castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

622 emaitza aurkituta g letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - G eredu
cas - modelo G


Gaia: Literatura eus - gabon kanta / eguberri kanta
cas - villancico (de navidad)


Gaia: Literatura eus - gag
cas - gag


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gai
cas - tema (de exposición)


Gaia: Hezkuntza eus - gai
cas - materia


Gaia: Hezkuntza eus - gai
cas - apto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gai / materia
cas - materia


Gaia: Hezkuntza eus - gai ekonomikoetarako batzorde
cas - comisión de asuntos económicos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gai hitz
cas - palabra tema


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gai indize / gaien indize
cas - índice de aptos


Gaia: Hezkuntza eus - gai multzo
cas - bloque temático


Gaia: Hezkuntza eus - gai teoriko
cas - materia teórica


Gaia: Hezkuntza eus - gai teoriko-praktiko
cas - materia teórico-práctica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaiarekiko ezaguntasun
cas - familiaridad del tema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaiaren berariazko hiztegi
cas - vocabulario específico del tema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaiaren identifikazio
cas - identificación del tema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaiaren ikusmolde
cas - enfoque del tema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaiaren tratamendu interesgarri
cas - tratamiento interesante del tema


Gaia: Hezkuntza eus - gaien aurreratze / progresio tematiko
cas - progresión temática


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaien aurreratze / progresio tematiko
cas - progresión temática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gaiezko izen arrunt
cas - nombre común de materia


Gaia: Hezkuntza eus - gaikuntza
cas - habilitación


Gaia: Hezkuntza eus - gaikuntza / trebakuntza
cas - capacitación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gailu elektrikoen erregulazio eta kontrol
cas - regulación y control de dispositivos eléctricos


Gaia: Hezkuntza eus - gainbegiraketa / ikuskapen
cas - supervisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gainbegiraketaren aldizkakotasun
cas - periodicidad de la supervisión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gainbegiraketaren arduradun
cas - responsable de la supervisión


Gaia: Hezkuntza eus - gainbegiratu / ikuskatu
cas - supervisar


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu (azterketa)
cas - aprobar (superar una prueba)


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu (kalifikazioa)
cas - aprobado (calificación)


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu gabe / ez-gai / suspentso / gutxiegi
cas - suspenso


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu gabeko irakasgai
cas - materia no aprobada


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu gabeko irakasgai
cas - materia pendiente


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu gabeko irakasgai / irakasgai gainditugabe
cas - asignatura pendiente


Gaia: Hezkuntza eus - gainditu gabeko modulu
cas - módulo pendiente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gainditu indize / gaindituen indize
cas - índice de aprobados


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gainerakoekiko eta ingurunearekiko harreman eraikitzaile
cas - relación constructiva con los demás y el entorno


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gainerakoekiko harreman eraikitzaile
cas - relación constructiva con los demás


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gainerakoekin harremanak izan
cas - relacionarse con los demás


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gainerakoen historia pertsonal eta kolektiboa errespetatu
cas - respetar la historia personal y colectiva de los otros


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gaita
cas - gaita


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun
cas - aptitud


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun
cas - competencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaitasun
cas - competencia


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun
cas - competencia (aptitud)


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun "existentzial" (izaten jakin)
cas - competencia "existencial" (saber ser)


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun / ahalmen
cas - capacidad (facultad)


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun agiri
cas - certificado de aptitud


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun berezi
cas - competencia especial


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun eleaniztun
cas - competencia plurilingüe


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun emozional
cas - capacidad emocional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaitasun eskala
cas - escala de competencia


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun fonologiko
cas - competencia fonológica


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun funtzional
cas - competencia funcional


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun gramatikal
cas - competencia gramatical


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun kulturaniztun
cas - competencia pluricultural


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun lexiko
cas - competencia léxica


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun maila
cas - nivel de aptitud


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaitasun maila
cas - nivel de competencia


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun matrize
cas - matriz de competencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaitasun matrize
cas - matriz de competencias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaitasun nagusi / funtsezko gaitasun
cas - competencia clave


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun operatibo eraginkor (maila)
cas - dominio operativo eficaz (nivel)


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun operatibo eraginkorraren maila (C1)
cas - nivel de dominio operativo eficaz (C1)


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun orokor
cas - competencia general


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun orokorren garapen
cas - desarrollo de las competencias generales


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun ortoepiko
cas - competencia ortoépica


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun ortografiko
cas - competencia ortográfica


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun partzial
cas - competencia parcial


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun pragmatiko
cas - competencia pragmática


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun pragmatikoen garapen
cas - desarrollo de las competencias pragmáticas


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun proba
cas - prueba de aptitud


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun psikofisiko
cas - aptitud psicofísica


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun semantiko
cas - competencia semántica


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun sozial
cas - capacidad social


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun soziolinguistiko
cas - competencia sociolingüística


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun soziolinguistikoen garapen
cas - desarrollo de las competencias sociolingüísticas


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasun unitate
cas - unidad de competencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaitasun-mailak deskribatu
cas - describir los niveles de competencia


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasunen desoreka
cas - desequilibrio de competencias


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaitasunetan oinarritutako ikusmolde
cas - enfoque basado en las competencias


Gaia: Hezkuntza eus - gaitasunik eza / gaitasun falta
cas - incompetencia


Gaia: Hezkuntza eus - gaitu
cas - cualificado, da


Gaia: Hezkuntza eus - gaixotasun baja
cas - baja por enfermedad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galaikoportuges
cas - galaico-portugués


