots-taldeen zuzendaritza
cas - dirección de coros y conjunto coral


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - abesbatzen zuzendaritza
cas - dirección de coros


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - abiakari
cas - incoativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - abilezia / trebetasun
cas - habilidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - abilezia / trebetasun
cas - habilidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - abilezia kognitibo / trebetasun kognitibo
cas - habilidad cognitiva


Gaia: Hezkuntza eus - abilezia logiko-matematiko
cas - habilidad lógico-matemática


Gaia: Hezkuntza eus - abilezia logiko-matematikoetan haste
cas - iniciación en habilidades lógico-matemáticas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - abilezia praktiko / trebetasun praktiko
cas - habilidad práctica


Gaia: Titulazioa eus - abionikako mantentze-lanetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en mantenimiento de aviónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ablatibo
cas - ablativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ablatibo absolutu
cas - ablativo absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ablatibo agente / ablatibo egile
cas - ablativo agente


Gaia: Hezkuntza eus - abokatu
cas - abogado, da


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - absentismoaren eta gaixoaldi-bajen indize
cas - índice de absentismo y bajas por enfermedad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - absolutu
cas - absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - abstraktu
cas - abstracto, ta


Gaia: Literatura eus - absurdo
cas - absurdo


Gaia: Literatura eus - absurdoaren antzerki
cas - absurdo, teatro del


Gaia: Literatura eus - absurdoaren antzerki
cas - teatro del absurdo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ad hominem argumentu
cas - argumento ad hominem


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ad sensum (komunztadura) *
cas - ad sensum (concordancia) *

* Esaldiaren zentzuaren araberakoa, ez gramatika arauen araberakoa.
   Se hace según el sentido de la frase, no según las reglas gramaticales.


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ad sensum komunztadura
cas - concordancia ad sensum


Gaia: Literatura eus - adagio (Mus.)
cas - adagio (Mús.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adar
cas - rama (parte secundaria)


Gaia: Hezkuntza eus - adar / arlo
cas - rama


Gaia: Hezkuntza eus - adar espezializatu
cas - rama especializada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbializazio
cas - adverbialización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio / adizlagun
cas - adverbio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio deiktiko
cas - adverbio deíctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio erakusle
cas - adverbio demostrativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio erlatibo
cas - adverbio relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio erlatibo neutro
cas - adverbio relativo neutro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio erreferentzial
cas - adverbio referencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio esaldi / adberbiozko esaldi
cas - frase adverbial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio esaldi / adberbiozko esaldi
cas - adverbial, frase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio fokal
cas - adverbio focal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio lokuzio / lokuzio adberbial
cas - locución adverbial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio modalizatzaile
cas - adverbio modalizador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio pronominal
cas - adverbio pronominal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio sintagma
cas - sintagma adverbial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbio- / adberbiozko
cas - adverbial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adberbiozko adjektibo
cas - adjetivo adverbial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adibide
cas - ejemplo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - adibideak
cas - ejemplificación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adibidez / esaterako / esate baterako
cas - ejemplo, por


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adibidez / esaterako / esate baterako
cas - por ejemplo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adiera
cas - acepción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adiera / zentzu
cas - sentido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adiera denotatzaile
cas - sentido denotativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adiera konnotatibo
cas - sentido connotativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adiera zuzen
cas - sentido recto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazgailu sintaktiko
cas - indicador sintáctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazgarri
cas - indicio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazgarri
cas - representativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazgarri
cas - expresivo


Gaia: Literatura eus - adierazi
cas - significado


Gaia: Hezkuntza eus - adierazi
cas - dar a entender


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazi (vs adierazle)
cas - significado (vs significante)


Gaia: Hezkuntza eus - adierazle
cas - indicador


Gaia: Literatura eus - adierazle
cas - indicador


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - adierazle
cas - indicador


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - adierazle
cas - indicador


Gaia: Literatura eus - adierazle
cas - significante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazle (vs adierazi)
cas - significante (vs significado)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - adierazle demografiko
cas - indicador demográfico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - adierazle ekonomiko
cas - indicador económico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazle etenkor
cas - significante discontinuo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - adierazle logistiko
cas - indicador logístico


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen
cas - expresión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen
cas - expresión


Gaia: Literatura eus - adierazpen (ideia, legea...)
cas - enunciado (idea, ley...)


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen askatasun
cas - libertad de expresión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen baliokide
cas - equivalente, expresión


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen dinamikorako talde
cas - equipo de expresión dinámica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen esakune / asertzio esakune
cas - enunciado asertivo


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen estrategia / adierazpenerako estrategia
cas - estrategia de expresión


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen gaitasun
cas - capacidad de expresión


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen grafiko
cas - expresión gráfica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - adierazpen grafiko-plastikorako teknikak
cas - técnicas de expresión gráfico-plásticas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - adierazpen grafikorako eta komunikaziorako teknikak
cas - técnicas de expresión gráfica y de comunicación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - adierazpen grafikorako eta plastikorako teknikak
cas - técnicas de expresión gráfica y plástica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - adierazpen grafikorako teknikak
cas - técnicas de expresión gráfica


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen jarduera / adierazpenerako jarduera
cas - actividad de expresión


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen maila
cas - nivel de expresión


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen matematiko
cas - expresión matemática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen perpaus
cas - oración declarativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen perpaus
cas - oración enunciativa


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen teknika
cas - técnica de expresión


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpen-askatasunerako eskubide
cas - derecho a la libertad de expresión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen-perpaus negatibo
cas - oración declarativa negativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpen-perpaus positibo
cas - oración declarativa positiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adierazpenezko / adierazpen-
cas - enunciativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - adierazpide (Mat.)
cas - representación (Mat.)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - adierazteko gaitasun
cas - capacidad de expresar


Gaia: Hezkuntza eus - adimen aztura
cas - hábito intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - adimen gaitasun / gaitasun intelektual
cas - capacidad intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - adimen garapen / garapen intelektual
cas - desarrollo intelectual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adimen irudi / adimenezko irudi
cas - imagen mental


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - adimen irudi / adimenezko irudi
cas - imagen mental


Gaia: Hezkuntza eus - adimen jarrera / adimenezko jarrera
cas - actitud mental


Gaia: Hezkuntza eus - adimen test
cas - test de inteligencia


Gaia: Hezkuntza eus - adimen testuinguru
cas - contexto mental


Gaia: Hezkuntza eus - adimen urriko
cas - deficiente mental


Gaia: Hezkuntza eus - adimen-azturak eta lan-teknikak
cas - hábitos intelectuales y técnicas de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - adimen-gaitasun handi
cas - alta capacidad intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - adimen-gaitasun handiko ikasle
cas - alumno de alta capacidad intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - adimen-gaitasun handiko ikasleak
cas - alumnado con altas capacidades intelectuales


Gaia: Titulazioa eus - adimen-urritasunen azterketa eta tratamendu
cas - estudio y tratamiento de deficiencias psíquicas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adimenezko lexiko / lexiko mental
cas - léxico mental


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - adin goiztiar
cas - edad temprana


Gaia: Hezkuntza eus - adin nagusitasun
cas - mayoría de edad


Gaia: Hezkuntza eus - adingabeak hartu, babestu eta zaintzeko zentro
cas - centro de acogida, protección y tutela de menores


Gaia: Hezkuntza eus - adingabetasun
cas - minoría de edad


Gaia: Hezkuntza eus - aditu
cas - experto, ta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aditu
cas - experto, ta


Gaia: Titulazioa eus - aditu
cas - experto, ta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz
cas - verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz abiakari
cas - verbo incoativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz absolutu
cas - verbo absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz adjektibo
cas - adjetivo verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz arazle
cas - factitivo, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz aspektu
cas - aspecto verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz atributibo
cas - verbo atributivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz bihurkari
cas - verbo reflexivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz defektibo
cas - verbo defectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz deklaratzaile
cas - declarativo, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz deklaratzaile
cas - verbo declarativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz desinente
cas - verbo desinente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz dinamiko
cas - verbo dinámico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz ditrantsitibo
cas - verbo ditransitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz ekintza
cas - verbal, acción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz ekintza / aditzaren ekintza
cas - acción verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz elkarkari
cas - recíproco, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz elkarkari
cas - verbo recíproco


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz erazle
cas - verbo factitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz erlatibo
cas - verbo relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz erregimen
cas - régimen verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz erregular
cas - verbo regular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz erro
cas - radical verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz erro
cas - raíz verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz estatiko
cas - verbo estático


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz estilo
cas - estilo verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz flexio / aditz joko
cas - flexión verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz flexiodun
cas - verbo flexionado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz inpertsonal
cas - impersonal, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz inpertsonal
cas - verbo impersonal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz iragangaitz
cas - intransitivo, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz iragangaitz
cas - verbo intransitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz iragankor
cas - transitivo, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz iragankor
cas - verbo transitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz iraunkor
cas - verbo permanente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz irregular
cas - verbo irregular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz iteratibo
cas - verbo iterativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz izen
cas - sustantivo verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz jokatu
cas - verbo conjugado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz jokatu
cas - verbo en forma personal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz jokatugabe
cas - verbo en forma no personal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz joko
cas - conjugación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz kausatzaile
cas - verbo causativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz kopulatibo
cas - verbo copulativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz lagundu
cas - verbo auxiliado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz laguntzaile
cas - auxiliar, verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz laguntzaile
cas - verbo auxiliar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz lokuzio
cas - locución verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz modu
cas - modo verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz ondoko / aditzetik eratorririko
cas - postverbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz oso
cas - verbo pleno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz perifrasi
cas - perífrasis verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz predikatibo
cas - verbo predicativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz predikatu
cas - predicado verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz predikazio
cas - predicación verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz pronominal
cas - verbo pronominal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz puntual
cas - verbo puntual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz sasikopulatibo
cas - verbo pseudocopulativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz sintagma
cas - sintagma verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz tematiko
cas - verbo temático


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz- / aditzezko
cas - verbal (de verbo)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi
cas - tiempo verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi absolutu
cas - tiempo verbal absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi bakun
cas - tiempo verbal simple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi bukatu
cas - tiempo verbal pretérito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi burutu
cas - tiempo verbal de perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi erlatibo
cas - tiempo verbal relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi estilistiko
cas - tiempo verbal de uso estilístico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi ez-burutu
cas - tiempo verbal de imperfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aldi konposatu
cas - tiempo verbal compuesto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aditz-aldien egokitasun
cas - adecuación de los tiempos verbales


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aspektu burutu
cas - aspecto verbal perfectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aspektu errepikari
cas - aspecto verbal iterativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aspektu ez-burutu
cas - aspecto verbal imperfectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aspektu intentsibo
cas - aspecto verbal intensivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-aspektu puntual
cas - aspecto verbal puntual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-forma burutu
cas - forma verbal de perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-forma burutugabe
cas - forma verbal de imperfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-forma konposatu
cas - forma verbal compuesta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-joko defektibo
cas - conjugación defectiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-joko erregular
cas - conjugación regular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-joko irregular
cas - conjugación irregular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditz-perifrasi egresibo
cas - perífrasis verbal egresiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren elipsi
cas - elipsis verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren forma ez-pertsonal
cas - forma no personal del verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren forma inpertsonal
cas - forma impersonal del verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren forma pertsonal
cas - forma personal del verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren modifikatzaile
cas - modificador verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren osagarri
cas - complemento del verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren osagarri
cas - complemento verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren osagarri agente
cas - complento verbal agente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzaren osagarri zirkunstantzial
cas - complemento verbal circunstancial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzezko esaldi
cas - frase verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aditzondoko hitz
cas - palabra postverbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adizki / aditz forma
cas - forma verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibazio
cas - adjetivación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo
cas - adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo apokopatu
cas - adjetivo apocopado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo atributibo
cas - adjetivo atributivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo deskribatzaile
cas - adjetivo descriptivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo determinatzaile
cas - determinativo, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo determinatzaile
cas - adjetivo determinativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo epiteto
cas - adjetivo epíteto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo erakusle
cas - demostrativo, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo erakusle
cas - adjetivo demostrativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo erlatibo
cas - adjetivo relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo erreferentzial
cas - adjetivo referencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo erreferentzial
cas - referencial, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo esaldi / adjektibozko esaldi
cas - frase adjetival


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo ez-murrizgarri
cas - adjetivo explicativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo intzidental
cas - adjetivo incidental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo kalifikatzaile / nolakotasunezko adjektibo
cas - adjetivo calificativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo lokuzio / adjektibozko lokuzio
cas - locución adjetiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo lokuzio / adjektibozko lokuzio
cas - locución adjetival


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo mugagabe
cas - adjetivo indefinido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo mugatu
cas - determinado, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo murriztaile
cas - adjetivo restrictivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo sailkatzaile
cas - adjetivo clasificador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo sintagma
cas - sintagma adjetival


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo sintagma
cas - sintagma adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo substantibatu
cas - adjetivo sustantivado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo zehaztaile
cas - adjetivo especificativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo zenbatzaile
cas - numeral, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibo- / adjektibozko
cas - adjetival


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektiboaren gradu positibo
cas - grado positivo del adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektiboaren mailaketa
cas - gradación del adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjektibozko adberbio
cas - adverbio adjetival


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adjunktu
cas - adjunto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adlatibo destinatibo
cas - adlativo destinativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adlatibo soil (mendira)
cas - adlativo (al monte)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adlatiboaren gainean eraiki (mendirako)
cas - adlativo (para el monte)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - administratzaile (iz.)
cas - administrador, ra (sust.)


