castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

768 emaitza aurkituta b letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - B aukera (biosanitarioa)
cas - opción b (biosanitaria)


Gaia: Hezkuntza eus - B eredu
cas - modelo B


Gaia: Hezkuntza eus - babes
cas - protección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - babes / babeste
cas - preservación


Gaia: Hezkuntza eus - babes / tutoretza
cas - tutela


Gaia: Hezkuntza eus - babes ekipo
cas - equipo de protección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - babes ekipo
cas - equipo de protección


Gaia: Literatura eus - babesle / mezenas
cas - mecenas


Gaia: Hezkuntza eus - babespeko ikastetxe
cas - centro tutelado


Gaia: Hezkuntza eus - babespeko ikerketa-zentro
cas - centro tutelado de investigación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bable / asturiera
cas - bable


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bable / asturiera
cas - asturiano (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baiezko
cas - afirmativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baiezko adberbio
cas - adverbio de afirmacion


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baiezko perpaus
cas - oración afirmativa


Gaia: Hezkuntza eus - baiezkoan
cas - en caso afirmativo


Gaia: Hezkuntza eus - baiezkoan
cas - caso afirmativo, en


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baieztapen
cas - afirmación


Gaia: Hezkuntza eus - baieztapen / egiaztapen
cas - confirmación


Gaia: Hezkuntza eus - baimen
cas - permiso


Gaia: Hezkuntza eus - baimen
cas - autorización


Gaia: Hezkuntza eus - baimen berezi
cas - autorización excepcional


Gaia: Hezkuntza eus - baimen eskaera
cas - solicitud de autorización


Gaia: Hezkuntza eus - baimen eskaera
cas - solicitud de permisos


Gaia: Hezkuntza eus - baimen iragankor / aldi baterako baimen
cas - autorización transitoria


Gaia: Hezkuntza eus - baimen zehatz
cas - autorización expresa


Gaia: Hezkuntza eus - baimenaren egun
cas - fecha de autorización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baimendutako berrikuspen
cas - revisión autorizada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baimendutako hezkuntza-eskaintza
cas - oferta educativa autorizada


Gaia: Hezkuntza eus - baja
cas - baja


Gaia: Hezkuntza eus - baja eman
cas - baja, dar de


Gaia: Hezkuntza eus - baja eskatu
cas - baja, solicitar la


Gaia: Hezkuntza eus - baja hartu
cas - baja, tomar la


Gaia: Hezkuntza eus - baja hartu / baja egin
cas - baja, causar


Gaia: Hezkuntza eus - baja luzatzeko parte / baja berresteko parte
cas - parte de confirmación de baja


Gaia: Hezkuntza eus - baja parte / bajako parte
cas - parte de baja


Gaia: Hezkuntza eus - bajako egun / baja-egun
cas - fecha de baja


Gaia: Hezkuntza eus - bajako parte mediko
cas - parte médico de baja


Gaia: Hezkuntza eus - bajan egon
cas - baja, estar de


Gaia: Hezkuntza eus - bakarkako lan
cas - trabajo individual


Gaia: Literatura eus - bakarrizketa
cas - monólogo


Gaia: Hezkuntza eus - bakarrizketa
cas - monólogo


Gaia: Hezkuntza eus - bakerako prestakuntza
cas - formación para la paz


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bakterioen jardunaren bitartez energia ekoizte
cas - producción de energía mediante la utilización de la actividad de las bacterias


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bakun / sinple
cas - simple


Gaia: Literatura eus - balada
cas - balada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balantzeko osagaiak
cas - elementos del balance


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko / baldintza-
cas - condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko aditz-modu
cas - modo verbal condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko juntagailu
cas - conjunción condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko menderagailu
cas - condicional, conjunción subordinada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko menderagailu
cas - conjunción subordinada condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko modu
cas - modo condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko perpaus / baldintza perpaus
cas - oración adverbial condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baldintzazko perpaus / baldintza perpaus
cas - oración condicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balentzia
cas - valencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - baliabide
cas - recurso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide
cas - recurso


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide
cas - recurso (medio)


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide / bide
cas - medio (método)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baliabide / bitarteko
cas - recurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baliabide / bitarteko
cas - instrumento


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide / mekanismo
cas - mecanismo


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide anitzeko gela
cas - multimedia, aula


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide beharrak
cas - necesidades de recursos


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide didaktikoetarako zentro / ikasbaliabideetarako zentro
cas - centro de recursos didácticos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide egitura / baliabideen egitura
cas - estructura de recursos


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide ekonomiko
cas - recurso económico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide ekonomiko eta finantzarioak kudeatu
cas - gestionar los recursos económicos y financieros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide ekonomiko eta finantzarioen arriskuak kudeatu
cas - gestionar los riesgos de los recursos económicos y financieros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide ekonomikoak eta finantzarioak
cas - recursos económicos y financieros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide ekonomikoen eta finantzarioen kudeaketa
cas - gestión de los recursos económicos y financieros


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baliabide estilistiko
cas - recurso estilístico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide eta eraikinen kudeaketa
cas - gestión de recursos y edificios


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide material
cas - recurso material


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide material eta didaktiko
cas - recurso material y didáctico


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide materialak
cas - recursos materiales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide materialak
cas - recursos materiales


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide materialak
cas - medios materiales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baliabide naturalen kudeaketa
cas - gestión de los recursos naturales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide orokor
cas - recurso global


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabide orokor ez-berriztagarri
cas - recurso global no renovable


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide osagarri
cas - recurso complementario


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - baliabide tipografiko
cas - recurso tipográfico


Gaia: Hezkuntza eus - baliabide zentro
cas - centro de recursos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabideak eta eraikinak kudeatzeko makroprozesu
cas - macroproceso de gestión de recursos y edificios


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - baliabideen aberastasun
cas - riqueza de recursos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabideen antolaketa
cas - organización de los recursos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabideen eskuragarritasun
cas - disponibilidad de recursos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabideen hornikuntza
cas - provisión de recursos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliabideen kudeaketa
cas - gestión de los recursos


Gaia: Hezkuntza eus - baliabideen kudeaketa ekonomiko
cas - gestión económica de los recursos


Gaia: Hezkuntza eus - baliabideen zuzendaritza
cas - dirección de recursos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio
cas - valor


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balio
cas - valor


Gaia: Hezkuntza eus - balio
cas - valor (valer, valía)


Gaia: Hezkuntza eus - balio
cas - valor (virtud, cualidad)