Gaia: Titulazioa eus - galdaketa eta pulbimetalurgia bidezko produkzioan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en producción por fundición y pulvimetalurgia


Gaia: Titulazioa eus - galdaketan teknikari
cas - técnico en fundición


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - galdaragintza
cas - calderería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - galdaren mantentze-lan
cas - mantenimiento de calderas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde esaldi
cas - frase interrogativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde perpaus / galderazko perpaus
cas - oración interrogativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus
cas - interrogativa (oración)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus absolutu
cas - interrogativa absoluta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus erlatibo
cas - interrogativa relativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus erretoriko
cas - oración interrogativa retórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus oso
cas - interrogativa total


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus oso
cas - oración interrogativa total


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus partzial
cas - interrogativa parcial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galde-perpaus partzial
cas - oración interrogativa parcial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdegai
cas - elemento inquirido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdegai
cas - foco


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdegai (vs mintzagai)
cas - rema (vs tema)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera
cas - interrogación


Gaia: Hezkuntza eus - galdera
cas - pregunta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera
cas - pregunta


Gaia: Hezkuntza eus - galdera bilduma
cas - repertorio de cuestiones


Gaia: Literatura eus - galdera erretoriko
cas - interrogación retórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera erretoriko
cas - pregunta retórica


Gaia: Hezkuntza eus - galdera ireki
cas - pregunta abierta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - galdera ireki
cas - pregunta abierta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - galdera kopuru
cas - número de preguntas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - galdera literalago
cas - pregunta más literal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera marka
cas - signo de interrogación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - galdera mota
cas - tipo de pregunta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera zuzen
cas - interrogación directa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera zuzen
cas - pregunta directa


Gaia: Hezkuntza eus - galdera-sorta
cas - cuestionario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera-sorta
cas - cuestionario


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - galdera-sorta
cas - cuestionario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galdera-sorta linguistiko
cas - cuestionario lingüístico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko / galde-
cas - interrogativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko adberbio
cas - adverbio interrogativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko adjektibo
cas - interrogativo, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko adjektibo / adjektibo galdetzaile
cas - adjetivo interrogativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko determinatzaile
cas - determinante interrogativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko esakune
cas - enunciado con interrogación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko esakune
cas - enunciado interrogativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko esakune erlatibo
cas - enunciado interrogativo relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko esakune oso
cas - enunciado interrogativo total


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko hizkuntza-osagai
cas - elemento lingüístico interrogativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko izenordain
cas - pronombre interrogativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko izenordain
cas - interrogativo, pronombre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galderazko perpaus-modalitate
cas - modalidad oracional interrogativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - galdutako negozio
cas - negocio perdido


Gaia: Hezkuntza eus - galdutako orduak sartu
cas - recuperar (compensar horas perdidas)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galegismo
cas - galleguismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gales (hizkuntza)
cas - galés (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - galiziar filologia
cas - filología gallega


Gaia: Titulazioa eus - galiziar filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología gallega


Gaia: Hezkuntza eus - galiziera / galego (hizkuntza)
cas - gallego (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galiziera / galego (hizkuntza)
cas - gallego (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - galizismo
cas - galicismo


Gaia: Literatura eus - galizismo / frantseskada
cas - galicismo


Gaia: Literatura eus - ganbera antzerki
cas - teatro de cámara


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ganbera musika
cas - música de cámara


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ganbera musika, antzinakoa
cas - música de cámara, antiguo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - garai (bokala)
cas - alta (vocal)


Gaia: Hezkuntza eus - garapen / garatze
cas - desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - garapen fisiko
cas - desarrollo físico


Gaia: Hezkuntza eus - garapen iraunkor
cas - desarrollo sostenible


Gaia: Hezkuntza eus - garapen jarduera
cas - actividad de desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - garapen kognitibo / ezagueraren garapen
cas - desarrollo cognitivo


Gaia: Hezkuntza eus - garapen maila
cas - grado de desarrollo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - garapen maila
cas - nivel de desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - garapen moral
cas - desarrollo moral


Gaia: Hezkuntza eus - garapen pertsonal eta profesional
cas - desarrollo personal y profesional


Gaia: Hezkuntza eus - garapen pertsonal eta trebetasun sozialerako dinamika
cas - dinámica de desarrollo personal y de habilidad social


Gaia: Hezkuntza eus - garapen psikomotor
cas - desarrollo psicomotriz


Gaia: Hezkuntza eus - garapen sozial
cas - desarrollo social


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - garapen tematiko
cas - desarrollo temático


Gaia: Hezkuntza eus - garapenaren nahaste orokor
cas - trastorno generalizado del desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - garapenaren nahaste orokorrak dituzten ikasleentzako gela (GNOG)
cas - aula de alumnos con trastornos generalizados del desarrollo (ATGD)


Gaia: Hezkuntza eus - garapenaren nahaste orokorrak dituztenentzako gela
cas - aula de trastornos generalizados del desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - garapenerako hezkuntza
cas - educación para el desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - garbiketa zerbitzu
cas - servicio de limpieza


Gaia: Hezkuntza eus - garbiketako langileak
cas - personal de limpieza


Gaia: Literatura eus - garbizaletasun / garbizalekeria / purismo
cas - purismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - garbizaletasun / purismo
cas - purismo


