castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

194 emaitza aurkituta f letrarekin

Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fabrikazio mekaniko
cas - fabricación mecánica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fabrikazio mekanikoaren antolaketa eta proiektuak
cas - organización y proyectos de fabricación mecánica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fabrikazio mekanikoko proiektuen bulego
cas - oficina de proyectos de fabricación mecánica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fabrikazio-proiektuen bulego
cas - oficina de proyectos de fabricación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fabrikazioaren teknologia
cas - tecnología de la fabricación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - facsimile / faksimile
cas - facsímil


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - facsimile argitalpen
cas - edición facsímil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fagot
cas - fagot


Gaia: Hezkuntza eus - fakultate
cas - facultad (Educación)


Gaia: Titulazioa eus - fakultate edo unibertsitateko ikastetxeetako ikasketak
cas - estudios en facultades o colegios universitarios


Gaia: Hezkuntza eus - falta / eza
cas - falta (carencia)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - familia
cas - familia


Gaia: Hezkuntza eus - familia esparru / familiaren esparru
cas - ámbito familiar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - familia hizkuntza
cas - lengua familiar


Gaia: Hezkuntza eus - familia ingurune
cas - entorno familiar


Gaia: Hezkuntza eus - familia laguntza
cas - ayuda familiar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - familia lexiko
cas - familia de palabras


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - familia lexiko
cas - familia léxica


Gaia: Hezkuntza eus - familia plangintza
cas - planificación familiar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familia testuinguru
cas - contexto familiar


Gaia: Hezkuntza eus - familia ugari
cas - familia numerosa


Gaia: Hezkuntza eus - familia- eta etxe-esparru / familiaren eta etxearen esparru
cas - ámbito familiar y doméstico


Gaia: Hezkuntza eus - familia-, natur eta gizarte-ingurune
cas - entorno familiar, natural y social


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familiak euren seme-alaben hezkuntzan inplikatze
cas - implicación de las familias en la educación de sus hijos e hijas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - familiak harrera-saioetara bertaratze
cas - asistencia de familias a sesiones de acogida


Gaia: Hezkuntza eus - familiak hartzeko ordutegi
cas - horario de atención a familias


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - familiako / familia-
cas - familiar


Gaia: Hezkuntza eus - familiako hizkuntza / etxeko hizkuntza
cas - lengua familiar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familian irakurtzeko aztura
cas - hábito de lectura en familia


Gaia: Hezkuntza eus - familiaren bizileku
cas - residencia familiar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familiaren eta eskolaren arteko harreman
cas - relación familia-escuela


Gaia: Hezkuntza eus - familiaren ohiko bizileku
cas - residencia familiar habitual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - familiekiko lankidetza / lankidetza familiekin
cas - colaboración con familias


Gaia: Hezkuntza eus - familiekin egindako tutoretza
cas - tutoría con familias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - familien gogobetetasuna neurtzeko inkesta
cas - encuesta de satisfacción de familias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - familien gogobetetze
cas - satisfacción de las familias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familien parte-hartze
cas - participación de las familias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familientzako argibideak / familiei argibideak emate
cas - información a las familias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - familientzako galdera-sorta
cas - cuestionario para familias


Gaia: Hezkuntza eus - familientzako informazio-buletin
cas - boletín informativo para las familias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - fantasiazko gertakari
cas - hecho fantástico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - farmakologia
cas - farmacología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - farmazia
cas - farmacia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - farmazia laborategi
cas - laboratorio farmacéutico


Gaia: Titulazioa eus - farmazia lizentziadun
cas - licenciado en farmacia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - farmaziako produktuak fabrikatzeko eragiketak
cas - operaciones de fabricación de productos farmacéuticos


Gaia: Titulazioa eus - farmazian teknikari
cas - técnico en farmacia


Gaia: Literatura eus - faza / itxurakeria
cas - afectación (amaneramiento)


Gaia: Hezkuntza eus - fede emanez egiaztatu
cas - acreditar fehacientemente


Gaia: Hezkuntza eus - fede-emaile
cas - fehaciente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - femenino
cas - femenino


Gaia: Literatura eus - feria antzerki
cas - teatro de feria


Gaia: Titulazioa eus - feria, erakusketa eta biltzarrak antolatzen dituen teknikari
cas - técnico en organización de ferias, exposiciones y congresos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - fidagarritasun
cas - fiabilidad


Gaia: Hezkuntza eus - fidagarritasun
cas - confiabilidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - fideltasun
cas - fidelidad


Gaia: Literatura eus - figura erretoriko / hizketako figura
cas - figura retórica