Gaia: Hezkuntza eus - balio / baliozkotasun
cas - validez


Gaia: Hezkuntza eus - balio akademiko
cas - validez académica


Gaia: Hezkuntza eus - balio akademiko edo profesionaleko titulu
cas - título con validez académica o profesional


Gaia: Hezkuntza eus - balio akademikorik gabeko ikasketak
cas - enseñanzas sin validez académica


Gaia: Hezkuntza eus - balio akademikorik gabeko kurtso
cas - curso sin validez académica


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko
cas - múltiples, usos


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko / balioaniztun
cas - polivalente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio anitzeko / balioaniztun
cas - polivalente


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko areto / areto balioaniztun
cas - polivalente, sala


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko gela / gela balioaniztun
cas - sala polivalente


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko gela / gela balioaniztun
cas - aula polivalente


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko heziketa / heziketa balioaniztun
cas - polivalente, formación


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko prestakuntza / prestakuntza balioaniztun
cas - formación polivalente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio anitzeko prestakuntza / prestakuntza balioaniztun
cas - polivalente, formación


Gaia: Hezkuntza eus - balio anitzeko ziklo / ziklo balioaniztun
cas - ciclo polivalente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio bereizgarri
cas - valor distintivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio bereizle
cas - valor pertinente


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - balio demokratiko
cas - valor democrático


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balio erantsi
cas - valor añadido


Gaia: Hezkuntza eus - balio eskala
cas - escala de valores


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balio eta kapital intelektual
cas - valor y capital intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - balio etiko
cas - valor ético


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - balio etiko
cas - valor ético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio fonologiko
cas - valor fonológico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio funtzional
cas - valor funcional


Gaia: Hezkuntza eus - balio hezkuntza
cas - educación en valores


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio hierarkia
cas - jerarquía de valores


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - balio iritzi
cas - juicio de valor


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - balio linguistiko
cas - valor lingüístico


Gaia: Hezkuntza eus - balio ofizial
cas - validez oficial


Gaia: Hezkuntza eus - balio teoriko
cas - valor teórico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balio-galera
cas - depreciación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balioa eransten dioten jarduerak
cas - actividades que aportan valor


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - balioak errespetatu
cas - respetar valores


Gaia: Hezkuntza eus - balioak eskuratze
cas - adquisición de valores


Gaia: Hezkuntza eus - balioespen / balorazio
cas - valoración


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - balioespen objektibo / balorazio objektibo
cas - valoración objetiva


Gaia: Hezkuntza eus - balioespen orokor / balioespen global
cas - valoración global


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - balioespen orokor / balioespen global
cas - valoración global


Gaia: Hezkuntza eus - balioespen psikopedagogiko
cas - valoración psicopedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - balioetan hezi
cas - educar en valores


Gaia: Hezkuntza eus - baliogabe
cas - nulo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baliokide / ordain
cas - equivalente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baliokidetasun
cas - equivalencia


Gaia: Hezkuntza eus - baliokidetutako titulu / titulu baliokide
cas - título equivalente


Gaia: Hezkuntza eus - baliorik gabeko egun
cas - fecha inhábil


Gaia: Hezkuntza eus - baliozkotze / balidazio
cas - validación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - baliozkotze / balidazio
cas - validación


Gaia: Hezkuntza eus - baliozkotze / konbalidazio
cas - convalidación


Gaia: Hezkuntza eus - baliozkotze araubide
cas - régimen de convalidaciones


Gaia: Literatura eus - ballet
cas - ballet


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ballet klasiko
cas - ballet clásico


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako
cas - individualizado, da


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako aholkularitza
cas - asesoramiento individualizado


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako curriculum-egokitzapen (BCE)
cas - adaptación curricular individualizada (ACI)


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako diru-laguntza
cas - asignación individualizada


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako eskolatze-txosten
cas - informe de escolarización individualizado


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako irakaskuntza
cas - enseñanza individualizada


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako laguntza
cas - ayuda individualizada


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako laguntza
cas - atención individualizada


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako laguntza
cas - atención personalizada


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako tutoretza
cas - tutoría individualizada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bana-banako tutoretza
cas - tutoría individualizada


Gaia: Hezkuntza eus - bana-banako tutoretza
cas - actividad de tutoría individualizada


Gaia: Hezkuntza eus - banaka
cas - individualmente


Gaia: Hezkuntza eus - banakako (izlag.)
cas - individual (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - banakako gaitasun
cas - capacidad individual


Gaia: Hezkuntza eus - banakako garapen-programa (BGP)
cas - programa de desarrollo individual (PDI)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - banakako izen arrunt
cas - nombre común individual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - banakako konnotazio
cas - connotación individual


Gaia: Hezkuntza eus - banakako tutoretza (*banakako tutoritza)
cas - tutoría individual


Gaia: Hezkuntza eus - banakako tutoretzarako asteko saio
cas - sesión semanal de tutoría individual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - banakari / distributibo
cas - distributivo


Gaia: Hezkuntza eus - banakatu
cas - desglosar


Gaia: Hezkuntza eus - banakatze
cas - desglose


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - banaketa
cas - distribución


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - banaketa
cas - distribución


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - banaketa
cas - reparto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - banaketa osagarri
cas - distribución complementaria


Gaia: Hezkuntza eus - banako (iz.)
cas - individual (sust.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - banakoaren elebitasun
cas - bilingüísmo individual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - banakoaren esparru
cas - ámbito individual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - banakoaren irakurketa-plan
cas - plan de lectura individual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - banakoaren irakurketa-planaren jarraipen
cas - seguimiento del plan de lectura individual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - banakoaren jokatzeko modu
cas - forma de comportamiento individual


Gaia: Hezkuntza eus - banatutako eskolatze / eskolatze partekatu
cas - escolarización compartida


Gaia: Hezkuntza eus - banatutako ordutegi / ordutegi partekatu
cas - horario compartido


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - banda
cas - banda


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - banketxeetako kudeaketa
cas - gestión en entidades bancarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baratze eta fruitu-arbolen ustiapen
cas - explotación hortofrutícola


Gaia: Titulazioa eus - baratzegintzako langile
cas - operario de cultivos hortícolas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baratzezaintza, fruitugintza eta lorezaintza / barazki eta fruitu-hazkuntza eta lorezaintza
cas - hortofruticultura y jardinería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baratzezaintza, hazitokiak
cas - horticultura, semilleros


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baratzezaintza, izoztuen baratzezaintza, eta saiakuntzak eta tratamenduak
cas - horticultura, horticultura de congelados y ensayos y tratamientos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - barazki-, haragi- eta arrain-kontserbagintza
cas - conservería vegetal, cárnica y de pescado


