castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

362 emaitza aurkituta d letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - D aukera (giza eta hizkuntza-zientziak)
cas - opción D (humanístico-lingüística)


Gaia: Hezkuntza eus - D eredu
cas - modelo D


Gaia: Titulazioa eus - D ereduko ikasketaburu
cas - jefe de estudios modelo D


Gaia: Literatura eus - dadaismo
cas - dadaísmo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - danbor
cas - tambor


Gaia: Hezkuntza eus - dantza eskola
cas - escuela de danza


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dantza espainiar
cas - danza española


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dantza estilizatu
cas - danza estilizada


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dantza flamenko
cas - danza flamenca


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dantza garaikide
cas - danza contemporánea


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dantza klasiko
cas - danza clásica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dardarkari
cas - vibrante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - datibo
cas - dativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - datibo etiko
cas - dativo ético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - datibo etiko
cas - dativo de interés


Gaia: Hezkuntza eus - datu
cas - dato


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - datu alternatibo
cas - dato alternativo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datu bilketa / datuen bilketa
cas - recogida de datos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - datu fidagarri
cas - dato fiable


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - datu objektibo
cas - dato objetivo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datu tratamendu / datuen tratamendu
cas - tratamiento de datos


Gaia: Hezkuntza eus - datu truke
cas - intercambio de datos


Gaia: Hezkuntza eus - datu-base
cas - base de datos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datuak biltzeko bide
cas - medio de recogida de datos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datuak biltzeko metodo
cas - método de recogida de datos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datuak epearen barnean emate
cas - entrega de datos en plazo


Gaia: Hezkuntza eus - datuen azterketa
cas - análisis de datos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - datuen azterketa
cas - análisis de datos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datuen azterketa
cas - análisis de datos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - datuen erregistro
cas - registro de datos


Gaia: Hezkuntza eus - DBHIetako koordinatzaile didaktiko
cas - coordinador didáctico de los IESO


Gaia: Hezkuntza eus - DBHko ikasleak
cas - alumnado de ESO


Gaia: Hezkuntza eus - dedikazio
cas - dedicación


Gaia: Hezkuntza eus - dedikazio oso / lanaldi osoko dedikazio
cas - dedicación plena


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deduktibo
cas - deductivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dedukzio (Hizkl.)
cas - deducción (Ling.)


Gaia: Hezkuntza eus - dedukzio pentsaera / pentsaera deduktibo
cas - pensamiento deductivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - defektibo
cas - defectivo


Gaia: Hezkuntza eus - definizio
cas - definición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - definizio
cas - definición


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - definizio
cas - definición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - definizio azaltzaile
cas - definición explicativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - definizio inpropio
cas - definición impropia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - definizio perifrastiko
cas - definición perifrástica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - definizio propio
cas - definición propia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - definizio zirkular
cas - definición circular


Gaia: Hezkuntza eus - deialdi / dei
cas - convocatoria


Gaia: Hezkuntza eus - deialdi batean aurkeztu
cas - acogerse a una convocatoria


Gaia: Hezkuntza eus - deialdi berezi
cas - convocatoria extraordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - deialdi ireki / deialdi libre
cas - convocatoria libre


Gaia: Hezkuntza eus - deialdi itxi / deialdi murriztu
cas - convocatoria restringida


Gaia: Hezkuntza eus - deialdia deuseztatu
cas - anular la convocatoria


Gaia: Hezkuntza eus - deialdiko arauak
cas - bases de la convocatoria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deiktiko
cas - deíctico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - deitura / abizen
cas - apellido


Gaia: Hezkuntza eus - deiturak eta izen / abizenak eta izen
cas - apellidos y nombre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deitzaile / apelatibo
cas - apelativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deixi
cas - deixis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deixi anaforiko
cas - deixis anafórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deixi kataforiko
cas - deixis catafórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deixi pertsonal
cas - deixis personal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deixi sozial
cas - deixis social