Gaia: Literatura eus - fikzio
cas - ficción


Gaia: Literatura eus - fikziozko literatura
cas - ficción, literatura de


Gaia: Literatura eus - fikziozko literatura
cas - literatura de ficción


Gaia: Hezkuntza eus - filologia
cas - filología


Gaia: Hezkuntza eus - filologia erromaniko
cas - filología románica


Gaia: Titulazioa eus - filologia erromanikoan lizentziadun
cas - licenciado en filología románica


Gaia: Titulazioa eus - filologia eta geografia-historia fakultate
cas - facultad de filología, geografía e historia


Gaia: Hezkuntza eus - filologia hispaniko
cas - filología hispánica


Gaia: Titulazioa eus - filologia hispanikoan lizentziadun
cas - licenciado en filología hispánica


Gaia: Hezkuntza eus - filologia klasiko
cas - filología clásica


Gaia: Titulazioa eus - filologia klasikoan lizentziadun
cas - licenciado en filología clásica


Gaia: Titulazioa eus - filologia, eta geografia eta historia
cas - filología y geografía e historia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - filosofia
cas - filosofía


Gaia: Titulazioa eus - filosofia
cas - filosofía


Gaia: Titulazioa eus - filosofia eta hezkuntza-zientziak
cas - filosofía y ciencias de la educación


Gaia: Titulazioa eus - filosofia eta letrak
cas - filosofía y letras


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - filosofia I
cas - filosofía I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - filosofía II
cas - filosofía II


Gaia: Titulazioa eus - filosofia lizentziadun
cas - licenciado en filosofía


Gaia: Titulazioa eus - filosofia/filosofiaren historia
cas - filosofía/historia de la filosofía


Gaia: Titulazioa eus - filosofian tituludun
cas - titulado en filosofía


Gaia: Titulazioa eus - filosofiaren eta hezkuntza-zientzien fakultate
cas - facultad de filosofía y ciencias de la educación


Gaia: Titulazioa eus - filosofiaren eta letren fakultate
cas - facultad de filosofía y letras


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - filosofiaren eta zientziaren historia
cas - historia de la filosofía y de la ciencia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - filosofiaren historia
cas - historia de la filosofía


Gaia: Hezkuntza eus - finantza araubide
cas - régimen financiero


Gaia: Hezkuntza eus - finantza arlo
cas - sector financiero


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - finantza kudeaketa / kudeaketa finantzario
cas - gestión financiera


Gaia: Hezkuntza eus - finantziazio / finantzaketa
cas - financiación


Gaia: Hezkuntza eus - finko
cas - fijo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fisika
cas - física


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fisika eta kimika
cas - física y química


Gaia: Hezkuntza eus - fisika eta kimika arlo
cas - área de física y química


Gaia: Hezkuntza eus - fisika eta kimika irakasgai
cas - materia de física y química


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fisika eta kimika, natur zientziak
cas - física y química, ciencias naturales


Gaia: Titulazioa eus - fisika lizentziadun
cas - licenciado en física


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fisikan eta kimikan sakontzen
cas - profundización en física y química


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fisioterapia
cas - fisioterapia


Gaia: Titulazioa eus - fisioterapian diplomadun
cas - diplomado en fisioterapia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - fitxak osatu
cas - completar fichas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - fitxak osatu testua kontsultatuz
cas - completar fichas consultando al texto


Gaia: Hezkuntza eus - fitxategi / artxibo (Inform.)
cas - archivo (Inform.)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - flauta
cas - flauta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - flexio
cas - flexión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - flexio hitz
cas - palabra flexionada


Gaia: Titulazioa eus - fluido, bero eta mantentzeko instalazioen proiektuak garatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en desarrollo de proyectos de instalaciones de fluidos, térmicas y de manutención


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - fluxu diagrama
cas - diagrama de flujo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - foileto
cas - folleto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fokalizazio
cas - focalización


Gaia: Literatura eus - folklore
cas - folclore


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - folklore
cas - folklore


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - folklore musikal
cas - folklore musical


Gaia: Literatura eus - folletoi
cas - folletín (edición seriada de novelas)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonazio
cas - fonación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonema
cas - fonema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonema ahoskabe
cas - fonema sordo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonema ahostun
cas - fonema sonoro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonema ordezkapen
cas - sustitución de fonemas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonema talde
cas - grupo de fonemas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonema zorrotz
cas - fonema agudo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - fonemen eta grafien arteko elkarrekikotasun
cas - correspondencia entre fonemas y grafías