Gaia: Titulazioa eus - barazki-, haragi- eta arrain-kontserbagintzan teknikari
cas - técnico en conservería vegetal, cárnica y de pescado


Gaia: Titulazioa eus - barazki-fruitugintzako eta lorezaintzako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en hortofruticultura y jardinería


Gaia: Titulazioa eus - barazki-fruitugintzako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en hortofruticultura


Gaia: Titulazioa eus - barazki-fruitugintzan eta lorezaintzan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en hortofruticultura y jardinería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - barazki-kontserbagintza eta instalazioen mantentze
cas - conservería vegetal y mantenimiento de instalaciones


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - barbarismo
cas - barbarismo


Gaia: Literatura eus - barbarismo
cas - barbarismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bariazio (Mus.)
cas - variación (Mús.)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bariazioak
cas - variaciones


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bariazioak, oin-puntak
cas - variaciones-puntas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barne adierazle
cas - indicador interno


Gaia: Hezkuntza eus - barne araubide
cas - régimen interior


Gaia: Hezkuntza eus - barne araudi / barne arautegi
cas - reglamento de régimen interior


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barne auditoria
cas - auditoría interna


Gaia: Literatura eus - barne bakarrizketa
cas - monólogo interior


Gaia: Hezkuntza eus - barne ebaluazio
cas - evaluación interna


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - barne ebaluazio
cas - evaluación interna


Gaia: Hezkuntza eus - barne eztabaida
cas - debate interno


Gaia: Hezkuntza eus - barne gatazka
cas - conflicto interno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - barne koherentzia
cas - coherencia interna


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - barne kohesio
cas - cohesión interna


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barne komunikazio
cas - comunicación interna


Gaia: Hezkuntza eus - barne ohar
cas - nota interna


Gaia: Hezkuntza eus - barne sustapen
cas - promoción interna


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barne-auditoriako plan
cas - plan de auditoría interna


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barne-auditoriako programa
cas - programa de auditoría interna


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barne-auditorien programa
cas - programa de auditorías internas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - barne-ebaluazioko eredu
cas - modelo de evaluación interna


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - barne-ebaluazioko plan
cas - plan de evaluación interna


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - barne-ebaluazioko proba
cas - prueba de evaluación interna


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - barneen diseinu
cas - diseño de interiores


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - barneko bokal / barne bokal
cas - vocal interna


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - barneko ez-adostasun
cas - no conformidad interna


Gaia: Hezkuntza eus - barneko ikasle
cas - alumno interno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - barneko kontsonante
cas - consonante interior


Gaia: Hezkuntza eus - barneratze prozesu
cas - proceso de interiorización


Gaia: Literatura eus - barregarri / irrigarri
cas - jocoso, sa


Gaia: Hezkuntza eus - baserri eskola
cas - granja escuela


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - baserri hizketa
cas - habla rural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - basogintza / oihangintza
cas - silvicultura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bat-batekotasun, musika-tresnen tonualdaketa
cas - repentización, transposición instrumental


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bat-batekotasun, musika-tresnen tonualdaketa eta akonpainamendu
cas - repentización, transposición instrumental y acompañamiento


Gaia: Hezkuntza eus - bateraezintasun
cas - incompatibilidad


Gaia: Hezkuntza eus - bateragarritasun
cas - compatibilidad


Gaia: Hezkuntza eus - bateratze lan
cas - puesta en común


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bateria
cas - batería


Gaia: Hezkuntza eus - batez beste(ko)
cas - por término medio


Gaia: Hezkuntza eus - batez beste(ko)
cas - término medio, por


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez beste(ko)
cas - media


Gaia: Hezkuntza eus - batez besteko (izlag., Mat.)
cas - medio (adj., Mat.)


Gaia: Hezkuntza eus - batez besteko aritmetiko
cas - media aritmética


Gaia: Hezkuntza eus - batez besteko kalifikazio
cas - calificación media


Gaia: Hezkuntza eus - batez besteko nota
cas - nota media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez besteko puntuazio
cas - puntuación media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez besteko puntuazio orokor
cas - puntuación global media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez bestekotik oso behean
cas - muy por debajo de la media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez bestekotik oso behean
cas - claramente por debajo de la media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez bestekotik oso goian
cas - muy por encima de la media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez bestekotik oso goian
cas - claramente por encima de la media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez bestekotik zertxobait beherago
cas - ligeramente por debajo de la media


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - batez bestekotik zertxobait gorago
cas - ligeramente por encima de la media


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - batua
cas - batua


Gaia: Hezkuntza eus - batxiler
cas - bachiller (persona)


Gaia: Hezkuntza eus - batxiler titulu
cas - título de bachiller


Gaia: Titulazioa eus - batxiler titulu
cas - título de bachiller


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo
cas - bachiller (estudios)


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo
cas - bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo bateratu balioaniztun (BBB)
cas - bachillerato unificado y polivalente (BUP)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - batxilergo esperimental
cas - bachillerato experimental


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo institutu
cas - instituto de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo modalitate
cas - modalidad de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo orokor
cas - bachiller general


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo tekniko industrial
cas - bachiller técnico industrial


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo tekniko-administratibo
cas - bachillerato técnico administrativo


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo tekniko-industrial
cas - bachillerato técnico industrial


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergo teknologiko
cas - bachillerato tecnológico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - batxilergo – arteak
cas - bachillerato – artes


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - batxilergo – giza eta gizarte-zientziak
cas - bachillerato – humanidades y ciencias sociales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - batxilergo – natur eta osasun-zientziak
cas - bachillerato – ciencias de la naturaleza y de la salud


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - batxilergo – teknologia
cas - bachillerato – tecnologia


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko agregatu
cas - agregado de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko ikastetxe pribatu (BIPR)
cas - centro privado de bachillerato (CPRB)


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko ikuskapen
cas - inspección de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko irakasgai
cas - materia de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko irakasle
cas - profesor de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko irakasle agregatuen kidego
cas - cuerpo de profesores agregados de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko irakasleak
cas - profesorado de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko kalifikazio-liburu
cas - libro de calificaciones de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko katedradun
cas - catedrático de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batxilergoko sari bereziak
cas - premios extraordinarios de bachillerato


Gaia: Hezkuntza eus - batzar / biltzar (*asanblada)
cas - asamblea


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde
cas - comisión


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde aholkuemaile
cas - comisión asesora


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde aztertzaile
cas - comisión examinadora


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde delegatu
cas - comisión delegada


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde ebaluatzaile
cas - comisión evaluadora


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde iraunkor
cas - comisión permanente