Gaia: Hezkuntza eus - dekanorde
cas - vicedecano, na


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dekeismo
cas - dequeísmo


Gaia: Hezkuntza eus - deklamazio
cas - declamación


Gaia: Literatura eus - deklamazio
cas - declamación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deklaratibo
cas - declarativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - deklinabide
cas - declinación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deklinabide
cas - declinación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deklinabide kasu
cas - declinación, caso de


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deklinabide kasu
cas - caso de declinación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deklinabide taula
cas - declinación, cuadro de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deklinabide taula
cas - cuadro de declinación


Gaia: Literatura eus - dekonstrukzio
cas - deconstrucción


Gaia: Literatura eus - dekoratu
cas - decorado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dekorazio
cas - decoración


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dekorazio-arteko proiektuak
cas - proyectos de arte decorativo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dekorazio-lanen proiektuak eta zuzendaritza
cas - proyectos y dirección de obras de decoración


Gaia: Hezkuntza eus - dekretu
cas - decreto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deliberatzaile
cas - deliberativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deliberazio perpaus
cas - oración deliberativa


Gaia: Hezkuntza eus - delineazio adar
cas - rama delineación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - delineazio teknologia
cas - tecnología delineación


Gaia: Literatura eus - denbora
cas - tiempo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - denbora banaketa / denboraren banaketa
cas - distribución temporal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denbora komunztadura
cas - concordancia de tiempos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denbora lokuzio / denborazko lokuzio
cas - locución temporal


Gaia: Hezkuntza eus - denbora partzialeko dedikazio
cas - dedicación a tiempo parcial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denbora sekuentzia
cas - secuencia de tiempo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denbora unitate
cas - unidad de tiempo


Gaia: Literatura eus - denboralizazio
cas - temporalización


Gaia: Hezkuntza eus - denboraren hautemate
cas - percepción temporal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko
cas - temporal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko adberbio
cas - adverbio de tiempo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko adberbio erakusle
cas - adverbio demostrativo de tiempo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko adberbio erlatibo
cas - adverbio relativo de tiempo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko deixi
cas - deixis temporal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko menderakuntza
cas - subordinación adverbial de tiempo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko menderakuntza
cas - subordinación adverbial temporal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko perpaus
cas - oración temporal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denborazko perpaus / denbora perpaus
cas - oración adverbial de tiempo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denotatzaile
cas - denotativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - denotazio
cas - denotación


Gaia: Literatura eus - denotazio
cas - denotación


Gaia: Hezkuntza eus - departamentu
cas - departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentu espezializatu
cas - departamento especializado


Gaia: Titulazioa eus - departamentu-buru / departamentuko buru
cas - jefe del departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentu-burutza alboko
cas - jefatura de departamento adjunta


Gaia: Hezkuntza eus - departamentu-burutza/ departamentuko burutza
cas - jefatura de departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentuaren izenean
cas - por el departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentuaren izenean
cas - departamento, por el


Gaia: Hezkuntza eus - departamentuaren mendeko ikastetxe
cas - centro dependiente del departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentukide / departamentuko kide
cas - miembro del departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentuko bilera
cas - reunión del departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentuko liburutegi
cas - biblioteca de departamento


Gaia: Hezkuntza eus - departamentuko zuzendari
cas - director de departamento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - derrigorrezko bigarren hezkuntza
cas - educación secundaria obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntza (DBH)
cas - educación secundaria obligatoria (ESO)


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako gradudun
cas - graduado en educación secundaria obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako gradudunaren titulu
cas - título de graduado en educación secundaria obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxe (DBHI)
cas - centro de educación secundaria obligatoria (CESO)


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxe pribatu (DBHIPR)
cas - centro privado de educación secundaria obligatoria (CPRESO)


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako institutu (DBHI)
cas - instituto de educación secundaria obligatoria (IESO)


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakasle
cas - profesor de educación secundaria obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako irakasleak
cas - profesorado de educación secundaria obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko bigarren hezkuntzako itunpeko ikastetxe pribatu (DBHIIPR)
cas - centro privado concertado de educación secundaria obligatoria (CPRESO)


Gaia: Hezkuntza eus - derrigorrezko oinarrizko hezkuntza
cas - educación básica obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - desagertzera doan ikastetxe
cas - centro en vías de suspensión