Gaia: Hezkuntza eus - garraio
cas - transporte


Gaia: Hezkuntza eus - garraio beka
cas - beca de transporte


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - garraio zerbitzu
cas - servicio de transporte


Gaia: Titulazioa eus - garraioa kudeatzen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en gestión del transporte


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - garraioaren kudeaketa
cas - gestión del transporte


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - garrantzi
cas - relevancia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - garrantzi
cas - importancia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gaskoi
cas - gascón (lengua)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gastronomia orokor
cas - gastronomía en general


Gaia: Hezkuntza eus - gastu arrunt
cas - gasto ordinario


Gaia: Hezkuntza eus - gastu publiko
cas - gasto público


Gaia: Hezkuntza eus - gastuak
cas - gastos


Gaia: Hezkuntza eus - gatazka
cas - conflicto


Gaia: Hezkuntza eus - gatazka kognitibo
cas - conficto cognitivo


Gaia: Hezkuntza eus - gatazkak konpontze
cas - resolución de conflictos


Gaia: Hezkuntza eus - gatazkak konpontzeko bitartekotza
cas - mediación en la resolución de conflictos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gatazkak konpontzen ikasi
cas - aprender a resolver conflictos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gatazkei aurre egin
cas - afrontar los conflictos


Gaia: Hezkuntza eus - gatazkei aurrea hartze / gatazken prebentzio
cas - prevención de conflictos


Gaia: Hezkuntza eus - gatazkei aurrea hartzeko eta era baketsuan konpontzeko hezkuntza
cas - educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos


Gaia: Hezkuntza eus - gatazkei aurrea hartzeko hezkuntza
cas - educación para la prevención de conflictos


Gaia: Hezkuntza eus - gau eskola
cas - escuela nocturna


Gaia: Hezkuntza eus - gaueko araubide
cas - régimen nocturno


Gaia: Hezkuntza eus - gaueko batxilergo
cas - bachillerato nocturno


Gaia: Titulazioa eus - gaueko ikasketaburu
cas - jefe de estudios nocturno


Gaia: Hezkuntza eus - gaueko ikasketen araubide
cas - régimen de enseñanza nocturno


Gaia: Hezkuntza eus - gaueko LOGSE batxilergo
cas - bachillerato LOGSE nocturno


Gaia: Hezkuntza eus - gauez egiten den batxilergo
cas - bachillerato en régimen nocturno


Gaia: Hezkuntza eus - gaur egungo behin betiko destino
cas - destino actual definitivo


Gaia: Hezkuntza eus - gaur egungo behin-behineko destino
cas - destino actual provisional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaur egungo bezero
cas - cliente actual


Gaia: Hezkuntza eus - gaur egungo destino
cas - destino actual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaur egungo itxaropen
cas - expectativa actual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gaur egungo orainaldi
cas - presente actual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaur egungo premia
cas - necesidad actual


Gaia: Hezkuntza eus - gaurkotu / eguneratu
cas - actualizar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaurkotutako dokumentu
cas - documento actualizado


Gaia: Hezkuntza eus - gaurkotze / eguneratze
cas - actualización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gaurkotze / eguneratze
cas - actualización


Gaia: Hezkuntza eus - gaurkotze kurtso
cas - curso de actualización


Gaia: Hezkuntza eus - gaurkotze zientifiko eta didaktiko
cas - actualización científica y didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - gaurkotze zientifiko-didaktikorako kurtso
cas - curso de actualización científico-didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - gauzatze / egite / burutze
cas - ejecución


Gaia: Hezkuntza eus - gazte- eta zahar-taldeen dinamizazio
cas - dinamización de colectivos de jóvenes y ancianos


Gaia: Hezkuntza eus - gazteekin egiten diren jardueretarako Nafarroako eskola (GJNE)
cas - escuela navarra de actividades con jóvenes (ENAJ)


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania
cas - lengua castellana


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania
cas - castellano (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gaztelania
cas - castellano (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania arlo
cas - área de lengua castellana


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania eta literatura
cas - lengua castellana y literatura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gaztelania eta literatura
cas - lengua castellana y literatura


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania eta literatura arlo
cas - área de lengua castellana y literatura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gaztelania eta literatura I
cas - lengua castellana y literatura I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gaztelania eta literatura II
cas - lengua castellana y literatura II


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania eta literatura irakasgai
cas - materia de lengua castellana y literatura


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania hutsezko irakaskuntza
cas - enseñanza solamente en castellano


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelania irakasgai
cas - materia de lengua española


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gaztelaniaz idatzitako testu
cas - texto en lengua castellana


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelaniazko lanpostu
cas - plaza de castellano


Gaia: Hezkuntza eus - gaztelaniazko lanpostuei atxikiriko irakasleak
cas - profesorado adscrito a puestos de trabajo en castellano


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gehiagotasunezko mendeko konparazio-perpaus
cas - oración subordinada comparativa de superioridad


Gaia: Hezkuntza eus - gehienezko epe
cas - plazo máximo


Gaia: Hezkuntza eus - gehienezko kalifikazio
cas - calificación máxima


Gaia: Hezkuntza eus - gehienezko puntuazio
cas - puntuación máxima


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gehienezko puntuazio
cas - puntuación máxima


Gaia: Hezkuntza eus - gehiengoz onartu
cas - aprobar por mayoría


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gehigarri
cas - aditamento


Gaia: Literatura eus - gehigarrizko bertso(ak)
cas - estrambote


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gehikuntza
cas - adición


Gaia: Hezkuntza eus - gela
cas - unidad (aula)


