castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

1604 emaitza aurkituta e letrarekin

Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ebakera akats
cas - vicio de dicción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ebaketa eta jantzigintza
cas - corte y confección


Gaia: Hezkuntza eus - ebakuazio plan
cas - plan de evacuación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebakuazio plan
cas - plan de evacuación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebakuazio simulakro
cas - simulacro de evacuación


Gaia: Hezkuntza eus - ebakuazio simulazio
cas - simulación de evacuación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebakuazio-simulakroaren txosten
cas - informe de simulacro de evacuación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluatu
cas - evaluar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluatu
cas - evaluar


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluatu beharreko kurtso
cas - curso a evaluar


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluatu gabeko ikasle
cas - alumno pendiente de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluatu gabeko irakasgai / irakasgai ebaluatugabe
cas - asignatura pendiente de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluatugabe / ebaluatzeko zain
cas - pendiente de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako alderdi / alderdi ebaluatu
cas - aspecto evaluado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako arlo / arlo ebaluatu
cas - área evaluada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako dimentsio
cas - dimensión evaluada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako gai
cas - materia evaluada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako ikasleak
cas - población escolar evaluada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako ikasleak
cas - población evaluada (alumnos)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako osagai / osagai ebaluatu
cas - elemento evaluado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluatutako trebetasun
cas - destreza evaluada


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluatzaile
cas - evaluador, ra


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio
cas - evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio
cas - evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio akta
cas - acta de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio aldi
cas - periodo de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio analitiko
cas - evaluación analítica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio arlo
cas - área de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio batzorde
cas - comisión de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio batzorde
cas - junta de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio bideragarri
cas - evaluación viable


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio bilera
cas - reunión de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio bitarteko / baliabide (inkesta)
cas - instrumento de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio egutegi
cas - calendario de evaluaciones


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio esparru / ebaluazioaren esparru
cas - ámbito de la evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio estandarizatu
cas - evaluación estandarizada


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio estatistiko
cas - evaluación estadística


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio eta berrikuspen
cas - evaluación y revisión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio etengabe eta formatibo
cas - evaluación continua y formativa


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio etengabe eta orokor
cas - evaluación continua y global


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio fitxa
cas - ficha de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio hezitzaile / ebaluazio formatibo
cas - evaluación formativa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio ikerlan
cas - estudio evaluativo


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio institutu
cas - instituto de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio integratu
cas - evaluación integrada


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio irizpide
cas - criterio de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio irizpide
cas - criterio de evaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio irizpide
cas - criterio de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio jarduera
cas - actividad de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio koaderno
cas - cuaderno de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio kualitatibo
cas - evaluación cualitativa


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio kuantitatibo
cas - evaluación cuantitativa


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio negatiboa izan duen irakasgai
cas - materia con evaluación negativa


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio objektibo
cas - evaluación objetiva


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio objektibo
cas - evaluación objetiva


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio orokor / ebaluazio global
cas - evaluación global


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio plan
cas - plan de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio plan
cas - plan de evaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio plan
cas - plan de evaluaciones


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio proba
cas - prueba de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio programa
cas - programa de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio protokolo
cas - protocolo de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio prozedura
cas - procedimiento de evaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio prozedura
cas - procedimiento de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio psikopedagogiko
cas - evaluación psicopedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio saio / ebaluazio bilera
cas - sesión de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio sektorial
cas - evaluación sectorial


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio sistema
cas - sistema de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio subjektibo
cas - evaluación subjetiva


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio teknika
cas - técnica de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio tresna
cas - instrumento de evaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio tresna
cas - instrumento de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio txosten
cas - informe de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio-batzordearen akta
cas - acta de la junta de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazio-bileren egutegi
cas - calendario de reuniones de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazio-ikerlanaren diseinu
cas - diseño del estudio evaluativo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio-prozesuan dagoen hornitzaile
cas - proveedor en proceso de evaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio-sistema berrikusi
cas - revisar el sistema de evaluación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebaluazio-sistemaren homogeneizazio
cas - homogeneización del sistema de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazioan sartutako irakurketa-prozesu
cas - proceso lector incluido en la evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazioaren amaierako txosten
cas - informe final de evaluación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ebaluazioaren diseinu
cas - diseño de evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazioaren diseinu
cas - diseño de la evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazioaren emaitza
cas - resultado de la evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazioaren helburu
cas - objetivo de la evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazioaren ikerketa
cas - estudio de la evaluación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebaluazioaren metodologia
cas - metodología de la evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazioaren testuinguru
cas - contexto de la evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazioaren xede
cas - propósito de la evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazioko galdera-sorta
cas - cuestionario de evaluación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ebaluazioko galdera-sorta
cas - cuestionario de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluazioko material
cas - material de evaluación


Gaia: Hezkuntza eus - ebaluaziorako orientabide
cas - orientación para la evaluación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ebanisteria
cas - ebanistería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ebanisteria artistiko
cas - ebanistería artística


Gaia: Titulazioa eus - ebanisteriaren arloko arte plastikoetan eta diseinuan teknikari
cas - técnico en artes plásticas y diseño en ebanistería


Gaia: Hezkuntza eus - ebatzi (Mat.)
cas - resolver (Mat.)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebatzitako ez-adostasun
cas - no conformidad resuelta


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebatzitako SQR
cas - SQR resuelta


Gaia: Hezkuntza eus - ebazpen (Admin.)
cas - resolución (Admin.)


Gaia: Hezkuntza eus - ebazpen / erabaki (ekintza)
cas - resolución (acción)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebazpen aldi
cas - fase de la resolución


Gaia: Hezkuntza eus - ebazpen proposamen
cas - propuesta de resolución


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ebazpen prozesu
cas - proceso de resolución


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ebidentzia eman
cas - proporcionar evidencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - editore
cas - editor


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - editorial
cas - editorial


Gaia: Literatura eus - editorial / artikulu nagusi
cas - editorial (artículo)


Gaia: Literatura eus - edizio kritiko / argitalpen kritiko
cas - critica (edición)


Gaia: Literatura eus - edizio printze / lehen argitalpen
cas - prínceps, edición


Gaia: Hezkuntza eus - eduki
cas - materia (contenido)


Gaia: Hezkuntza eus - eduki
cas - contenido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eduki
cas - contenido


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eduki
cas - contenido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eduki esplizitu
cas - contenido explícito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eduki inplizitu
cas - contenido implícito


Gaia: Hezkuntza eus - eduki multzo
cas - bloque de contenidos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eduki multzo
cas - bloque de contenidos


Gaia: Hezkuntza eus - eduki teoriko-praktiko
cas - contenido teórico-práctico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eduki-multzoen deskribapen
cas - descripción de bloques de contenido


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - edukiak indartze / edukien errefortzu
cas - refuerzos de los contenidos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - edukiak jakin
cas - dominar contenidos


Gaia: Hezkuntza eus - edukiaren azterketa
cas - análisis de contenido


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - edukiaren hausnarketari buruzko galdera
cas - pregunta sobre la reflexión del contenido


Gaia: Hezkuntza eus - edukiaren koherentzia
cas - coherencia del contenido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edukien azterketa
cas - análisis de contenidos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - edukien bidezko irakaskuntza
cas - enseñanza a través de contenidos


Gaia: Hezkuntza eus - edukien sekuentziazio
cas - secuenciación de contenidos


Gaia: Hezkuntza eus - edukiera
cas - capacidad (cabida)


Gaia: Literatura eus - edukiera / jarleku kopuru / eserleku kopuru
cas - aforo


Gaia: Hezkuntza eus - edukizko kontzeptu
cas - concepto de contenido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko / posesibo
cas - posesivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko adjektibo
cas - posesivo, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko adjektibo / adjektibo posesibo
cas - adjetivo posesivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko datibo
cas - dativo posesivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko determinatzaile
cas - determinante posesivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko genitibo (mendiaren)
cas - genitivo posesivo (del monte)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko izenordain
cas - pronombre posesivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - edutezko kasu genitibo (mendiaren)
cas - caso genitivo posesivo (del monte)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - EFQM autoebaluazio
cas - autoevaluación EFQM


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - EFQM autoebaluazioaren prozesu
cas - proceso autoevaluación EFQM


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - EFQM eredu
cas - modelo EFQM


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - EFQM hobekuntza-plan
cas - plan de mejora EFQM


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztagiri / akreditazio (agiria)
cas - acreditación (documento)


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztapen
cas - verificación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egiaztapen
cas - verificación


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztapen / ziurtapen
cas - certificación (acción)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egiaztapen aldi
cas - fase de verificación


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztapen zerrenda
cas - lista de verificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - egiaztapenak / ziurtapenak
cas - certificaciones


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztatu
cas - acreditar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - egiaztatu
cas - verificar


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztatutako irizpide
cas - criterio contrastado


Gaia: Hezkuntza eus - egiaztatze
cas - acreditación (acción)


Gaia: Literatura eus - egile
cas - autor, ra


Gaia: Literatura eus - egile antzerki
cas - teatro de autor


Gaia: Literatura eus - egile eskubideak
cas - derechos de autor


Gaia: Literatura eus - egile eskubideak
cas - autor, derechos de


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egileak ekarritako proba
cas - prueba aportada por el autor


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egileak gaiaren gainean duen jarrera
cas - postura del autor sobre el tema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egilearen asmo
cas - intención del autor


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egilearen asmoari egokitu
cas - adecuarse a la intención del autor


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - egin
cas - hacer


Gaia: Hezkuntza eus - egin beharreko urratsak
cas - pasos a dar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egindako akats
cas - error cometido


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - egindako galderei azkar erantzute
cas - rapidez de respuesta a las preguntas planteadas


Gaia: Hezkuntza eus - egindako jarduera
cas - actividad realizada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eginkizunak eman / eginkizunak esleitu
cas - asignar


Gaia: Hezkuntza eus - egintza
cas - acto (hecho)


Gaia: Hezkuntza eus - egintza akademiko
cas - acto académico


Gaia: Hezkuntza eus - egintza didaktiko
cas - acto didáctico


Gaia: Hezkuntza eus - egintza hezigarri
cas - acto educativo


Gaia: Hezkuntza eus - egintza indartu
cas - acto reforzado


Gaia: Literatura eus - egitandi / epopeia
cas - epopeya (hecho)


Gaia: Literatura eus - egitandi eresi / egitandi kantore
cas - cantar de gesta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egiten jakiteko gaitasun
cas - capacidad de saber hacer


Gaia: Hezkuntza eus - egitura
cas - estructura


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egitura
cas - estructura


Gaia: Literatura eus - egitura / estruktura
cas - estructura


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egitura egoki
cas - estructura adecuada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egitura erraz
cas - estructura sencilla


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egitura gramatikal
cas - estructura gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egitura sintaktiko
cas - estructura sintáctica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egitura sortzaile
cas - estructura generativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egitura zirkular
cas - estructura circular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egituraketa / osaketa
cas - estructuración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egituratzaile
cas - estructurador


Gaia: Hezkuntza eus - egituratze
cas - estructuración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egituratze hierarkiko
cas - estructuración jerárquica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egiturazko anbiguotasun / anbiguotasun estruktural
cas - ambigüedad estructural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egiturazko deskribapen
cas - descripción estructural


Gaia: Hezkuntza eus - egiturazko eduki / eduki estruktural
cas - contenido estructural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egiturazko hierarkia
cas - jerarquía estructural


Gaia: Literatura eus - egloga
cas - égloga


Gaia: Hezkuntza eus - egoera
cas - situación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egoera
cas - situación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egoera aditz
cas - verbo de estado


Gaia: Hezkuntza eus - egoera berezi
cas - situación excepcional


Gaia: Hezkuntza eus - egoera ekonomiko ahulean dauden ikasleak
cas - población escolar de condiciones económicas desfavorables


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoera problematiko
cas - situación problemática


Gaia: Hezkuntza eus - egoera-orri
cas - estadillo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoera-problema
cas - situación-problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoera-problemak matematizatu
cas - matematizar situaciones problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoerak ebazteko gaitasun
cas - capacidad de resolver situaciones


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoerak eta testuinguruak
cas - situaciones y contextos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoerari egokitutako erregistro
cas - registro apropiado a la situación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egoerari egokitutako erregistroa erabiltze
cas - utilizar un registro apropiado a la situación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egoerazko
cas - situacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egoerazko adberbio
cas - adverbio de situación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egoerazko erreferentzia
cas - referencia situacional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - egoitza / bulego
cas - dependencia


Gaia: Hezkuntza eus - egoitza eskola / etxe eskola
cas - escuela hogar


Gaia: Hezkuntza eus - egoitza nagusi
cas - sede central


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egokitasun
cas - adecuación


Gaia: Hezkuntza eus - egokitasun
cas - idoneidad


Gaia: Hezkuntza eus - egokitasun / egokitzapen
cas - adecuación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egokitasun / egokitzapen
cas - adecuación


Gaia: Hezkuntza eus - egokitasun soziolinguistiko
cas - adecuación sociolingüística


Gaia: Hezkuntza eus - egokitutako gela / gela egokitu
cas - aula habilitada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egokitzapen (lan batena)
cas - adaptación (de una obra)


Gaia: Hezkuntza eus - egokitzapen / egokitze
cas - adaptación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egokitzapen / egokitze
cas - adaptación


Gaia: Literatura eus - egokitzapen / moldaketa
cas - adaptación


Gaia: Hezkuntza eus - egokitzapen aldi / moldaketa aldi
cas - periodo de adaptación


Gaia: Hezkuntza eus - egokitzapen kurtso / egokitze kurtso
cas - curso de adaptación


Gaia: Hezkuntza eus - egokitzapen unitate
cas - unidad de transición


Gaia: Hezkuntza eus - egokitze kurtso
cas - curso puente


Gaia: Hezkuntza eus - egokitzeko gaitasun / egokitze gaitasun
cas - capacidad de adaptación