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde misto
cas - comisión mixta


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde ofizial
cas - comisión oficial


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde parekide / batzorde paritario
cas - comisión paritaria


Gaia: Hezkuntza eus - batzorde tekniko
cas - comisión técnica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - batzorde tekniko
cas - comité técnico


Gaia: Hezkuntza eus - batzordekide / batzordeko kide
cas - miembro del comité


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baxu elektriko
cas - bajo eléctrico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - baxu zifratu
cas - bajo cifrado


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bazkide / partner
cas - partner


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bazkide nagusiak identifikatu
cas - identificar los partners clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bazkideen kontribuzioa ezagutze
cas - reconocimiento de la contribución de los partners


Gaia: Hezkuntza eus - bazterkeriarik eza / ez-baztertze
cas - no discriminación


Gaia: Hezkuntza eus - baztertu
cas - excluido, da


Gaia: Hezkuntza eus - baztertutako taldeei eta arriskuan dauden taldeei laguntze
cas - atención de grupos marginales y grupos en situación de riesgo


Gaia: Hezkuntza eus - baztertze / alde batera uzte
cas - exclusión


Gaia: Hezkuntza eus - baztertze sozial
cas - rechazo social


Gaia: Hezkuntza eus - BBBko eta UBIko ikasleak
cas - alumnado de BUP y COU


Gaia: Hezkuntza eus - behaketa
cas - observación (examen)


Gaia: Hezkuntza eus - behaketa eremu
cas - campo de observación


Gaia: Hezkuntza eus - behaketa eremu
cas - observación, campo de


Gaia: Hezkuntza eus - behaketa sistematiko
cas - observación sistemática


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - behaketa sistematiko
cas - observación sistemática


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - behaketa-teknikak
cas - técnicas de observación


Gaia: Hezkuntza eus - behar / premia
cas - necesidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - behar ez besteko kausa
cas - causa ineficiente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - behar ez besteko kausa
cas - causa insuficiente


Gaia: Literatura eus - beharturiko errima
cas - pie forzado, de


Gaia: Titulazioa eus - behe tentsioko instalazio elektrikoetako laguntzaile
cas - ayudante de instalaciones eléctricas de baja tensión


Gaia: Titulazioa eus - behe tentsioko instalazio elektrikoetako langile
cas - operario de instalaciones eléctricas de baja tensión


Gaia: Titulazioa eus - behe tentsioko instalazio elektrikoetako operadore
cas - operador de instalaciones eléctricas de baja tensión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - behe-nafarrera
cas - dialecto bajo-navarro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - behe-nafarrera
cas - navarro, bajo (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - behe-nafarrera
cas - bajo-navarro (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - beherakor
cas - decreciente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - beheranzko diptongo
cas - diptongo decreciente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - beheranzko intonazio
cas - entonación descendente


Gaia: Literatura eus - behi-larruzko liburu / kartulario
cas - libro becerro


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko destino
cas - destino definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko destinoa duten irakasleak
cas - profesorado con destino definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko funtzionario
cas - funcionario definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko irakasle
cas - profesor definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko jabe
cas - propietario definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko jabetzako destino / destinoa behin betiko jabetzan
cas - destino en propiedad definitiva


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko kalifikazio
cas - calificación definitiva


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko matrikula
cas - matrícula definitiva


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko nota
cas - nota definitiva


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko zerrenda
cas - lista definitiva


Gaia: Hezkuntza eus - behin betiko zerrenda
cas - listado definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko destino
cas - destino provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko funtzionario
cas - funcionario provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko jabe
cas - propietario provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko matrikula
cas - matrícula provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko neurri
cas - medida provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko nota
cas - nota provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko zerrenda
cas - lista provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko zerrenda
cas - listado provisional


Gaia: Hezkuntza eus - behin-behineko ziurtagiri
cas - certificado provisional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - beiragintza (beira) eta zeramika
cas - vidrio y cerámica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - beiragintza artistiko
cas - vidrio artístico


Gaia: Titulazioa eus - beiragintzan eta eraldatuetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en fabricación y transformación de productos de vidrio


Gaia: Titulazioa eus - beiragintzan eta eraldatuetan teknikari
cas - técnico en operaciones de fabricación de productos de vidrio y transformados


Gaia: Hezkuntza eus - beiraren goi mailako ikasketak
cas - estudios superiores del vidrio


Gaia: Hezkuntza eus - beka
cas - beca


Gaia: Hezkuntza eus - beka atal
cas - sección de becas


Gaia: Hezkuntza eus - beka eskaera
cas - solicitud de beca


Gaia: Hezkuntza eus - bekadun
cas - becario, ria


Gaia: Hezkuntza eus - bekak eta diru-laguntzak
cas - becas y ayudas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - belare
cas - velar


Gaia: Literatura eus - belaunaldi
cas - generación


Gaia: Hezkuntza eus - belaunaldien arteko gatazka
cas - conflicto generacional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - benetako bizitzako egoera
cas - situación de la vida real


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - benetako gertakari
cas - hecho real


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - benetako kausa
cas - causa eficiente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - benetako proba idatzi
cas - prueba escrita real


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko / espezifiko
cas - específico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko arloko ikuskari arduradun
cas - inspector responsable de área específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko curriculum
cas - curriculum específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko curriculum-unitate (BCU)
cas - unidad de currículo específico (UCE)


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko curriculum-unitatea Bigarren Hezkuntzako institutuetan
cas - unidad de currículo específico en centros de Secundaria


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko eduki
cas - contenido específico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko gai
cas - tema específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko gela / gela espezifiko
cas - aula específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko helburu
cas - objetivo específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko hezkuntza-arreta
cas - atención educativa específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko hezkuntza-premiak dituen ikasle
cas - alumno con necesidades educativas específicas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko hiztegi
cas - vocabulario específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko ikastetxe / ikastetxe espezifiko
cas - centro docente específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko ikastetxe / ikastetxe espezifiko
cas - centro específico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko informazio
cas - información específica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko informazioa ulertu
cas - comprender la información específica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko informazioaren eta irudien arteko lotura
cas - asociación entre información específica e imágenes


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko informazioaren eta irudien arteko loturazko ulermen
cas - comprensión por asociación entre información específica e imágenes


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko irakasgai
cas - materia específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko irakasgai / irakasgai espezifiko
cas - asignatura específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko jakintzagai
cas - disciplina específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko jardueren arduradun
cas - encargado de actividades específicas