Gaia: Hezkuntza eus - gela / areto
cas - aula


Gaia: Hezkuntza eus - gela / areto
cas - sala


Gaia: Hezkuntza eus - gela arrunt
cas - aula ordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - gela banatu
cas - unidad desdoblada


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gemologia
cas - gemología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - generiko / genero-
cas - genérico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero
cas - género


Gaia: Literatura eus - genero
cas - género


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero anbiguo
cas - género ambiguo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero arrunt
cas - género común


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - genero berdintasun / generoen berdintasun
cas - igualdad de géneros


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero bizidun
cas - género animado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero bizigabe
cas - género inanimado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero epizeno
cas - género epiceno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero ez-markatu
cas - género no marcado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero femenino
cas - género femenino


Gaia: Hezkuntza eus - genero indarkeria
cas - violencia de género


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero komunztadura
cas - concordancia de género


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero markatu
cas - género marcado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero maskulino
cas - género masculino


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero neutro
cas - neutro, género


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genero neutro
cas - género neutro


Gaia: Hezkuntza eus - genero-indarkeriazko egintza
cas - acto de violencia de género


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - genitibo
cas - genitivo


Gaia: Titulazioa eus - geodesiako eta kartografiako ingeniari
cas - ingeniero de geodesia y cartografía


Gaia: Titulazioa eus - geodesian eta kartografian ingeniari
cas - ingeniero en geodesia y cartografia


Gaia: Titulazioa eus - geodesian eta kartografian lizentziadun
cas - licenciado en geodesia y cartografía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geografia
cas - geografía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geografia ekonomiko
cas - geografía económica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geografia eta historia
cas - geografía e historia


Gaia: Hezkuntza eus - geografia eta historia arlo
cas - área de geografía e historia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geografia gastronomiko
cas - geografía gastronómica


Gaia: Titulazioa eus - geografia lizentziadun
cas - licenciado en geografía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geografia orokor
cas - geografía general


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geolinguistika
cas - geolingüística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geologia
cas - geología


Gaia: Titulazioa eus - geologia lizentziadun
cas - licenciado en geología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - geriatria
cas - geriatría


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - germania / lapurren hizkera / lapur hizkera
cas - germanía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - germaniko
cas - germánico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - germanismo
cas - germanismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi
cas - futuro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi
cas - tiempo verbal de futuro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi bakun
cas - futuro simple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi balioa duen orainaldi
cas - presente con valor de futuro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi burutu / geroaldi bukatu
cas - futuro perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi burutugabe
cas - futuro imperfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - geroaldi enbor
cas - tema de futuro


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gerontologia
cas - gerontología


Gaia: Literatura eus - gertaera / gertari
cas - episodio (suceso)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gertaerazko izen arrunt abstraktu
cas - nombre común abstracto de fenómeno


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gertaeren ulermen
cas - comprensión de sucesos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gerundio
cas - gerundio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gerundio bakun
cas - gerundio simple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gerundio konposatu
cas - gerundio compuesto


Gaia: Hezkuntza eus - gidaliburu / gida / aurkibide
cas - guía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gidoi
cas - guión


Gaia: Literatura eus - gidoi
cas - guión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gidoi
cas - guión (literatura)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gidoi luze
cas - guión largo


Gaia: Literatura eus - gidoilari
cas - guionista


Gaia: Hezkuntza eus - gimnasio
cas - gimnasio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gipuzkera
cas - dialecto guipuzcoano


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gipuzkera
cas - guipuzcoano (dialecto del euskera)


Gaia: Literatura eus - girotze
cas - ambientación


Gaia: Hezkuntza eus - girotze jolas
cas - juego de ambientación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - girotze jolas
cas - juego de ambientación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gitanismo
cas - gitanismo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gitarra
cas - guitarra


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gitarra akustiko
cas - guitarra acústica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gitarra elektriko
cas - guitarra eléctrica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gitarra klasiko
cas - guitarra clásica


Gaia: Titulazioa eus - gitarra-jotzaile laguntzaile (flamenkoa)
cas - guitarrista acompañante (flamenco)


Gaia: Hezkuntza eus - giza baliabide
cas - recurso humano


Gaia: Hezkuntza eus - giza baliabideak
cas - recursos humanos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - giza baliabideak
cas - recursos humanos


Gaia: Hezkuntza eus - giza baliabideak
cas - medios humanos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - giza baliabideen antolaketa
cas - organización de los recursos humanos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - giza baliabideen hobekuntza
cas - mejora de los recursos humanos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - giza baliabideen kudeaketa
cas - gestión de los recursos humanos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - giza baliabideen plan
cas - plan de recursos humanos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - giza baliabideen plangintza
cas - planificación de los recursos humanos


Gaia: Hezkuntza eus - giza eskubideak errespetatzeko prestakuntza
cas - formación para el respeto a los derechos humanos


Gaia: Hezkuntza eus - giza eta gizarte-zientziak
cas - humanidades y ciencias sociales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - giza eta gizarte-zientziak
cas - humanidades y ciencias sociales


Gaia: Titulazioa eus - giza eta gizarte-zientziak
cas - ciencias humanas y sociales


Gaia: Hezkuntza eus - giza eta gizarte-zientziak modalitate
cas - modalidad de humanidades y ciencias sociales


Gaia: Hezkuntza eus - giza eta gizarte-zientzien batxilergo
cas - bachiller de ciencias humanas y sociales