Gaia: Hezkuntza eus - egonaldi
cas - permanencia (estancia)


Gaia: Hezkuntza eus - egoneko lan
cas - trabajo sedentario


Gaia: Hezkuntza eus - egote ordu
cas - hora de estancia


Gaia: Hezkuntza eus - egote orduak
cas - horario de estancia


Gaia: Hezkuntza eus - egotzi / kanporatu
cas - expulsar


Gaia: Hezkuntza eus - egozte / kanporatze
cas - expulsión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - egresibo
cas - egresivo, va


Gaia: Hezkuntza eus - egun / data
cas - fecha


Gaia: Hezkuntza eus - egun baliodun
cas - día hábil


Gaia: Hezkuntza eus - egun baliodun
cas - fecha hábil


Gaia: Hezkuntza eus - egun baliogabe
cas - día inhábil


Gaia: Hezkuntza eus - egun natural / egutegiko egun
cas - día natural


Gaia: Hezkuntza eus - eguneko araubide
cas - régimen diurno


Gaia: Hezkuntza eus - eguneko araubide ofizial
cas - régimen oficial diurno


Gaia: Hezkuntza eus - eguneko LOGSE batxilergo
cas - bachillerato LOGSE diurno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eguneroko
cas - cotidiano, na


Gaia: Hezkuntza eus - eguneroko egoera
cas - situación cotidiana


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eguneroko gai
cas - tema cotidiano


Gaia: Hezkuntza eus - eguneroko zeregin
cas - tarea cotidiana


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - egunerokotasunarekin lotutako arazo
cas - problema relacionado con la vida diaria


Gaia: Literatura eus - egunkari / eguneroko *
cas - diario *

* Ana Franken egunkaria
   El Diario de Ana Frank


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - egurrezko haize-tresnak (flauta, oboea, klarinetea eta fagota)
cas - instrumentos de viento-madera (flauta, oboe, clarinete y fagot)


Gaia: Hezkuntza eus - egutegi
cas - calendario


Gaia: Hezkuntza eus - egutegiko egun
cas - día de calendario


Gaia: Titulazioa eus - eguzki-energian aditu
cas - experto en energía solar


Gaia: Titulazioa eus - eguzki-energian teknikari
cas - técnico en energía solar


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ehizari eta arrantzari buruzko oinarrizko ezaguerak
cas - conocimientos básicos de caza y pesca


Gaia: Titulazioa eus - ehokuntzan eta zereal-industrietan teknikari
cas - técnico en molinería e industrias cerealistas


Gaia: Titulazioa eus - ehuna hobetzen teknikari
cas - técnico en operaciones de ennoblecimiento textil


Gaia: Titulazioa eus - ehunak hobetzen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en procesos de ennoblecimiento textil


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ehuneko eskala
cas - escala de porcentaje


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ehungintza
cas - textil


Gaia: Titulazioa eus - ehungintza industrialeko langile makinista
cas - operario maquinista de confección industrial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ehungintza, jantzigintza eta larrugintza
cas - textil, confección y piel


Gaia: Titulazioa eus - ehungintzako ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico textil


Gaia: Titulazioa eus - ehungintzako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica textil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ehungintzako, jantzigintzako eta larrugintzako prozesuak eta produktuak
cas - procesos y productos de textil, confección y piel


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ehunki artistikoak
cas - textiles artísticos


Gaia: Hezkuntza eus - ekaineko deialdi
cas - convocatoria de junio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekialdeko
cas - oriental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekialdeko nafarrera (euskalkia)
cas - euskera navarro oriental (dialecto)


Gaia: Hezkuntza eus - ekimen / ekinbide
cas - iniciativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekimenez jardun
cas - actuar con iniciativa


Gaia: Hezkuntza eus - ekinbide / ekimen
cas - iniciación (acción)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekintza
cas - acción


Gaia: Hezkuntza eus - ekintza
cas - actividad (acción)


Gaia: Literatura eus - ekintza / gertakizun (Antz.)
cas - acción (Teat.)


Gaia: Hezkuntza eus - ekintza / jarduera
cas - acción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekintza aditz
cas - acción, verbo de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekintza aditz
cas - verbo de acción


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ekintza baten sekuentzia oso eta orokor
cas - secuencia completa y global de una acción


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ekintza eraginkor
cas - acción eficaz


Gaia: Hezkuntza eus - ekintza magistral
cas - acción magistral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekintza modu
cas - modo de acción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekintza unitate
cas - unidad de acción


Gaia: Hezkuntza eus - ekintzara bideratutako ikuspegi
cas - enfoque orientado a la acción


Gaia: Hezkuntza eus - ekintzaren ardatz
cas - eje de la acción


Gaia: Literatura eus - ekintzaren ardatz
cas - acción, eje de la


Gaia: Hezkuntza eus - ekipamendu / hornikuntza
cas - equipamiento


Gaia: Hezkuntza eus - ekipamendu didaktiko
cas - equipamiento didáctico


Gaia: Hezkuntza eus - ekipamendu ondasun
cas - bien de equipo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekipamendu premiak
cas - necesidades de equipamiento


Gaia: Hezkuntza eus - ekipamendu zerbitzu
cas - servicio de equipamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekipamendu-beharren zerrenda
cas - listado de necesidades de equipamiento


Gaia: Hezkuntza eus - ekipamendu-ondasunen arlo
cas - área de bienes de equipo


Gaia: Hezkuntza eus - ekipo / ekipamendu
cas - equipo (material)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekipo egokiaren erabilera
cas - uso del equipo apropiado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekipo elektronikoak
cas - equipos electrónicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekipo eta instalazio elektroteknikoak
cas - equipos e instalaciones electrotécnicas


Gaia: Titulazioa eus - ekipo eta instalazio elektroteknikoetan teknikari
cas - técnico en equipos e instalaciones electrotécnicas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekipo, sare eta periferikoen banaketa, instalazio eta mantentze
cas - distribución, instalación y mantenimiento de equipos, redes y periféricos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekipoen kudeaketa
cas - gestión de equipos


Gaia: Literatura eus - ekitaldi (Antz.)
cas - acto (Teat.)


Gaia: Hezkuntza eus - ekitaldi (saioa)
cas - acto (sesión)


Gaia: Hezkuntza eus - ekitaldi areto
cas - salón de actos


Gaia: Hezkuntza eus - ekitate / zuzentasun
cas - equidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekite azentu
cas - acento de insistencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ekoitzi / sortu
cas - producir


Gaia: Hezkuntza eus - ekoizpen / produkzio / sortze
cas - producción


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ekoizpen / produkzio / sortze
cas - producción


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekoizpen / produkzio / sortze
cas - producción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ekoizpen aldi
cas - fase de producción


Gaia: Hezkuntza eus - ekoizpen aldi
cas - producción, fase de


Gaia: Hezkuntza eus - ekoizpen estrategia / ekoizpenerako estrategia
cas - estrategia de producción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekoizpen eta erreprodukzio geografiko
cas - producción y reproducción geográfica


Gaia: Hezkuntza eus - ekoizpen idatzirako jarduera
cas - actividad de producción escrita


Gaia: Hezkuntza eus - ekoizpen jarduera
cas - actividad de producción


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekoizpenaren kontrol
cas - control de la producción


Gaia: Titulazioa eus - ekoizpenean eta kalitatean ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en producción y calidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekologia
cas - ecología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekologia-gaietarako aholkularitza
cas - consultoría en materia ecológica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ekonomia
cas - economía


Gaia: Hezkuntza eus - ekonomia batzorde / batzorde ekonomiko
cas - comisión económica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekonomia eta finantzak
cas - economía y finanzas


Gaia: Titulazioa eus - ekonomia lizentziadun
cas - licenciado en economía


Gaia: Titulazioa eus - ekonomia lizentziatura
cas - licenciatura en economía


Gaia: Hezkuntza eus - ekonomia sozio-familiar
cas - economía socio-familiar


Gaia: Titulazioa eus - ekonomia- eta enpresa-zientzien fakultate
cas - facultad de ciencias económicas y empresariales


Gaia: Hezkuntza eus - ekonomia-ikerketarako zentro / ikerketa ekonomikorako zentro
cas - centro de estudios económicos


Gaia: Titulazioa eus - ekonomialari / ekonomista
cas - economista


Gaia: Titulazioa eus - ekonomian tituludun
cas - titulado en economía


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ekonomiaren eta erosketen kudeaketa
cas - gestión económica y de compras


Gaia: Titulazioa eus - ekosistemak kudeatzen eta berritzen espezialista
cas - especialista en gestión y restauración de ecosistemas


Gaia: Hezkuntza eus - ele bitan / bi hizkuntzetan
cas - bilingüe, en


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ele bitan / bi hizkuntzetan
cas - bilingüe, en


Gaia: Hezkuntza eus - eleaniztasun
cas - plurilingüismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eleaniztasun
cas - plurilingüismo


Gaia: Hezkuntza eus - eleaniztasun
cas - multilingüismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eleaniztasun
cas - multilingüismo


Gaia: Hezkuntza eus - eleaniztun
cas - plurilingüe


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eleaniztun
cas - plurilingüe


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eleaniztun
cas - multilingüe


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eleaniztun
cas - hablante plurilingüe


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eleaniztun / poliglota
cas - políglota


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elebakar
cas - unilingüe


Gaia: Hezkuntza eus - elebakar
cas - monolingüe


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elebakar
cas - monolingüe


Gaia: Literatura eus - eleberri / nobela
cas - novela


Gaia: Literatura eus - eleberri arrosa / eleberri erromantiko
cas - novela rosa


Gaia: Literatura eus - eleberri beltz
cas - novela negra


Gaia: Literatura eus - eleberri erotiko
cas - novela erótica


Gaia: Literatura eus - eleberri gotiko
cas - novela gótica


Gaia: Literatura eus - eleberri historiko
cas - novela histórica


Gaia: Literatura eus - eleberri kostunbrista / ohitura eleberri
cas - novela costumbrista


Gaia: Literatura eus - eleberri pikaresko
cas - novela picaresca


Gaia: Literatura eus - eleberri sentimental
cas - sentimental, novela


Gaia: Literatura eus - eleberri sentimental
cas - novela sentimental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elebidun
cas - bilingüe


Gaia: Hezkuntza eus - elebidun / ele biko
cas - bilingüe


Gaia: Hezkuntza eus - elebidun hartzaile
cas - bilingüe pasivo


Gaia: Hezkuntza eus - elebitasun
cas - bilingüismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elebitasun
cas - bilingüismo


Gaia: Literatura eus - elegia
cas - elegía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektrika eta elektronika
cas - eléctrica y electrónica


Gaia: Hezkuntza eus - elektrizitate adar
cas - rama electricidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektrizitate eta elektronika
cas - electricidad y electrónica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektrizitate teknologia
cas - tecnología electricidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektrizitate-elektronika
cas - electricidad-electrónica


Gaia: Titulazioa eus - elektrizitatean ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en electricidad


Gaia: Titulazioa eus - elektrizitateko ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en electricidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektrizitateko praktikak
cas - prácticas de electricidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektro-higadura
cas - electro-erosión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektro-pneumatika
cas - electro-neumática


Gaia: Titulazioa eus - elektromekanikako laguntzaile
cas - auxiliar de electromecánica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektronika
cas - electrónica


Gaia: Hezkuntza eus - elektronika adar
cas - rama electrónica


Gaia: Titulazioa eus - elektronika ingeniari / ingeniari elektroniko
cas - ingeniero electrónico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektronika-produktuen garapen
cas - desarrollo de productos electrónicos


Gaia: Titulazioa eus - elektronika-sistemetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en sistemas electrónicos


Gaia: Titulazioa eus - elektronika-sistemetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica sistemas electrónicos


Gaia: Titulazioa eus - elektronika-sistemetan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en sistemas electrónicos


Gaia: Titulazioa eus - elektronikako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica electrónica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektronikako oinarrizko teknologiak
cas - tecnologías electrónicas básicas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektronikako zirkuitu, ekipo eta sistemen diseinu
cas - diseño de circuitos, equipos y sistemas electrónicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektroteknia
cas - electrotecnia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elektroteknika
cas - electrotécnica


Gaia: Hezkuntza eus - elementu lexikal
cas - elemento lexical


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - elementu orientatzaile
cas - elemento orientativo


Gaia: Literatura eus - elezahar / kondaira / legenda
cas - leyenda


Gaia: Literatura eus - elezahar beltz
cas - leyenda negra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eliditu (adj.)
cas - elidido, da


Gaia: Hezkuntza eus - elikadura arlo (azalera handiak)
cas - área de alimentación (grandes superficies)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elikagaien elaborazioko lan eta ekipoak
cas - operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elikagaien industria
cas - industria alimentaria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elikagaien industriak
cas - industrias alimentarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - elikagaien industriako prozesuak
cas - procesos en la industria alimentaria


Gaia: Titulazioa eus - elikagaien industrietan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en industrias alimentarias


Gaia: Titulazioa eus - elikagaien zientzia eta teknologia
cas - ciencia y tecnología de los alimentos


Gaia: Titulazioa eus - elikagaietako zientzietan eta tekniketan lizentziadun
cas - licenciado en ciencias y técnicas de alimentos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elipsi
cas - elipsis


Gaia: Literatura eus - elipsi / "x" isiltze *
cas - elipsis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elipsia egin
cas - elidir


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eliptiko
cas - elíptico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elisio
cas - elisión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eliz filosofia
cas - eclesiástica de filosofía


Gaia: Hezkuntza eus - elizaren irakaspen
cas - magisterio de la iglesia


Gaia: Literatura eus - elizgizonen poesia / klerezia poesia
cas - mester de clerecía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkar aditzeko hizkuntza
cas - lengua de entendimiento recíproco


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkar aditzeko hizkuntza
cas - recíproco, lengua de entendimiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarkari / erreziproko
cas - recíproco