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonetika
cas - fonética (sust.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonetika akustiko
cas - fonética acústica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fonetika eta hizkuntzak kantuari aplikatuta
cas - fonética e idiomas aplicados al canto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonetika unibertsal
cas - fonética universal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonetiko
cas - fonético, ca


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - foniatria
cas - foniatría


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - foniko
cas - fónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonografiko
cas - fonográfico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonologia
cas - fonología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonologia osagai / osagai fonologiko
cas - fonológico, componente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fonologia- / fonologiko
cas - fonológico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - forja eta sarrailagintza
cas - forja y cerrajería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - forjalan artistiko
cas - forja artística


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma
cas - forma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma aktibo
cas - activa, forma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma aktibo
cas - forma activa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma atono
cas - forma átona


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - forma geometriko
cas - forma geométrica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma gramatikal
cas - forma gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma indartu
cas - forma intensiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma zeihar
cas - forma oblicua


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - forma zuzen
cas - forma directa


Gaia: Hezkuntza eus - formalizatu
cas - formalizar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - formaren gaineko hausnarketari buruzko galdera
cas - pregunta sobre la reflexión sobre la forma


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - formaren matematika
cas - matemáticas de la forma


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - formulario
cas - formulario


Gaia: Literatura eus - formulazio / enuntziatu
cas - enunciado (de una pregunta)


Gaia: Hezkuntza eus - foru agindu
cas - orden foral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - frakzionario
cas - fraccionario, ria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - frantses
cas - francés


Gaia: Hezkuntza eus - frantses
cas - francés (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - frantses
cas - francés (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - Frantses Akademia
cas - Académie française


Gaia: Hezkuntza eus - frantses filologia
cas - filología francesa


Gaia: Titulazioa eus - frantses filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología francesa


Gaia: Hezkuntza eus - frantsesa: 2. hizkuntza
cas - francés 2º idioma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - fraseologia
cas - fraseología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fresa, tornu
cas - fresa, torno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - frikari
cas - fricativo, va


Gaia: Literatura eus - friso / banbalina
cas - bambalina


Gaia: Hezkuntza eus - froga
cas - demostración


Gaia: Hezkuntza eus - frogagiri
cas - documento justificativo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - fruitu-arbolak, mintegiak
cas - frutales, viveros


Gaia: Literatura eus - funts / mami / eduki (vs forma)
cas - contenido (vs forma)


Gaia: Hezkuntza eus - funts publikoekin finantzatutako ikastetxe
cas - centro financiado con fondos públicos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtsezko esaldi / esaldi adierazgarri
cas - frase clave


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - funtsezko ideia
cas - idea fundamental


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - funtsezkoaren ideia orokor
cas - idea global de lo esencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio
cas - función (lingüística)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio adierazkor
cas - función expresiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - funtzio anitzeko jarduera
cas - actividad multifuncional


Gaia: Hezkuntza eus - funtzio balioaniztun
cas - función múltiple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio deitzaile
cas - función apelativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio deitzaile
cas - función conativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio denotatzaile
cas - función denotativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio emotibo
cas - función emotiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio erreferentzial
cas - función referencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio estetiko
cas - función estética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio fatiko
cas - función fática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio informatzaile
cas - función informativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio metalinguistiko
cas - función metalingüística


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio ordezkatzaile
cas - función representativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio poetiko
cas - función poética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio pragmatiko
cas - función pragmática


Gaia: Hezkuntza eus - funtzio publiko
cas - función pública


Gaia: Hezkuntza eus - funtzio publikoa erreformatzeko neurriak
cas - medidas para la reforma de la función pública


Gaia: Hezkuntza eus - funtzio publikoan aritzeko ezgaitu
cas - inhabilitado para el desempeño de funciones públicas


Gaia: Hezkuntza eus - funtzio publikoaren erreforma
cas - reforma de la función pública


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio semantiko
cas - función semántica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - funtzio sintaktiko
cas - función sintáctica


Gaia: Hezkuntza eus - funtzionario
cas - funcionario, ria


Gaia: Hezkuntza eus - funtzionario irakasle
cas - funcionario docente


Gaia: Hezkuntza eus - funtzionario publiko
cas - funcionario público


Gaia: Hezkuntza eus - funtzionario transferitu
cas - funcionario transferido


Gaia: Hezkuntza eus - funtzionario zibil
cas - funcionario civil


Gaia: Hezkuntza eus - funtzionatzen ari den unitate
cas - unidad de funcionamiento


« itzuli