Gaia: Hezkuntza eus - desberdintasun / bestelakotasun
cas - desigualdad


Gaia: Hezkuntza eus - desberdintasun pertsonal, kultural, ekonomiko eta sozialak
cas - desigualdades personales, culturales, económicas y sociales


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - desberdintasunak onartu
cas - aceptar las diferencias


Gaia: Hezkuntza eus - desberdintasunen konpentsazio / desberdintasunen osabide
cas - compensación de desigualdades


Gaia: Hezkuntza eus - desberdintasunen konpentsazio-plan
cas - plan de compensación de desigualdades


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - desberdintasunezko konparazio-perpaus
cas - oración comparativa de desigualdad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - desberdintasunezko mendeko konparazio-perpaus
cas - oración subordinada comparativa de desigualdad


Gaia: Literatura eus - desbideratu
cas - derivar (cambiar de dirección)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - desbideratze
cas - desviación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - desbideratze
cas - desviación


Gaia: Literatura eus - desbideratze
cas - derivación (acción de cambiar)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - desbideratze estandar / desbideratze tipiko
cas - desviación típica


Gaia: Hezkuntza eus - desfase
cas - desfase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - desirazko / desideratibo
cas - desiderativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - desirazko esakune
cas - enunciado desiderativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - desirazko perpaus
cas - oración desiderativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - desirazko perpaus-modalitate
cas - modalidad oracional desiderativa


Gaia: Hezkuntza eus - deskodetu
cas - descodificar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deskodetu
cas - descodificar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deskodifikazio / deskodetze
cas - descodificación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deskribapen / deskripzio
cas - descripción


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen / deskripzio
cas - descripción


Gaia: Literatura eus - deskribapen / deskripzio / azalpen
cas - descripción


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen erako sekuentzia
cas - secuencia de carácter descriptivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen objektibo
cas - descripción objetiva


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen subjektibo
cas - descripción subjetiva


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen tekniko
cas - descripción técnica


Gaia: Hezkuntza eus - deskribapen testu
cas - texto descriptivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen testu
cas - texto descriptivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen zati
cas - fragmento descriptivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapen-testuen ekoizpen
cas - producción de textos descriptivos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - deskribapenak egin
cas - construir descripciones


Gaia: Hezkuntza eus - deskribatu
cas - describir


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - deskribatzaile (adj.)
cas - descriptivo, va


Gaia: Hezkuntza eus - deskribatzaile (iz.)
cas - descriptor


Gaia: Hezkuntza eus - deskribatzaile argigarri
cas - descriptor ilustrativo


Gaia: Hezkuntza eus - deskribatzaile eskala
cas - escala de descriptores


Gaia: Literatura eus - deskripzio / azalpen / irudikapen
cas - retrato (descripción)


Gaia: Hezkuntza eus - deskripzio memoria / memoria deskribatzaile
cas - memoria descriptiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - despektibo / mespretxuzko
cas - despectivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - destinatibo (mendiarentzat)
cas - destinativo (para el monte)


Gaia: Hezkuntza eus - destino
cas - destino


Gaia: Hezkuntza eus - destino eskaera
cas - solicitud de destino


Gaia: Hezkuntza eus - destino huts
cas - destino vacante


Gaia: Hezkuntza eus - destino zain dagoen irakasle
cas - profesor en expectativa de destino


Gaia: Hezkuntza eus - destinoko ikastetxe
cas - centro de destino


Gaia: Hezkuntza eus - destinoko osagarri
cas - complemento de destino


Gaia: Hezkuntza eus - destinoko unitate
cas - unidad de destino


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatu (adj.)
cas - determinativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile (iz.)
cas - determinante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile artikulu
cas - determinante artículo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile artikulu mugagabe
cas - determinante artículo indeterminado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile artikulu mugatu
cas - determinante artículo definido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile artikulu mugatu
cas - determinante artículo determinado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile erakusle
cas - determinante demostrativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile identifikatzaile
cas - determinante identificador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile kuantifikatzaile
cas - determinante cuantificador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile mugagabe
cas - determinante indefinido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile zenbatzaile
cas - determinante numeral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile zenbatzaile banakari
cas - determinante numeral distributivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinatzaile zenbatzaile partitibo
cas - determinante numeral partitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - determinazio
cas - determinación