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko laguntza eta atentzio
cas - apoyo y atención específicas


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko lanbide-heziketa
cas - formación profesional específica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - berariazko lanbide-heziketa
cas - formación profesional específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko lanbide-prestakuntzaren arlo
cas - área de formación profesional específica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berariazko metodo eta prozeduren erabilera
cas - uso de métodos y procedimientos específicos


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko modulu
cas - módulo específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko osagarri
cas - complemento específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko plan
cas - plan específico


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko premia
cas - necesidad específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko premia duen ikasle
cas - alumno con necesidad específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko premia duten ikasleei erantzute
cas - atención al alumnado con necesidad específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko premiak dituzten ikasleak
cas - alumnado con necesidades específicas


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko prestakuntza
cas - formación específica


Gaia: Hezkuntza eus - berariazko proba
cas - prueba específica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berariazko proba
cas - prueba específica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berariazko ulermenari dagokion galdera
cas - pregunta relativa a comprensión específica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berbaldi mota
cas - tipo de discurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berbaldi prozesu
cas - proceso discursivo


Gaia: Hezkuntza eus - berdinen arteko prestakuntza
cas - formación entre iguales


Gaia: Hezkuntza eus - berdintasun
cas - igualdad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berdintasun
cas - igualdad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berdintasunezko konparazio
cas - comparación de igualdad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berdintasunezko konparazio-perpaus
cas - oración comparativa de igualdad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berdintasunezko mendeko konparazio-perpaus
cas - oración subordinada comparativa de igualdad


Gaia: Literatura eus - bere eskutiko kopia
cas - copia autógrafa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berehalako ekintza-plan
cas - plan de acción inmediata


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bereizle
cas - distintivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bereizle
cas - pertinente


Gaia: Hezkuntza eus - berezitasun
cas - singularidad


Gaia: Hezkuntza eus - berezko ekoizpen / berezko produkzio
cas - producción espontánea


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berezko izatea duen deskribapen-testu
cas - texto descriptivo con entidad propia


Gaia: Hezkuntza eus - berezko jarrera
cas - actitud natural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berezko mendeko perpaus adberbial
cas - oración subordinada adverbial propia


Gaia: Hezkuntza eus - berezko titulazio
cas - titulación propia


Gaia: Hezkuntza eus - berme / garantia
cas - garantía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bero- eta fluido-ekipoen instalazio-proiektuak eta mantentze-lanetakoak garatze
cas - desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bero- eta fluido-ekipoen instalazioa eta mantentze-lanak
cas - instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bero- eta fluido-instalazioak eta ekipoak
cas - instalaciones y equipos térmicos y de fluidos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bero-ekipoen instalazioa eta mantentze-lanak
cas - instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de calor


Gaia: Hezkuntza eus - berraztertzeko helegite
cas - recurso de reposición


Gaia: Hezkuntza eus - berreskuratu
cas - recuperar (recobrar)


Gaia: Literatura eus - berrestreinaldi / berriz estreinatze
cas - reestreno


Gaia: Literatura eus - berri / albiste
cas - noticia


Gaia: Literatura eus - berri eman
cas - noticia, dar


Gaia: Literatura eus - berri labur
cas - gacetilla (de prensa)


Gaia: Literatura eus - berri labur / aipamen
cas - reseña (descripción, cita)


Gaia: Hezkuntza eus - berriki eratutako ikastetxe / ikastetxe eratu berri
cas - centro de nueva creación


Gaia: Hezkuntza eus - berriki sartutako langileak / langile sartu berriak
cas - personal de nueva incorporación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berriki sartutako langileak / langile sartu berriak
cas - personal de nueva incorporación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - berrikuntza
cas - innovación


Gaia: Hezkuntza eus - berrikuntza / berriztapen
cas - innovación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuntza / berriztapen
cas - innovación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuntza erritmo
cas - ritmo de innovación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuntza eta ikaskuntza
cas - innovación y aprendizaje


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuntza giro
cas - clima de innovación


Gaia: Hezkuntza eus - berrikuntza jarduera
cas - actividad de innovación


Gaia: Hezkuntza eus - berrikuntza proiektu
cas - innovación, proyecto de


Gaia: Hezkuntza eus - berrikuntza proiektu
cas - proyecto de innovación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuntzarako kultura orokor
cas - cultura general de innovación


Gaia: Literatura eus - berrikusitako argitalpen / argitalpen berrikusi
cas - edición revisada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikusitako dokumentu
cas - documento revisado


Gaia: Hezkuntza eus - berrikuspen / berrikuste
cas - revisión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - berrikuspen / berrikuste
cas - revisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuspen / berrikuste
cas - revisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuspenak
cas - revisiones


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuspenaren emaitzak
cas - resultados de la revisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berrikuspenerako informazio
cas - información para la revisión


Gaia: Hezkuntza eus - berrikusteko helegite
cas - recurso de revisión


Gaia: Hezkuntza eus - berrikusteko helegite berezi
cas - recurso extraordinario de revisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berriro erosteko asmo
cas - intención de volver a comprar


Gaia: Hezkuntza eus - berritu (ad.)
cas - renovar


Gaia: Hezkuntza eus - berritu (adj.)
cas - renovado, da


Gaia: Hezkuntza eus - berritu / berriztatu
cas - innovar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - berritu / berriztatu
cas - innovar


Gaia: Hezkuntza eus - berriztapen
cas - renovación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bertako / natibo
cas - nativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bertako hizkuntza
cas - lengua autóctona


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bertako hizkuntza
cas - lengua vernácula


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bertako hizkuntza
cas - vernácula, lengua


Gaia: Hezkuntza eus - bertaratu (klase, bilera batera, etab.)
cas - asistente (a clase, reunión, etc.)