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio
cas - administración


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazio
cas - administración


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio araubide
cas - régimen administrativo


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio autonomo / administrazio autonomiadun
cas - administración autónoma


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - administrazio baimen / baimen administratibo
cas - permiso administrativo


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio bide / bide administratibo
cas - vía administrativa


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio egoera / egoera administratibo
cas - situación administrativa


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio espediente / espediente administratibo
cas - expediente administrativo


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio kidego
cas - cuerpo administrativo


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio kontratu / kontratu administratibo
cas - contrato administrativo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazio kudeaketa
cas - gestión administrativa


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio oroitidazki / oroitidazki administratibo
cas - memoria administrativa


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio publiko
cas - administración pública


Gaia: Titulazioa eus - administrazio publikoko prestakuntzako goi mailako teknikari
cas - técnico superior de formación de la administración pública


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio zentral
cas - administración central


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio zibil
cas - administración civil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazio- eta kudeaketa-prozesuak
cas - procesos de administración y gestión


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio- eta merkataritza-adar
cas - rama administrativa y comercial


Gaia: Hezkuntza eus - administrazio-bidea agortu
cas - agotar la vía administrativa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazio-kudeaketako prozesuak
cas - procesos de gestión administrativa


Gaia: Titulazioa eus - administrazio-kudeaketan teknikari
cas - técnico en gestión administrativa


Gaia: Titulazioa eus - administrazio-kudeatzaile
cas - gestor administrativo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazioa eta finantzak
cas - administración y finanzas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazioa eta kudeaketa
cas - administración y gestión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazioa eta zerbitzuak
cas - administración y servicios


Gaia: Titulazioa eus - administrazioan eta finantzetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en administración y finanzas


Gaia: Titulazioa eus - administrazioan eta finantzetan teknikari
cas - técnico en administración y finanzas


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko dokumentazio / dokumentazio administratibo
cas - documentación administrativa


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko eskala tekniko
cas - escala técnica administrativa


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko eta kudeaketako batxilergo
cas - bachiller de administración y gestión


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko eta kudeaketako batxilergo
cas - bachillerato de administración y gestión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazioko eta merkataritzako praktikak
cas - prácticas administrativas y comerciales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - administrazioko eta merkataritzako teknologia
cas - tecnología administrativa y comercial


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko eta zerbitzuetako langileen gastuak
cas - gastos de personal de administración y servicios


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko eta zerbitzuetako pertsonal (AZP)
cas - personal de administración y servicios (PAS)


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko kidego
cas - cuerpo de la administración


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko langileak / administrazioko langileria
cas - personal administrativo


Gaia: Hezkuntza eus - administrazioko zerbitzu orokor
cas - servicio administrativo general


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adnominal
cas - adnominal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - adostasun indize
cas - índice de conformidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - adstratu
cas - adstrato


Gaia: Titulazioa eus - aerolineako garraiorako pilotu (hegazkina-helikopteroa)
cas - piloto de transporte de línea aérea (avión-helicóptero)


Gaia: Titulazioa eus - aerolineetako pilotu
cas - piloto de líneas aéreas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aerotriangelatze
cas - aerotriangulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - afasia
cas - afasia


Gaia: Hezkuntza eus - afektibitate
cas - afectividad


Gaia: Hezkuntza eus - afekturako gaitasun
cas - capacidad afectiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - afektuzko / afektu-
cas - afectivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - afektuzko azentu
cas - acento afectivo


Gaia: Hezkuntza eus - afektuzko garapen / garapen afektibo
cas - desarrollo afectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aferesi
cas - aféresis


Gaia: Literatura eus - aferesi
cas - aféresis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - afrikari
cas - africado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - agente / egile
cas - agente


Gaia: Literatura eus - agerraldi *
cas - escena (parte) *

* Lehen ekitaldia, hirugarren agerraldia
   Primer acto, tercera escena


Gaia: Literatura eus - agertoki / antzeztoki / eszenatoki
cas - escena (lugar)


Gaia: Literatura eus - agertokian sartu
cas - entrar en escena


Gaia: Literatura eus - agertokian sartu
cas - escena, entrar en


Gaia: Hezkuntza eus - agindu
cas - orden (mandato)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - agindu aditz
cas - verbo de mandato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginduzko
cas - prescriptivo, va


Gaia: Hezkuntza eus - aginduzko / nahitaezko
cas - prescriptivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginduzko arau
cas - norma preceptiva


Gaia: Hezkuntza eus - aginduzko curriculum
cas - curriculum prescriptivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginduzko geroaldi
cas - futuro de mandato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginduzko gramatika
cas - gramática prescriptiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginduzko orainaldi
cas - presente de mandato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginduzko perpaus-modalitate
cas - modalidad oracional imperativa


Gaia: Hezkuntza eus - aginpide / aginte
cas - autoridad (atributo)


Gaia: Hezkuntza eus - agintari
cas - autoridad (persona)


Gaia: Hezkuntza eus - agintaritza
cas - autoridad (entidad)


Gaia: Hezkuntza eus - agintaritza akademiko
cas - autoridad académica


Gaia: Hezkuntza eus - agintaritza eskudun
cas - autoridad competente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginte
cas - mandato


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aginte aitorpen
cas - declaración de autoridad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginte perpaus
cas - oración imperativa


Gaia: Hezkuntza eus - aginte-organo kolegiatu
cas - órgano colegiado de gobierno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - agintera
cas - imperativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - agintera
cas - modo imperativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aginterazko aditz-modu
cas - modo verbal imperativo


Gaia: Hezkuntza eus - agintzeko gaitasun
cas - capacidad de mando


Gaia: Hezkuntza eus - agiri / dokumentu
cas - documento


Gaia: Literatura eus - agiri / manifestu
cas - manifiesto


Gaia: Hezkuntza eus - agiri bat formalizatu
cas - formalizar un documento


Gaia: Hezkuntza eus - agiri bidez egiaztatu
cas - acreditar documentalmente


Gaia: Hezkuntza eus - agiri bidez eta fede emanez egiaztatu
cas - acreditar documental y fehacientemente


Gaia: Hezkuntza eus - agiri fede-emaile
cas - documento fechaciente


Gaia: Hezkuntza eus - agortu / amaitu
cas - agotar


Gaia: Hezkuntza eus - agregatu
cas - agregado, da


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - agrokimika / nekazaritzako kimika
cas - agroquímica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - agurrei erantzun
cas - responder a saludos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahaleginaren balio
cas - valor del esfuerzo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ahaleginaren ebaluazio
cas - evaluación del desempeño


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahaleginezko burutugabe
cas - imperfecto de conato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahaleginezko lehenaldi burutugabe
cas - pretérito imperfecto de conato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalera
cas - potencial (conjugación)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalera
cas - tiempo verbal potencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalera
cas - modo potencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalera konposatu
cas - potencial compuesto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalerazko aditz-modu
cas - modo verbal potencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalezko perpaus
cas - potencial, oración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahalezko perpaus
cas - oración potencial


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen
cas - facultad (cualidad)


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen
cas - capacidad (poder)


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen didaktiko
cas - potencialidad didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen urriko / urritu
cas - disminuido, da


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen urriko / urritu
cas - discapacitado, da


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen urriko pertsona / pertsona urritu
cas - persona discapacitada


Gaia: Hezkuntza eus - ahalmen urriko pertsona / pertsona urritu
cas - persona disminuida


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahapaldi / estrofa
cas - estrofa


Gaia: Literatura eus - ahapaldi / estrofa
cas - estrofa


Gaia: Literatura eus - ahapaldi safiko
cas - sáfica , estrofa


Gaia: Hezkuntza eus - aho batez onartu
cas - aprobar por unanimidad


Gaia: Titulazioa eus - aho eta hortzen higienean goi mailako teknikari
cas - técnico superior en higiene bucodental


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aho-aparatuaren azterketa
cas - estudio de aparato bucal


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aho-hortzetako higiene
cas - higiene bucodental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aho-korapilo
cas - trabalenguas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aho-sabai
cas - paladar


Gaia: Hezkuntza eus - aholkulari
cas - asesor, ra


Gaia: Hezkuntza eus - aholkularitza
cas - asesoramiento


Gaia: Hezkuntza eus - aholkularitza
cas - asesoría


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aholkularitza eta laguntza
cas - asesoramiento y apoyo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahoskera / ebakera
cas - pronunciación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahostun
cas - sonoro, ra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahostuntasun
cas - sonoridad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots
cas - voz (fonética)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots apal
cas - voz baja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots bide
cas - canal vocal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots gora irakurri
cas - voz alta, leer en


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots gora irakurri / ozen irakurri
cas - leer en voz alta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots gorako irakurketa
cas - voz alta, lectura en


Gaia: Hezkuntza eus - ahots gorako irakurketa / ozen irakurtze
cas - lectura en voz alta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots gorako irakurketa / ozen irakurtze
cas - lectura en voz alta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahots gorako irakurketa / ozen irakurtze
cas - lectura en voz alta


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ahots hezkuntza
cas - educación vocal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots organo
cas - órgano vocal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots tinbre
cas - voz, timbre de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots tinbre
cas - timbre de voz


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahots-kordak
cas - cuerdas vocales


Gaia: Hezkuntza eus - ahoz adierazi
cas - verbalizar


Gaia: Literatura eus - ahozko (literatura)
cas - oral (literatura)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko / hitzezko
cas - oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko abilezia
cas - habilidad verbal


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko adierazpen (ekintza)
cas - expresión oral (acción)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko artikulazio-modu
cas - modo de articulación oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko azalpen / hitzezko azalpen
cas - oral, exposición


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko azalpen / hitzezko azalpen
cas - exposición oral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahozko azalpen / hitzezko azalpen
cas - exposición oral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahozko azalpen baterako gidoi
cas - guión para una exposición oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko azterketa
cas - examen oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko bitartekotza
cas - mediación oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko ekoizpenerako jarduera
cas - actividad de producción oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko hizkuntza
cas - lengua oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko hizkuntza
cas - lenguaje oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko interakzioaren planifikazio
cas - planificación de la interacción oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko jariotasun
cas - fluidez verbal


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko komunikazio
cas - comunicación verbal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahozko komunikaziorako bide
cas - instrumento de comunicación oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko literatura
cas - literatura oral


Gaia: Literatura eus - ahozko literatura
cas - literatura oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko modalitate
cas - modalidad oral


Gaia: Literatura eus - ahozko poesia
cas - poesía oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozko proba
cas - prueba oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko soinu
cas - sonido oral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahozko testuinguru
cas - contexto oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko tradizio
cas - tradición oral


Gaia: Literatura eus - ahozko tradizio
cas - tradición oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko tradizio
cas - oral, tradición


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ahozko tradizioko musika
cas - música de tradición oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozko transmisio
cas - transmisión oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozkoa ulertzeko gaitasun / ahozko gaitasun
cas - capacidad de comprensión verbal


Gaia: Hezkuntza eus - ahozkoa ulertzeko jarduera / ahozkoaren ulermenerako jarduera
cas - actividad de comprensión oral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahozkoa ulertzeko proba
cas - prueba de comprensión oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozkoaren interakzio
cas - interacción oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozkoaren ulermen
cas - comprensión oral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ahozkoaren ulermen
cas - comprensión oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozkoaren ulermen / ahozkoa ulertze
cas - comprensión oral