Gaia: Hezkuntza eus - giza eta gizarte-zientzien batxilergo
cas - bachillerato de ciencias humanas y sociales


Gaia: Titulazioa eus - giza eta gizarte-zientzien fakultate
cas - facultad de ciencias humanas y sociales


Gaia: Hezkuntza eus - giza eta gizarte-zientzien ibilbide
cas - itinerario de humanidades y ciencias sociales


Gaia: Hezkuntza eus - giza prestakuntza
cas - formación humana


Gaia: Hezkuntza eus - giza zientziak
cas - humanidades


Gaia: Literatura eus - giza zientziak
cas - humanidades


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - giza zientziak
cas - humanidades


Gaia: Hezkuntza eus - giza zientzien aukera
cas - opción humanidades


Gaia: Hezkuntza eus - giza zientzien ibilbide
cas - itinerario de humanidades


Gaia: Hezkuntza eus - giza zientzietako curriculum-aukera / curriculumeko aukera humanistiko
cas - opción curricular humanística


Gaia: Hezkuntza eus - giza zientzietako proba
cas - prueba de carácter humanístico


Gaia: Titulazioa eus - giza zientzietan lizentziadun
cas - licenciado en humanidades


Gaia: Hezkuntza eus - giza, justizia- eta gizarte-zientzien ikastetxe
cas - centro de ciencias humanas, jurídicas y sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizabanako
cas - individuo


Gaia: Hezkuntza eus - gizabanakoaren gaitasun orokor
cas - competencia general del individuo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizalegezko arau
cas - forma de cortesía


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte
cas - sociedad


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte abilezia / abilezia sozial
cas - habilidad social


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte antropologia / antropologia sozial
cas - antropología social


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizarte arau
cas - regla social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte egokitzapen / egokitzapen sozial
cas - adaptación social


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gizarte elebitasun / elebitasun sozial
cas - bilingüísmo social


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gizarte erantzukizun / erantzukizun sozial
cas - responsabilidad social


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizarte esparru / esparru sozial
cas - ámbito social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte eta lanerako prestakuntza
cas - formación socio-laboral


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte eta lanerako prestakuntza-arlo
cas - área de formación socio-laboral


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte etxe
cas - centro cívico


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte gradudun
cas - graduado social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte harreman / harreman sozial
cas - relación social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte heziketa
cas - formación social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte hezkuntza
cas - educación social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte hezkuntza
cas - educación cívico-social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte ingurune / ingurune sozial
cas - entorno social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte ingurune / ingurune sozial
cas - medio social


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte integrazio / gizarteratze
cas - integración social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte integrazio / integrazio sozial
cas - integración social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte jarduera / jarduera sozial
cas - actividad social


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizarte konplexutasun / konplexutasun sozial
cas - complejidad social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte kontseilu
cas - consejo social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte laguntza / laguntza sozial
cas - atención social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte lan
cas - trabajo social


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Gizarte Segurantzako laguntza eta subsidioen kudeaketa
cas - gestión de prestaciones y subsidios de la Seguridad Social


Gaia: Hezkuntza eus - Gizarte Segurantzaren araubide berezi
cas - régimen especial de la Seguridad Social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte sustapen / sustapen sozial
cas - promoción social


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte trebetasunak / trebetasun sozialak
cas - habilidades sociales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte zientziak
cas - ciencias sociales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte zientziak, geografia eta historia
cas - ciencias sociales, geografía e historia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizarte- eta herritar-gaitasun
cas - competencia social y ciudadana


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte- eta herritar-gaitasun 
cas - competencia social y ciudadana


Gaia: Titulazioa eus - gizarte- eta informazio-zientzien fakultate
cas - facultad de ciencias sociales y de la información


Gaia: Titulazioa eus - gizarte- eta kultura-animazioan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en animación sociocultural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte- eta kultura-antropologia / antropologia sozial eta kultural
cas - antropología social y cultural


Gaia: Titulazioa eus - gizarte- eta kultura-antropologian lizentziadun
cas - licenciado en antropología social y cultural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte- eta kultura-jardueren sustapen
cas - animación sociocultural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte- eta kultura-zerbitzuak
cas - servicios socioculturales y a la comunidad


Gaia: Titulazioa eus - gizarte- eta lege-zientziak
cas - ciencias sociales y jurídicas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte-arazoen analisi eta kudeaketa
cas - análisis y gestión de problemas sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-aurreikuspeneko institutu nazional
cas - instituto nacional de previsión social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-ekimeneko ikastetxe
cas - centro de iniciativa social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-garantiako berariazko programa
cas - programa específico de garantía social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-garantiako programa
cas - programa de garantía social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-gradudunen unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de graduados sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-hezitzaile
cas - educador social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-hezkuntzan diplomadun
cas - diplomado en educación social


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-hezkuntzazko proiektu
cas - proyecto socio-educativo


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-ikasketen unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de estudios sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-ikasketetan prestatzeko institutu
cas - instituto de formación de estudios sociales


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizarte-ingurunearen ezaguera
cas - conocimiento del medio social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-integrazioan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en integración social


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gizarte-jarduerak sustatu
cas - fomentar actividades sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-jardueretako esperientzia / gizarte-jardueretan izandako esperientzia
cas - experiencia en actividades sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-kohesiorako prestakuntza
cas - formación para la cohesión social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-lanean diplomadun
cas - diplomado en trabajo social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-laneko unibertsitate-eskola
cas - escuela universitaria de trabajo social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-segurantzako legelari
cas - letrado de la seguridad social