Gaia: Hezkuntza eus - deuseztapen / baliogabetze
cas - anulación


Gaia: Hezkuntza eus - deuseztatu / baliogabetu
cas - anular


Gaia: Hezkuntza eus - Deustuko Unibertsitate (UD)
cas - Universidad de Deusto (UD)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diafasiko
cas - diafásico, ca


Gaia: Titulazioa eus - diagnosi klinikoen laborategian goi mailako teknikari
cas - técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diagnosi sistemak: motorrak, ibilgailu astunak, etab.
cas - sistemas de diagnosis, motores, vehículos pesados, etc.


Gaia: Titulazioa eus - diagnosi-irudietan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en imagen para el diagnóstico


Gaia: Hezkuntza eus - diagnostiko
cas - diagnóstico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diagnostiko kliniko eta ortoprotesikoko prozedurak
cas - procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diagnostiko klinikoetarako laborategi
cas - laboratorio de diagnóstico clínico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diagnostiko klinikoko prozedurak
cas - procedimientos de diagnóstico clínico


Gaia: Hezkuntza eus - diagnostikorako ebaluazio
cas - evaluación de diagnóstico


Gaia: Hezkuntza eus - diagnostikorako ebaluazio orokor
cas - evaluación general de diagnóstico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - diagnostikorako ebaluazio orokor
cas - evaluación general de diagnóstico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diagnostikorako irudi
cas - imagen para el diagnóstico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diakritiko
cas - diacrítico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diakronia
cas - diacronía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diakroniko
cas - diacrónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dialektalismo
cas - dialectalismo


Gaia: Hezkuntza eus - dialekto
cas - dialecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dialekto
cas - dialecto


Gaia: Hezkuntza eus - dialekto aldaera / aldaera dialektal
cas - variedad dialectal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dialekto sozial
cas - dialecto social


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dialektologia
cas - dialectología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diastratiko
cas - diastrático, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diatesi
cas - diátesis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diatopiko
cas - diatópico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - dibertsifikazio linguistiko
cas - diversificación lingüística


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dibidendoak
cas - dividendos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dibidendoen errentagarritasun
cas - rentabilidad de los dividendos


Gaia: Hezkuntza eus - didaktika
cas - didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - didaktika departamentu / departamentu didaktiko
cas - departamento didáctico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - didaktika departamentu / departamentu didaktiko
cas - departamento didáctico


Gaia: Hezkuntza eus - didaktika klasiko
cas - didáctica clásica


Gaia: Hezkuntza eus - didaktika teknologiko
cas - didáctica tecnológica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - didaktika-departamentuei esleitutako diru-kopuru
cas - asignación presupuestaria a los departamentos didácticos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dieresi
cas - diéresis


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - dietetika
cas - dietética


Gaia: Titulazioa eus - dietetikan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en dietética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diglosia
cas - diglosia


Gaia: Literatura eus - digresio
cas - digresión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - digresore
cas - digresor


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dikotomia
cas - dicotomía


Gaia: Hezkuntza eus - diktaketa
cas - dictado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - dimentsio
cas - dimensión


Gaia: Hezkuntza eus - dimisio / kargu-uzte
cas - dimisión


Gaia: Hezkuntza eus - dimititu / dimisioa eman
cas - dimitir


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dinamiko
cas - dinámico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - dinamismorako ahalmen
cas - capacidad de dinamismo


Gaia: Titulazioa eus - diplomadun
cas - diplomado, da


Gaia: Hezkuntza eus - diplomadun titulu
cas - título de diplomado


Gaia: Hezkuntza eus - diplomatura
cas - diplomatura


Gaia: Titulazioa eus - diplomatura
cas - diplomatura


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diptongazio
cas - diptongación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diptongo
cas - diptongo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diptongo homogeneo
cas - diptongo homogéneo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diptongo neutro
cas - diptongo neutro