Gaia: Hezkuntza eus - elkarlan
cas - trabajo en común


Gaia: Hezkuntza eus - elkarlanean / elkarrekin aritu
cas - en colaboración


Gaia: Hezkuntza eus - elkarlaneko ikaskuntza
cas - aprendizaje cooperativo


Gaia: Hezkuntza eus - elkarlaneko ikaskuntza metodo
cas - método de aprendizaje cooperativo


Gaia: Hezkuntza eus - elkarlanerako estrategia
cas - estrategia de trabajo en equipo


Gaia: Hezkuntza eus - elkarrekikotasun
cas - correspondencia (no postal)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrekikotasun
cas - reciprocidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkarrekin bizi / bizikide izan
cas - convivir


Gaia: Hezkuntza eus - elkarrekin bizitzeko prestatze
cas - formación para la vida en común


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkarrekin bizitzen ikasi
cas - aprender a convivir


Gaia: Hezkuntza eus - elkarrekin eta taldean lan egiteko printzipio
cas - principio de colaboración y trabajo en equipo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - elkarren artean erlazionatutako jarduerak
cas - actividades relacionadas entre sí


Gaia: Hezkuntza eus - elkarren mendekotasun / interdependentzia
cas - interdependencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarren mendekotasun / interdependentzia
cas - interdependencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkarreraginerako kontzepzio
cas - concepción interactiva


Gaia: Hezkuntza eus - elkarri eragin
cas - interaccionar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkarri eragin
cas - interactuar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrizketa
cas - entrevista


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrizketa
cas - diálogo


Gaia: Literatura eus - elkarrizketa
cas - diálogo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkarrizketa
cas - diálogo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrizketa / solasaldi
cas - conversación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkarrizketa pertsonal
cas - entrevista personal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrizketa-markatzaile
cas - marcador conversacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrizketarako hizkuntza-aldaera
cas - variante lingüística conversacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkarrizketazko / elkarrizketa-
cas - conversacional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - elkartasun
cas - solidaridad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - elkartasun lexiko
cas - solidaridad léxica


Gaia: Hezkuntza eus - elkartea sortzeko eskubide / erkidetzeko eskubide
cas - derecho a asociarse


Gaia: Hezkuntza eus - elkartutako ikastetxe / ikastetxe elkartu
cas - centro asociado


Gaia: Hezkuntza eus - emaile / hizlari / txostengile
cas - ponente


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitza
cas - resultado


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitza
cas - resultado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitza (arazo batena)
cas - solución (de un problema)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitza ekonomikoak eta finantzarioak
cas - resultados económicos y financieros


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitza eman eta egiaztatzeko aldi
cas - fase de solución y verificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitza ez-ekonomikoak
cas - resultados no económicos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitza lortze
cas - obtención de la solución


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitza nagusi / emaitza giltzarri
cas - resultado clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitza txosten
cas - informe de resultados


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitza zuzen (arazo batena)
cas - solución correcta (de un problema)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzak
cas - resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzak bezeroetan
cas - resultados en los clientes


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzak gizartean
cas - resultados en la sociedad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitzak interpretatu
cas - interpretar resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzak pertsonetan
cas - resultados en las personas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzak, ikusmoldea, hedapena, ebaluazioa eta berrikuspena (REDER)
cas - resultados, enfoque, despliegue, evaluación y revisión (REDER)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitzaren egokitasuna egiaztatu
cas - verificar la pertinencia de la solución


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitzaren ontasuna egiaztatu
cas - verificar la bondad de la solución


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzen adierazle
cas - indicador de resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzen azterketa
cas - análisis de resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzen baliozkotasun
cas - validez de los resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzen gainbegiraketa
cas - supervisión de resultados


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - emaitzen interpretazio
cas - interpretación de los resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzen jarraipen eta azterketa
cas - seguimiento y análisis de resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emaitzetara bideratze
cas - orientación hacia los resultados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eman
cas - proporcionar


Gaia: Hezkuntza eus - eman
cas - impartir


Gaia: Hezkuntza eus - eman beharreko orduak
cas - horas a impartir


Gaia: Literatura eus - emanaldi / emankizun
cas - representación (obra)


Gaia: Literatura eus - emanaldi / funtzio
cas - función (actuación)


Gaia: Literatura eus - emanaldika *
cas - entregas, por *

* Emanaldikako eleberria da
   Es una novela por entregas


Gaia: Literatura eus - emanaldika
cas - por entregas


Gaia: Literatura eus - emanaldikako eleberri
cas - novela por entregas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emandako arlo
cas - área impartida


Gaia: Hezkuntza eus - emandako eskola-ordu
cas - hora de clase impartida


Gaia: Hezkuntza eus - emandako irakasgai
cas - asignatura impartida


Gaia: Hezkuntza eus - emandako klase
cas - clase impartida


Gaia: Hezkuntza eus - emandako modulu
cas - módulo impartido


Gaia: Hezkuntza eus - emandako zerbitzuak
cas - servicios prestados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - emate
cas - entrega


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko
cas - copulativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko juntadura
cas - coordinación copulativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko juntagailu
cas - conjunción copulativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko perpaus
cas - oración copulativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko perpaus adskriptibo
cas - oración copulativa adscriptiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko perpaus ekuatibo
cas - oración copulativa ecuativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko perpaus identifikatzaile
cas - oración copulativa identificadora


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emendiozko proposizio juntatu
cas - proposición coordinada copulativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - emoziozko azentu / emozio azentu
cas - acento emocional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - enbor-bokal
cas - vocal temática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - endozentriko
cas - endocéntrico


Gaia: Literatura eus - endredozko komedia / fartsa
cas - comedia de enredo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - energia berriak eta energia tradizionalen eraldakuntza
cas - nuevas energías y transformación de las energías tradicionales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - energia berriztagarrietako instalazio industrialen mantentze-lan
cas - mantenimiento de instalaciones industriales de energía renovable


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - energia eta urak
cas - energía y aguas


Gaia: Titulazioa eus - energia kontrolatzeko eta kudeatzeko sistemetan teknikari
cas - técnico en sistemas de control y de gestión de la energía


Gaia: Titulazioa eus - energia-baliabide, erregai eta lehergaietan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en recursos energéticos, combustibles y explosivos


Gaia: Titulazioa eus - energia-baliabide, erregai eta lehergailuetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en recursos energéticos, combustibles y explosivos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - energia-sistemen antolaketa eta proiektuak
cas - organización y proyectos de sistemas energéticos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - energiaren aurrezpen / energia aurrezte
cas - ahorro energético


Gaia: Titulazioa eus - energiaren kontrol- eta kudeaketa-sistemetan aditu
cas - experto en sistemas de control y de gestión de la energía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - enfasi / hanpadura
cas - enfasis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - enklisi
cas - enclisis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - enklitiko
cas - enclítico, ca


Gaia: Titulazioa eus - enkofratuetako langile
cas - operario de encofrados


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enologia
cas - enología


Gaia: Hezkuntza eus - enplegatzaile
cas - empleador, ra


Gaia: Hezkuntza eus - enplegu- eta heziketa-programa publiko
cas - programa público de empleo-formación


Gaia: Hezkuntza eus - enplegu-agentzia pribatu
cas - agencia privada de colocación


Gaia: Hezkuntza eus - enplegua eta soldata kendu
cas - suspensión de empleo y sueldo


Gaia: Hezkuntza eus - enplegua sortu
cas - movilizar empleo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresa bikaintasun / enpresaren bikaintasun
cas - excelencia empresarial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresa handi eta ertainak
cas - grandes y medianas empresas


Gaia: Hezkuntza eus - enpresa kolaboratzaile
cas - empresa colaboradora


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresa kolaboratzaileekin hitzarmenak sinatze
cas - firma de convenios con empresas colaboradoras


Gaia: Hezkuntza eus - enpresa prestakuntza
cas - formación empresarial


Gaia: Titulazioa eus - enpresa zientziak
cas - ciencias empresariales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresa-bikaintasunaren EFQM
cas - EFQM de excelencia empresarial


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresa-bikaintasunaren EFQM eredu
cas - modelo EFQM de excelencia empresarial


Gaia: Titulazioa eus - enpresa-ikasketen unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de estudios empresariales


Gaia: Hezkuntza eus - enpresa-prestakuntza arlo
cas - área de formación empresarial


Gaia: Titulazioa eus - enpresa-zientzietan diplomadun
cas - diplomado en ciencias empresariales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresara egindako bisitaldi
cas - visita a empresa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresaren antolaketa
cas - organización de la empresa


Gaia: Hezkuntza eus - enpresaren antolaketa-arlo / enpresa antolatzeko arlo
cas - área de organización de la empresa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresaren prestakuntza-plan
cas - plan de formación de la empresa


Gaia: Hezkuntza eus - enpresekiko hitzarmen / hitzarmena enpresekin
cas - convenio con empresas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresen administrazio
cas - administración de empresa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresen administrazio eta zuzendaritza
cas - administración y dirección de empresas


Gaia: Titulazioa eus - enpresen administrazio eta zuzendaritzako lizentziatura
cas - licenciatura en administración y dirección de empresas


Gaia: Titulazioa eus - enpresen administrazioan eta zuzendaritzan lizentziadun
cas - licenciado en administración y dirección de empresas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresen antolaketa
cas - organización empresarial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresen antolaketan, kudeaketan edo zuzendaritzan espezializatze
cas - especialización en organización, gestión o dirección de empresas


Gaia: Hezkuntza eus - enpresen antolamendu eta kudeaketarako gaitasun
cas - capacidad en organización y gestión empresarial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresen ekonomia eta antolaketa
cas - economía y organización de empresas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - enpresen gogobetetze
cas - satisfacción de las empresas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - enpresen kudeaketa informatikaren laguntzaz
cas - gestión de empresas con apoyo informático


Gaia: Hezkuntza eus - enpresetako egonaldi / egonaldia enpresetan
cas - estancia en empresas


Gaia: Hezkuntza eus - enpresetako prestakuntza praktiko / prestakuntza praktikoa enpresetan
cas - formación práctica en empresas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - entitate
cas - entidad


Gaia: Literatura eus - entremes (Antz.)
cas - entremés (Teat.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - entziklopedia
cas - enciclopedia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - entzule
cas - oyente


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - entzumen eta hizkuntza
cas - audición y lenguaje


Gaia: Hezkuntza eus - entzumen eta hizkuntzako espezialitate
cas - especialidad de audición y lenguaje


Gaia: Hezkuntza eus - entzumen urritasun / entzuteko urritasun
cas - discapacidad auditiva


Gaia: Hezkuntza eus - entzun eta ulertu
cas - escuchar y comprender


Gaia: Hezkuntza eus - entzun eta ulertu, mintzatu eta solas egin
cas - escuchar y comprender, hablar y conversar


Gaia: Hezkuntza eus - entzunaren ulermen / entzundakoa ulertze
cas - comprensión auditiva


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - entzuteko gaitasun
cas - capacidad de escuchar


Gaia: Hezkuntza eus - entzuteko gaitasun / entzumen gaitasun
cas - capacidad auditiva


Gaia: Hezkuntza eus - entzutezko oroimen
cas - memoria auditiva


Gaia: Hezkuntza eus - enuntziatu (Mat.)
cas - enunciado (Mat.)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - epaile
cas - juez


Gaia: Hezkuntza eus - epaimahaikide / epaimahaiko kide
cas - miembro del tribunal


Gaia: Titulazioa eus - epaitegietako idazkari
cas - secretario de juzgado


Gaia: Titulazioa eus - epaitegietako prokuradore
cas - procurador de los tribunales


Gaia: Hezkuntza eus - epe / epe aldi
cas - plazo


Gaia: Hezkuntza eus - epe arrunt
cas - plazo ordinario


Gaia: Hezkuntza eus - epe berezi / ez-ohiko epe
cas - plazo extraordinario


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - epe laburrerako itxaropenak
cas - expectativas a corto plazo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - epe laburrerako premiak
cas - necesidades a corto plazo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - epe luzerako itxaropenak
cas - expectativas a largo plazo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - epe luzerako premiak
cas - necesidades a largo plazo


Gaia: Hezkuntza eus - epea agortu
cas - agotar el plazo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - epentesi
cas - epéntesis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - epentesi-bokal / euskarri-bokal
cas - vocal de apoyo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - epigrafe
cas - epígrafe


Gaia: Literatura eus - epika
cas - épica


Gaia: Literatura eus - epistola (Liter.)
cas - epístola (Liter.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - epiteto
cas - epíteto


Gaia: Literatura eus - epitome (Liter.)
cas - epítome (Liter.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - epizeno
cas - epiceno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eponimo
cas - epónimo


Gaia: Literatura eus - epopeia / poema epiko (Liter.)
cas - epopeya (Liter.)