Gaia: Hezkuntza eus - ahozkoaren ulermen / hitz-ulertze
cas - comprensión verbal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahozkotasun
cas - oralidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ahul
cas - débil


Gaia: Hezkuntza eus - ahulgune
cas - punto débil


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ainguraketa puntu
cas - punto de anclaje


Gaia: Hezkuntza eus - aipatu
cas - hacer referencia


Gaia: Literatura eus - aipu / aipamen
cas - cita


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aipu / aipamen
cas - cita (mención)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aire egokitu, berokuntza, gas eta fluidoen sistemen instalazioak
cas - instalaciones de sistemas de acondicionamiento de aire, calefacción, gases y fluídos en general


Gaia: Hezkuntza eus - aire zabaleko jarduera / kanpoan egiten den jarduera
cas - actividad al aire libre


Gaia: Literatura eus - aire zabaleko teatro
cas - teatro al aire libre


Gaia: Titulazioa eus - aireespazioko ekipo eta materialetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en equipos y materiales aeroespaciales


Gaia: Titulazioa eus - airemotorretako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en aeromotores


Gaia: Titulazioa eus - airemotorretan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en aeromotores


Gaia: Titulazioa eus - airenabigazioan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en aeronavegación


Gaia: Titulazioa eus - airenabigazioko ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en aeronavegación


Gaia: Titulazioa eus - aireontzietako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en aeronaves


Gaia: Titulazioa eus - aireontzietan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en aeronaves


Gaia: Titulazioa eus - aireportuetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en aeropuertos


Gaia: Titulazioa eus - aireportuetan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en aeropuertos


Gaia: Titulazioa eus - aireportuko kontrolatzaile
cas - controlador aéreo


Gaia: Titulazioa eus - airezko defentsan eta materialetan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en materia y defensa aérea


Gaia: Hezkuntza eus - aisia
cas - ocio


Gaia: Hezkuntza eus - aisialdi eskola
cas - escuela de tiempo libre


Gaia: Hezkuntza eus - aisialdi eta astialdi
cas - ocio y tiempo libre


Gaia: Titulazioa eus - aisialdiko monitore
cas - monitor de tiempo libre


Gaia: Hezkuntza eus - aisialdiko zentro
cas - centro de ocio


Gaia: Hezkuntza eus - aisialdirako hezkuntza
cas - educación para el ocio


Gaia: Hezkuntza eus - aisialdirako jarduera
cas - actividad recreativa


Gaia: Hezkuntza eus - aitatasun
cas - paternidad


Gaia: Hezkuntza eus - aitortu gabeko ikastetxe pribatu / ikastetxe pribatu ez-aitortu
cas - centro privado no reconocido


Gaia: Hezkuntza eus - aitortutako gaikuntza / gaikuntza aitortu
cas - habilitación reconocida


Gaia: Hezkuntza eus - aitortutako ikastetxe / ikastetxe aitortu
cas - centro reconocido


Gaia: Hezkuntza eus - aitortutako ikastetxe ez-ofizial / ikastetxe ez-ofizial aitortu
cas - centro no oficial reconocido


Gaia: Hezkuntza eus - akademia
cas - academia


Gaia: Literatura eus - akademiko (adj.)
cas - académico, ca (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - akademiko (kargua)
cas - académico, ca (cargo)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akats
cas - vicio


Gaia: Hezkuntza eus - akats / errore
cas - error


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - akats / errore
cas - error


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akats / hankasartze / hutsegite
cas - error (por precipitación)


Gaia: Hezkuntza eus - akats fonetiko
cas - error fonético


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - akats indize / akatsen indize
cas - índice de defectos


Gaia: Hezkuntza eus - akats lexikal
cas - error lexical


Gaia: Hezkuntza eus - akats morfologiko
cas - error morfológico


Gaia: Hezkuntza eus - akats ortografiko
cas - error ortográfico


Gaia: Hezkuntza eus - akats pragmatiko
cas - error pragmático


Gaia: Hezkuntza eus - akats sintaktiko
cas - error sintáctico


Gaia: Hezkuntza eus - akats soziokultural
cas - error sociocultural


Gaia: Hezkuntza eus - akats soziolinguistiko
cas - error sociolingüístico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - akats tasa
cas - tasa de defectos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akitaniera
cas - aquitano (lengua)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - akonpainamendu
cas - acompañamiento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - akordeoi
cas - acordeón


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akronimia
cas - acronimia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akronimo
cas - acrónimo


Gaia: Literatura eus - akronimo
cas - acrónimo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akrostiko
cas - acróstico, ca


Gaia: Literatura eus - akrostiko
cas - acróstico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - akta / batzar agiri / bilera agiri
cas - acta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akta / batzar agiri / bilera agiri
cas - acta


Gaia: Hezkuntza eus - akta liburu
cas - libro de actas


Gaia: Hezkuntza eus - akta ofizial
cas - acta oficial


Gaia: Hezkuntza eus - akta osagarri
cas - acta complementaria


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aktak betetze
cas - cumplimentación de las actas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aktibo
cas - activo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aktibo garbien errendimendu
cas - rendimiento de los activos netos


Gaia: Literatura eus - aktore / antzezle / antzezlari
cas - actor


Gaia: Literatura eus - aktore / antzezle / antzezlari
cas - actriz


Gaia: Literatura eus - aktore nagusi
cas - actor principal


Gaia: Literatura eus - aktore nagusi
cas - actriz principal


Gaia: Literatura eus - aktore nagusi / antzezle nagusi / protagonista
cas - protagonista


Gaia: Literatura eus - aktore talde / aktore multzo
cas - reparto


Gaia: Literatura eus - aktore tragiko
cas - actor trágico


Gaia: Literatura eus - aktore tragiko
cas - actriz trágica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aktualizatzaile
cas - actualizador


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - akuikultura
cas - acuicultura


Gaia: Titulazioa eus - akuikultura-haztegietan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en producción acuícola


Gaia: Titulazioa eus - akuikultura-haztegietan teknikari
cas - técnico en operaciones de cultivo acuícola


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - akuikulturako establezimendu
cas - establecimiento de acuicultura


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akusatibo
cas - acusativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akusatibo absolutu
cas - acusativo absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akustika
cas - acústica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - akustikako elementuak
cas - elementos de acústica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akustiko
cas - acústico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - akzidente gramatikal
cas - accidente gramatical


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - akzioaren prezio
cas - precio de la acción


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - akziodun
cas - accionista


Gaia: Hezkuntza eus - albait arinen / premiaz / presaz
cas - con carácter de urgencia


Gaia: Hezkuntza eus - albait arinen / premiaz / presaz
cas - carácter de urgencia, con


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - albaitaritza
cas - veterinaria


Gaia: Titulazioa eus - albaitaritza lizentziadun
cas - licenciado en veterinaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - albeolar
cas - alveolar


Gaia: Literatura eus - albiste artikulu / albiste kronika
cas - crónica periodística (de sucesos)


Gaia: Hezkuntza eus - alboko
cas - adjunto, ta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alboko
cas - lateral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alboko artikulazio-modu
cas - modo de articulación lateral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alboko proposizio
cas - proposición yuxtapuesta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alboko soinu
cas - sonido lateral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - albokotasun
cas - contigüidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alborakuntza / justaposizio
cas - yuxtaposición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaera
cas - variante


Gaia: Literatura eus - aldaera
cas - variante


Gaia: Hezkuntza eus - aldaera
cas - variante (variedad, forma diferente)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaera diafasiko
cas - variante diafásica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaera diastratiko
cas - variante diastrática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaera diatopiko
cas - variante diatópica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaera estilistiko
cas - variante estilística


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaera ortografiko
cas - variante ortográfica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaezin
cas - invariable


Gaia: Hezkuntza eus - aldagai
cas - variable


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aldagai
cas - variable


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldagai
cas - variable (sust.)


Gaia: Hezkuntza eus - aldagai ez-nahitaezko / nahitaezkoa ez den aldagai
cas - variable no obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - aldagai kualitatibo
cas - variable cualitativa


Gaia: Hezkuntza eus - aldagai kuantitatibo
cas - variable cuantitativa


Gaia: Hezkuntza eus - aldagela
cas - vestuario


Gaia: Literatura eus - aldagela
cas - vestuario (lugar)


Gaia: Hezkuntza eus - aldaketa
cas - variación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa
cas - variación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldaketa
cas - modificación


Gaia: Hezkuntza eus - aldaketa
cas - cambio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa
cas - cambio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa diakroniko
cas - variación diacrónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa dialektal
cas - variación dialectal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa diastratiko
cas - variación diastrática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa diatopiko
cas - variación diatópica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa espazial
cas - variación espacial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa fonetiko
cas - cambio fonético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa fonetiko
cas - fonético, cambio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa fonologiko
cas - fonológico, cambio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa geografiko
cas - variación geográfica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa historiko
cas - variación histórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa kuantitatibo
cas - cambio cuantitativo


Gaia: Hezkuntza eus - aldaketa linguistiko
cas - cambio lingüístico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa linguistiko
cas - cambio lingüístico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa morfologiko
cas - cambio morfológico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa semantiko
cas - cambio semántico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldaketa sozial
cas - variación social


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldaketak ezarri
cas - implantar cambios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldaketaren kudeaketa
cas - gestión del cambio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldaketen ezarpena kudeatu
cas - gestionar la implantación de cambios


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldakor
cas - variable (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - aldakor
cas - variable (voluble, inconstante)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldatutako prozesu
cas - proceso modificado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aldeen balioespen
cas - valoración de las diferencias


Gaia: Hezkuntza eus - aldeko ebaluazio / ebaluazio positibo
cas - evaluación positiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldeko ebaluazio / ebaluazio positibo
cas - evaluación positiva


Gaia: Hezkuntza eus - aldeko ebaluazioa duen ikasle
cas - alumno con evaluación positiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldeko joera / joera positibo
cas - tendencia positiva


Gaia: Hezkuntza eus - aldeko txosten
cas - informe favorable


Gaia: Hezkuntza eus - alderdi
cas - aspecto


Gaia: Hezkuntza eus - alderdi / arazo
cas - cuestión


Gaia: Hezkuntza eus - alderdi nuklear / funtsezko alderdi
cas - aspecto nuclear


Gaia: Hezkuntza eus - alderdi soziokulturalak eta kulturen arteko kontzientzia (H2)
cas - aspectos socioculturales y conciencia intercultural (L2)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - alderdien arteko lotura
cas - relación entre partes


Gaia: Hezkuntza eus - aldez aurreko baimen
cas - autorización previa


Gaia: Hezkuntza eus - aldez aurreko borondatezko erretiro
cas - jubilación voluntaria anticipada


Gaia: Hezkuntza eus - aldez aurreko erretiro
cas - jubilación anticipada


Gaia: Hezkuntza eus - aldez aurretiko ikasketak
cas - estudios previos


Gaia: Titulazioa eus - aldez aurretiko ikasketak
cas - estudios previos


Gaia: Hezkuntza eus - aldi / fase
cas - fase


Gaia: Hezkuntza eus - aldi / garai
cas - periodo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldi / periodo
cas - periodo


Gaia: Hezkuntza eus - aldi baterako hezkuntza-premia berezi
cas - necesidad educativa especial temporal


Gaia: Hezkuntza eus - aldi baterako lan-kontratu
cas - contrato laboral temporal


Gaia: Hezkuntza eus - aldi baterako langileak
cas - personal eventual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldi bereko itzulpen / bat-bateko itzulpen
cas - traducción simultánea


Gaia: Literatura eus - aldi bereko itzulpen / bat-bateko itzulpen
cas - traducción simultánea


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aldi bereko itzulpen / bat-bateko itzulpen
cas - traducción simultánea


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldian aldiko inkesta
cas - encuesta periódica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldian aldiko neurketei lotutako ikusmolde
cas - enfoque sujeto a mediciones regulares


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldibakar / aldibakarreko
cas - unilateral


Gaia: Hezkuntza eus - aldibereko hautemate
cas - percepción simultánea


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aldiberekotasun
cas - simultaneidad


Gaia: Hezkuntza eus - aldizkako langile finko
cas - trabajador fijo discontinuo


Gaia: Hezkuntza eus - aldizkako langile finko
cas - fijo discontinuo, trabajador


Gaia: Hezkuntza eus - aldizkako osagarri
cas - complemento periódico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aldizkakotasun
cas - periodicidad


Gaia: Literatura eus - aldizkari
cas - revista


Gaia: Literatura eus - aldizkari / kazeta / berripaper *
cas - gaceta (publicación periódica) *

* Aldizkari literarioa
   Gaceta literaria


Gaia: Hezkuntza eus - ale
cas - unidad (ejemplar)