Gaia: Hezkuntza eus - bertaratze
cas - asistencia (presencia)


Gaia: Hezkuntza eus - bertaratze kontrol / bertaratzearen kontrol
cas - control de asistencia


Gaia: Hezkuntza eus - bertaratze parte
cas - parte de asistencia


Gaia: Hezkuntza eus - bertaratze ziurtagiri
cas - certificado de asistencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bertaratzearen kontrol
cas - control de la asistencia


Gaia: Literatura eus - bertso (bertsolariarena)
cas - estrofa (de bersolari)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bertso / bertso lerro
cas - verso


Gaia: Literatura eus - bertso / neurtitz-lerro
cas - verso (línea)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bertso aske
cas - verso suelto


Gaia: Literatura eus - bertso nagusi / bertso-lerro luze
cas - verso de arte mayor


Gaia: Literatura eus - bertso txiki / bertso-lerro motz
cas - verso de arte menor


Gaia: Literatura eus - bertso-lerro labur
cas - pie quebrado, de


Gaia: Literatura eus - bertsogintza / neurtizgintza
cas - versificación (técnica)


Gaia: Literatura eus - bertsopaper / kanta paper
cas - versos, hoja suelta con


Gaia: Literatura eus - best-seller
cas - best-seller


Gaia: Hezkuntza eus - beste herrialde bateko egonaldi / egonaldia beste herrialde batean
cas - estancia en otro país


Gaia: Hezkuntza eus - beste ikasketa batzuekiko elkarrekikotasun
cas - correspondencia con otras enseñanzas


Gaia: Hezkuntza eus - beste ikastetxe edo destino batzuetan dagoen irakasle
cas - profesor en otros centros o destinos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - beste iturri batzuetatik eskuratutako ezaguerak kontrastatzeko galdera
cas - pregunta de contraste con conocimientos procedentes de otras fuentes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - beste produktu batzuk erosteko asmo
cas - voluntad de comprar otros productos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bestearen tokian jartzeko gai izan
cas - ser capaz de ponerse en el lugar del otro


Gaia: Hezkuntza eus - bestelako langileak
cas - personal vario


Gaia: Hezkuntza eus - besteren ebaluazio
cas - evaluación ajena


Gaia: Hezkuntza eus - besterik agindu arte
cas - hasta nueva orden


Gaia: Literatura eus - bestiario / alegia-bilduma
cas - bestiario


Gaia: Hezkuntza eus - betebehar
cas - obligación


Gaia: Hezkuntza eus - betebehar / baldintza / eskakizun
cas - requisito


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - betebehar / baldintza / eskakizun
cas - requisito


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - betebehar funtzional
cas - requisito funcional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - betebehar gehigarri
cas - requisito adicional


Gaia: Hezkuntza eus - betebeharrak
cas - deberes (obligaciones)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - betebeharrak betetze
cas - cumplimiento de los requisitos


Gaia: Literatura eus - betegarri
cas - ripio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - betegarri / ripio
cas - ripio


Gaia: Hezkuntza eus - betetze
cas - cumplimiento


Gaia: Hezkuntza eus - betetze maila
cas - grado de cumplimiento


Gaia: Hezkuntza eus - betetzen duen lanpostu
cas - puesto de trabajo que desempeña


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezero
cas - cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezero/hornitzaile kateari balioa erantsi
cas - añadir valor a la cadena cliente/proveedor


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroa atxikitze
cas - retención del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroak
cas - clientes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroarekiko komunikazio / bezeroarekin komunikatze
cas - comunicación con el cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroarekin zerikusia duten prozesuak
cas - procesos relacionados con el cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren atzeraelikatze
cas - retroalimentación del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren baldintzak
cas - requisitos del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren betebeharrak ase
cas - satisfacer los requisitos del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren fideltasun
cas - fidelidad del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren gogobetetasuna handitu
cas - aumentar la satisfacción del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren gogobetetzearen neurketa
cas - medición de la satisfacción del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren hautemate
cas - percepción del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren jabetza
cas - propiedad del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroaren jabetzapeko ondasun
cas - bien propiedad del cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroarenganako orientabide
cas - orientación al cliente


Gaia: Hezkuntza eus - bezeroarentzako arreta-zerbitzu / jendeari erantzuteko zerbitzu
cas - servicio de atención al público


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroarentzako ikusmolde
cas - enfoque al cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroekiko harremanak / harremanak bezeroekin
cas - relaciones con los clientes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroen erreklamazioak
cas - reclamaciones de los clientes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroen gogobetetasuna neurtzeko inkesta
cas - encuesta de satisfacción de clientes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezeroentzako argitalpen
cas - publicación para el cliente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bezerogai / bezero potentzial
cas - cliente potencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bi ataleko perpaus
cas - oración bimembre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bi bukaerako adjektibo
cas - adjetivo de dos terminaciones


Gaia: Hezkuntza eus - bi kurtsoko programa
cas - programa de dos cursos de duración


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bi pertsonaiaren arteko harremana deskribatu
cas - describir la relación entre dos personajes


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bi silabako
cas - bisílabo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bi silabako hitz
cas - palabra bisílaba


Gaia: Literatura eus - bi zentzuzko
cas - equívoco


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - biarnes (dialektoa)
cas - bearnés (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bibliografia
cas - bibliografía


Gaia: Literatura eus - bibliografia
cas - bibliografía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bibliografia ohar / ohar bibliografiko
cas - cita bibliográfica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bibliografia- / bibliografiko
cas - bibliográfico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - biblioteka
cas - biblioteca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - biblioteka digital
cas - biblioteca digital


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bibliotekonomia eta dokumentazio
cas - biblioteconomía y documentación


Gaia: Titulazioa eus - bibliotekonomian eta dokumentazioan diplomadun
cas - diplomado en biblioteconomía y documentación


Gaia: Hezkuntza eus - bidaia agentzia
cas - agencia de viaje


Gaia: Hezkuntza eus - bidaia gastuak
cas - viaje, gastos de


Gaia: Hezkuntza eus - bidaia gastuak
cas - gastos de viaje


Gaia: Literatura eus - bidaia literatura
cas - viajes, literatura de


Gaia: Titulazioa eus - bidaia-agentzietan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en agencias de viaje


Gaia: Hezkuntza eus - bidaiatzeko prest egote
cas - disponibilidad para viajar


Gaia: Hezkuntza eus - bidali
cas - remitir


Gaia: Hezkuntza eus - bidaltze / botatze / kaleratze
cas - despido


Gaia: Hezkuntza eus - bide
cas - vía


Gaia: Hezkuntza eus - bide hezkuntza / zirkulazio hezkuntza
cas - educación vial


Gaia: Titulazioa eus - bide, ubide eta portuetako ingeniari
cas - ingeniero de caminos, canales y puertos


Gaia: Titulazioa eus - bide, ubide eta portuetako ingeniaritza
cas - ingeniería de caminos, canales y puertos


Gaia: Hezkuntza eus - bideo elkarreragile
cas - interactivo, vídeo


Gaia: Hezkuntza eus - bideo elkarreragile
cas - video interactivo


Gaia: Hezkuntza eus - bideragarritasun
cas - viabilidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bideratzaile / ... errazten d(it)uen eragile
cas - agente facilitador


Gaia: Hezkuntza eus - bidezko / zuzen
cas - equitativo, va


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bidezko banaketa
cas - reparto equitativo


Gaia: Hezkuntza eus - bidezko eskolatze
cas - escolarización equitativa


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntza
cas - secundaria (educación)