Gaia: Hezkuntza eus - erabaki / ebatzi
cas - resolver


Gaia: Hezkuntza eus - erabakiak hartze
cas - toma de decisiones


Gaia: Hezkuntza eus - erabateko dedikazio
cas - dedicación exclusiva


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera
cas - uso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabilera
cas - uso


Gaia: Literatura eus - erabilera *
cas - uso (de la lengua) *

* Erabilera hiztegia
   Diccionario de uso


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera anitzeko
cas - usos múltiples


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera anitzeko areto
cas - multiusos, sala


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera anitzeko gela
cas - sala de usos múltiples


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera anitzeko gela
cas - sala de usos polivalentes


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera anitzeko gela
cas - sala multiusos


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera anitzeko gela
cas - aula de usos múltiples


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera arau / erabiltzeko arau
cas - norma de utilización


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera esklusibo
cas - uso exclusivo


Gaia: Hezkuntza eus - erabilera gramatikal
cas - uso gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erabilera maila
cas - nivel de uso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabilera proba
cas - prueba de uso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabilera seguru
cas - uso seguro


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabilera seguru eta zuzen
cas - uso seguro y correcto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabilera zuzen
cas - uso correcto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erabilera zuzen
cas - uso recto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erabilera zuzeneko aditz-aldi
cas - tiempo verbal de uso recto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erabileraren hiztegi (gaztelaniarena)
cas - diccionario de uso (del español)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabiltzaile
cas - usuario


Gaia: Hezkuntza eus - erabiltzaile gaitu
cas - usuario competente


Gaia: Hezkuntza eus - erabiltzaile independente
cas - usuario independiente


Gaia: Hezkuntza eus - erabiltzailearen adimen-testuinguru
cas - contexto mental del usuario


Gaia: Hezkuntza eus - erabiltzailearen gaitasun
cas - competencia del usuario


Gaia: Hezkuntza eus - erabiltzaileari erantzute
cas - atención al usuario


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erabiltzeko baldintzak
cas - condiciones de empleo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eragiketa
cas - operación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eragiketa fotogrametrikoei aplikatutako teledetekzio
cas - teledetección aplicada a los levantamientos cartográficos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eragiketa konbinazio
cas - combinación de operaciones


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eragiketak egin
cas - hacer las operaciones


Gaia: Hezkuntza eus - eragile / agente
cas - agente


Gaia: Hezkuntza eus - eragile afektibo
cas - agente afectivo


Gaia: Hezkuntza eus - eragile kognitibo
cas - agente cognitivo


Gaia: Hezkuntza eus - eragile linguistiko
cas - agente lingüístico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eragin ekologiko
cas - impacto ecológico


Gaia: Hezkuntza eus - eragin eremu
cas - zona de influencia


Gaia: Hezkuntza eus - eragin eremu
cas - área de influencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eraginkor
cas - eficaz


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eraginkortasun
cas - eficacia


Gaia: Hezkuntza eus - eraikin
cas - edificio


Gaia: Titulazioa eus - eraikin eta prozesu instalazioak mantentzen eta jartzen teknikari
cas - técnico superior en mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eraikin, ekipo eta materialen kudeaketa
cas - gestión de los edificios, equipos y materiales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eraikinak, ekipoak eta materialak
cas - edificios, equipos y materiales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikineko eta prozesuko instalazioen mantentze-lan eta muntatze
cas - mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikineko eta prozesuko instalazioen mantentze-lan eta muntatze (eraikinetako instalazio bioklimatikoen mantentze-lan)
cas - mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso (mantenimiento de instalaciones bioclimáticas en edificios)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eraikinen kudeaketa
cas - gestión de edificios


Gaia: Titulazioa eus - eraikinen mantentze-lanerako langile
cas - operario de mantenimiento de edificios


Gaia: Titulazioa eus - eraikinen oinarrizko mantentze-lanerako laguntzaile
cas - ayudante de mantenimiento básico de edificios


Gaia: Titulazioa eus - eraikinen oinarrizko mantentze-lanerako langile
cas - operario de mantenimiento básico de edificios


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikinetako instalazio bioklimatikoen mantentze-lan
cas - mantenimiento de instalaciones bioclimáticas en edificios


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eraikitze jolas
cas - juego constructivo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntza eta obra zibil
cas - edificación y obra civil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntza eta obrak
cas - construcción y obras


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntza zibilak eta etxegintza
cas - construcciones civiles y edificación


Gaia: Titulazioa eus - eraikuntza zibiletako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en construcciones civiles


Gaia: Titulazioa eus - eraikuntza zibiletan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en construcciones civiles


Gaia: Titulazioa eus - eraikuntza-makineria erabiltzen eta mantentzen duen teknikari
cas - técnico en operación y mantenimiento de maquinaria de construcción


Gaia: Titulazioa eus - eraikuntza-proiektuak garatzen eta aplikatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntza-proiektuen bulego
cas - oficina de proyectos de construcción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntza-proiektuen eta topografia-eragiketen garapen
cas - desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntza-proiektuen garapen eta aplikazio
cas - desarrollo y aplicación de proyectos de construcción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntzako akaberak
cas - acabados de construcción


Gaia: Titulazioa eus - eraikuntzako akaberetan teknikari
cas - técnico en acabados de construcción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eraikuntzako diseinu eta multzo mekanikoen muntaketa
cas - diseño de construcción y montaje de conjuntos mecánicos


Gaia: Hezkuntza eus - eraikuntzako lan-fundazio
cas - fundación laboral de la construcción


Gaia: Hezkuntza eus - eraikuntzaren eta obren adar
cas - rama construcciones y obras


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eraketa / osaketa
cas - formación


Gaia: Hezkuntza eus - eraketa egun / eratze egun
cas - fecha de constitución


Gaia: Hezkuntza eus - erakunde
cas - instancia (nivel institucional)


Gaia: Hezkuntza eus - erakunde
cas - organismo institucional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakunde / organizazio
cas - organización


Gaia: Hezkuntza eus - erakunde / organizazio / antolakunde
cas - organización (organismo)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakunde batek bikaintasuna lortzeko egindako aurrerapena ebaluatu
cas - evaluar el progreso de una organización hacia la excelencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakunde pribatu
cas - organización privada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakunde publiko
cas - organización pública


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundea gomendatzeko asmo
cas - voluntad de recomendar la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundea kudeatzeko sistemaren etengabeko hobekuntza
cas - mejora continua del sistema de gestión de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundea kudeatzeko sistemaren ezarpen
cas - implantación del sistema de gestión de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundea kudeatzeko sistemaren garapen
cas - desarrollo del sistema de gestión de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundeak erkidegoan eta gizartean duen rol
cas - papel de la organización en la comunidad y sociedad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundeak gizarteari egindako ekarpen
cas - contribución de la organización a la sociedad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen administrazio
cas - administración de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen baldintzak
cas - requisitos de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen balioak, misioa, ikuspegia, politika eta estrategia
cas - valores, misión, visión, política y estrategia de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen errendimendu
cas - rendimiento de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen errendimenduaren emaitza nagusiak
cas - resultados clave del rendimiento de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen helburuari egokitutako kalitatearen politika
cas - política de calidad adecuada al propósito de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen misioa, ikuspegia eta balioak garatu
cas - desarrollar la misión, visión y valores de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen politika eta ingurumen-eragin
cas - política e impacto medioambiental de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen tamaina
cas - tamaño de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundearen zerbitzu
cas - servicio de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundeko pertsonei erantzute / erakundeko pertsonei harrera egite
cas - atención a las personas de la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erakundeko pertsonen gaitasun eta jokaera
cas - capacidad y conducta de las personas de la organización


Gaia: Hezkuntza eus - erakusle
cas - demostrativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erakusle
cas - demostrativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eraldaketa
cas - transformación


Gaia: Hezkuntza eus - eraldatutako lanpostu
cas - plaza transformada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eranskin
cas - apéndice


Gaia: Hezkuntza eus - eranskin
cas - anexo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzukizun eta aginte
cas - responsabilidad y autoridad


Gaia: Hezkuntza eus - erantzukizun handiko aholkulari tekniko
cas - asesor técnico de alta responsabilidad


Gaia: Hezkuntza eus - erantzukizun zibil
cas - responsabilidad civil


Gaia: Hezkuntza eus - erantzukizun zibilaren estaldura
cas - cobertura de la responsabilidad civil


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzukizun, aginte eta komunikazio
cas - responsabilidad, autoridad y comunicación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzukizunak eskuordetu eta bereganatze
cas - delegación y asunción de responsabilidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzukizunen esleipen
cas - asignación de responsabilidades


Gaia: Hezkuntza eus - erantzukizunkidetasun
cas - corresponsabilidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erantzun bat baino gehiago onartu
cas - admitir diversidad de respuestas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzun formulario / erantzuteko formulario
cas - formulario de respuesta


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzun indize / erantzunen indize
cas - índice de respuesta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erantzun matematikoa hizkera arruntera egokitze
cas - traducción de la respuesta matemática al lenguaje coloquial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erantzun zuzen
cas - respuesta correcta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erantzun zuzenen batez besteko ehuneko
cas - porcentaje medio de respuestas correctas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erantzunen formatu
cas - formato de las respuestas


Gaia: Hezkuntza eus - erantzute / laguntza / harrera / arreta
cas - atención


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzuteko denbora
cas - tiempo de respuesta


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erantzuteko gaitasun
cas - capacidad de respuesta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen
cas - derivación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen erregresibo
cas - derivación regresiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen gramatikal
cas - derivación gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen heterogeneo
cas - derivación heterogénea


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen homogeneo
cas - derivación homogénea


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen progresibo
cas - derivación progresiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen prozedura
cas - procedimiento de derivación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpen prozedura
cas - derivación, procedimiento de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpenezko hizki
cas - afijo derivativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpenezko mendeko morfema
cas - morfema dependiente derivativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorpenezko morfema
cas - morfema derivativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eratorri
cas - derivado, da


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erauzketa industriak
cas - industrias extractivas


Gaia: Literatura eus - erdarakada
cas - barbarismo (en euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdarakada / barbarismo
cas - extranjerismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdarakada / erderismo
cas - erderismo


Gaia: Hezkuntza eus - erdi
cas - medio (mitad)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdi / ertain
cas - medio, dia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdi / semi
cas - semi


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Erdi Aroko
cas - medieval


Gaia: Hezkuntza eus - erdi espezializatu
cas - semiespecializado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erdi maila
cas - grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi maila / erdiko maila
cas - nivel intermedio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako / ertain
cas - medio (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako berariazko lanbide-heziketa / erdi mailako lanbide-heziketa espezifiko
cas - formación profesional específica de grado medio


Gaia: Titulazioa eus - erdi mailako euskara teknikari
cas - técnico de grado medio de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako heziketa-ziklo (EMHZ)
cas - ciclo formativo de grado medio (CFGM)


Gaia: Titulazioa eus - erdi mailako ikasketak
cas - estudios de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako irakaskuntza arautu
cas - enseñanza reglada de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako kirol-ikasketak
cas - enseñanzas deportivas de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako lanbide-heziketa
cas - formación profesional de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako lanbide-heziketako ikastetxe pribatu (EMLHIPR)
cas - centro privado de formación profesional de grado medio (CPRFPGM)


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako lanbide-heziketako ziklo
cas - ciclo formativo profesional de grado medio


Gaia: Titulazioa eus - erdi mailako tituludun
cas - titulado de grado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako tituludun
cas - titulado medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailako ziklo / erdiko ziklo
cas - ciclo medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdi mailaren ziurtagiri ofizial
cas - certificado oficial de nivel intermedio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdialdeko euskara (euskalkia)
cas - euskera central (dialecto)


Gaia: Hezkuntza eus - erdibanako irakasle / irakasle partekatu
cas - profesor compartido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdibokal
cas - semivocal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdiko bokal-soinu
cas - sonido vocálico medio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdiko lokalizazio
cas - localización media


Gaia: Hezkuntza eus - erdiko maila
cas - nivel medio


Gaia: Hezkuntza eus - erdiko maila / maila ertain
cas - grado medio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdiko soinu
cas - sonido medio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdikontsonante
cas - semiconsonante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdikultismo / semikultismo
cas - semicultismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erdilaguntzaile
cas - semiauxiliar


Gaia: Hezkuntza eus - eredu
cas - modelo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eredu
cas - modelo


Gaia: Literatura eus - eredu
cas - modelo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eredu (ER)
cas - modelo (MD)


Gaia: Hezkuntza eus - eredu (irakaskuntza)
cas - modelo (enseñanza)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eredu baten premia
cas - necesidad de un modelo


Gaia: Hezkuntza eus - eredu elkarreragile
cas - modelo interactivo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eredu estandarizatu
cas - modelo estandarizado


Gaia: Hezkuntza eus - eredu ofizial
cas - modelo oficial (instancia)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ereduari egokitutako programazio
cas - programación ajustada a modelo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eremu
cas - campo


Gaia: Hezkuntza eus - eremu / esparru
cas - espacio


Gaia: Hezkuntza eus - eremu / inguru / zona
cas - zona (lugar, campo)


Gaia: Hezkuntza eus - eremu euskaldun
cas - zona vascófona


Gaia: Hezkuntza eus - eremu ez-euskaldun
cas - zona no vascófona


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eremu lexiko / eremu lexikal
cas - campo léxico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eremu lexiko / eremu lexikal
cas - léxico, campo


Gaia: Hezkuntza eus - eremu misto
cas - zona mixta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eremu semantiko
cas - campo semántico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eremu sintaktiko
cas - campo sintáctico


Gaia: Hezkuntza eus - eremu soziolinguistiko
cas - zona sociolingüística


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eremu soziologiko / soziologia eremu
cas - campo sociológico


Gaia: Hezkuntza eus - eremu urriko hizkuntza
cas - lengua minoritaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ergatibo
cas - ergativo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eriaren, ezinduaren, marjinatuaren birgizarteratze
cas - reinserción del enfermo, incapacitado, marginado


Gaia: Hezkuntza eus - eritasun fisiko edo psikiko
cas - enfermedad de tipo físico o psíquico


Gaia: Hezkuntza eus - erizaindegi
cas - enfermería (lugar)


Gaia: Hezkuntza eus - erizaintza
cas - enfermería (profesión)


Gaia: Titulazioa eus - erizaintzako unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de enfermería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erizaintzako zainketa lagungarriak
cas - cuidados auxiliares de enfermería


Gaia: Titulazioa eus - erizaintzako zainketa lagungarrietan teknikari
cas - técnico en cuidados auxiliares de enfermería


Gaia: Titulazioa eus - erizaintzan diplomadun
cas - diplomado en enfermería


Gaia: Hezkuntza eus - erkidego (politika)
cas - comunidad (política)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erkidego eleaniztun / komunitate eleaniztun
cas - comunidad plurilingüe