Gaia: Literatura eus - ale
cas - copia (ejemplar)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alegiazko / birtual
cas - virtual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alegiazko geroaldi / geroaldi hipotetiko
cas - futuro hipotético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alegiazko kausa / kausa hipotetiko
cas - causa hipotética


Gaia: Literatura eus - alegoria
cas - alegoría


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aleman (hizkuntza)
cas - alemán


Gaia: Hezkuntza eus - aleman (hizkuntza)
cas - alemán (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aleman (hizkuntza)
cas - alemán (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - aleman filologia
cas - filología alemana


Gaia: Titulazioa eus - aleman filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología alemana


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aleman garai
cas - alto alemán


Gaia: Literatura eus - alexandrino / alexandrotar
cas - alejandrino (verso)


Gaia: Hezkuntza eus - alfabetatze
cas - alfabetización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabetikoki / alfabetoz / alfabeto arauz
cas - orden alfabético, por


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabetikoki / alfabetoz / alfabeto-arauz
cas - alfabéticamente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabetikoki / alfabetoz / alfabeto-arauz
cas - por orden alfabético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabeto
cas - alfabeto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabeto
cas - abecedario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabeto fonetiko
cas - alfabeto fonético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabetoaren hurrenkeran sailkatuak
cas - orden alfabético, clasificados en


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alfabetozko idazkera-sistema
cas - sistema de escritura alfabética


Gaia: Literatura eus - alferreko hizketa
cas - diálogo de besugos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aliterazio
cas - aliteración


Gaia: Literatura eus - aliterazio
cas - aliteración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alofono
cas - alófono


Gaia: Literatura eus - alokuzio
cas - alocución


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - alomorfo
cas - alomorfo


Gaia: Hezkuntza eus - altako data / alta-data
cas - fecha de alta


Gaia: Titulazioa eus - altzari modularrak egiteko laguntzaile
cas - ayudante de fabricación de muebles modulares


Gaia: Titulazioa eus - altzari modularrak fabrikatzeko langile
cas - operario de fabricación de muebles modulares


Gaia: Titulazioa eus - altzari modularrak instalatzeko eta fabrikatzeko langile
cas - operario de instalación y fabricación de muebles modulares


Gaia: Hezkuntza eus - altzariak
cas - mobiliario


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - altzariak bernizatu, lakatu eta akabatzeko sistemak
cas - sistemas de barnizado, lacado y acabado de muebles


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - altzariak fabrikatzeko prozesu
cas - proceso de fabricación de muebles


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - altzarien diseinu eta fabrikazio
cas - diseño y fabricación de muebles


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - altzarigintza
cas - mobiliario


Gaia: Titulazioa eus - aluminiozko arotz-lanetako laguntzaile
cas - ayudante de carpintería de aluminio


Gaia: Titulazioa eus - aluminiozko arotz-lanetako langile
cas - operario de carpintería de aluminio


Gaia: Hezkuntza eus - ama eskola / haur eskola
cas - escuela maternal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ama hizkuntza
cas - lengua madre


Gaia: Hezkuntza eus - ama hizkuntza
cas - lengua materna


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ama hizkuntza
cas - lengua materna


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ama-
cas - materno, na


Gaia: Hezkuntza eus - amaiera
cas - fin


Gaia: Hezkuntza eus - amaiera
cas - final


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - amaierako bokal / amaiera bokal
cas - vocal final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako ebaluazio / azken ebaluazio
cas - evaluación final


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - amaierako ebaluazio / azken ebaluazio
cas - evaluación final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako ebaluazioko koaderno
cas - cuaderno de evaluación final


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - amaierako erreklamaziorako prozedura
cas - procedimiento de reclamación final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako gaitasun
cas - capacidad terminal


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako kalifikazio
cas - calificación final


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - amaierako kontsonante
cas - consonante final


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - amaierako lan
cas - obra final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako lan / amaierako obra
cas - obra final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako oroitidazki
cas - memoria final


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - amaierako oroitidazki
cas - memoria final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako proba
cas - prueba final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako proba arrunt
cas - prueba final ordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako proba berezi
cas - prueba final extraordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako proiektu
cas - proyecto final


Gaia: Hezkuntza eus - amaierako txosten
cas - informe final


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - amaipuntu
cas - punto final


Gaia: Hezkuntza eus - amaitu
cas - terminar


Gaia: Hezkuntza eus - amaitu
cas - finalizar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - amalgama
cas - amalgama


Gaia: Hezkuntza eus - amatasun baja
cas - baja maternal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Amerikako espainiera
cas - español de América


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - amerikanismo
cas - americanismo


Gaia: Literatura eus - amodiozko triangelu
cas - triángulo amoroso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anafora
cas - anáfora


Gaia: Literatura eus - anafora
cas - anáfora


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anafora asoziatibo
cas - anáfora asociativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anagrama
cas - anagrama


Gaia: Literatura eus - anagrama
cas - anagrama


Gaia: Hezkuntza eus - anai-arrebak ikastetxean izate
cas - existencia de hermanos en el centro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anakoluto
cas - anacoluto


Gaia: Literatura eus - anakronismo
cas - anacronismo


Gaia: Hezkuntza eus - analfabeto
cas - analfabeto, ta


Gaia: Hezkuntza eus - analfabeto funtzional
cas - analfabeto funcional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - analisi
cas - análisis


Gaia: Hezkuntza eus - analisi didaktiko
cas - análisis didáctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analisi didaktiko
cas - análisis didáctico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - analisi eta kontrol
cas - análisis y control


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analisi gramatikal
cas - análisis gramatical


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - analisi kliniko
cas - análisis clínico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - analisi kliniko espezializatu
cas - análisis clínico especializado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analisi konparatibo
cas - comparativo, análisis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analisi konparatibo
cas - análisis comparativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analisi objektibo
cas - objetivo, análisis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analisi objektibo
cas - análisis objetivo


Gaia: Hezkuntza eus - analisi soziologiko
cas - análisis sociológico


Gaia: Titulazioa eus - analisian eta kontrolean goi mailako teknikari
cas - técnico superior en análisis y control


Gaia: Titulazioa eus - analisian eta kontrolean teknikari
cas - técnico en análisis y control


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - analogia
cas - analogía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - anatomia patologiko
cas - anatomía patológica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - anatomia patologikoa eta zitologia
cas - anatomía patológica y citología


Gaia: Titulazioa eus - anatomia patologikoan eta zitologian goi mailako teknikari
cas - técnico superior en anatomía patológica y citología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguo
cas - ambiguo, gua


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun
cas - ambigüedad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun erreferentzial
cas - referencial, ambigüedad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun erreferentzial
cas - ambigüedad referencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun esplizitu
cas - ambigüedad explícita


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun foniko
cas - ambigüedad fónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun fonologiko
cas - ambigüedad fonológica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun inplizitu
cas - ambigüedad implícita


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun morfologiko
cas - ambigüedad morfológica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun sintaktiko
cas - ambigüedad sintáctica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun sintetiko
cas - ambigüedad sintética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anbiguotasun transformazional
cas - ambigüedad transformacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - andaluz (dialektoa)
cas - andaluz (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - andaluziera
cas - dialecto andaluz


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - andaluzismo
cas - andalucismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anfibologia
cas - anfibología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anglizismo
cas - anglicismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - animalia hizkuntza
cas - lenguaje animal


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - animalientzako elikagaiak proteina sintetikoekin fabrikatze
cas - fabricación de alimentos para animales con las proteínas sintéticas


Gaia: Hezkuntza eus - animatzaile
cas - animador, ra


Gaia: Hezkuntza eus - animazio
cas - animación


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasun
cas - variedad (diversidad)


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasun / dibertsifikazio
cas - diversificación


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasun / dibertsitate
cas - diversidad


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasunari erantzute
cas - diversidad, atención a la


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasunari erantzute
cas - atención a la diversidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aniztasunari erantzute
cas - atención a la diversidad


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasunari erantzuteko programa
cas - programa de atención a la diversidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aniztasunari erantzuteko prozesu / aniztasunari erantzute
cas - proceso de atención a la diversidad


Gaia: Hezkuntza eus - aniztasunari erantzuteko urteko plan
cas - plan anual de atención a la diversidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aniztasunari erantzuteko urteko plan
cas - plan anual de atención a la diversidad


Gaia: Literatura eus - ankerkeriaren antzerki / ankerkeria antzerki
cas - teatro de la crueldad


Gaia: Literatura eus - anonimo (idazkia)
cas - anónimo (escrito)


Gaia: Hezkuntza eus - anotatu
cas - reseñar (anotar)


Gaia: Literatura eus - antagonista / aurkako
cas - antagonista


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - anteposizio
cas - anteposición


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - antigoalekoak eta errestaurazioa
cas - anticuariado y restauración


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - antolaketa
cas - organización


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketa
cas - organización (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketa arlo
cas - área de organización


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketa autonomia
cas - autonomía organizativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketa egitura
cas - estructura organizativa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - antolaketa eta funtzionamendu
cas - organización y funcionamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketa metodologia
cas - medología organizativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketa neurri
cas - medida organizativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketa-prozesuak diseinatu
cas - diseñar los procesos de la organización


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketako eta curriculumeko neurriak
cas - medidas organizativas y curriculares


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketako ikuspuntu
cas - punto de vista organizativo


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketarako eta funtzionamendurako arauak
cas - normas de organización y funcionamiento


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketarako eta funtzionamendurako araudi (AFA)
cas - reglamento de organización y funcionamiento (ROF)


Gaia: Hezkuntza eus - antolaketarako eta funtzionamendurako jarraibideak
cas - instrucciones de organización y funcionamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketarako eta funtzionamendurako jarraibideak
cas - instrucciones de organización y funcionamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketarako metodologia berriztatzaile
cas - metodología organizativa innovadora


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - antolaketaren berezko betebeharrak
cas - requisitos propios de la organización


Gaia: Hezkuntza eus - antolamendu
cas - ordenación


Gaia: Hezkuntza eus - antolamendu
cas - organización (forma, modo)


Gaia: Hezkuntza eus - antolamendu batzorde
cas - comisión organizadora


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antolatzaile
cas - organizador


Gaia: Literatura eus - antologia
cas - antología


Gaia: Literatura eus - antologia / idatz-bilduma
cas - florilegio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antonimia
cas - antonimia


Gaia: Literatura eus - antonimia
cas - antonimia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antonimo
cas - antónimo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antonimo erreziproko
cas - antónimo recíproco


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antroponimia
cas - antroponimia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antroponimo
cas - antropónimo


Gaia: Hezkuntza eus - antsietatearen nahaste
cas - trastorno de ansiedad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - antzekotasun-desberdintasun
cas - semejanza-diferencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - antzekotasun-desberdintasun erlazio
cas - relación de semejanza-diferencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - antzerki
cas - teatro


Gaia: Literatura eus - antzerki / antzezlaritza *
cas - teatro (actividad) *

* Antzerkian aritzen da
   Se dedica al teatro


Gaia: Literatura eus - antzerki / teatro
cas - teatro (arte)


Gaia: Literatura eus - antzerki bihurtu
cas - teatralizar


Gaia: Literatura eus - antzerki egonkor
cas - teatro estable


Gaia: Literatura eus - antzerki emanaldi
cas - teatro (representación)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - antzerki hezkuntza
cas - dramática


Gaia: Literatura eus - antzerki ibiltari
cas - teatro ambulante


Gaia: Literatura eus - antzerki ibiltari
cas - ambulante, teatro


Gaia: Literatura eus - antzerki lan(ak) / antzezlanak / antzerkiak *
cas - teatro (conjunto de obras) *

* Lope de Vegaren antzerkia
   El teatro de Lope de Vega


Gaia: Literatura eus - antzerki pobre
cas - teatro pobre


Gaia: Literatura eus - antzerki talde
cas - compañía de teatro


Gaia: Literatura eus - antzerkigile
cas - autor, ra teatral


Gaia: Literatura eus - antzerkigile / drama idazle
cas - dramaturgo


Gaia: Literatura eus - antzezlan / antzerki lan (Antz.)
cas - pieza (Teat.)