Gaia: Titulazioa eus - gizarte-zerbitzuetako laguntzaile
cas - auxiliar de servicios sociales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte-zientziei aplikatutako matematika I
cas - matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizarte-zientziei aplikatutako matematika II
cas - matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-zientzien arlo
cas - área de ciencias sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-zientzien aukera
cas - opción ciencias sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-zientzien ibilbide
cas - itinerario de ciencias sociales


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-zientzien, geografia eta historiaren irakasgai
cas - materia de ciencias sociales, geografía e historia


Gaia: Hezkuntza eus - gizarte-zientzien, geografiaren eta historiaren arlo
cas - área de ciencias sociales, geografía e historia


Gaia: Hezkuntza eus - gizarteak irakasleen lana ezagutze
cas - reconocimiento social de la función docente


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gizartean bizi
cas - vivir en sociedad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gizartean eta komunitatean esku-hartze
cas - intervención sociocomunitaria


Gaia: Hezkuntza eus - gizartean eta lanean sartze
cas - inserción sociolaboral


Gaia: Hezkuntza eus - gizartearen eta hizkuntzaren esparru
cas - ámbito de la sociedad y de la lengua


Gaia: Hezkuntza eus - gizarteratze zentro
cas - centro de reinserción social


Gaia: Hezkuntza eus - gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasun
cas - igualdad real entre hombres y mujeres


Gaia: Hezkuntza eus - gizon eta emakumeen arteko berdintasun
cas - igualdad entre hombres y mujeres


Gaia: Hezkuntza eus - gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasun eraginkorra sustatze
cas - fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres


Gaia: Hezkuntza eus - globalizazio
cas - globalización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - glosa
cas - glosa


Gaia: Literatura eus - glosa
cas - glosa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - glosario
cas - glosario


Gaia: Literatura eus - glosario
cas - glosario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - glotis
cas - glotis


Gaia: Hezkuntza eus - gobernu batzar
cas - junta de gobierno


Gaia: Hezkuntza eus - gobernu organo / aginte organo
cas - órgano de gobierno


Gaia: Hezkuntza eus - gobernu-organo kolegiatu / kide anitzeko gobernu-organo
cas - órgano de gobierno colegiado


Gaia: Hezkuntza eus - gobernu-organoen agintaldi
cas - mandato de los órganos de gobierno


Gaia: Hezkuntza eus - gobernuz kanpoko erakunde
cas - organización no gubernamental


Gaia: Hezkuntza eus - gogobeteko maila
cas - nivel satisfactorio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gogobetetasuna neurtzeko plan
cas - plan de medición de la satisfacción


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gogobetetze / pozik egote
cas - satisfacción


Gaia: Hezkuntza eus - gogoeta ahalmen / gogoetarako ahalmen
cas - capacidad reflexiva


Gaia: Hezkuntza eus - gogoeta prozesu / gogoetarako prozesu
cas - proceso de reflexión


Gaia: Hezkuntza eus - gogoetatsu
cas - reflexivo


Gaia: Hezkuntza eus - goi maila
cas - grado superior


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - goi maila
cas - grado superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi maila / goiko maila
cas - nivel superior


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - goi maila / goiko maila
cas - nivel superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako arte-ikasketak
cas - enseñanzas artísticas superiores


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako arte-ikasketen ikastetxe
cas - centro de enseñanzas artísticas superiores


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako arte-irakaskuntza
cas - enseñanza artística superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako batxilergo
cas - bachillerato superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako berariazko lanbide-heziketa / goi mailako lanbide-heziketa espezifiko
cas - formación profesional específica de grado superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako errendimendurako kirol-programa
cas - programa deportivo de alto rendimiento


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako eskola
cas - escuela superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako eskola tekniko
cas - escuela técnica superior


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako eskola tekniko
cas - escuela técnica superior


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako eskola teknikoetako ikasketak
cas - estudios en escuelas técnicas superiores


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako euskara teknikari
cas - técnico de grado superior de euskera


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako gradu
cas - grado de carácter superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako heziketa-ziklo (GMHZ)
cas - ciclo formativo de grado superior (CFGS)


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako hezkuntza
cas - educación superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako hezkuntza-maila
cas - nivel de educación superior


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako ikasketa militarrak
cas - estudios militares de nivel superior


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako ikasketak
cas - estudios superiores


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako ikastetxe politekniko
cas - centro politécnico superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako irakaskuntza
cas - enseñanza superior


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - goi mailako irakaskuntza militar
cas - enseñanza superior militar


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako kirol teknikari
cas - técnico deportivo superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako kirol-ikasketak
cas - enseñanzas deportivas de grado superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako kirol-teknikariaren titulu
cas - título de técnico deportivo superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako kontserbatorio
cas - conservatorio superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako lanbide-heziketa
cas - formación profesional de grado superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako lanbide-heziketako ikastetxe pribatu (GMLHIPR)
cas - centro privado de formación profesional de grado superior (CPRFPGS)


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako lanbide-heziketako ziklo
cas - ciclo formativo profesional de grado superior


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako teknikari
cas - técnico superior


Gaia: Titulazioa eus - goi mailako teknikari-titulu
cas - título de técnico superior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goi mailako titulu
cas - título superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako tituludun
cas - titulado superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako ziklo / goiko ziklo
cas - ciclo superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailako zikloko ziurtagiri
cas - certificado de ciclo superior


