castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

203 emaitza aurkituta j letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - jabe / titular
cas - titular (propietario)


Gaia: Hezkuntza eus - jabe pribatu
cas - titular privado


Gaia: Hezkuntza eus - jabe publiko
cas - titular público


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jabetza
cas - propiedad


Gaia: Hezkuntza eus - jabetza / titulartasun
cas - titularidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jabetza intelektualaren balio
cas - valor de la propiedad intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - jabetza pribatu / titulartasun pribatu
cas - titularidad privada


Gaia: Hezkuntza eus - jabetza publiko / titulartasun publiko
cas - titularidad pública


Gaia: Hezkuntza eus - jabetza publikoko ikastetxe
cas - centro de titularidad pública


Gaia: Titulazioa eus - jabetzaren erregistratzaile
cas - registrador de la propiedad


Gaia: Hezkuntza eus - jabetze prozesu
cas - proceso de adquisición


Gaia: Hezkuntza eus - jaiegun
cas - día festivo


Gaia: Hezkuntza eus - jaiotegun / jaiotza data
cas - fecha de nacimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jaiotizkuntza
cas - lengua nativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jaiotizkuntza
cas - lengua nativa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jakiak, urak, bestelako hondakinak analizatzeko prozedurak
cas - procedimientos de análisis de alimentos, aguas, otros residuos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jakien erabilera, kontserbazio eta haien kalitatearen egiaztapen
cas - manipulación, conservación y verificación de calidades de alimentos


Gaia: Literatura eus - jakin-minari eutsi
cas - intriga, mantener la


Gaia: Hezkuntza eus - jakinarazi
cas - notificar


Gaia: Hezkuntza eus - jakinarazi / adierazi
cas - hacer saber


Gaia: Hezkuntza eus - jakinarazpen / komunikatu
cas - comunicado


Gaia: Hezkuntza eus - jakintza arlo / ezaguera arlo
cas - área de conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jakintza maila
cas - nivel de erudición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jakintza partekatu
cas - compartir el conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jakintza tekniko eta praktikoetako arlo
cas - área de conocimientos técnicos y prácticos


Gaia: Hezkuntza eus - jakintza- eta balio-multzo
cas - acervo de conocimientos y valores


Gaia: Hezkuntza eus - jakintza-alorren arteko talde / diziplina arteko talde
cas - equipo interdisciplinar


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jakintzaren gizarte
cas - sociedad del conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jakintzaren gizartean aldatzen ari diren egoeretara egokitzeko gaitasun
cas - capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jakintzarteko / diziplinarteko
cas - interdisciplinar


Gaia: Hezkuntza eus - jakintzetan sakontze
cas - ampliación de conocimientos


Gaia: Hezkuntza eus - jakintzetan sakontzeko arlo
cas - área de ampliación de conocimientos


Gaia: Hezkuntza eus - jakite maila
cas - grado de dominio


Gaia: Hezkuntza eus - jakite maila / ezaguera maila (*ezagupen maila) 
cas - nivel de conocimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jantoki zerbitzu
cas - servicio de comedor


Gaia: Hezkuntza eus - jantokirako laguntza
cas - ayuda de comedor


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jantzi, ikasi (pertsona)
cas - culto, ta (persona)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jantzigintza
cas - confección


Gaia: Titulazioa eus - jantzigintza industrialean goi mailako teknikari
cas - técnico superior en procesos de confección industrial


Gaia: Titulazioa eus - jantzigintzan teknikari
cas - técnico en confección


Gaia: Literatura eus - jantziteria
cas - vestuario (ropa)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - janzkeraren arloko arte aplikatuak
cas - artes aplicadas a la indumentaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - japoniera
cas - japonés (lengua)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarduera
cas - actividad


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera (ekintza multzoa)
cas - actividad (conjunto de acciones)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jarduera aditz
cas - verbo de actividad


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera arrunt / ohiko jarduera
cas - actividad ordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera maila
cas - nivel de actividad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarduera mota
cas - tipo de actividades


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera orokortu
cas - actividad generalizada


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera osagarri
cas - actividad complementaria


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarduera osagarri
cas - actividad complementaria


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarduera osagarri
cas - actividad complementaria


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoen plangintza
cas - planificación de actividades complementarias y extraescolares


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera paralinguistiko
cas - actividad paralingüística


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera plan
cas - plan de actividades


Gaia: Hezkuntza eus - jarduera programa
cas - programa de actividades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarduera taula
cas - tabla de actividades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarduerak ikasgelan egite
cas - realización de actividades en el aula


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jardueraren amaierako ebaluazio
cas - evaluación final de la actividad


Gaia: Hezkuntza eus - jardueraren ebaluazio
cas - evaluación de la actuación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jardun
cas - actuación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jardun / eragin
cas - actuar


Gaia: Hezkuntza eus - jardun / jarduera
cas - actuación


Gaia: Hezkuntza eus - jardun eremu / eragin eremu
cas - campo de actuación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jardun lerro
cas - línea de actuación