Gaia: Hezkuntza eus - erkidegoko bereko hizkuntza / erkidegoaren hizkuntza propio
cas - lengua propia de la comunidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erkidegorako informazio garrantzitsua hedatze
cas - difusión de información relevante para la comunidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibo
cas - relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko galde-perpaus
cas - oración interrogativa relativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko menderagailu
cas - conjunción subordinada de relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko menderakuntza
cas - subordinación adjetiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko menderakuntza
cas - subordinación adverbial de relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko perifrasi
cas - perífrasis de relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko perpaus
cas - oración de relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlatibozko perpaus / perpaus erlatibo
cas - oración relativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlazio (Hizkl.)
cas - relación (Ling.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlazio adjektibo / erlaziozko adjektibo
cas - adjetivo de relación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlazio adjektibo / erlaziozko adjektibo
cas - adjetivo relacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlazio paradigmatiko
cas - relación paradigmática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlazio sintagmatiko
cas - relación sintagmática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlazionatzaile
cas - relacionante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlaziozko datibo
cas - dativo de relación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erlaziozko maxima
cas - máxima de relación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erlijio
cas - religión


Gaia: Hezkuntza eus - erlijio arlo
cas - área de religión


Gaia: Hezkuntza eus - erlijio eta moral katolikoak
cas - religión y moral católicas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erlijio ikasketak
cas - enseñanzas de religión


Gaia: Hezkuntza eus - erlijio katoliko
cas - religión católica


Gaia: Hezkuntza eus - erlijio prestakuntza
cas - formación religiosa


Gaia: Hezkuntza eus - erlijio-prestakuntza arlo
cas - área de formación religiosa


Gaia: Hezkuntza eus - erlijio/HJA
cas - religión/AEO


Gaia: Hezkuntza eus - erlijioaren irakaskuntza
cas - enseñanza de la religión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erlijioen historia eta kultura
cas - historia y cultura de las religiones


Gaia: Hezkuntza eus - erlijioko irakasleak
cas - profesorado de religión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erositako produktu
cas - producto comprado


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erositako produktuen egiaztapen
cas - verificación de los productos comprados


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketa dokumentu
cas - documento de compra


Gaia: Hezkuntza eus - erosketa eskaera / erosteko eskaera
cas - solicitud de compra


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketa prozedura
cas - procedimiento de compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketa prozesu
cas - proceso de compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketa sistema
cas - sistema de compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketa zehaztapenak
cas - especificaciones de compra


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketak
cas - compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketen arduradun
cas - responsable de compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketen erregistro eta egiaztapen
cas - registro y verificación de compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosketen gaineko informazio
cas - información de las compras


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erosteko baldintzak
cas - requisitos de compra


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erradiodiagnostiko
cas - radiodiagnóstico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erradioterapia
cas - radioterapia


Gaia: Titulazioa eus - erradioterapian goi mailako teknikari
cas - técnico superior en radioterapia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errakuntza indize / errakuntzen indize
cas - índice de errores


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreal
cas - real


Gaia: Literatura eus - errealismo
cas - realismo


Gaia: Literatura eus - errealismo magiko
cas - realismo mágico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errebalidazio
cas - revalidación


Gaia: Literatura eus - errebista (Antz.)
cas - revista (Teat.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erredundantzia
cas - redundancia


Gaia: Literatura eus - erredundantzia
cas - redundancia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erredundantzia pronominal
cas - redundancia pronominal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreduplikazio
cas - reduplicación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreferente
cas - referente


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erreferente
cas - referente


Gaia: Hezkuntza eus - erreferentzi marko europar bateratu
cas - marco común europeo de referencia para las lenguas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreferentzia
cas - referencia


Gaia: Literatura eus - erreferentzia
cas - referencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreferentzia bibliografiko
cas - referencia bibliográfica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erreferentzia eredu
cas - modelo de referencia


Gaia: Hezkuntza eus - erreferentzia maila
cas - nivel de referencia


Gaia: Hezkuntza eus - erreferentzia-maila bateratu
cas - nivel común de referencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erreferentziako dokumentazio
cas - documentación de referencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreflexu
cas - reflejo, ja


Gaia: Hezkuntza eus - errefortzu
cas - refuerzo


Gaia: Hezkuntza eus - errefortzu programa / indartze programa
cas - programa de refuerzo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errefortzu programa / indartze programa
cas - programa de refuerzo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errefortzu-programa aurreratu
cas - anticipar el programa de refuerzo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errefortzu-programaren aurrerapen
cas - anticipación del programa de refuerzo


Gaia: Hezkuntza eus - errefusatze / ukatze / baztertze
cas - rechazo (no aceptación)


Gaia: Hezkuntza eus - errefusatze maila
cas - nivel de rechazo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregela
cas - regla (formulación teórica)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregela sortzaile
cas - regla generativa


Gaia: Hezkuntza eus - erregelamenduzko arau
cas - norma reglamentaria


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregelamenduzko betebehar
cas - requisito reglamentario


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregelamenduzko betebeharrak ase
cas - satisfacer los requisitos reglamentarios


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregelen ordena
cas - orden de las reglas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregimen
cas - régimen


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregimenezko osagarri
cas - complemento de régimen


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregionalismo
cas - regionalismo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistratu beharreko dokumentuen zerrenda
cas - listado de los documentos susceptibles de registro


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistratutako elkarrizketa
cas - entrevista registrada


Gaia: Hezkuntza eus - erregistratzaile
cas - registrador, ra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregistro
cas - registro


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erregistro agiri
cas - documento de registro


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistro bilketa / erregistroen bilketa
cas - recogida de registros


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - erregistro egoki
cas - registro apropiado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregistro formal
cas - registro formal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroak eskura jartze
cas - disposición de registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen artxibatze (ekintza)
cas - archivo de registros (acción)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen atxikipen-aldi
cas - tiempo de retención de registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen babes / erregistroak babeste
cas - protección de registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen biltegiratze
cas - almacenamiento de registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen errekuperazio
cas - recuperación de registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen identifikazio
cas - identificación de registros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erregistroen kontrol
cas - control de los registros


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregresibo
cas - regresivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregular
cas - regular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erregularizazio
cas - regularización


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak
cas - sistemas de regulación y control automáticos


Gaia: Titulazioa eus - erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en sistemas de regulación y control automáticos


Gaia: Titulazioa eus - erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoetan teknikari
cas - técnico en sistemas de regulación y control automáticos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreguzko
cas - exhortativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreguzko esakune
cas - enunciado exhortativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erreguzko perpaus
cas - oración exhortativa


Gaia: Hezkuntza eus - errehabilitazio
cas - rehabilitación


Gaia: Hezkuntza eus - errehabilitazio gela
cas - sala de rehabilitación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - errehabilitazio kliniko
cas - rehabilitación clínica


Gaia: Hezkuntza eus - errehabilitazio zentro
cas - centro de rehabilitación


Gaia: Hezkuntza eus - errehabilitaziorako ospitaleko zerbitzu
cas - servicio de rehabilitación hospitalario


Gaia: Hezkuntza eus - erreklamazio
cas - reclamación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erreklamazio
cas - reclamación


Gaia: Hezkuntza eus - erreklamazio orri
cas - impreso de reclamación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erreklamazio orri
cas - impreso de reclamación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erreklamazio txosten
cas - informe de reclamación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - erreklamazio- eta zorion-kopuru
cas - número de reclamaciones y felicitaciones


Gaia: Hezkuntza eus - errektoreorde
cas - vicerrector, ra


Gaia: Hezkuntza eus - errekuperatu
cas - recuperar


Gaia: Hezkuntza eus - errekuperatu
cas - recuperar (aprobar algo suspendido)


Gaia: Hezkuntza eus - errekuperazio
cas - recuperación


Gaia: Hezkuntza eus - errekuperazio gela
cas - unidad de recuperación


Gaia: Hezkuntza eus - errekuperazio jarduera
cas - actividad de recuperación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errekurtsibitate
cas - recursividad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errekzio
cas - rección


Gaia: Literatura eus - Errenazimentu
cas - Renacimiento, el


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Errenazimentuko eta Barrokoko hari pultsatuko musika-tresnak
cas - instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y Barroco


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Errenazimentuko eta Barrokoko iturri historikoak
cas - fuentes históricas del Renacimiento y Barroco


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu
cas - rendimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errendimendu
cas - rendimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errendimendu adierazle
cas - indicador de rendimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu adierazle
cas - estándar de rendimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu eskala
cas - escala de rendimiento


Gaia: Hezkuntza eus - errendimendu estandarreko proba
cas - prueba de rendimiento estandar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu ez oso on
cas - rendimiento no enteramente satisfactorio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errendimendu iraunkor
cas - rendimiento sostenido


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errendimendu nagusi
cas - máximo rendimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu onargarri
cas - rendimiento aceptable


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu orokor / errendimendu global
cas - rendimiento global


Gaia: Hezkuntza eus - errendimendu proba
cas - prueba de rendimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu proba
cas - prueba de rendimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errendimendu-proba estandarizatu
cas - prueba de rendimiento estandarizada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errendimenduaren barne-adierazle
cas - indicador interno de rendimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - errentagarritasun
cas - rentabilidad


Gaia: Literatura eus - errepertorio
cas - repertorio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errepika aspektu
cas - aspecto iterativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errepikari
cas - iterativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - errepikatu / berriz egin
cas - repetir


Gaia: Hezkuntza eus - errepikatze
cas - repetición


Gaia: Literatura eus - errepikatze
cas - reduplicación


Gaia: Hezkuntza eus - errepikatze tasa
cas - tasa de repetición


Gaia: Hezkuntza eus - errepikatzen duten ikasleak
cas - alumnado que repite


Gaia: Literatura eus - erreportaje
cas - reportaje


Gaia: Hezkuntza eus - erreserba
cas - reserva


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errespetu
cas - respeto


Gaia: Hezkuntza eus - errespetu falta
cas - falta de respeto


Gaia: Hezkuntza eus - errespetu giro
cas - clima de respeto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errespetuzko tratamendu
cas - tratamiento de respeto


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - erretako aldeak leheneratze
cas - recuperación de zonas quemadas


Gaia: Hezkuntza eus - erretiro
cas - jubilación


Gaia: Hezkuntza eus - erretiro araubide
cas - régimen de jubilación


Gaia: Hezkuntza eus - erretiro pentsio
cas - pensión de jubilación


Gaia: Literatura eus - erretorika
cas - retórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errezentsio
cas - recensión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errima
cas - rima


Gaia: Literatura eus - errima / hoskidetasun
cas - rima


Gaia: Literatura eus - errima asonante / errima erdi
cas - rima asonante


Gaia: Literatura eus - errima erdi
cas - rima imperfecta (asonante)


Gaia: Literatura eus - errima kontsonante / errima oso
cas - rima consonante


Gaia: Literatura eus - errima osatu / errimatu
cas - rimar (componer en verso)


Gaia: Literatura eus - errima oso
cas - rima perfecta (consonante)


Gaia: Literatura eus - errimabakar
cas - monorrimo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Errioxako erromantze
cas - romance riojano


Gaia: Hezkuntza eus - Errioxako Unibertsitate (UR)
cas - Universidad de la Rioja (UR)


Gaia: Literatura eus - erritmo
cas - ritmo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erro
cas - radical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erro
cas - raíz


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erro / enbor / tema
cas - tema (de un vocablo)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erro oinarri
cas - base radical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erroko kontsonante
cas - consonante radical


Gaia: Hezkuntza eus - errolda
cas - padrón


Gaia: Hezkuntza eus - errolda ziurtagiri / erroldaren ziurtagiri
cas - certificado de empadronamiento


Gaia: Hezkuntza eus - erroldatze
cas - empadronamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erromania
cas - romanía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erromaniko
cas - románico, ca


Gaia: Literatura eus - erromantizismo
cas - romanticismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erromantze
cas - romance


Gaia: Literatura eus - erromantze (Poes.)
cas - romance (Poes.)


Gaia: Literatura eus - erromantze bilduma
cas - romancero


Gaia: Literatura eus - erromantze epiko
cas - épico, romance


Gaia: Literatura eus - erromantze epiko
cas - romance épico


Gaia: Literatura eus - erromantze-kantari
cas - romancero (persona)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - erronkariera
cas - roncalés (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errore / errakuntza
cas - error (por desconocimiento)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errotazismo
cas - rotacismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errotiko flexio
cas - radical, flexión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errotiko flexio
cas - flexión radical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errumaniera
cas - rumano (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - errusiera
cas - ruso (lengua)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - errutinei buruzko galdera
cas - pregunta sobre rutinas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaera
cas - frase idiomática (giro)


Gaia: Literatura eus - esaera / esakune *
cas - sentencia *

* Herri-esaerak
   Sentencias populares


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaera / esamolde
cas - giro idiomático


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaera hizkuntza
cas - lenguaje proverbial


Gaia: Literatura eus - esaera zahar / atsotitz
cas - refrán


Gaia: Literatura eus - esaera zaharren bilduma / atsotitz bilduma
cas - refranero


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakune / enuntziatu
cas - enunciado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esakune / enuntziatu
cas - enunciado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakune agintzaile
cas - enunciado imperativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakune baieztatzaile
cas - enunciado aseverativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakune deliberatzaile
cas - enunciado deliberativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakunearen kausatasun
cas - causalidad del enunciado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakunearen modalitate
cas - modalidad del enunciado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esakunearen ulermen
cas - comprensión del enunciado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakuntza / enuntziazio
cas - enunciación (de un enunciado)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esakuntzaren kausalitate
cas - causalidad de la enunciación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi
cas - frase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi deklaratzaile
cas - frase declarativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi egin
cas - frase hecha


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esaldi egin
cas - frase hecha


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi egin / modismo
cas - expresión fraseológica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi egin / modismo
cas - expresión idiomática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi gramatikal
cas - frase gramatical


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esaldi labur batekin erantzun
cas - responder con una frase corta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi nominal
cas - nominal, frase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi nominal
cas - frase nominal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi predikatzaile
cas - frase predicativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi preposizional
cas - frase preposicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi substantibo
cas - frase sustantiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldi-markatzaile
cas - marcador de frase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esaldiaren fonologia
cas - fonología de la frase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esamolde
cas - modismo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esamolde
cas - expresión (lengua)


Gaia: Literatura eus - esamolde / esapide
cas - modismo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esamolde baliokide
cas - expresión equivalente