Gaia: Literatura eus - antzezpen
cas - representación (actuación)


Gaia: Literatura eus - antzezte / jokatze
cas - interpretación (de un papel)


Gaia: Literatura eus - antzeztoki / eszenatoki
cas - escenario


Gaia: Literatura eus - antzeztu / eszenaratu / jokatu
cas - poner en escena


Gaia: Literatura eus - antzeztu / eszenaratu / jokatu
cas - escena, poner en


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antzinako
cas - primitivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antzinako hispaniera
cas - hispánico antiguo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - antzinako hitz
cas - palabra primitiva


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - antzinako musikaren langela
cas - taller de música antigua


Gaia: Hezkuntza eus - antzinatasun
cas - antigüedad


Gaia: Literatura eus - antzoki
cas - teatro (lugar)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apaltasunezko plural
cas - plural de modestia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apelazio hitz
cas - palabra apelativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apiko-albeolare
cas - ápico-alveolar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aplikazio esparru
cas - ámbito de aplicación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aplikazioak: nominak, gizarte-segurantza, biltegia, kontabilitate-plan orokorra ekipo informatiko bateragarrietan
cas - aplicaciones a nómina, seguridad social, almacén, plan general contable en equipos informáticos compatibles


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apodosi
cas - apódosis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apokope
cas - apócope


Gaia: Literatura eus - apokope
cas - apócope


Gaia: Literatura eus - apokrifo
cas - apócrifo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aposizio
cas - aposición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aposizio azaltzaile
cas - aposición explicativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aposizio ez-murriztaile
cas - aposición no restrictiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aposizio murriztaile
cas - aposición restrictiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aposizio zehaztaile
cas - aposición especificativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apostrofe
cas - apóstrofo


Gaia: Hezkuntza eus - aprobetxamendu / probetxu
cas - aprovechamiento


Gaia: Hezkuntza eus - aprobetxamenduaren ebaluazio
cas - evaluación del aprovechamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - apud (-en lanetan)
cas - apud (en las obras de ...)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Arabako euskara
cas - alavés (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Arabako euskara
cas - dialecto alavés


Gaia: Hezkuntza eus - arabiar filologia
cas - filología árabe


Gaia: Titulazioa eus - arabiar filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología árabe


Gaia: Hezkuntza eus - arabiera
cas - árabe (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arabiera
cas - árabe (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arabismo
cas - arabismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aragoiera
cas - dialecto aragonés


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aragoiera
cas - aragonés (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aragoiera garai
cas - aragonés pirenáico (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aranera
cas - aranés (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arartegabeko osagai
cas - constituyente inmediato


Gaia: Hezkuntza eus - arau
cas - norma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arau
cas - norma


Gaia: Literatura eus - arau
cas - regla


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arau
cas - regla (norma)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arau (AR)
cas - norma (NM)


Gaia: Literatura eus - arau / norma
cas - norma


Gaia: Hezkuntza eus - arau / oinarri (Admin.)
cas - base (Admin.)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arau aldetiko betebeharrak
cas - requisitos reglamentarios


Gaia: Hezkuntza eus - arau-hauste
cas - infracción


Gaia: Hezkuntza eus - arauaren araberako ebaluazio
cas - evaluación con referencia a la norma


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arauaren betebehar
cas - requisito de la norma


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arauaren betebeharrak
cas - requisitos de la norma


Gaia: Hezkuntza eus - araubide / erregimen
cas - régimen


Gaia: Hezkuntza eus - araubide arrunteko ikastetxe
cas - centro educativo de régimen ordinario


Gaia: Hezkuntza eus - araubide berezi
cas - régimen especial


Gaia: Hezkuntza eus - araubide berezi
cas - régimen singular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - araubide berezi
cas - singular, régimen


Gaia: Hezkuntza eus - araubide bereziko ikasketak
cas - régimen especial, enseñanzas de


Gaia: Hezkuntza eus - araubide bereziko ikasketak
cas - enseñanzas de régimen especial


Gaia: Hezkuntza eus - araubide ekonomiko
cas - régimen económico


Gaia: Hezkuntza eus - araubide juridiko
cas - régimen jurídico


Gaia: Hezkuntza eus - araubide orokor
cas - régimen general


Gaia: Hezkuntza eus - araubide orokorreko ikasketak
cas - régimen general, enseñanzas de


Gaia: Hezkuntza eus - araubide orokorreko ikasketak
cas - enseñanzas de régimen general


Gaia: Hezkuntza eus - araubide orokorreko zenbait ikasketa ematen diren ikastetxe pribatu
cas - centro privado con varias enseñanzas de régimen general


Gaia: Hezkuntza eus - araudi / arautegi
cas - normativa


Gaia: Hezkuntza eus - araudi / erregelamendu
cas - reglamento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arauemaile
cas - normativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - arautu gabeko irakaskuntza / irakaskuntza ez-arautu
cas - enseñanza no reglada


Gaia: Hezkuntza eus - arautu gabeko kurtso / kurtso ez-arautu
cas - curso no reglado


Gaia: Hezkuntza eus - araututako irakaskuntza / irakaskuntza arautu
cas - enseñanza reglada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - araututako irakaskuntza / irakaskuntza arautu
cas - enseñanza reglada


Gaia: Hezkuntza eus - araututako kurtso
cas - curso reglado


Gaia: Hezkuntza eus - arauzko bide
cas - cauce reglamentario


Gaia: Hezkuntza eus - arauzko epe
cas - plazo reglamentario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arazle
cas - causativo (factitivo)


Gaia: Hezkuntza eus - arazo bereziak dituzten gazte-taldeei laguntze
cas - atención de grupos juveniles con problemáticas especiales


Gaia: Hezkuntza eus - arazo legal eta fiskal
cas - cuestion legal y fiscal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arbitrario / hautazko
cas - arbitrario, ria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arbitrariotasun
cas - arbitrariedad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arbitrariotasun absolutu
cas - arbitrariedad absoluta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arbitrariotasun erlatibo
cas - arbitrariedad relativa


Gaia: Hezkuntza eus - arbuio / gaitzespen
cas - rechazo (desprecio)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arbuio indize / arbuioen indize
cas - índice de rechazos


Gaia: Titulazioa eus - ardo eta bestelako edarietan teknikari
cas - técnico en elaboración de vinos y otras bebidas


Gaia: Titulazioa eus - ardoak eta beste edari batzuk prestatzeko teknikari
cas - técnico en elaboración de vinos y otras bebidas


Gaia: Hezkuntza eus - ardura hartu / arduratu
cas - hacerse cargo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arduradun
cas - responsable


Gaia: Hezkuntza eus - arduradun
cas - encargado, da


Gaia: Titulazioa eus - arduradun
cas - encargado, da


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ardurak bereganatze
cas - asunción de responsabilidades


Gaia: Hezkuntza eus - arduraldi
cas - horas de dedicación


Gaia: Hezkuntza eus - areto
cas - salón


Gaia: Hezkuntza eus - areto nagusi
cas - aula magna


Gaia: Hezkuntza eus - argazkigintza / argazkilaritza
cas - fotografía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - argazkigintza artistiko
cas - fotografía artística


Gaia: Titulazioa eus - argazkigintza artistikoaren arloko arte plastikoetan teknikari
cas - técnico en artes plásticas y diseño en fotografía artística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - argazkigintza eta berregintzako prozesuak
cas - fotografía y procesos de reproducción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - argazkigintzaren teoria eta praktika
cas - teoría y práctica de la fotografía


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - argi eta garbi lortutako helburu
cas - objetivo claramente alcanzado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - argi eta garbi nahikoa ez den errendimendu
cas - rendimiento claramente insuficiente


Gaia: Hezkuntza eus - argibide bulego
cas - oficina de información


Gaia: Hezkuntza eus - argibide- eta beka-unitate
cas - unidad de información y becas


Gaia: Literatura eus - Argien Mende *
cas - Siglo de las Luces *

* Ilustrazioa bezala ere ezagutua
   También conocido como La Ilustració


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argitaletxe
cas - editorial


Gaia: Literatura eus - argitaletxe (erakundea)
cas - editorial (institución)


Gaia: Hezkuntza eus - argitalpen
cas - publicación (obra)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argitalpen / edizio
cas - edición


Gaia: Literatura eus - argitalpen / edizio
cas - edición


Gaia: Hezkuntza eus - argitalpen egun
cas - fecha de publicación


Gaia: Literatura eus - argitalpen emendatu / argitalpen gehitu
cas - edición aumentada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argitalpen kritiko
cas - edición crítica


Gaia: Literatura eus - argitalpen kritiko
cas - edición crítica


Gaia: Literatura eus - argitalpen mugatu
cas - edición limitada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argitalpen ohardun
cas - edición anotada


Gaia: Literatura eus - argitalpen ohardun
cas - edición anotada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argitalpen paleografiko
cas - edición paleográfica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argitalpen pirata
cas - edición pirata


Gaia: Literatura eus - argitalpen pirata
cas - edición pirata


Gaia: Literatura eus - argitalpen zenbakitu
cas - edición numerada


Gaia: Hezkuntza eus - argitalpen zerbitzu
cas - servicio de publicaciones


Gaia: Literatura eus - argitalpen zuzendu
cas - edición corregida


Gaia: Titulazioa eus - argitalpenaren diseinuan eta produkzioan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en diseño y producción editorial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - argitalpenen diseinu eta produkzio
cas - diseño y producción editorial


Gaia: Hezkuntza eus - argitara eman / jendaurrean jarri
cas - hacer público


Gaia: Literatura eus - argitaraldi (ekintza)
cas - edición (acción)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - argitasuna eta batasuna helburuetan
cas - claridad y unidad en los objetivos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argot
cas - argot


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - argudio
cas - argumento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argudio / arrazoi (arrazoitzea) *
cas - argumento (razonamiento) *

* ... ohiko argudioak.
   Los típicos argumentos...


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - argudioaren hari
cas - hilo argumental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argudioei kontra egiteko lokailu
cas - conector contraargumentativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argudioen egitura
cas - estructura argumental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argudiozko metodo deduktibo
cas - método deductivo de argumentación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argudiozko operatzaile
cas - operador argumentativo


Gaia: Hezkuntza eus - argudiozko testu
cas - texto argumentativo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - argudiozko testu
cas - texto argumentativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argumentazio / argudiatze
cas - argumentación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argumentazio analogiko
cas - argumentación analógica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argumentazio deduktibo
cas - argumentación deductiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argumentazio induktibo
cas - argumentación inductiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argumentazio logiko
cas - argumentación lógica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - argumentu (Hizkl.)
cas - argumento (Ling.)


Gaia: Literatura eus - argumentu / bilbe / korapilo
cas - trama


Gaia: Literatura eus - argumentu / gertakizun (lan, eleberri batena, etab.)
cas - argumento (de obra, novela...)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - argumentu lineal
cas - trama lineal


Gaia: Hezkuntza eus - ariketa praktiko
cas - ejercicio práctico


Gaia: Hezkuntza eus - ariketa teoriko
cas - ejercicio teórico


Gaia: Hezkuntza eus - ariketa teoriko-praktiko
cas - ejercicio teórico-práctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arkaiko
cas - arcáico


Gaia: Literatura eus - arkaiko / zaharkitu
cas - arcaico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arkaismo
cas - arcaísmo


Gaia: Literatura eus - arkaismo
cas - arcaísmo


Gaia: Hezkuntza eus - arkitekto titulu
cas - título de arquitecto


Gaia: Titulazioa eus - arkitektura teknikoko unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de arquitectura técnica


Gaia: Titulazioa eus - arkitekturan lizentziadun
cas - licenciado en arquitectura


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arlo (eremua)
cas - área (campo)


Gaia: Hezkuntza eus - arlo / eremu
cas - área (campo)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arlo bateko hizkuntza
cas - lengua sectorial


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arlo eta irakasgaien kalifikazio-zerrenda
cas - listado de calificaciones de las áreas y materias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arlo ez-instrumental
cas - área no instrumental


Gaia: Hezkuntza eus - arlo funtzional
cas - área funcional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arlo garrantzitsu
cas - área relevante


Gaia: Hezkuntza eus - arloak eta gaiak
cas - áreas y materias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arloaren amaierako oroitidazki
cas - memoria final de área


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arloaren araberako gaindituen indize
cas - índice de aprobados por área o asignatura


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arloaren ebaluazio orokor / arloaren ebaluazio global
cas - evaluación global del área


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arloaren oinarrizko hiztegi
cas - vocabulario básico del área


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arloaren oinarrizko hiztegia lantzen haste
cas - incorporación del vocabulario básico del área


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arloaren programazio didaktiko
cas - programación didáctica del área


Gaia: Hezkuntza eus - arloko batzar
cas - conferencia sectorial


Gaia: Hezkuntza eus - arloko helburu orokor
cas - objetivo general de área


Gaia: Hezkuntza eus - arloko ikuskari koordinatzaile
cas - inspector coordinador de área


Gaia: Hezkuntza eus - arloko koordinatzaile
cas - coordinador de área


Gaia: Hezkuntza eus - arloko programazio
cas - programación de área


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arnasbehera azentu
cas - acento espiratorio