Gaia: Hezkuntza eus - jardun plan
cas - plan de actuación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jardun-lerroei lehentasuna eman
cas - priorizar líneas de actuación


Gaia: Hezkuntza eus - jardunaldi
cas - jornada (conferencias)


Gaia: Hezkuntza eus - jardunaldiaren murrizketa / jardunaldia murrizte
cas - reducción de jornada


Gaia: Hezkuntza eus - jardunean
cas - funciones, en


Gaia: Hezkuntza eus - jardunean den lanpostu
cas - plaza en funcionamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jardunerako betebehar
cas - requisito de desempeño


Gaia: Literatura eus - jargoi
cas - jerga


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jargoi / jerga
cas - jerga


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jargoi hizkuntza
cas - lenguaje jergal


Gaia: Hezkuntza eus - jarraibide
cas - pauta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarraibide
cas - instrucción


Gaia: Hezkuntza eus - jarraibide
cas - instrucción (conjunto de reglas)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarraibide operatibo
cas - instrucción operativa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarraibideak ekoitzi
cas - producir instrucciones


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipen
cas - seguimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarraipen
cas - seguimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipen aldi
cas - fase de seguimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipen batzorde
cas - comisión de seguimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipen eta kontrol
cas - seguimiento y control


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarraipen eta neurketa
cas - seguimiento y medición


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipen orri
cas - hoja de seguimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarraipen tresna
cas - dispositivo de seguimiento


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipen zerbitzu
cas - servicio de seguimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jarraipenaren eta neurketaren inplementazio
cas - implementación del seguimiento y de la medición


Gaia: Hezkuntza eus - jarraipeneko batzorde tekniko
cas - comisión técnica de seguimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarraitutasunaren balio
cas - valor de la constancia


Gaia: Hezkuntza eus - jarrera
cas - actitud


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarrera
cas - actitud


Gaia: Hezkuntza eus - jarrera kritiko
cas - actitud crítica


Gaia: Hezkuntza eus - jarrera kritiko eta arduratsu
cas - actitud crítica y responsable


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarrera normal / ohiko jarrera
cas - actitud normal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jarrera on
cas - actitud satisfactoria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jarrera-markatzaile
cas - marcador de actitud


Gaia: Hezkuntza eus - jarrerazko alderdi
cas - aspecto actitudinal


Gaia: Hezkuntza eus - jarrerazko eduki
cas - contenido actitudinal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jasaile
cas - paciente


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jasotako zorion eta sariak
cas - felicitaciones y premios recibidos


Gaia: Hezkuntza eus - jasotze data
cas - fecha recepción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jatetxe arlo
cas - restauración


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jatetxe arlo (Lanbide Heziketa)
cas - restauración (Formación Profesional)


Gaia: Titulazioa eus - jatetxe arloan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en restauración


Gaia: Titulazioa eus - jatetxe arloan teknikari
cas - técnico en restauración


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jatetxeak eta kafetegiak
cas - restaurantes y cafeterías


Gaia: Titulazioa eus - jatetxeko eta sukaldeko laguntzaile
cas - ayudante de restaurante y cocina


Gaia: Titulazioa eus - jatetxeko eta tabernako laguntzaile
cas - ayudante de restaurante y bar


Gaia: Titulazioa eus - jatetxeko eta tabernako laguntzaile
cas - auxiliar de restaurante y bar


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jatetxeko eta tabernako zerbitzuak
cas - servicios de restaurante y bar


Gaia: Titulazioa eus - jatetxeko eta tabernako zerbitzuetako teknikari
cas - técnico de servicios de restaurante y bar


Gaia: Titulazioa eus - jatetxeko eta tabernako zerbitzuetan teknikari
cas - técnico en servicios de restaurante y bar


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jatetxeko zerbitzuak
cas - servicios de restauración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jatorrizko
cas - original (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - jatorrizko elebidun
cas - bilingüe de origen


Gaia: Hezkuntza eus - jatorrizko elebidun aktibo
cas - bilingüe de origen activo


Gaia: Hezkuntza eus - jatorrizko elebidun pasibo
cas - bilingüe de origen pasivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jatorrizko hiztun / hiztun natibo
cas - hablante nativo


Gaia: Hezkuntza eus - jatorrizko irakasle / bertako irakasle / irakasle natibo
cas - profesor nativo


Gaia: Hezkuntza eus - jatorrizko orri
cas - impreso original


Gaia: Hezkuntza eus - jatorrizko unitate
cas - unidad de origen


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jatortasun
cas - casticismo


Gaia: Literatura eus - jauregiko kantutegi
cas - cancionero de palacio


Gaia: Hezkuntza eus - jazarpen
cas - acoso


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazz
cas - jazz


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazz musikaren historia
cas - historia de la música de jazz


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazz pianoa eta teklatuak
cas - piano jazz y teclados


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazzaren atarian
cas - introducción al jazz


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazzeko harmonia
cas - armonía de jazz