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esamolde desegoki
cas - expresión inadecuada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esamolde egin
cas - expresión hecha


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esan osteko itzulpen
cas - traducción consecutiva


Gaia: Literatura eus - esanahi / esangura
cas - significación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi / esangura
cas - significado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi asoziatibo
cas - significado asociativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi denotatibo
cas - significado denotativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi konnotatibo
cas - significado connotativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi lexiko
cas - significado léxico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi oso
cas - significado pleno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahi- / semantiko
cas - semántico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahien arteko aurkakotasun
cas - oposición entre significados


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanahizko aldaketa
cas - variación significativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esanguratsu
cas - significativo, va


Gaia: Literatura eus - esapide / esaera / idiotismo
cas - idiotismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esekidura
cas - suspensión


Gaia: Hezkuntza eus - eskabide / eskaera
cas - instancia (solicitud)


Gaia: Hezkuntza eus - eskabide / eskaera (inprimakia)
cas - solicitud (impreso)


Gaia: Hezkuntza eus - eskabide orri
cas - impreso de solicitud


Gaia: Hezkuntza eus - eskabide orri
cas - ficha de solicitud


Gaia: Hezkuntza eus - eskabidearen egun
cas - fecha de solicitud


Gaia: Hezkuntza eus - eskabideen balioespen
cas - valoración de las solicitudes


Gaia: Hezkuntza eus - eskaera (ekintza)
cas - solicitud (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - eskaera / eskari
cas - demanda


Gaia: Hezkuntza eus - eskaera deuseztatu
cas - anular la petición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskaera dokumentu
cas - documento de pedido


Gaia: Hezkuntza eus - eskaera izapidatze / eskaera tramitatze
cas - tramitación de la solicitud


Gaia: Hezkuntza eus - eskaera orri
cas - hoja de pedido


Gaia: Hezkuntza eus - eskaera ukatu
cas - denegar la solicitud


Gaia: Literatura eus - eskaintza
cas - dedicatoria


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskaintza
cas - oferta


Gaia: Hezkuntza eus - eskaintza mugatuko ikaspostuak
cas - plazas escolares con oferta limitada


Gaia: Hezkuntza eus - eskaintza urriko ikasketak
cas - enseñanzas de oferta escasa


Gaia: Hezkuntza eus - eskaintza urriko ikasketetan sartze
cas - acceso a enseñanzas de oferta escasa


Gaia: Hezkuntza eus - eskakizun / errekerimendu
cas - requerimiento


Gaia: Hezkuntza eus - eskalaren araberako neurketa
cas - valoración mediante escala


Gaia: Hezkuntza eus - eskari
cas - solicitud (objeto)


Gaia: Hezkuntza eus - eskari
cas - petición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eskari / eskaera
cas - instancia (petición)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskari / eskaera
cas - pedido


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskari konplexuei erantzuteko gaitasun
cas - capacidad de responder a demandas complejas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskari orokor / eskaera orokor
cas - pedido general


Gaia: Hezkuntza eus - eskari tasa
cas - tasa de demanda (economía)


Gaia: Hezkuntza eus - eskariaren eta eskaintzaren egitura
cas - estructura de oferta y demanda


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskarien balio
cas - valor de los pedidos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskarien maiztasun
cas - frecuencia de los pedidos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskarien maiztasun eta balio
cas - frecuencia y valor de los pedidos


Gaia: Hezkuntza eus - eskatu / errekeritu
cas - requerir


Gaia: Hezkuntza eus - eskatu ahalako zerbitzu
cas - servicio discrecional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskema
cas - esquema


Gaia: Literatura eus - esketx / sketch
cas - sketch


Gaia: Hezkuntza eus - esklusibitate
cas - exclusividad


Gaia: Literatura eus - eskola
cas - escuela (literaria)


Gaia: Hezkuntza eus - eskola / ikastetxe
cas - escuela


Gaia: Hezkuntza eus - eskola / klase (irakasleak emana)
cas - clase (dada por profesor)


Gaia: Hezkuntza eus - eskola adin / eskolarako adin
cas - edad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola altzariak
cas - mobiliario escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola antzerkigintza / eskola antzerki
cas - teatro escolar


Gaia: Literatura eus - eskola antzerkigintza / eskola antzerki
cas - teatro escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola arrakasta
cas - éxito escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola aseguru
cas - seguro escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola atxikipen
cas - adscripción escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola autobus / ikasleen garraiorako autobus
cas - autobús escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola berriztatzaile eta muinbakar
cas - escuela innovadora y comprensiva


Gaia: Hezkuntza eus - eskola biztanleria
cas - población escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola curriculum
cas - curriculum escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola diplomatiko
cas - escuela diplomática


Gaia: Hezkuntza eus - eskola egun / egun lektibo
cas - día lectivo


Gaia: Hezkuntza eus - eskola egun / klase egun
cas - día de clase


Gaia: Hezkuntza eus - eskola egutegi
cas - calendario académico


Gaia: Hezkuntza eus - eskola egutegi
cas - calendario escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola elkarte
cas - comunidad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola eman / klase eman
cas - clase, dar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola eman / klase eman
cas - dar clase


Gaia: Hezkuntza eus - eskola eraikin
cas - edificio escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola eremu
cas - zona escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola errendimendu
cas - rendimiento escolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskola esperientzia / eskolako esperientzia
cas - experiencia escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola etxe
cas - casa escuela


Gaia: Hezkuntza eus - eskola gaitzespen
cas - rechazo escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola giro
cas - clima escolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskola giro
cas - clima escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola gradudun
cas - graduado escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola hartu gabe azterketa egin / azterketa bere kasa egin
cas - examinarse por libre


Gaia: Hezkuntza eus - eskola hezkuntza
cas - educación escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ibilbide
cas - trayectoria escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ibiltari
cas - escuela viajera


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ibiltarien programa
cas - programa de escuelas viajeras


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ingurune
cas - entorno escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ingurune / eskola
cas - medio escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola istripu / eskolako istripu
cas - accidente escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola itun
cas - pacto escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola jantoki
cas - comedor escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola jarduera / eskolako jarduera
cas - actividad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola jazarpen
cas - acoso escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola kontseilu
cas - consejo escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola liburu
cas - libro escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola magistral / ikasgai magistral
cas - lección magistral


Gaia: Hezkuntza eus - eskola maistra
cas - maestra de escuela


Gaia: Hezkuntza eus - eskola maistru
cas - maestro de escuela


Gaia: Hezkuntza eus - eskola mapa
cas - mapa escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ordu / klase ordu
cas - hora de clase


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ordutegi / eskola orduak
cas - horario escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola orientabide
cas - orientación escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola orientatzaile
cas - orientador escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola osagarri / klase osagarri
cas - clase complementaria


Gaia: Hezkuntza eus - eskola osasun
cas - sanidad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola porrot
cas - fracaso escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola pribatu
cas - escuela privada


Gaia: Hezkuntza eus - eskola publiko / herri-eskola
cas - escuela pública


Gaia: Hezkuntza eus - eskola sare
cas - red escolar


Gaia: Titulazioa eus - eskola tekniko
cas - escuela técnica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskola testuinguru / eskola
cas - contexto escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola txartel
cas - tarjeta escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola ume
cas - alumno escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola unitario / unitate bakarreko eskola
cas - escuela unitaria


Gaia: Hezkuntza eus - eskola unitate
cas - unidad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola uzte / eskolara joateari uzte
cas - abandono escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola zerbitzu
cas - servicio escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-aldi / irakastaldi
cas - periodo lectivo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskola-egutegiaren proposamen
cas - propuesta de calendario escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-errendimenduaren bilakaera
cas - evolución del rendimiento escolar


Gaia: Titulazioa eus - eskola-gradudunaren titulu
cas - título de graduado escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-gradudunaren titulua eskuratzeko ikastaro
cas - curso para la obtención del título de graduado escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-kide
cas - compañero de escuela


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-kontseiluaren eraketa
cas - constitución del consejo escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-ordutegia luzatze
cas - ampliación del horario escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-ordutzat hartutako ordu
cas - hora de cómputo lectivo


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-orientabiderako unitate tekniko (EOUT)
cas - unidad técnica de orientación escolar (UTOE)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskola-porrotaren indize
cas - índice de fracaso escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-uzte
cas - deserción escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-uzte goiztiar / eskola behar baino lehenago uzte
cas - abandono escolar temprano


Gaia: Hezkuntza eus - eskola-uztearen tasa
cas - tasa de deserción escolar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskola-zerbitzuen erabiltzaile
cas - usuario de servicios escolares


Gaia: Hezkuntza eus - eskolagabeen tasa
cas - desescolarización, tasa de


Gaia: Hezkuntza eus - eskolagabetu
cas - desescolarizar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolagabetze
cas - desescolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolak hartu gabe estudiatu
cas - estudiar por libre


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako bide-hezkuntza
cas - educación vial escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako gastu
cas - gasto escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako gastuetarako laguntza
cas - ayuda para gastos escolares


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolako ikaskuntza-jarduera
cas - actividad de aprendizaje escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako jai / eskola jai
cas - fiesta escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako kalifikazio-liburu
cas - libro de calificación escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako kirol
cas - deporte escolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolako lan
cas - tarea escolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolako lanaren gaineko aztura
cas - hábito de trabajo escolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolako lanetan laguntze
cas - ayuda en las tareas escolares


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako liburutegi
cas - biblioteca escolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolako liburutegi
cas - biblioteca escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolako tratu txarrak
cas - maltrato escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolara joan beharreko irakaskuntza-modalitate
cas - modalidad de enseñanza presencial


Gaia: Hezkuntza eus - eskolara nahitaez joate
cas - obligatoriedad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaren antolaketa
cas - organización escolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaren arrakasta
cas - éxito de la escuela


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eskolaren eko-auditoria
cas - eco-auditoría escolar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskolaren garraio-zerbitzu
cas - servicio escolar de transporte


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskolaren jantoki-zerbitzu
cas - servicio escolar de comedor


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaren porrot
cas - fracaso de la escuela


Gaia: Hezkuntza eus - eskolarik gabeko egun / egun ez-lektibo
cas - día no lectivo


Gaia: Hezkuntza eus - eskolarik gabeko lanegun
cas - día laborable no lectivo


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatu / eskolaratu
cas - escolarizar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatu gabeko ikasle
cas - alumno no escolarizado


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatugabeen tasa
cas - tasa de desescolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze (*eskolaketa)
cas - escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze / eskola-
cas - escolaridad


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze konbinatuko ikasleak
cas - alumnado en escolarización combinada


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze liburu
cas - escolaridad, libro de


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze liburu
cas - libro de escolaridad


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze modalitate
cas - modalidad de escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze neurri
cas - medida de escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze tasa
cas - tasa de escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze txosten
cas - informe de escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze ziurtagiri
cas - certificado de escolaridad


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze ziurtagiri
cas - escolaridad, certificado de


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze-batzorde nagusi
cas - comisión general de escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolatze-modalitatearen proposamen-txosten
cas - informe propuesta de la modalidad de escolarización


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaurre
cas - preescolar (educación)


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaurre- / eskolaurreko (EA)
cas - preescolar (PR)


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaurreko hezkuntza
cas - educación preescolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaurreko ikastetxe
cas - centro de preescolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko
cas - extraescolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolaz kanpoko esperientzia
cas - experiencia extraescolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko ikasketak
cas - enseñanzas no escolarizadas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolaz kanpoko ikaskuntza-jarduera
cas - actividad de aprendizaje extraescolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko jarduera
cas - actividad extraescolar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eskolaz kanpoko jarduera
cas - actividad extraescolar


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programa
cas - programa de actividades extraescolares y complementarias


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko jardueren eta jarduera osagarrien programazio
cas - programación de actividades extraescolares y complementarias


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko laguntza-zerbitzu
cas - servicio de apoyo externo al centro


Gaia: Hezkuntza eus - eskolaz kanpoko lehen mailako ikasketak
cas - enseñanzas no escolarizadas de primer grado


Gaia: Hezkuntza eus - esku-hartze eredu
cas - modelo de intervención


Gaia: Hezkuntza eus - esku-hartze plan
cas - plan de intervención


Gaia: Literatura eus - esku-txotxongilozko antzerki
cas - teatro de marionetas de guante


Gaia: Hezkuntza eus - eskualdatutako langileak / pertsonal eskualdatu
cas - personal transferido


Gaia: Hezkuntza eus - eskualde
cas - comarca


Gaia: Hezkuntza eus - eskualde
cas - zona (geografía)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eskualde linguistiko / hizkuntza eskualde
cas - región lingüística


Gaia: Hezkuntza eus - eskualde- / eskualdeko
cas - comarcal


Gaia: Hezkuntza eus - eskualdeko curriculum-proiektu
cas - proyecto curricular de zona


Gaia: Hezkuntza eus - eskualdeko ikuskari koordinatzaile
cas - inspector coordinador de zona


Gaia: Hezkuntza eus - eskualdeko jardun-plan
cas - plan de actuación zonal


Gaia: Hezkuntza eus - eskubide
cas - derecho (facultad)


Gaia: Hezkuntza eus - eskubide eta aukeren berdintasun
cas - igualdad de derechos y oportunidades


Gaia: Hezkuntza eus - eskubide eta betebeharrak
cas - derechos y deberes


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eskuidatzi / eskuizkribu
cas - manuscrito


Gaia: Literatura eus - eskuidatzi / eskuizkribu
cas - manuscrito


Gaia: Hezkuntza eus - eskulan
cas - trabajo manual


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eskulturaren arloko arte aplikatuak
cas - artes aplicadas de la escultura