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arotz-lanak eta altzariak egin eta instalatze
cas - fabricación e instalación de carpintería y mueble


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arotz-lanak eta altzariak neurrira egin eta instalatze
cas - fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble


Gaia: Titulazioa eus - arotz-lanak eta altzariak neurrira egiten eta instalatzen dituen teknikari
cas - técnico en fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble


Gaia: Titulazioa eus - arotz-lanak eta altzariak neurrira egiten eta instalatzen dituen teknikari
cas - técnico medio en fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arrain-haztegi
cas - piscifactoría


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arrakasta indize / arrakasten indize
cas - índice de éxito


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arrakastazko faktore kritiko
cas - factor crítico de éxito


Gaia: Titulazioa eus - arrantzan eta itsas garraioan teknikari
cas - técnico en pesca y transporte marítimo


Gaia: Hezkuntza eus - arratsaldeko ordutegi
cas - horario de tarde


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arrazoi bidezko ezaguera
cas - conocimiento racional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arrazoi bidezko ezagueraren logika
cas - lógica del conocimiento racional


Gaia: Literatura eus - arrazoibide
cas - discurso (expresión del pensamiento)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arrazoibiderako gaitasun / arrazoitzeko gaitasun
cas - capacidad de razonamiento


Gaia: Hezkuntza eus - arreta berezi
cas - atención especial


Gaia: Hezkuntza eus - arreta gabeziagatiko edota jokabide asaldatzaileagatiko nahaste
cas - trastorno por déficit de atención y/o comportamiento perturbador


Gaia: Hezkuntza eus - arreta gabeziagatiko eta hiperaktibotasunagatiko nahaste
cas - trastorno por déficit de atención e hiperactividad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arreta zerbitzu
cas - servicio de atención


Gaia: Hezkuntza eus - arrisku
cas - riesgo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arriskuei aurrea hartze
cas - prevención de riesgos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arriskuei aurrea hartze eta larrialdien tratamendu
cas - prevención de riesgos y tratamiento de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arriskuei aurrea hartzeko eta larrialdiak tratatzeko prozesu
cas - proceso de prevención de riesgos y tratamiento de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arriskuen azterketa
cas - análisis de riesgos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - arriskuen kudeaketa
cas - gestión de riesgos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arrunkeria
cas - vulgarismo


Gaia: Literatura eus - arrunkeria / bulgarismo
cas - vulgarismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - arrunt / herri-
cas - vulgar (común)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - arte agerpen / ekitaldi artistiko
cas - manifestación artística


Gaia: Hezkuntza eus - arte aplikatu eta lanbide artistikoen ikastetxe
cas - centro de artes aplicadas y oficios artísticos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte aplikatu eta lanbide artistikoetako ikasketak
cas - enseñanzas de artes aplicadas y oficios artísticos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte aplikatuak
cas - artes aplicadas


Gaia: Hezkuntza eus - arte aplikatuak eta lanbide artistikoak
cas - artes aplicadas y oficios artísticos


Gaia: Hezkuntza eus - arte aplikatuen eta lanbide artistikoen eskola
cas - escuela de artes aplicadas y oficios artísticos


Gaia: Titulazioa eus - arte aplikatuetako goi mailako teknikari
cas - técnico superior de artes aplicadas


Gaia: Titulazioa eus - arte aplikatuetako gradudunaren titulu
cas - título de graduado en artes aplicadas


Gaia: Titulazioa eus - arte aplikatuetako teknikari
cas - técnico de artes aplicadas


Gaia: Hezkuntza eus - arte batxilergo
cas - bachillerato de artes


Gaia: Hezkuntza eus - arte batxilergo / batxilergo artistiko
cas - bachillerato artístico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte bitxigintza
cas - joyería de arte


Gaia: Literatura eus - arte dramatiko
cas - arte dramático


Gaia: Hezkuntza eus - arte dramatikoko goi mailako eskola
cas - escuela superior de arte dramático


Gaia: Titulazioa eus - arte dramatikoko goi mailako titulu
cas - título superior de arte dramático


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte dramatikoko ikasketak
cas - enseñanzas de arte dramático


Gaia: Hezkuntza eus - arte dramatikoko irakaskuntza
cas - enseñanza de arte dramático


Gaia: Titulazioa eus - arte dramatikoko lizentziatura
cas - licenciatura en arte dramático


Gaia: Hezkuntza eus - arte ederrak
cas - bellas artes


Gaia: Titulazioa eus - arte ederren fakultate
cas - facultad de bellas artes


Gaia: Titulazioa eus - arte ederretan lizentziadun
cas - licenciado en bellas artes


Gaia: Hezkuntza eus - arte eskola
cas - escuela de arte


Gaia: Literatura eus - arte eszeniko
cas - arte escénico


Gaia: Literatura eus - arte eta saiakera
cas - arte y ensayo


Gaia: Hezkuntza eus - arte ezaguera / ezaguera artistiko
cas - conocimiento artístico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte grafikoak
cas - artes gráficas


Gaia: Hezkuntza eus - arte grafikoen adar
cas - rama artes gráficas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte grafikoen industrietako ekoizpen
cas - producción en industrias de artes gráficas


Gaia: Titulazioa eus - arte grafikoen industrietako ekoizpenean goi mailako teknikari
cas - técnico superior en producción en industrias de artes gráficas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte grafikoetako aurreinprimaketa
cas - preimpresión en artes gráficas


Gaia: Titulazioa eus - arte grafikoetako aurreinprimaketan teknikari
cas - técnico en preimpresión en artes gráficas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte grafikoetako inprimaketa
cas - impresión en artes gráficas


Gaia: Titulazioa eus - arte grafikoetako inprimaketan teknikari
cas - técnico en impresión de artes gráficas


Gaia: Hezkuntza eus - arte hezkuntza
cas - educación artística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte hezkuntza
cas - educación artística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte hezkuntza: musika
cas - educación artística: música


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte hezkuntza: plastika, dramatizazioa
cas - educación artística: plástica, dramatización


Gaia: Hezkuntza eus - arte hizkuntza
cas - lenguaje artístico


Gaia: Hezkuntza eus - arte ikasketak
cas - enseñanzas artísticas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte ikasketak: musikako erdi maila
cas - enseñanzas artísticas: grado medio de música


Gaia: Hezkuntza eus - arte irakaskuntza
cas - enseñanza artística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte lantegiak
cas - talleres artísticos


Gaia: Hezkuntza eus - arte liberalak
cas - artes liberales


Gaia: Hezkuntza eus - arte liberalen batxilergo / batxilergoa arte liberaletan
cas - bachiller en artes liberales


Gaia: Hezkuntza eus - arte liberalen institutu
cas - instituto de artes liberales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte liberaletako master / masterra arte liberaletan
cas - máster en artes liberales


Gaia: Hezkuntza eus - arte modalitate
cas - modalidad de artes


Gaia: Literatura eus - arte nagusi
cas - arte mayor *


Gaia: Hezkuntza eus - arte ondare
cas - patrimonio artístico


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoak
cas - artes plásticas


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoak eta diseinua
cas - artes plásticas y diseño


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte plastikoak eta diseinua
cas - artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako didaktika-departamentu
cas - departamento didáctico de artes plásticas


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko erdi mailako heziketa-ziklo
cas - ciclo formativo de artes plásticas y diseño de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko erdi mailako lanbide-ikasketak
cas - enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko goi mailako heziketa-ziklo
cas - ciclo formativo de artes plásticas y diseño de grado superior


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko goi mailako ikasketak
cas - estudios superiores de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko goi mailako lanbide-ikasketak
cas - enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior


Gaia: Titulazioa eus - arte plastikoetako eta diseinuko goi mailako teknikari
cas - técnico superior de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko ikasketak
cas - estudios de artes plásticas y diseño


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte plastikoetako eta diseinuko ikasketak
cas - enseñanzas de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko irakasleen kidego
cas - cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko katedradunen kidego
cas - cuerpo de catedráticos de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-ikasketak
cas - enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako eta diseinuko lantegiko maisu-maistren kidego
cas - cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño


Gaia: Titulazioa eus - arte plastikoetako eta diseinuko teknikari
cas - técnico de artes plásticas y diseño


Gaia: Hezkuntza eus - arte plastikoetako goi mailako eskola
cas - escuela superior de artes plásticas


Gaia: Hezkuntza eus - arte prestakuntza
cas - formación artística


Gaia: Literatura eus - arte txiki
cas - arte menor *


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arte zaharberritze
cas - restauración


Gaia: Hezkuntza eus - arte- / artistiko
cas - artístico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - arte- eta kultura-jardueren arduradun
cas - encargado de actividades artístico-culturales


Gaia: Hezkuntza eus - arte- eta kultura-ondare
cas - patrimonio artístico y cultural


Gaia: Hezkuntza eus - arte- eta lanbide-eskola
cas - escuela de artes y oficios


Gaia: Hezkuntza eus - arte- eta musika-hezkuntza
cas - educación artística y musical


Gaia: Hezkuntza eus - arte-adierazpeneko gela
cas - aula de expresión artística


Gaia: Hezkuntza eus - arte-batxilergo esperimental
cas - bachillerato artístico experimental


Gaia: Hezkuntza eus - arte-hezkuntza arlo
cas - área de educación artística


Gaia: Hezkuntza eus - arte-hizkuntzak jakite
cas - conocimiento de lenguajes artísticos


Gaia: Hezkuntza eus - arte-ikasketa profesionalak
cas - enseñanzas artísticas profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - arte-ikasketa profesionalen curriculum
cas - curriculum de las enseñanzas artísticas profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - arte-ikasketen goi mailako ikastetxe
cas - centro superior de enseñanzas artísticas


Gaia: Hezkuntza eus - arte-ikasketetako irakasle
cas - profesor de enseñanzas artísticas


Gaia: Hezkuntza eus - arte-ikasketetako irakasleak
cas - profesorado de enseñanzas artísticas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - artea eta artisau-produktuak
cas - artes y artesanías


Gaia: Literatura eus - arteagatiko arte
cas - arte por el arte


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - arteak
cas - artes


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - artearen historia
cas - historia del arte


Gaia: Titulazioa eus - artearen historian lizentziadun
cas - licenciado en historia del arte


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - artearen teoria eta historia
cas - teoría e historia del arte


Gaia: Hezkuntza eus - arteen aukera
cas - opción artes


Gaia: Literatura eus - artelan
cas - obra de arte


Gaia: Literatura eus - artelan
cas - arte, obra de


Gaia: Hezkuntza eus - arterako sen / arterako zentzu
cas - sentido artístico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artifizial
cas - artificial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulatu
cas - articulado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio
cas - articulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio bikoitz
cas - doble articulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio fonetika / fonetika artikulatorio
cas - fonética articulatoria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio leku
cas - lugar de articulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio leku / ahoskune
cas - articulación, lugar de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio modu
cas - modo de articulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio modu
cas - articulación, modo de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio nahaste
cas - trastorno articulatorio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio puntu
cas - punto de articulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-modu dardarkari
cas - modo de articulación vibrante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-modu frikari
cas - modo de articulación fricativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-modu herskari
cas - modo de articulación oclusivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-modu sudurkari
cas - modo de articulación nasal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-modu urkari
cas - modo de articulación líquido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu belare
cas - punto de articulación velar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu ezpain-horzkari
cas - punto de articulación labiodental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu ezpainbikari
cas - punto de articulación bilabial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu hobikari
cas - punto de articulación alveolar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu horzkari
cas - punto de articulación dental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu sabaikari
cas - punto de articulación palatal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulazio-puntu zentral
cas - punto de articulación central


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulaziozko / artikulazio-
cas - articulatorio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu (Hizkl.)
cas - artículo (Ling.)