Gaia: Hezkuntza eus - goi mailaren ziurtagiri ofizial
cas - certificado oficial de nivel superior


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goi- / garai
cas - alto-


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goi-aragoiera
cas - alto-aragonés


Gaia: Hezkuntza eus - goi-ikuskaritza / goi-ikuskatzailetza
cas - alta inspección


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goi-nafarrera
cas - alto-navarro (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goi-nafarrera
cas - dialecto alto-navarro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goi-nafarrera
cas - navarro, alto (dialecto del euskera)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - goi-zuzendaritza
cas - alta dirección


Gaia: Hezkuntza eus - goizeko ordutegi
cas - horario de mañana


Gaia: Hezkuntza eus - gora jotzeko helegite
cas - recurso de alzada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gorabeherak erosketetan
cas - incidencias en compras


Gaia: Hezkuntza eus - goragoko
cas - superior


Gaia: Hezkuntza eus - goragoko instantzia
cas - instancia superior


Gaia: Hezkuntza eus - goragoko kurtso batera igaro
cas - promocionar de curso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goranzko
cas - creciente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goranzko diptongo
cas - diptongo creciente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goranzko intonazio
cas - entonación ascendente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - goratasunezko azentu / goratasun azentu
cas - acento de altura


Gaia: Literatura eus - gorespen / laudorio
cas - loa


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz adierazpen
cas - expresión corporal


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz hezkuntza
cas - educación física


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gorputz hezkuntza
cas - educación física


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz hizkuntza
cas - lenguaje corporal


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz jarduera
cas - actividad física


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gorputz teknika
cas - técnica corporal


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz urritasun
cas - discapacidad física


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz- eta kirol-hezkuntza
cas - educación físico deportiva


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gorputz- eta kirol-jarduerak
cas - actividades físicas y deportivas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gorputz- eta kirol-jarduerak gidatze
cas - animación de actividades físicas y deportivas


Gaia: Titulazioa eus - gorputz- eta kirol-jarduerak sustatzeko goi mailako teknikari
cas - técnico superior de animación de actividades físicas y deportivas


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz-adierazpeneko lantegi
cas - taller de expresión corporal


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz-hezkuntza arlo
cas - área de educación física


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz-hezkuntza irakasgai
cas - materia de educación física


Gaia: Titulazioa eus - gorputz-hezkuntzako diplomatura / diplomatura gorputz-hezkuntzan
cas - diplomatura en educación física


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz-hezkuntzako espezialitate
cas - especialidad de educación física


Gaia: Titulazioa eus - gorputz-jardueran eta kirolean lizentziadun
cas - licenciado en actividad física y deporte


Gaia: Titulazioa eus - gorputz-jardueraren eta kirolaren zientziak
cas - ciencias de la actividad física y del deporte


Gaia: Titulazioa eus - gorputz-jardueretan eta kirol-zientzietan lizentziadun
cas - licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte


Gaia: Hezkuntza eus - gorputz-urritu
cas - disminuido físico


Gaia: Hezkuntza eus - gorputza kontrolatzeko aztura
cas - hábito de control corporal


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gorputzaren tratamendu
cas - tratamiento corporal


Gaia: Hezkuntza eus - gorren koordinazio-gela (GKG)
cas - aula coordinadora de sordos (ACS)


Gaia: Literatura eus - gorte nobela
cas - cortesana (novela)


Gaia: Literatura eus - gorteko eleberri
cas - novela cortesana


Gaia: Literatura eus - gorteko hizkuntzan
cas - cortesano, lenguaje (en)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gotiko
cas - gótico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - gozogintza
cas - repostería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - grabatuko eta estanpazioko teknikak
cas - técnicas de grabado y estampación


Gaia: Hezkuntza eus - gradu eta graduondokoen sistema
cas - sistema de grados y postgrados


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gradu positibo
cas - grado positivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gradu superlatibo
cas - grado superlativo


Gaia: Hezkuntza eus - gradu titulu
cas - título de grado


Gaia: Hezkuntza eus - gradudun / graduatu
cas - graduado, da


Gaia: Hezkuntza eus - graduko programa
cas - programa de grado


Gaia: Hezkuntza eus - graduondo-mailako prestakuntza pedagogiko eta didaktiko
cas - formación pedagógica y didáctica de nivel de postgrado


Gaia: Hezkuntza eus - graduondoko ikasketak
cas - estudios de postgrado


Gaia: Hezkuntza eus - graduondoko ikastaro
cas - curso de postgrado


Gaia: Hezkuntza eus - graduondoko unibertsitate-titulu
cas - título universitario de postgrado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - grafema
cas - grafema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - grafia
cas - grafía


Gaia: Titulazioa eus - grafika publizitarioaren arloko arte plastikoetan teknikari
cas - técnico en artes plásticas y diseño en gráfica publicitaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika
cas - gramática


Gaia: Hezkuntza eus - gramatika
cas - gramática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika akademiko
cas - gramática académica


Gaia: Hezkuntza eus - gramatika arauemaile
cas - normativa, gramática


Gaia: Hezkuntza eus - gramatika arauemaile
cas - gramática normativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika arauemaile
cas - gramática normativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika aspektu / aspektu gramatikal
cas - aspecto gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika atributu / atributu gramatikal
cas - atributo gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika deskribatzaile
cas - gramática descriptiva