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazzeko konposizio
cas - composición de jazz


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - jazzeko musika-tresnak
cas - instrumentos del jazz


Gaia: Hezkuntza eus - jendearentzako orduak / jendaurreko ordutegi
cas - horario de atención al público


Gaia: Hezkuntza eus - jendeari erantzute / jendeari harrera egite
cas - atención al público


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jentilizio
cas - gentilicio


Gaia: Hezkuntza eus - joan-etorri
cas - desplazamiento


Gaia: Hezkuntza eus - joan-etorrietako gastuak
cas - gastos de desplazamiento


Gaia: Hezkuntza eus - joan-etorrietako gastuak
cas - desplazamiento, gastos de


Gaia: Hezkuntza eus - joan-etorrietarako laguntza
cas - ayuda para desplazamiento


Gaia: Hezkuntza eus - joera
cas - tendencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - joera
cas - tendencia


Gaia: Hezkuntza eus - joera erasokor
cas - tendencia agresiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - joera langileen hautaketan
cas - tendencia en la selección de personal


Gaia: Hezkuntza eus - jokabide / portaera
cas - comportamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jokabide / portaera
cas - comportamiento


Gaia: Hezkuntza eus - jokabide arau
cas - norma de conducta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jokabide arau
cas - regla de conducta


Gaia: Hezkuntza eus - jokabide eredu
cas - modelo de conducta


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jokabide etiko
cas - comportamiento ético


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jokabide proaktibo
cas - comportamiento proactivo


Gaia: Hezkuntza eus - jokabide proiektu
cas - proyecto de conducta


Gaia: Hezkuntza eus - jokabide sexista
cas - comportamiento sexista


Gaia: Hezkuntza eus - jokabidearen nahaste
cas - trastorno del comportamiento


Gaia: Hezkuntza eus - jokabidearen nahaste larri
cas - trastorno grave de conducta


Gaia: Titulazioa eus - jokabidearen zientziak
cas - ciencias del comportamiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - jokaera
cas - conducta


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - jokaerak eta emozioak erregulatzeko bide
cas - instrumento de regulación de conductas y emociones


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jokatu
cas - conjugar (verbo)


Gaia: Hezkuntza eus - joko
cas - juego (competición)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - joko / jolas
cas - juego


Gaia: Literatura eus - joko / jolas
cas - juego


Gaia: Hezkuntza eus - joko hezitzaile
cas - juego educativo


Gaia: Hezkuntza eus - jolas
cas - juego (esparcimiento)


Gaia: Hezkuntza eus - jolas elkarreragile
cas - juego interactivo


Gaia: Hezkuntza eus - jolasaren metodologia
cas - metodología del juego


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - jolaserako burutugabe
cas - imperfecto lúdico


Gaia: Hezkuntza eus - jolasketa / jostaketa
cas - juego (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - jolastoki
cas - patio de recreo


Gaia: Hezkuntza eus - jolastoki / jolas patio
cas - patio de juegos


Gaia: Hezkuntza eus - jolastokiko zaintza
cas - guardia de patio


Gaia: Hezkuntza eus - jolastordu
cas - recreo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - joskera / eraikuntza (juntadurazko, mendeko...)
cas - construcción (coordinada, subordinada...)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - joskera / sintaxi
cas - sintaxis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - joskera gramatikal / eraikuntza gramatikal
cas - construcción gramatical


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - joskeraren oinarrizko arau
cas - regla básica de construcción sintáctica


Gaia: Hezkuntza eus - jostailu elkarreragile
cas - juguete interactivo


Gaia: Literatura eus - jostirudi
cas - comedia (sainete vasco)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - judu-alemaniera
cas - judeo-alemán (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - judu-espainiera
cas - judeo-español (lengua)


Gaia: Literatura eus - juglare poesia
cas - mester de juglaría


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadura / koordinazio
cas - coordinación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadura azaltzaile
cas - coordinación explicativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadura banakari
cas - coordinación distributiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadura hautakari
cas - coordinación disyuntiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadura hautakari barne-hartzaile
cas - coordinación disyuntiva incluyente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadura hautakari baztertzaile
cas - coordinación disyuntiva excluyente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadurazko
cas - conjuntiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntadurazko / juntadura-
cas - conjuncional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu
cas - conjunción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu
cas - conjunción coordinativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu
cas - coordinante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu aurkari
cas - conjunción adversativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu banakari
cas - conjunción distributiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu defektibo
cas - conjunción defectiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu hautakari
cas - conjunción disyuntiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - juntagailu konjuntibo
cas - conjunción conjuntiva


Gaia: Hezkuntza eus - justifikatu gabeko baja / baja ez-justifikatu
cas - baja no justificada


Gaia: Hezkuntza eus - justifikatu gabeko borondatezko baja
cas - baja voluntaria no justificada


Gaia: Hezkuntza eus - justifikatutako baja / baja frogatu
cas - baja justificada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - justizia sozial
cas - justicia social


« itzuli