Gaia: Literatura eus - artikulu (Kazet.)
cas - artículo (Period.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu mugagabe
cas - indefinido, artículo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu mugagabe
cas - artículo indefinido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu mugagabe
cas - artículo indeterminado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu mugatu
cas - artículo definido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu mugatu
cas - artículo determinado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu neutro
cas - artículo neutro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu partitibo
cas - artículo partitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artikulu-saiakera
cas - artículo-ensayo


Gaia: Hezkuntza eus - artisautza ikasketak
cas - estudios artesanales


Gaia: Hezkuntza eus - artisautza ikastegi
cas - centro de estudios artesanales


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artizki
cas - interfijo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artizki
cas - infijo


Gaia: Hezkuntza eus - artxibatze (ekintza)
cas - archivo (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - artxibo / agiritegi
cas - archivo (lugar)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artxifonema
cas - archifonema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - artxilexema
cas - archilexema


Gaia: Literatura eus - artzain eleberri
cas - novela pastoril


Gaia: Literatura eus - artzain literatura
cas - pastoril, literatura


Gaia: Literatura eus - artzain-komedia
cas - comedia pastoril


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aseberazio
cas - aseveración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aseberazio perpaus
cas - oración aseverativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aseberaziozko / aseberazio-
cas - aseverativo, va


Gaia: Titulazioa eus - aseguru- eta finantza-zientzietan lizentziadun
cas - licenciado en ciencias actuariales y financieras


Gaia: Titulazioa eus - aseguruaren zientziak
cas - ciencias del seguro


Gaia: Titulazioa eus - aseguruen ikuskari tekniko
cas - inspector técnico de seguros


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asertibo
cas - asertivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asertzio
cas - aserción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asertzio perpaus
cas - oración asertiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asimilazio
cas - asimilación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asindeton
cas - asíndeton


Gaia: Literatura eus - askaera / amaiera / bukaera
cas - desenlace (de una obra)


Gaia: Hezkuntza eus - askatasun giro
cas - clima de libertad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aske / libre
cas - libre


Gaia: Hezkuntza eus - aske / libre / ireki
cas - libre


Gaia: Hezkuntza eus - askotariko estrategia
cas - estrategia diversificada


Gaia: Hezkuntza eus - askotariko urritasun
cas - plurideficiencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - asmatutakoen batez besteko ehuneko
cas - porcentaje medio de aciertos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - asmatze
cas - acierto


Gaia: Literatura eus - asonante / errima erdi
cas - asonante (rima)


Gaia: Literatura eus - asonantzia
cas - asonancia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asoziatibo
cas - asociativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asoziazio eremu
cas - campo asociativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu
cas - aspecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu ez-iraupenezko
cas - aspecto no durativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu intentsibo
cas - aspecto intensivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu lexiko
cas - aspecto léxico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu perifrasi
cas - perífrasis aspectual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu puntual
cas - aspecto puntual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi bukakor
cas - perífrasis aspectual terminativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi burutu
cas - perífrasis aspectual perfectiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi egresibo
cas - perífrasis aspectual egresiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi errepikakor
cas - perífrasis aspectual iterativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi errepikakor
cas - perífrasis aspectual reiterativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi ingresibo
cas - perífrasis aspectual ingresiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi inkoatibo
cas - perífrasis aspectual incoativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi iraunkor
cas - perífrasis aspectual durativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektu-perifrasi progresibo
cas - perífrasis aspectual progresiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspektuzko / aspektu-
cas - aspectual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aspirazio
cas - aspiración


Gaia: Literatura eus - astekari
cas - revista semanal


Gaia: Hezkuntza eus - asteko irakas-jarduera
cas - actividad lectiva semanal


Gaia: Hezkuntza eus - asteko irakas-ordutegi
cas - horario lectivo semanal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - asteko irakurketa-saio
cas - sesión de lectura semanal


Gaia: Hezkuntza eus - asteko konputuko ordu osagarri
cas - hora complementaria de cómputo semanal


Gaia: Hezkuntza eus - asteko ordutegi / astean zenbat ordu
cas - horario semanal


Gaia: Hezkuntza eus - asteko saio
cas - sesión semanal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - asteko saio
cas - sesión semanal


Gaia: Hezkuntza eus - asteko zaintza-plan
cas - plan de guardias semanal


Gaia: Hezkuntza eus - astialdi / aisialdi
cas - tiempo libre


Gaia: Hezkuntza eus - astialdiko elkarte / aisialdiko elkarte
cas - asociación de tiempo libre


Gaia: Hezkuntza eus - astialdiko jarduera / aisialdiko jarduera
cas - actividad de tiempo libre


Gaia: Hezkuntza eus - astialdiko zuzendari
cas - director de tiempo libre


Gaia: Hezkuntza eus - astialdirako laguntzaile / aisialdirako laguntzaile
cas - auxiliar de tiempo libre


Gaia: Literatura eus - astrakanada / komedia dramatiko irrigarri
cas - astracanada


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - astronomia mekaniko
cas - astronomía mecánica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - astur-leonera
cas - astur-leonés (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asturiar-leondar (dialektoa)
cas - dialecto astur-leonés


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - asturiera
cas - dialecto asturiano


Gaia: Hezkuntza eus - atal (Admin.)
cas - unidad (Admin.)


Gaia: Hezkuntza eus - atal / sekzio
cas - sección


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atal bakarreko perpaus
cas - oración unimembre


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - atalase
cas - umbral


Gaia: Hezkuntza eus - atalase (maila)
cas - umbral (nivel)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atalase maila
cas - nivel umbral


Gaia: Hezkuntza eus - atalase maila (B1)
cas - nivel umbral (B1)


Gaia: Titulazioa eus - atalburu / ataleko buru
cas - jefe de sección


Gaia: Hezkuntza eus - atariko proba
cas - prueba umbral


Gaia: Hezkuntza eus - ataza / zeregin
cas - tarea


Gaia: Hezkuntza eus - atazaren baldintza
cas - condición de la tarea


Gaia: Hezkuntza eus - atazaren murriztapen
cas - restricción de la tarea


Gaia: Hezkuntza eus - atazaren zailtasun
cas - dificultad de la tarea


Gaia: Hezkuntza eus - atazen ikaskuntza
cas - aprendizaje de tareas


Gaia: Hezkuntza eus - atezain / etxezain
cas - conserje


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atono / azentugabe
cas - átono, na


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atributu
cas - atributo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atribuzio
cas - atribución


Gaia: Hezkuntza eus - atribuzio / emate
cas - atribución


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atribuzio perpaus
cas - oración atributiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atribuziozko / atribuzio-
cas - atributivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atsotitz / aforismo
cas - aforismo


Gaia: Literatura eus - atsotitz / aforismo
cas - aforismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atsotitz / errefrau
cas - refrán


Gaia: Literatura eus - atsotitz / errefrau
cas - adagio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atsotitz / errefrau
cas - proverbio


Gaia: Literatura eus - atsotitz / esaera zahar
cas - proverbio


Gaia: Hezkuntza eus - atxiki (adj.)
cas - adscrito, ta


Gaia: Hezkuntza eus - atxikipen / atxikitze
cas - adscripción


Gaia: Hezkuntza eus - atxikitako eskola / eskola atxiki
cas - escuela adscrita


Gaia: Hezkuntza eus - atxikitako ikastetxe / ikastetxe atxiki
cas - centro adscrito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atze bokal / atzeko bokal
cas - vocal posterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atze-kontsonante
cas - consonante posterior


Gaia: Literatura eus - atzealdean
cas - bambalinas, entre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko
cas - trasero, ra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko artikulazio-puntu
cas - punto de articulación trasero


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko bokal
cas - vocal trasera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko kokapen
cas - posición trasera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko kontsonante
cas - consonante trasera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko lokalizazio
cas - localización anterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko lokalizazio
cas - localización trasera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko soinu
cas - sonido posterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzeko soinu
cas - sonido trasero


Gaia: Literatura eus - atzera begiratze
cas - retrospección


Gaia: Hezkuntza eus - atzeraelikatu
cas - retroalimentar


Gaia: Hezkuntza eus - atzerapen
cas - retraso


Gaia: Hezkuntza eus - atzerrian prestatzeko egonaldien programa
cas - programa de estancias de formación transnacionales


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko bigarren hizkuntza
cas - segunda lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko bigarren hizkuntza I
cas - segunda lengua extranjera I


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko bigarren hizkuntza II
cas - segunda lengua extranjera II


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko bigarren hizkuntza irakasgai
cas - materia de segunda lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hezkuntza-sistema
cas - sistema educativo extranjero


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - atzerriko hizkuntza
cas - lengua extranjera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - atzerriko hizkuntza
cas - lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza
cas - lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza
cas - idioma extranjero


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza bat ikasten haste
cas - iniciación a una lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza batean edo batean baino gehiagotan komunikatzeko gaikuntza
cas - capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza batera lehen aldiz hurbiltze
cas - primera aproximación a la lengua extranjera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - atzerriko hizkuntza I
cas - lengua extranjera I


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza I
cas - idioma extranjero I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - atzerriko hizkuntza II
cas - lengua extranjera II


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza II
cas - idioma extranjero II


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntza irakasgai
cas - materia de lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzak jakite
cas - dominio de lenguas extranjeras


Gaia: Titulazioa eus - atzerriko hizkuntzako diplomatura / diplomatura atzerriko hizkuntzan
cas - diplomatura en lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzako espezialitate
cas - especialidad de lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzako espezialitate
cas - especialidad en lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzara hurbiltze
cas - aproximación a la lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzaren arlo
cas - área de lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - atzerriko hizkuntzen ikaskuntza
cas - aprendizaje de idiomas extranjeros


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - atzerriko hizkuntzen ikaskuntza hobetu
cas - mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzen ikaskuntza indartzeko programa
cas - programa de refuerzo del aprendizaje de las lenguas extranjeras


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - atzerriko hizkuntzen irakaskuntza eraginkor
cas - enseñanza eficaz de lenguas extranjeras


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko hizkuntzetako prestakuntza / prestakuntza atzerriko hizkuntzetan
cas - formación en lenguas extranjeras


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - atzerriko hizkuntzetan komunikatu
cas - comunicarse en lenguas extranjeras


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko ikasle
cas - alumno extranjero


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko lehen hezkuntza
cas - primera lengua extranjera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - atzerriko lehen hizkuntza
cas - primera lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko lehen hizkuntza irakasgai
cas - materia de primera lengua extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerriko unibertsitate
cas - universidad extranjera


Gaia: Hezkuntza eus - atzerritarrak gaztelanian murgiltzeko programa (AGMP)
cas - programa de inmersión lingüística de español para extranjeros (PILE)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzizki
cas - sufijo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzizki handigarri
cas - sufijo aumentativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzizki txikigarri
cas - sufijo diminutivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - atzizkitze
cas - sufijación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - auditatu / ikuskatu
cas - auditar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - auditatu beharreko arlo
cas - área a auditar


Gaia: Hezkuntza eus - auditore
cas - auditor, ra


Gaia: Hezkuntza eus - auditoria
cas - auditoría


Gaia: Hezkuntza eus - auditoria espezializatu
cas - auditoría especializada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - auditoria txosten
cas - informe de auditoría


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - auditorien emaitzak
cas - resultados de auditorías


Gaia: Hezkuntza eus - aukera ahalmen / aukeramen
cas - opcionalidad


Gaia: Hezkuntza eus - aukera aldaketa
cas - cambio de opción


Gaia: Hezkuntza eus - aukera anitzeko galdera
cas - pregunta de elección múltiple


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aukera anitzeko galdera
cas - pregunta de elección múltiple


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aukera anitzeko galdera itxi
cas - pregunta cerrada, de elección múltiple


Gaia: Hezkuntza eus - aukera anitzeko proba
cas - prueba de elección múltiple


Gaia: Hezkuntza eus - aukera askeko kreditu
cas - crédito de libre elección


Gaia: Hezkuntza eus - aukera berdintasun / aukeren berdintasun
cas - igualdad de oportunidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aukera berdintasun / aukeren berdintasun
cas - igualdad de oportunidades


Gaia: Hezkuntza eus - aukera berdintasuneko irizpide
cas - criterio de igualdad de oportunidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aukera berdintasunerako politika
cas - política de igualdad de oportunidades


Gaia: Hezkuntza eus - aukera guztietarako irakasgai komun
cas - asignatura común a todas las opciones


Gaia: Hezkuntza eus - aukera libreko irakasgai
cas - materia de libre elección


Gaia: Hezkuntza eus - aukera metodologiko
cas - opción metodológica


Gaia: Hezkuntza eus - aukera zientifiko-tekniko
cas - opción científico-técnica


Gaia: Hezkuntza eus - aukera-berdintasun eraginkor
cas - igualdad efectiva de oportunidades


Gaia: Hezkuntza eus - aukera: elektrizitate-elektronika
cas - opción: electricidad-electrónica


Gaia: Hezkuntza eus - aukera: mekanika
cas - opción: mecánica


Gaia: Hezkuntza eus - aukeraketa / aukeratze
cas - designación


Gaia: Hezkuntza eus - aukeraketa aske
cas - libre designación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aukerako
cas - optativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - aukerako / hautazko
cas - optativa


Gaia: Hezkuntza eus - aukerako / hautazko
cas - optativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - aukerako / hautazko
cas - opcional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aukerako esakune
cas - enunciado optativo