Gaia: Hezkuntza eus - diru publikoarekin ordaindu
cas - sostenido con fondos públicos


Gaia: Hezkuntza eus - diru publikoarekin ordaindutako ikastetxe
cas - centro sostenido con fondos públicos


Gaia: Hezkuntza eus - diru-laguntza
cas - subvención


Gaia: Hezkuntza eus - diru-laguntzaren eskaera
cas - solicitud de subvención


Gaia: Hezkuntza eus - diruz lagundu
cas - subvencionar


Gaia: Hezkuntza eus - diruz lagundutako ikastetxe
cas - centro subvencionado


Gaia: Hezkuntza eus - diruz lagundutako unitate
cas - unidad subvencionada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diruzaintzari dagokion gai
cas - tema relativo a la tesorería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - disc-jockey
cas - disc-jokey


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinatu
cas - diseñar


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diseinu eta bulego tekniko
cas - diseño y oficina técnica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinu eta garapen
cas - diseño y desarrollo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinu eta garapenerako nahitaezkoa den betebehar
cas - requisito esencial para el diseño y el desarrollo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diseinu grafiko
cas - diseño gráfico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuaren aldaketen kontrol
cas - control de los cambios del diseño


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuaren eta garapenaren baliozkotze
cas - validación del diseño y desarrollo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuaren eta garapenaren berrikuspen
cas - revisión del diseño y desarrollo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuaren eta garapenaren emaitzak
cas - resultados del diseño y desarrollo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuaren eta garapenaren etapak
cas - etapas del diseño y desarrollo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuaren eta garapenaren plangintza
cas - planificación del diseño y desarrollo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diseinuaren oinarriak
cas - fundamentos de diseño


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diseinuaren teoria eta praktika
cas - teoría y práctica de diseño


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diseinuko berrikuntza / berrikuntza diseinuan
cas - innovación en el diseño


Gaia: Hezkuntza eus - diseinuko goi mailako eskola
cas - escuela superior de diseño


Gaia: Hezkuntza eus - diseinuko goi mailako ikasketak
cas - estudios superiores de diseño


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - disfemismo
cas - disfemismo


Gaia: Hezkuntza eus - disfuntzio iragankor
cas - disfunción transitoria


Gaia: Hezkuntza eus - disfuntzio psikopedagogiko
cas - disfunción psicopedagógica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - disimilazio
cas - disimilación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - disjuntzio
cas - disyunción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskordantzia
cas - discordancia


Gaia: Hezkuntza eus - diskriminaziozko / diskriminatzaile
cas - discriminatorio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtso
cas - discurso


Gaia: Literatura eus - diskurtso
cas - discurso (comunicación lingüística)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtso bidezko ezagutza
cas - cognición discursiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtso errepikatu
cas - discurso reproducido


Gaia: Hezkuntza eus - diskurtso gaitasun
cas - competencia de discurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtso genero
cas - género discursivo


Gaia: Hezkuntza eus - diskurtso pentsaera / diskurtsozko pentsaera
cas - pensamiento discursivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - diskurtso-antolatzaile
cas - ordenador del discurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtso-markatzaile
cas - marcador del discurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtso-markatzaile
cas - marcador discursivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtsoaren atal
cas - parte del discurso


Gaia: Hezkuntza eus - diskurtsoaren estrategia
cas - estrategia del discurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtsoaren gramatika
cas - gramática del discurso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - diskurtsozko deixi
cas - deixis discursiva


Gaia: Hezkuntza eus - dislexia
cas - dislexia


Gaia: Hezkuntza eus - dislexiko
cas - disléxico, ca


Gaia: Literatura eus - disonantzia
cas - disonancia


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina
cas - disciplina (orden)


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina (zientzia)
cas - disciplina (ciencia)


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina anitzeko
cas - multidisciplinar


Gaia: Titulazioa eus - diziplina anitzeko ikasketak
cas - estudios multidisciplinares


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina araubide
cas - régimen disciplinario


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina aztura
cas - hábito de disciplina


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina espediente
cas - expediente disciplinario


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina-espedientea irekitze
cas - instrucción de expediente disciplinario