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntza (BH)
cas - educación secundaria (ES)


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako eskola
cas - escuela de educación secundaria


Gaia: Titulazioa eus - bigarren hezkuntzako gradudunaren titulu
cas - título de graduado en educación secundaria


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako ikastetxe (BHI)
cas - centro de educación secundaria (CES)


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako ikastetxe pribatu (BHIPR)
cas - centro privado de educación secundaria (CPRES)


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako institutu (BHI)
cas - instituto de educación secundaria (IES)


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako irakasle
cas - profesor de enseñanza secundaria


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako irakasleen kidego
cas - cuerpo de profesores de enseñanza secundaria


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako katedradunen kidego
cas - cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hezkuntzako kidego
cas - cuerpo de secundaria


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hizkuntza (eskuratze)
cas - segunda lengua (adquisición de)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bigarren hizkuntza (H2)
cas - lengua segunda (L2)


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren hizkuntza (H2)
cas - segunda lengua (L2)


Gaia: Literatura eus - bigarren mailako aktore
cas - actor secundario


Gaia: Literatura eus - bigarren mailako aktore
cas - actriz secundaria


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bigarren mailako ideia
cas - idea secundaria


Gaia: Titulazioa eus - bigarren mailako ikasketak
cas - estudios secundarios


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren mailako ikasleak
cas - alumnado de segundo grado


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren mailako irakaskuntza libre
cas - enseñanza libre de segundo grado


Gaia: Titulazioa eus - bigarren mailako lanbide-heziketako titulu
cas - título de formación profesional de segundo grado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bigarren pertsona
cas - segunda persona


Gaia: Hezkuntza eus - bigarren zikloko batxilergo
cas - bachillerato de segundo ciclo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bigun (kontsonante)
cas - blanda (consonante)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bihurkari
cas - reflexivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bihurkari propio
cas - reflexivo propio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bihurkaritasun
cas - reflexividad


Gaia: Hezkuntza eus - bikain (kalifikazioa)
cas - sobresaliente (calificación)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bikaintasun
cas - excelencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bikaintasuna erakundetik kanpo sustatu
cas - fomentar la excelencia fuera de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bikaintasuna erakundetik kanpora lagundu
cas - apoyar la excelencia fuera de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bikaintzat jotako erakunde
cas - organización considerada excelente


Gaia: Literatura eus - biko errimatu / biko errimadun
cas - pareado


Gaia: Hezkuntza eus - bikoizketa / banaketa
cas - desdoble


Gaia: Hezkuntza eus - bikoizte / banatze
cas - desdoblamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bikote
cas - doblete


Gaia: Hezkuntza eus - bilakaera
cas - evolución


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bilaketa aktiborako estrategia
cas - estrategia de búsqueda activa


Gaia: Literatura eus - bilau
cas - villano (personaje-tipo del Siglo de Oro)


Gaia: Hezkuntza eus - bilduma bibliografiko
cas - repertorio bibliográfico


Gaia: Hezkuntza eus - bildumazko ebaluazio / ebaluazio sumatibo
cas - evaluación sumativa


Gaia: Hezkuntza eus - bilera egutegi
cas - calendario de reuniones


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - biltegiratze
cas - almacenamiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - biñeta
cas - viñeta


Gaia: Titulazioa eus - biogas-sistemetan aditu
cas - experto en sistemas de biogas


Gaia: Titulazioa eus - biogas-sistemetan teknikari
cas - técnico en sistemas de biogas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - biografia
cas - biografía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bioindustria
cas - bioindustria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biokimika
cas - bioquímica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biokimika kliniko
cas - bioquímica clínica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biola
cas - viola


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biolin
cas - violín


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biologia
cas - biología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biologia eta geologia
cas - biología y geología


Gaia: Hezkuntza eus - biologia eta geologia arlo
cas - área de biología y geología


Gaia: Hezkuntza eus - biologia eta geologia irakasgai
cas - materia de biología y geología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biologia eta geologia, fisika eta kimika
cas - biología y geología, física y química


Gaia: Titulazioa eus - biologian lizentziadun
cas - licenciado en biología


Gaia: Hezkuntza eus - biologiaren aurkikuntza / aurkikuntza biologiko
cas - descubrimiento biológico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - biolontxelo
cas - violoncello


Gaia: Hezkuntza eus - birbanatu
cas - redistribuir


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - birformulatzaile
cas - reformulador


Gaia: Hezkuntza eus - birkokatu
cas - recolocar


Gaia: Hezkuntza eus - birziklapen / birziklatze
cas - reciclaje


Gaia: Hezkuntza eus - bisita ordu
cas - hora de visita


Gaia: Hezkuntza eus - bisita orduak / bisita ordutegi
cas - horario de visitas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bitar
cas - binario


Gaia: Hezkuntza eus - bitarteko funtzionario
cas - funcionario interino


Gaia: Hezkuntza eus - bitarteko irakasle
cas - interino, profesor


Gaia: Hezkuntza eus - bitarteko irakasle
cas - profesor interino


Gaia: Hezkuntza eus - bitarteko lan-kontratu
cas - contrato laboral interino


Gaia: Hezkuntza eus - bitarteko zerbitzuak
cas - servicios interinos


Gaia: Hezkuntza eus - bitartekotza
cas - mediación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bitartekotza egiteko gaitasun
cas - capacidad de mediación


Gaia: Hezkuntza eus - bitartekotza estrategia / bitartekotzarako estrategia
cas - estrategia de mediación


Gaia: Hezkuntza eus - bitartekotza jarduera / bitartekotzarako jarduera
cas - actividad de mediación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bitartekotza jardun
cas - actuación de mediación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bizi ziklo
cas - ciclo de vida


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bizidun
cas - animado


Gaia: Hezkuntza eus - bizidunei eta ingurumenari errespetua izate
cas - respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente


Gaia: Titulazioa eus - bizidunen azterketa eta ikerketa
cas - estudio e investigación de organismos vivos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bizigabe
cas - inanimado


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetza / elkarbizitza
cas - convivencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bizikidetza / elkarbizitza
cas - convivencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bizikidetza / elkarbizitza
cas - convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetza arau
cas - norma de convivencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bizikidetza arau
cas - norma de convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetza arazo
cas - problema de convivencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bizikidetza baketsu
cas - convivencia pacífica