Gaia: Hezkuntza eus - aukerako irakasgai / hautazko irakasgai
cas - asignatura optativa


Gaia: Hezkuntza eus - aukerako irakasgai / hautazko irakasgai
cas - materia opcional


Gaia: Hezkuntza eus - aukerako irakasgai / hautazko irakasgai
cas - materia optativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aukerako perpaus
cas - oración optativa


Gaia: Hezkuntza eus - aukerakoa: alemana
cas - optativa alemán


Gaia: Hezkuntza eus - aukerakoa: frantsesa
cas - optativa francés


Gaia: Hezkuntza eus - aukerakoa: ingelesa
cas - optativa inglés


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aukerakoak
cas - optativas


Gaia: Hezkuntza eus - aukerakotasun / hautazkotasun
cas - optatividad


Gaia: Hezkuntza eus - aukeratu
cas - designar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aukerazko esakune
cas - enunciado de posibilidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aukerazko moduzko perifrasi
cas - perífrasis modal de posibilidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aukerazko perpaus-modalitate
cas - modalidad oracional de posibilidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkakotasun
cas - oposición (lingüística)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkakotasun fonologiko
cas - oposición fonológica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkakotasun gramatikal
cas - oposición gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkaritzako / adbertsatibo
cas - adversativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkaritzako juntadura
cas - coordinación adversativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkaritzako juntadura absolutu
cas - coordinación adversativa absoluta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkaritzako juntadura erlatibo
cas - coordinación adversativa relativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkaritzako juntadura oso
cas - coordinación adversativa total


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkaritzako juntadura partzial
cas - coordinación adversativa parcial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aurkezpen
cas - presentación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurkezpen aldi
cas - fase de presentación


Gaia: Hezkuntza eus - aurkikuntza bidezko ikaskuntza / aurkitze bidezko ikaskuntza
cas - aprendizaje por descubrimiento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - aurpegiko larruazalaren tratamenduak eta garbiketa
cas - tratamientos y limpieza del cutis


Gaia: Hezkuntza eus - aurrea hartze / prebentzio
cas - prevención


Gaia: Hezkuntza eus - aurrea hartzeko plan / prebentzio plan
cas - plan de prevención


Gaia: Hezkuntza eus - aurreidazketa
cas - preescritura


Gaia: Hezkuntza eus - aurreinskribatu
cas - preinscrito, ta


Gaia: Hezkuntza eus - aurreirakurketa
cas - prelectura


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurrekari
cas - antecedente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko
cas - delantero, ra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko
cas - anterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko bokal
cas - vocal anterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko kokapen
cas - posición anterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko kokapen
cas - posición delantera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko lehenaldi
cas - pretérito anterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko lokalizazio
cas - localización delantera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko soinu
cas - sonido anterior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreko soinu
cas - sonido delantero


Gaia: Hezkuntza eus - aurrekontu zerbitzu
cas - servicio de presupuestos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aurrekontua prestatze
cas - elaboración del presupuesto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aurrekontuak betetze
cas - cumplimiento de los presupuestos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aurrekontuko diru-kopuru
cas - asignación presupuestaria


Gaia: Hezkuntza eus - aurrekontzeptu
cas - preconcepto


Gaia: Hezkuntza eus - aurrekontzeptu / aurretiko kontzeptu
cas - concepto previo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurreranzko asimilazio
cas - asimilación progresiva


Gaia: Hezkuntza eus - aurrerapen egokia
cas - progresa adecuadamente (calificación)


Gaia: Hezkuntza eus - aurrerapen ildo
cas - línea de progreso


Gaia: Hezkuntza eus - aurreratze / progresio
cas - progresión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurresuposizio
cas - presuposición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aurretik ezarritako plan
cas - plan preestablecido


Gaia: Hezkuntza eus - aurretik izandako irakaskuntza-esperientzia
cas - experiencia docente previa


Gaia: Hezkuntza eus - aurretiko / aldez aurreko
cas - previo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aurretiko ezaguera
cas - conocimiento previo


Gaia: Hezkuntza eus - aurretiko ezaguerak
cas - conocimientos previos


Gaia: Hezkuntza eus - aurretiko hautaketa
cas - preselección


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aurretiko ideia
cas - idea previa


Gaia: Hezkuntza eus - aurretiko izen-emate / aurreinskripzio
cas - preinscripción


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aurretiko plangintza
cas - planificación previa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - aurrez ikusitako jarduera-plan
cas - plan de actividades previstas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurrizki
cas - prefijo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aurrizki sistema
cas - prefijación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ausazko laginketa geruzatu
cas - muestreo estratificado aleatorio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ausazko ustekabeko
cas - imprevisto aleatorio


Gaia: Literatura eus - auto / erlijiozko antzerki
cas - auto


Gaia: Literatura eus - auto fede / autodafe
cas - auto de fe


Gaia: Literatura eus - auto sakramental
cas - auto sacramental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - autobiografia
cas - autobiografía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - autobiografiko
cas - autobiográfico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - autodiziplina
cas - autodisciplina


Gaia: Hezkuntza eus - autoebaluazio
cas - autoevaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - autoebaluazio
cas - autoevaluación


Gaia: Hezkuntza eus - autoebaluazio eskala
cas - escala de autoevaluación


Gaia: Hezkuntza eus - autoebaluazio koadro
cas - cuadro de autoevaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - autoebaluazio txosten
cas - informe de autoevaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - autoebaluazio-txostena prestatze
cas - elaboración del informe de autoevaluación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - autoedizio
cas - autoedición


Gaia: Hezkuntza eus - autoeraginkortasun
cas - autoeficacia


Gaia: Hezkuntza eus - autoestimu
cas - autoestima


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - autoestimu
cas - autoestima


Gaia: Hezkuntza eus - autoikaskuntza / nork bere kasa ikaste
cas - autoaprendizaje


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - autokontrol
cas - autocontrol


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automata programagarri
cas - autómata programable


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automata programagarriaren bidez kontrolatutako zirkuituak
cas - circuitos controlados por autómata programable


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatak
cas - autómatas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatak eta manipulatzaile elektromekanikoak
cas - autómatas y manipuladores electromecánicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatika
cas - automática


Gaia: Hezkuntza eus - automatismo
cas - automatismo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatismo elektriko-elektronikoak
cas - automatismos eléctrico-electrónicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatismo hidrauliko eta pneumatiko
cas - automatismo hidráulico y neumático


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatismo pneumatiko eta oliohidrauliko
cas - automatismo neumático y oleohidráulico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automatismo programagarri
cas - automatismo programable


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automobilaren mekanika eta elektrizitate
cas - mecánica y electricidad del automovil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - automozio
cas - automoción


Gaia: Hezkuntza eus - automozio adar
cas - rama automoción


Gaia: Titulazioa eus - automozioan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en automoción


Gaia: Titulazioa eus - automozioan teknikari
cas - técnico en automoción


Gaia: Hezkuntza eus - autonomia
cas - autonomía


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - autonomia
cas - autonomía


Gaia: Hezkuntza eus - autonomia erkidego
cas - comunidad autónoma


Gaia: Hezkuntza eus - autonomia erkidegoko hizkuntza
cas - lengua de la comunidad autónoma


Gaia: Hezkuntza eus - autonomia eta norberaren ekimen
cas - autonomía e iniciativa personal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - autonomia eta norberaren ekimen
cas - autonomía e iniciativa personal


Gaia: Hezkuntza eus - autonomia pedagogiko
cas - autonomía pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - autoprestakuntzarako jarduera / norbera prestatzeko jarduera
cas - actividad autoformativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - auzokide
cas - adyacente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - axioma
cas - axioma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azaleko
cas - superficial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azaleko analisi
cas - análisis superficial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azaleko analisi
cas - superficial, análisis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azaleko egitura
cas - estructura superficial


Gaia: Hezkuntza eus - azaleko irakurketa
cas - lectura superficial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azaleko irakurketa
cas - superficial, lectura


Gaia: Titulazioa eus - azaleko tratamenduetan eta tratamendu termikoetan teknikari
cas - técnico en tratamientos superficiales y térmicos


Gaia: Literatura eus - azalpen
cas - comentario (explicación)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azalpen
cas - explicación (exposición)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azalpen
cas - exposición


Gaia: Literatura eus - azalpen
cas - exposición


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - azalpen
cas - exposición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azalpen / adierazpen
cas - enunciación (explicación, exposición)


Gaia: Literatura eus - azalpen / adierazpen
cas - enunciación (exponer una idea)


Gaia: Hezkuntza eus - azalpen denbora / azaltzeko denbora
cas - tiempo de exposición


Gaia: Hezkuntza eus - azalpen testu
cas - texto expositivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - azalpen testu
cas - texto expositivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - azalpen-testu idatzi
cas - texto escrito de tipo expositivo


Gaia: Hezkuntza eus - azalpenerako estrategia didaktiko
cas - estrategia didáctica expositiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azalpenezko
cas - expositivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azalpenezko antolagailu
cas - expositivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azalpenezko testu
cas - explicativo, texto


Gaia: Hezkuntza eus - azaltzeko denbora
cas - exposición, tiempo de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu
cas - acento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu adierazkor
cas - acento expresivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu aske
cas - acento libre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu diakritiko
cas - acento diacrítico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu dinamiko
cas - acento dinámico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu enfatiko
cas - acento enfático


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu erretoriko
cas - acento retórico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu finko
cas - acento fijo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu fonetiko
cas - acento fonético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu foniko
cas - acento fónico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu grafiko / izkribuzko azentu / izkribu azentu
cas - acento gráfico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu idatzi / azentu ortografiko
cas - acento ortográfico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu kamuts
cas - acento grave


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu kontrastatzaile
cas - acento contrastivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu kromatiko
cas - acento cromático


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu marka *
cas - tilde (acento) *

* Ez diozu "balcon"-i tiletik jarri.
   No has puesto tilde a "balcon"


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu melodiko
cas - acento melódico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu metriko
cas - acento métrico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu musikal
cas - acento musical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu nagusi
cas - acento principal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu primario
cas - acento primario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu prosodiko
cas - acento prosódico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu sekundario / azentu bigarrendar
cas - acento secundario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu silabiko
cas - acento silábico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu talde
cas - grupo acentual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu tradizional / tradiziozko azentu
cas - acento tradicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu zirkunflexu
cas - acento circunflejo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentu zorrotz
cas - acento agudo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentuazio
cas - acentuación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentuazio marka
cas - acentuación, signo de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azentuazio marka
cas - signo de acentuación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azken (letra, bokala...)
cas - final (letra, vocal...)


Gaia: Hezkuntza eus - azken egun
cas - fecha límite


Gaia: Literatura eus - azken ekitaldi
cas - acto final


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azken hitz / azken solas / epilogo
cas - epílogo


Gaia: Literatura eus - azken hitz / azken solas / epilogo
cas - epílogo


Gaia: Hezkuntza eus - azken xedapen
cas - disposición final


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azpi
cas - sub-


Gaia: Hezkuntza eus - azpiatal
cas - subsección


Gaia: Hezkuntza eus - azpibatzorde
cas - subcomisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - azpiegitura
cas - infraestructura


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azpieuskalki
cas - subdialecto (euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azpikategoria gramatikal
cas - subcategoría gramatical


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - azpikontratatutako zerbitzu
cas - servicio subcontratado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - azpimultzo
cas - subconjunto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - azpiprozesu (AP)
cas - subproceso (SB)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - azpiprozesuko jarduera
cas - actividad del subproceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - azpirizpide
cas - subcriterio


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - azpititulu
cas - subtítulo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - aztergai
cas - tema de análisis


Gaia: Hezkuntza eus - azterketa
cas - examen


Gaia: Hezkuntza eus - azterketa / analisi
cas - análisis


Gaia: Hezkuntza eus - azterketa batzorde
cas - comisión de exámenes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - azterketa eta hobekuntza
cas - análisis y mejora


Gaia: Hezkuntza eus - azterketa libre / azterketa ireki
cas - examen libre


Gaia: Hezkuntza eus - azterketa orokor / azterketa global
cas - análisis global


Gaia: Hezkuntza eus - azterlan / ikerlan
cas - estudio (investigación)


Gaia: Hezkuntza eus - aztertzaile
cas - examinador, ra


Gaia: Hezkuntza eus - aztura / ohitura
cas - hábito


Gaia: Hezkuntza eus - aztura intelektualak eta lan-teknikak eskuratze
cas - adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - aztura, balio eta jarreren ebaluazio
cas - evaluación de hábitos, valores y actitudes


« itzuli