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - diziplina-espedientea irekitzeko eredu
cas - modelo de instrucción de expediente disciplinario


Gaia: Hezkuntza eus - diziplina-gatazkak konpontze
cas - resolución de conflictos disciplinarios


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - diziplinarteko tratamenduak
cas - tratamientos interdisciplinares


Gaia: Hezkuntza eus - doako
cas - gratuito


Gaia: Hezkuntza eus - doako ikasketak
cas - enseñanzas gratuitas


Gaia: Hezkuntza eus - doako irakaskuntza
cas - enseñanza gratuita


Gaia: Hezkuntza eus - doako matrikula
cas - matrícula gratuita


Gaia: Hezkuntza eus - doako sarrera / doako sarbide
cas - acceso gratuito


Gaia: Hezkuntza eus - doakotasun
cas - gratuidad


Gaia: Hezkuntza eus - doakotasun berme
cas - garantía de gratuidad


Gaia: Literatura eus - dobladura
cas - contrafigura (sustitución de un actor)


Gaia: Literatura eus - doble / ordezko
cas - contrafigura ( quien hace la sustitución)


Gaia: Literatura eus - doble / ordezko (Zin.)
cas - doble (Cin.)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - doi-doi lortutako helburu
cas - objetivo alcanzado muy justamente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - doinu
cas - entonación (de un dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - doinu
cas - tono (inflexión de voz)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - doinu
cas - acento (deje)


Gaia: Literatura eus - doinu / intonazio
cas - entonación (modulación de la voz)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - doitze / doitasun
cas - precisión


Gaia: Hezkuntza eus - doktore
cas - doctor, ra


Gaia: Hezkuntza eus - doktorego ikasketak
cas - estudios de doctorado


Gaia: Hezkuntza eus - doktorego tesi
cas - tesis doctoral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dokumental
cas - documental


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentalista
cas - documentalista


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentatu
cas - documentar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentatu (erregistratu)
cas - documentar (registrar)


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentazio / agiriak
cas - documentación


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentazio pedagogiko / ikasketa dokumentazio
cas - documentación pedagógica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazio tekniko
cas - documentación técnica


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentazio zentro
cas - centro de documentación


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentazio zerbitzu
cas - servicio de documentación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioa artxibatze (ekintza)
cas - archivo de la documentación (acción)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioa eta erregistroak kontrolatzeko prozesu
cas - proceso de control de la documentación y registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioa gaurkotze
cas - actualización de la documentación


Gaia: Titulazioa eus - dokumentazioan lizentziadun
cas - licenciado en documentación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioaren banaketa
cas - distribución de la documentación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioaren betebeharrak
cas - requisitos de la documentación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioaren eta erregistroen kontrol
cas - control de la documentación y registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentazioaren kontrol
cas - control de la documentación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentu (DK)
cas - documento (DC)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dokumentu / agiri
cas - documento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - dokumentu elaniztun
cas - documento plurilingüe


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentu identifikagarri
cas - documento identificable


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentu irakurgarri
cas - documento legible


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentu kudeaketa
cas - gestión documental


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentu zerrenda / dokumentuen zerrenda
cas - listado de documentos


Gaia: Hezkuntza eus - dokumentua eragin duen departamentu
cas - departamento promotor del documento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentuak berrikusi
cas - revisar documentos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentuak gaurkotu
cas - actualizar documentos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentuen berrikuspen
cas - revisión de los documentos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentuen kontrol
cas - control de los documentos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - dokumentuen onarpen
cas - aprobación de los documentos


Gaia: Hezkuntza eus - dosier
cas - dossier


Gaia: Literatura eus - drama
cas - drama


Gaia: Literatura eus - drama (epiko, liturgiko, musikal, satiriko...)
cas - drama (épico, litúrgico, musical, satírico...)


Gaia: Hezkuntza eus - dramatizazio lantegi
cas - taller de dramatización


Gaia: Hezkuntza eus - drogamendekotasunaren kontrako programa
cas - programa de drogadicción


Gaia: Hezkuntza eus - duintasun
cas - dignidad


« itzuli