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetza plan
cas - plan de convivencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bizikidetza plan
cas - plan de convivencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bizikidetza-arazo baten aurrean esku hartzeko plan
cas - plan de intervención ante un problema de convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetza-arazoen hautemate
cas - detección de problemas de convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetzako ikuskari koordinatzaile
cas - inspector coordinador de convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetzarako aholkularitza
cas - asesoría de convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetzarako eta gizarte-harremanerako oinarrizko ildoak
cas - pautas elementales de convivencia y relación social


Gaia: Hezkuntza eus - bizikidetzarako printzipio demokratiko
cas - principio democrático de convivencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizileku / egoitza
cas - residencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizileku aldaketa
cas - traslado de residencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizileku ofizial
cas - residencia oficial


Gaia: Hezkuntza eus - bizitokiz aldatzeko prest egote
cas - disponibilidad para cambiar de residencia


Gaia: Hezkuntza eus - bizitza aktiboan sartze / bizitza aktiboan haste
cas - incorporación a la vida activa


Gaia: Hezkuntza eus - bizitza aktibora eta helduarora bideratze
cas - transición a la vida activa y adulta


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bizitza moral eta erlijio etika
cas - vida moral y religión ética


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bizitzan zehar ikasteko gaitasun
cas - capacidad de aprender a lo largo de la vida


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - bizitzan zeharreko ikaskuntza
cas - aprendizaje a lo largo de la vida


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bizkaiera
cas - vizcaíno (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bizkaiera
cas - dialecto vizcaíno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bizkar-aurreko kontsonante
cas - consonante predorsal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - biztanleria
cas - población


Gaia: Hezkuntza eus - biztanleria / populazio
cas - población


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal
cas - vocal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ahokari
cas - vocal oral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ahul
cas - vocal débil


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal altu
cas - vocal alta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal argi
cas - vocal clara


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal atono
cas - vocal átona


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal baxu
cas - vocal baja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal belare
cas - vocal velar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal bortitz
cas - vocal fuerte


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal desezpainkaritu
cas - vocal deslabializada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal erdialtu
cas - vocal semialta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal erdibaxu
cas - vocal semibaja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal erlaxatu
cas - vocal relajada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal erortze
cas - caída vocálica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ertain
cas - vocal media


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ez-ezpainkaritu
cas - vocal no labializada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ezpainkaritu
cas - vocal labializada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ia ireki
cas - vocal casi abierta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ia itxi
cas - vocal casi cerrada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal ireki
cas - vocal abierta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal itxi
cas - vocal cerrada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal itzaltsu
cas - vocal sombría


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal kardinal
cas - vocal cardinal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal kardinal bigarrenkari
cas - vocal cardinal secundaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal kardinal primario
cas - vocal cardinal primaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal labur
cas - vocal breve


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal lauso
cas - vocal difusa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal luze
cas - vocal larga


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal postoniko
cas - vocal postónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal pretoniko
cas - vocal pretónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal sabaikari
cas - vocal palatal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal soinu / soinu bokaliko
cas - sonido vocálico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal sudurkari
cas - vocal nasal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal sudurkaritu
cas - vocal nasalizada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal tenkatu
cas - vocal tensa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal toniko
cas - vocal tónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal tonikoaurreko
cas - vocal protónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal triangelu
cas - triángulo vocálico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal trinko
cas - vocal compacta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal zentral
cas - vocal central


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokal-soinu ahul
cas - sonido vocálico débil


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokalezko enbor / enbor bokaliko
cas - tema vocálico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokalizazio
cas - vocalización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bokatibo
cas - vocativo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bolero eskola
cas - escuela bolera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bolumen
cas - volumen


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bolumena I
cas - volumen I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bolumena II
cas - volumen II


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bonbardino
cas - bombardino


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - borondate aditz
cas - verbo de voluntad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - borondatezko aukera
cas - opción voluntaria


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko baja
cas - baja voluntaria


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko baja justifikatu
cas - baja voluntaria justificada


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko erretiro
cas - jubilación voluntaria


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko eskaintza
cas - oferta voluntaria


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko eszedentzia
cas - excedencia voluntaria


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko lekualdaketa
cas - traslado voluntario


Gaia: Hezkuntza eus - borondatezko modulu
cas - módulo de carácter voluntario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bortitz
cas - fuerte


Gaia: Literatura eus - bosteko handi (Metr.)
cas - quinteto (Métr.)


Gaia: Literatura eus - bosteko txiki
cas - quintilla


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - botika / farmazia
cas - establecimiento farmacéutico


Gaia: Titulazioa eus - botikagintzan eta antzekoetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en fabricación de productos farmacéuticos y afines


Gaia: Titulazioa eus - botikagintzan teknikari
cas - técnico en operaciones de fabricación de productos farmacéuticos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz / era
cas - voz (categoría gramatical)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz aktibo / era aktibo
cas - voz activa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz aktibo / era aktibo
cas - activa, voz


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz ertain
cas - voz media


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz pasibo / era pasibo
cas - voz pasiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz pasibo / era pasibo
cas - pasiva, voz


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz pasibo erreflexu
cas - voz pasiva refleja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - boz pronominal / era pronominal
cas - voz pronominal


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - brodatuak eta enkajeak
cas - bordados y encajes


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bukaera
cas - terminación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bukaera bakarreko adjektibo
cas - adjetivo de una terminación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - bukaerako ikuskapen eta egiaztapen
cas - inspección y verificación final


Gaia: Hezkuntza eus - bukatu gabeko ikasprozesu
cas - proceso didáctico no finalizado


Gaia: Hezkuntza eus - bulego
cas - despacho


Gaia: Titulazioa eus - bulegoburu / bulegoko buru
cas - jefe de negociado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - bulegoen automatizazio
cas - automatización de oficinas


Gaia: Titulazioa eus - bulegoko eta saltoki txikiko laguntzaile
cas - auxiliar de oficina y pequeño comercio


Gaia: Titulazioa eus - bulegoko laguntzaile
cas - auxiliar de oficina


Gaia: Hezkuntza eus - bullying
cas - bullying


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - burotika
cas - burótica


Gaia: Titulazioa eus - buru
cas - jefe, fa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu
cas - perfectivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu
cas - perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu absolutu
cas - perfecto absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu bakun
cas - simple, perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu bakun
cas - perfecto simple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu enbor
cas - tema de perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutu konposatu
cas - perfecto compuesto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - burutugabe / inperfektu
cas - imperfecto, ta


Gaia: Hezkuntza eus - burutza
cas - presidencia


Gaia: Hezkuntza eus - burutzeko epe
cas - plazo de ejecución


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - bustidura
cas - palatalización


Gaia: Titulazioa eus - buztingintzako eta zeramikako langile
cas - operario de alfareria y cerámica


« itzuli