Gaia: Hezkuntza eus - gramatika elementu / elementu gramatikal
cas - elemento gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika erabilera / erabilera gramatikal
cas - uso gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika erlazio / erlazio gramatikal
cas - relación gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika erregela / erregela gramatikal
cas - regla gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika esanahi / esanahi gramatikal
cas - significado gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika estruktural
cas - gramática estructural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika funtzional
cas - gramática funcional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika genero / genero gramatikal
cas - género gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika historiko
cas - gramática histórica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika ikur / ikur gramatikal
cas - símbolo gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika konparatu
cas - comparada, gramática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika maila / maila gramatikal
cas - rango gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika maila / maila gramatikal
cas - nivel gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika modu / modu gramatikal
cas - modo gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika orokor
cas - gramática general


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika pausa / pausa gramatikal
cas - pausa gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika sortzaile
cas - gramática generativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika tradizional
cas - gramática tradicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika unibertsal
cas - gramática universal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika-aspektu abiakari
cas - aspecto gramatical incoativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika-aspektu burutu
cas - aspecto gramatical perfectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika-aspektu burutu
cas - aspecto gramatical perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika-aspektu ez-burutu
cas - aspecto gramatical imperfectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika-aspektu ez-burutu
cas - aspecto gramatical no perfectivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatika-aspektu ingresibo
cas - aspecto gramatical ingresivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikal / gramatika-
cas - gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikalizazio
cas - gramaticalización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikaltasun
cas - gramaticalidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikaurreko
cas - pregramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikazko anbiguotasun / anbiguotasun gramatikal
cas - ambigüedad gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikazko mendeko morfema
cas - morfema dependiente gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikazko morfema / morfema gramatikal
cas - morfema gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikazko numero
cas - número gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gramatikazko zuzentasun / zuzentasun gramatikal
cas - corrección gramatical


Gaia: Hezkuntza eus - graziazko deialdi
cas - convocatoria de gracia


Gaia: Hezkuntza eus - greba
cas - huelga


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - grekismo
cas - grecismo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - greko
cas - griego


Gaia: Hezkuntza eus - greko / greziera
cas - griego (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - greko / greziera
cas - griego (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - greko klasiko
cas - griego clásico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - grekoa I
cas - griego I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - grekoa II
cas - griego II


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - grekolatindar
cas - grecolatino


Gaia: Literatura eus - greziar lirikoak
cas - líricos griegos, los


Gaia: Literatura eus - grotesko (literatura generoa)
cas - grotesco (género literario)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - guantxe
cas - guanche


Gaia: Hezkuntza eus - guraso aginte
cas - patria potestad


Gaia: Hezkuntza eus - guraso bilera
cas - reunión de padres


Gaia: Hezkuntza eus - guraso elkarte
cas - apyma


Gaia: Hezkuntza eus - guraso elkarte (GE)
cas - asociación de padres y madres de alumnos (APYMA)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - gurasoekin erabiltzeko tutoretza-gida
cas - guía de tutoría de padres


Gaia: Hezkuntza eus - gurasoen baimen
cas - autorización paterna


Gaia: Hezkuntza eus - gurasoen eta tutoreen banakako eskubideak
cas - derechos individuales de los padres y tutores


Gaia: Literatura eus - gutun eleberri
cas - novela epistolar


Gaia: Hezkuntza eus - gutun-azal zigiludun
cas - sobre franqueado


Gaia: Hezkuntza eus - gutxi gorabeherako balioespen
cas - valoración estimativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gutxi gorabeherako moduzko perifrasi
cas - perífrasis modal aproximativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - gutxiagotasunezko mendeko konparazio-perpaus
cas - oración subordinada comparativa de inferioridad


Gaia: Hezkuntza eus - gutxiegi (kalifikazioa)
cas - deficiente (calificación)


Gaia: Hezkuntza eus - gutxiegi (kalifikazioa)
cas - insuficiente (calificación)


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko
cas - mínimo


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko eduki
cas - contenido mínimo


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko helburu
cas - objetivo mínimo


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko ikasketak / ikasketa minimoak
cas - enseñanzas mínimas


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko irakaskuntza
cas - enseñanza mínima


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko kalifikazio
cas - calificación mínima


Gaia: Hezkuntza eus - gutxieneko puntuazio
cas - puntuación mínima


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - gutxieneko puntuazio
cas - puntuación mínima


Gaia: Hezkuntza eus - gutxienekoak / minimoak
cas - mínimos


Gaia: Hezkuntza eus - gutxiengo
cas - minoría


Gaia: Hezkuntza eus - gutxiengoen irakasle
cas - profesor de minorías


Gaia: Hezkuntza eus - gutxietsi
cas - infravalorar


Gaia: Hezkuntza eus - guztiek hezkuntzarako eskubide izate
cas - derecho de todos a la educación


Gaia: Hezkuntza eus - guztientzako ardatz
cas - tronco común


Gaia: Hezkuntza eus - guztientzako eremu
cas - zona común


Gaia: Hezkuntza eus - guztientzako irakasteremu
cas - zona común docente


Gaia: Hezkuntza eus - guztientzako modulu
cas - módulo transversal


Gaia: Hezkuntza eus - guztientzako prestakuntza-arlo / prestakuntza-arlo komun
cas - área formativa común


Gaia: Hezkuntza eus - guztizko puntuazio
cas - puntuación total


« itzuli