Gaia: Titulazioa eus - eskulturaren arte aplikatuen arloko arte plastikoetan teknikari
cas - técnico en artes plásticas y diseño de la escultura


Gaia: Hezkuntza eus - eskumen
cas - competencia (incumbencia)


Gaia: Hezkuntza eus - eskumen-uzte
cas - delegación de competencias


Gaia: Hezkuntza eus - eskumenen emate
cas - atribución de competencias


Gaia: Hezkuntza eus - eskuordetu / delegatu
cas - delegar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskura dagoen dokumentu
cas - documento disponible


Gaia: Hezkuntza eus - eskurantza (Admin.)
cas - atribución (Admin.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eskurapen ordena
cas - orden de adquisición


Gaia: Hezkuntza eus - eskurapen test
cas - test de adquisición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - eskuratutako produktu
cas - producto adquirido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eskuratze / jabetze
cas - adquisición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eskuratze test
cas - adquisición, test de


Gaia: Literatura eus - eskutitz / gutun
cas - epístola


Gaia: Hezkuntza eus - eslaviar filologia
cas - filología eslava


Gaia: Titulazioa eus - eslaviar filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología eslava


Gaia: Hezkuntza eus - esleipen / adjudikazio
cas - adjudicación


Gaia: Hezkuntza eus - esleitu / adjudikatu
cas - adjudicar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - esleitutako irakaslan
cas - tarea docente asignada


Gaia: Hezkuntza eus - esleitutako lanpostu / lanpostu esleitu
cas - plaza asignada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eslogan
cas - eslogan


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - esmalte artistikoak
cas - esmaltes artísticos


Gaia: Titulazioa eus - esnekigintzan teknikari
cas - técnico en elaboración de productos lácteos


Gaia: Hezkuntza eus - Espainiako Errege Akademia (RAE)
cas - Real Academia Española (RAE)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Espainiako geografia
cas - geografía de España


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Espainiako historia
cas - historia de España


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - espainiar gitarra
cas - guitarra española


Gaia: Hezkuntza eus - espainiar hezkuntza-sistema
cas - sistema educativo español


Gaia: Hezkuntza eus - espainiar hezkuntza-sisteman berandu sartu diren ikasleak
cas - alumnado con integración tardía en el sistema educativo español


Gaia: Hezkuntza eus - espainiar hezkuntza-sisteman berandu sarturiko ikasle
cas - alumno con integración tardía en el sistema educativo español


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - espainiar literatura eta literatura unibertsal
cas - literatura española y universal


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - espainiar literaturaren historia
cas - historia de la literatura española


Gaia: Hezkuntza eus - espainiera
cas - español (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - espainiera
cas - español (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - espainiera
cas - lengua española


Gaia: Hezkuntza eus - esparru / arlo
cas - ámbito


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - esparru / arlo
cas - ámbito


Gaia: Hezkuntza eus - esparru / eremu
cas - marco (contexto)


Gaia: Hezkuntza eus - esparru praktiko
cas - ámbito práctico


Gaia: Hezkuntza eus - esparru praktiko (gizarte garantia)
cas - ámbito práctico (garantía social)


Gaia: Hezkuntza eus - esparru praktikoko espezialitate
cas - especialidad de ámbito práctico


Gaia: Hezkuntza eus - esparru sozio-linguistiko
cas - ambito socio-lingüístico


Gaia: Hezkuntza eus - esparruko irakasle
cas - profesor de ámbito


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - espazio banaketa / espazioaren banaketa
cas - distribución del espacio


Gaia: Hezkuntza eus - espazio banaketa / espazioen banaketa
cas - distribución de espacios


Gaia: Hezkuntza eus - espazioaren hautemate
cas - percepción espacial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - espazioko kokapen
cas - situación en el espacio


Gaia: Hezkuntza eus - espediente
cas - expediente


Gaia: Hezkuntza eus - espedientea erabaki
cas - resolución del expediente


Gaia: Hezkuntza eus - espedientea ireki / espedienteari hasiera eman
cas - incoar expediente


Gaia: Hezkuntza eus - espedientearen izapideak egin / espedientea bideratu
cas - instruir expediente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esperanto
cas - esperanto


Gaia: Hezkuntza eus - esperientzia esparru / esperientziaren esparru
cas - ámbito de experiencia


Gaia: Hezkuntza eus - esperientzia pedagogiko
cas - experiencia pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - esperientzia truke
cas - intercambio de experiencias


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esperimentatzaile
cas - experimentador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esperimentatzaile
cas - experimentante


Gaia: Hezkuntza eus - esperimentazio
cas - experimentación


Gaia: Hezkuntza eus - esperimentazioa eta berrikuntzak
cas - experimentación e innovaciones


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - espero zena asmatze
cas - acierto esperado


Gaia: Literatura eus - esperpento (Liter.)
cas - esperpento (Liter.)


Gaia: Hezkuntza eus - espetxe erakundeak
cas - instituciones penitenciarias


Gaia: Titulazioa eus - espezialista / aditu
cas - especialista


Gaia: Titulazioa eus - espezialista ez-ibiltari
cas - especialista no itinerante


Gaia: Titulazioa eus - espezialista ibiltari
cas - especialista itinerante


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitate guztietarako irakasgai komun
cas - asignatura común a todas las especialidades


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitate guztietarako kurtso
cas - curso común a las especialidades


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitate nagusi
cas - especialidad principal


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitate zahar
cas - especialidad antigua


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - espezialitatearen didaktika
cas - didáctica de la especialidad


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitateari atxiki
cas - adscrito a la especialidad


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitateari berezko zaion irakasgai
cas - asignatura propia de la especialidad


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitateko gai baten azalpen / espezialitateko gai bat azaltze
cas - exposición de un tema de la especialidad


Gaia: Hezkuntza eus - espezialitateko kurtso
cas - curso de especialidad


Gaia: Hezkuntza eus - espezializatu / berezi
cas - especializado, da


Gaia: Literatura eus - espioi eleberri
cas - novela de espionaje


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - esplizitu
cas - explícito, ta


Gaia: Literatura eus - espresionismo
cas - expresionismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - espresu
cas - expreso, sa


Gaia: Hezkuntza eus - establezimendu / saltoki
cas - establecimiento (lugar)


Gaia: Hezkuntza eus - estaldura
cas - cobertura


Gaia: Hezkuntza eus - estali gabeko pista / pista estaligabe
cas - pista descubierta


Gaia: Hezkuntza eus - estalitako pista / pista estali
cas - pista cubierta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estandar
cas - estándar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estandarizazio
cas - estandarización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estatiko
cas - estático, ca


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - estatistika
cas - estadística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - estatistika aplikatu
cas - estadística aplicada


Gaia: Hezkuntza eus - estatistika demografiko
cas - estadística demográfica


Gaia: Hezkuntza eus - estatistika demografikorako zentro
cas - centro de estadística demográfica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - estatistika teknika / teknika estatistiko
cas - técnica estadística


Gaia: Titulazioa eus - estatistikako teknikari
cas - estadístico técnico


Gaia: Titulazioa eus - estatistikako unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de estadística


Gaia: Titulazioa eus - estatistikako zientzietan eta tekniketan lizentziadun
cas - licenciado en ciencias y técnicas estadísticas


Gaia: Titulazioa eus - estatistikan diplomadun
cas - diplomado en estadística


Gaia: Titulazioa eus - estatistikari
cas - estadístico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - estatu mailako lehiaketa
cas - concurso de carácter estatal


Gaia: Hezkuntza eus - estatu mailako lekualdatze-lehiaketa
cas - concurso de traslados de ámbito estatal


Gaia: Hezkuntza eus - estatuaren klase pasiboen araubide
cas - régimen de clases pasivas del estado


Gaia: Hezkuntza eus - estatuarentzat egindako zerbitzuak
cas - servicios efectivos al estado


Gaia: Hezkuntza eus - estatuko abokatu
cas - abogado del estado


Gaia: Hezkuntza eus - estatuko administrazio
cas - administración del estado


Gaia: Hezkuntza eus - estatuko administrazioaren funtzionario zibil
cas - funcionario civil de la administración del estado


Gaia: Hezkuntza eus - estatuko administrazioko informatika-kidego
cas - cuerpo de informática de la administración del estado


Gaia: Titulazioa eus - estatuko ekonomialari
cas - economista del estado


Gaia: Hezkuntza eus - estatukoa ez den ikastetxe / ikastetxe ez-estatal
cas - centro no estatal


Gaia: Hezkuntza eus - estatutupeko araubide
cas - régimen estatutario


Gaia: Literatura eus - estereotipo / klixe
cas - estereotipo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estetika
cas - estética


Gaia: Literatura eus - estetika
cas - estética


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - estetika
cas - estética


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - estetika pertsonal
cas - estética personal decorativa


Gaia: Titulazioa eus - estetika pertsonalean teknikari
cas - técnico en estética personal decorativa


Gaia: Titulazioa eus - estetikako teknikari
cas - técnico de estética


Gaia: Titulazioa eus - estetikan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en estética


Gaia: Literatura eus - estilistika
cas - estilística


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estilo
cas - estilo


Gaia: Literatura eus - estilo
cas - estilo


Gaia: Literatura eus - estilo / era
cas - modo (forma de discurso)


Gaia: Literatura eus - estilo arkaiko
cas - arcaico, estilo


Gaia: Literatura eus - estilo gotiko
cas - estilo gótico


Gaia: Literatura eus - estilo liburu
cas - libro de estilo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estilo zuzen
cas - estilo directo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - estilo zuzen
cas - estilo directo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estilo zuzen libre
cas - estilo directo libre


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - estiloaren ikusmolde
cas - enfoque del estilo


Gaia: Hezkuntza eus - estimulazio goiztiarreko zentro
cas - centro de estimulación precoz


Gaia: Literatura eus - estra
cas - comparsa (persona)


Gaia: Literatura eus - estra / figurante
cas - figurante


Gaia: Literatura eus - estrak / konpartsa
cas - comparsa (de teatro, cine)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estrapolazio
cas - extrapolación


Gaia: Hezkuntza eus - estrategia
cas - estrategia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - estrategia
cas - estrategia


Gaia: Hezkuntza eus - estrategia didaktiko / ikas-estrategia
cas - estrategia didáctica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - estrategia eta planak
cas - estrategia y planes


Gaia: Hezkuntza eus - estrategia kognitibo
cas - estrategia cognitiva


Gaia: Hezkuntza eus - estrategia metodologiko
cas - estrategia metodológica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - estrategia oker
cas - estrategia incorrecta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - estrategia zuzen
cas - estrategia correcta


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - estratifikazio
cas - estratificación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - estratu
cas - estrato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - estrukturalismo
cas - estructuralismo


Gaia: Literatura eus - estrukturalismo
cas - estructuralismo


Gaia: Hezkuntza eus - estudiatu / ikasi
cas - estudiar


Gaia: Hezkuntza eus - estudioetako prestakuntza praktiko / prestakuntza praktikoa estudioetan
cas - formación práctica en estudios


Gaia: Hezkuntza eus - eszedentzia
cas - excedencia


Gaia: Literatura eus - eszena girotze
cas - ambientación de la escena


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eszena liriko
cas - escena lírica


Gaia: Hezkuntza eus - eszena-zuzendaritza eta dramaturgia
cas - dirección de escena y dramaturgia


Gaia: Literatura eus - eszenatokitik atera / agertokitik atera
cas - mutis, hacer (salir)


Gaia: Literatura eus - eszenatokitik atera / agertokitik atera (Antz.)
cas - hacer mutis (Teat.)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - eszenografia eta antzezpen
cas - escenografía e interpretación


Gaia: Hezkuntza eus - etapa
cas - etapa


Gaia: Hezkuntza eus - etapa amaierako ikasketa-txosten
cas - informe de aprendizaje de final de etapa


Gaia: Hezkuntza eus - etapa arrunt
cas - etapa ordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - etapako curriculum-proiektu (ECP)
cas - proyecto curricular de etapa (PCE)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - etaparen helburuak eskuratu
cas - alcanzar los objetivos de la etapa


Gaia: Literatura eus - eten / isilgune (Poes.)
cas - pausa (Poes.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - etenaldi puntual
cas - pausa puntual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - etendura puntuak / eten puntuak
cas - puntos suspensivos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - etengabeko berriskuspen
cas - revisión continua


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko ebaluazio
cas - evaluación continua


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - etengabeko ebaluazio
cas - evaluación continua


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - etengabeko hobekuntza
cas - mejora continua


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko ikaskuntza
cas - aprendizaje permanente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - etengabeko ikaskuntza, berrikuntza eta hobekuntza
cas - aprendizaje, innovación y mejora continuos


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko jarduera
cas - actividad continua


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko lanaldi / etengabeko jardun
cas - jornada continua


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko prestakuntza
cas - formación permanente


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko prestakuntza
cas - formación continua


Gaia: Hezkuntza eus - etengabeko prestakuntza-programa
cas - programa de formación permanente


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - etika
cas - ética


Gaia: Hezkuntza eus - etika arlo
cas - área de ética


Gaia: Hezkuntza eus - etika irakasgai
cas - materia de ética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - etimologia
cas - etimología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - etimologiko
cas - etimológico, ca


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - etnologia-ondarearen kudeaketa
cas - gestión del patrimonio etnológico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - etnomusikologia
cas - etnomusicología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - etnomusikologiaren oinarriak
cas - fundamentos de etnomusicología


Gaia: Hezkuntza eus - etorkinen erkidego
cas - comunidad inmigrante


Gaia: Hezkuntza eus - etorkizko ikastetxe
cas - centro de origen


Gaia: Hezkuntza eus - etorkizko ikastetxe
cas - centro de procedencia


Gaia: Hezkuntza eus - etorkizko kidego
cas - cuerpo de origen


Gaia: Hezkuntza eus - etorkizko lanpostu eta ikastetxe
cas - plaza y centro de origen


Gaia: Hezkuntza eus - etorkizuneko bide
cas - vía de futuro


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - etorkizuneko itxaropen
cas - expectativa futura


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - etorkizuneko premia
cas - necesidad futura


Gaia: Literatura eus - etorri / inspirazio
cas - inspiración


Gaia: Literatura eus - etxarteko antzoki / komedia antzoki
cas - corral de comedias


Gaia: Hezkuntza eus - etxe esparru / etxearen esparru
cas - ámbito doméstico


Gaia: Hezkuntza eus - etxearen adar
cas - rama hogar


Gaia: Titulazioa eus - etxebizitzen instalazio elektrikoetako laguntzaile
cas - ayudante de instalaciones eléctricas de viviendas


Gaia: Titulazioa eus - etxebizitzen instalazio elektrikoetako langile
cas - operario de instalaciones eléctricas de viviendas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - etxeko gai / familiako gai
cas - tema familiar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - etxeko irakurketa / etxean egindako irakurketa
cas - lectura en casa


Gaia: Hezkuntza eus - etxeko lanak
cas - deberes (tareas)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - etxeko liburutegi
cas - biblioteca familiar


Gaia: Hezkuntza eus - etxetik hurbil
cas - proximidad a domicilio


Gaia: Titulazioa eus - etxetresna elektrikoak instalatzeko eta konpontzeko operadore
cas - operador de instalación y reparación de electrodomésticos


Gaia: Titulazioa eus - etxez etxeko laguntza
cas - ayuda a domicilio


Gaia: Hezkuntza eus - etxez etxeko laguntza emateko programa
cas - programa de atención domiciliaria


Gaia: Titulazioa eus - etxez etxeko laguntzako eta egoitza lagunduetako laguntzaile
cas - auxiliar de ayuda a domicilio y residencias asistidas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eufemismo
cas - eufemismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eufemistiko
cas - eufemístico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eufonia
cas - eufonía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eufoniko
cas - eufónico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - Europako erreferentzi marko bateratu / erreferentzi marko europar bateratu
cas - marco común europeo de referencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - Europako Hezkuntza Batzorde
cas - Comisión Europea de Educación


Gaia: Hezkuntza eus - Europako Kontseilu
cas - Consejo de Europa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - europar arau
cas - norma europea


Gaia: Hezkuntza eus - Europar Batasuna (EB)
cas - Unión Europea (UE)


Gaia: Hezkuntza eus - Europar Batasunaren programa
cas - programa comunitario


Gaia: Hezkuntza eus - Europar Batasuneko kontabilitate-plan
cas - plan contable de la Unión Europea


Gaia: Hezkuntza eus - europar hezkuntza-esparru
cas - espacio europeo de educación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - europar oinarrizko gaitasun
cas - competencia básica europea


Gaia: Hezkuntza eus - europar programa
cas - programa europeo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskal adar
cas - línea de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskal eskola publiko
cas - escuela pública vasca


Gaia: Hezkuntza eus - euskal filologia
cas - filología vasca


Gaia: Titulazioa eus - euskal filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología vasca


Gaia: Hezkuntza eus - Euskal Herriko Unibertsitate (EHU)
cas - Universidad del País Vasco (UPV)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - euskal hizkuntza eta literatura (Nafarroa)
cas - lengua y literatura vasca (Navarra)


Gaia: Hezkuntza eus - euskal hizkuntza eta literatura irakasgai
cas - materia de lengua y literatura vasca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskalki
cas - dialecto (del euskera)


Gaia: Hezkuntza eus - euskalki
cas - dialecto (del euskera)


Gaia: Hezkuntza eus - euskaltzain (Euskaltzaindia)
cas - académico, ca (Euskaltzaindia)


Gaia: Hezkuntza eus - euskaltzain emeritu
cas - académico emérito (Euskaltzaindia)


Gaia: Hezkuntza eus - euskaltzain oso
cas - académico de número (Euskaltzaindia)


Gaia: Hezkuntza eus - euskaltzain urgazle
cas - académico correspondiente (Euskaltzaindia)


Gaia: Hezkuntza eus - Euskaltzaindia
cas - Real Academia de la Lengua Vasca


Gaia: Hezkuntza eus - euskara
cas - lengua vasca


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - euskara
cas - lengua vasca


Gaia: Hezkuntza eus - euskara
cas - vascuence


Gaia: Hezkuntza eus - euskara
cas - euskera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - euskara
cas - euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara arlo
cas - área de lengua vasca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskara arrunt
cas - vasco común


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskara arrunt
cas - vascuence común


Gaia: Hezkuntza eus - euskara atal
cas - sección de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara batzorde
cas - comisión de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara eta gaztelania irakasgai
cas - materia de lengua vasca y literatura


Gaia: Hezkuntza eus - euskara eta literatura
cas - lengua vasca y literatura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - euskara eta literatura
cas - lengua vasca y literatura


Gaia: Hezkuntza eus - euskara eta literatura arlo
cas - área de lengua vasca y literatura


Gaia: Hezkuntza eus - euskara ikastetik salbuesteko eskaera
cas - solicitud de exención de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara itzultzaile-interprete
cas - traductor intérprete de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara koordinatzaile
cas - coordinador de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara talde
cas - equipo de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskara-koordinatzaileen talde
cas - equipo de coordinadores de euskera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskarakada
cas - vasquismo


Gaia: Hezkuntza eus - euskararen gaitasun agiri (EGA)
cas - certificado de aptitud de conocimiento del euskera (EGA)


Gaia: Hezkuntza eus - euskararen irakaskuntza
cas - enseñanza del euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskararen irakaskuntzarako baliabide-zentro (EIBZ)
cas - centro de recursos para la enseñanza del vascuence (EIBZ)


Gaia: Hezkuntza eus - euskararen jakite-maila
cas - nivel de conocimiento de euskera


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - euskaraz idatzitako testu
cas - texto en lengua vasca


Gaia: Hezkuntza eus - euskaraz irakasteko trebetasun-aitormen (EIT)
cas - capacitación para la enseñanza en euskera (EIT)


Gaia: Hezkuntza eus - euskarazko irakaskuntza
cas - enseñanza en euskera


Gaia: Hezkuntza eus - euskarazko lanpostu
cas - plaza de euskera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskarri
cas - soporte


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskarri elektronikoko hiztegi / hiztegia euskarri elektronikoan
cas - diccionario en soporte electrónico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - euskarri grafiko
cas - apoyo gráfico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - euskarri-kontsonante
cas - consonante de apoyo


Gaia: Hezkuntza eus - exentzio eskaera
cas - solicitud de exención


Gaia: Literatura eus - existentzialismo
cas - existencialismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - exozentriko
cas - exocéntrico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Extremadurako dialekto
cas - extremeño (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Extremadurako dialekto
cas - dialecto extremeño


Gaia: Hezkuntza eus - ez gainditu / suspenditu
cas - suspender


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-aditzezko
cas - no verbal (no perteneciente al verbo)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ez-adostasun / desadostasun
cas - no conformidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ez-adostasun txosten / desadostasun txosten
cas - informe de no conformidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ez-adostasunak hauteman
cas - detectar no conformidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ez-adostasunen hautemate
cas - detección de no conformidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ez-adostasunen kudeaketa
cas - gestión de no conformidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ez-adostu / adostugabe
cas - no conforme


Gaia: Hezkuntza eus - ez-agertu / agertu gabe
cas - no compareciente


Gaia: Hezkuntza eus - ez-agertu / agertu gabe
cas - no presentado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-ahozko
cas - no verbal (no oral)


Gaia: Hezkuntza eus - ez-arautu / arautu gabeko
cas - no reglado


Gaia: Hezkuntza eus - ez-betetze
cas - incumplimiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-bizidun
cas - no animado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-burutuzko
cas - imperfectivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-esaldi
cas - no-frase


Gaia: Hezkuntza eus - ez-gai
cas - no apto


Gaia: Hezkuntza eus - ez-gogobeteko maila
cas - nivel no satisfactorio


Gaia: Hezkuntza eus - ez-gramatikal
cas - no gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-gramatikal / agramatikal
cas - agramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-gramatikaltasun
cas - agramaticalidad


Gaia: Hezkuntza eus - ez-irakasle / irakasle ez den
cas - no docente


Gaia: Hezkuntza eus - ez-joate / lanera huts egite
cas - falta de asistencia al trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - ez-konfesional
cas - aconfesional


Gaia: Hezkuntza eus - ez-konfesional
cas - no confesional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-kontagarri
cas - no contable


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-murrizgarri
cas - explicativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - ez-numerario / numerario ez den
cas - no numerario


Gaia: Hezkuntza eus - ez-ohiko / ohiz kanpoko
cas - extraordinario


Gaia: Hezkuntza eus - ez-ohiko matrikula-aldi
cas - periodo extraordinario de matrícula


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ez-pertsonal
cas - no personal


Gaia: Hezkuntza eus - ez-suntsikor
cas - no fungible


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezaguera / ezagutza
cas - conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera / ezagutza
cas - conocimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ezaguera / ezagutza
cas - conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera aktibo / ezaguera sortzaile
cas - conocimiento activo


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera deklaratibo (jakin)
cas - conocimiento declarativo (saber)


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera enpiriko / ezagutza enpiriko
cas - conocimiento empírico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera fisiologiko
cas - conocimiento fisiológico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera historiko
cas - conocimiento histórico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera humanistiko
cas - conocimiento humanístico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera informatiko / informatika jakite
cas - conocimiento informático


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera iturri
cas - fuente de conocimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ezaguera kudeatu
cas - gestionar el conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera maila
cas - grado de conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera pasibo
cas - conocimiento pasivo


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera proba
cas - prueba de conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera soziokultural
cas - conocimiento sociocultural


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera tekniko
cas - conocimiento técnico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera tekniko eta praktikoak
cas - conocimientos técnicos y prácticos


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera teknologiko eta praktikoetako arlo
cas - área de conocimientos tecnológicos y prácticos


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera zientifiko
cas - conocimiento científico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguera zientifiko-soziologiko
cas - conocimiento científico-sociológico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaguerak eta trebetasunak
cas - conocimientos y destrezas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ezagueraren kudeaketa
cas - gestión del conocimiento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ezagueraren teoria
cas - teoría del conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezagueren ebaluazio
cas - evaluación de los conocimientos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaguntasun tratamendu
cas - tratamiento de familiaridad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezagutza
cas - cognición


Gaia: Hezkuntza eus - ezagutza / onarpen
cas - reconocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - ezagutza sozial / onarpen sozial
cas - reconocimiento social


Gaia: Hezkuntza eus - ezagutze prozesu / prozesu kognitibo
cas - proceso cognitivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezarpen
cas - implantación


Gaia: Hezkuntza eus - ezarpen / ezartze
cas - establecimiento (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - ezarpen egutegi
cas - calendario de implantación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezarpen mailakatu
cas - implantación progresiva


Gaia: Hezkuntza eus - ezarri
cas - establecer


Gaia: Hezkuntza eus - ezarri / jarri
cas - implantar


Gaia: Hezkuntza eus - ezarritako epe
cas - plazo estipulado


Gaia: Hezkuntza eus - ezarritakoaren arabera
cas - de conformidad con lo establecido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri
cas - característica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri / tasun
cas - rasgo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri bereizgarri
cas - rasgo distintivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri bereizle
cas - rasgo pertinente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri dialektal
cas - rasgo dialectal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri erredundante
cas - rasgo redundante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri ez-bereizle
cas - rasgo no pertinente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri fonetiko
cas - rasgo fonético


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri fonetiko erredundante
cas - rasgo fonético redundante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri foniko
cas - rasgo fónico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri fonologiko
cas - rasgo fonológico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri formal
cas - rasgo formal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri paralinguistiko
cas - rasgo paralingüístico


Gaia: Hezkuntza eus - ezaugarri paratestual
cas - característica paratextual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri prosodiko
cas - rasgo prosódico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri proxemiko
cas - rasgo proxémico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri segmental
cas - rasgo segmental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri semantiko
cas - rasgo semántico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri suprasegmental
cas - rasgo suprasegmental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri tematiko
cas - rasgo temático


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezaugarri zinesiko
cas - rasgo cinésico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezaugarriak eta harremanak inferitu
cas - inferir características y relaciones


Gaia: Literatura eus - ezbeharren berriak
cas - crónica de sucesos (prensa)


Gaia: Hezkuntza eus - ezespen
cas - rechazo (desdén)


Gaia: Hezkuntza eus - ezespen sentimendu
cas - sentimiento de rechazo


Gaia: Hezkuntza eus - ezespen sentimendu
cas - rechazo, sentimiento de


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezezagunen erabilera
cas - uso de incógnitas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezezko / ezeztaile
cas - negativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezezko adberbio
cas - negación, adverbio de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezezko adberbio
cas - adverbio de negación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezezko esakune
cas - enunciado negativo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezezko jarrera
cas - actitud negativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezezko perpaus
cas - oración negativa


Gaia: Hezkuntza eus - ezgaitasunari lotutako hezkuntza-premia bereziak (HPB) dituzten ikasleak
cas - alumnado con necesidades educativas especiales (N.E.E.) asociadas a discapacidad


Gaia: Hezkuntza eus - ezinbestean / nahitaez
cas - con carácter forzoso


Gaia: Hezkuntza eus - ezinbestean / nahitaez
cas - carácter forzoso, con


Gaia: Hezkuntza eus - ezinbesteko gaitasun
cas - aptitud indispensable


Gaia: Hezkuntza eus - ezintasun / ezgaitasun
cas - incapacidad


Gaia: Hezkuntza eus - ezkutuko curriculum
cas - curriculum oculto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ezkutuko ezaugarri
cas - rasgo subyacente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezpainbikari
cas - bilabial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ezpainkari-horzkari
cas - labiodental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - eztabaida
cas - debate


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eztabaida
cas - debate


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - eztabaida sorrarazi
cas - suscitar el debate


Gaia: Literatura eus - eztei eresi / ezkon abesti
cas - epitalamio


« itzuli