castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

631 emaitza aurkituta l letrarekin

Gaia: Literatura eus - labirinto
cas - laberinto


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - laborategi
cas - laboratorio


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - laborategiak eta lantegiak
cas - laboratorios y talleres


Gaia: Titulazioa eus - laborategian teknikari
cas - técnico en laboratorio


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - laborategietako prebentzio-sistemak
cas - sistemas de prevención en laboratorio


Gaia: Titulazioa eus - laborategiko teknikari
cas - técnico de laboratorio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - labur (bokal, silaba)
cas - breve (vocal, sílaba)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - laburdura
cas - abreviatura


Gaia: Literatura eus - laburpen
cas - resumen


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - laburpen
cas - resumen


Gaia: Literatura eus - laburpen
cas - epítome (resumen)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - laburtzapen
cas - abreviación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - laburtze
cas - acortamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ladino
cas - ladino


Gaia: Hezkuntza eus - lagin
cas - muestra


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lagin
cas - muestra


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lagin bidezko ebaluazio
cas - evaluación muestral


Gaia: Hezkuntza eus - lagun / kide
cas - compañero, ra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko
cas - familiarmente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko / arrunt
cas - coloquial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko aldaera
cas - variante coloquial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko hizkera
cas - coloquial, lenguaje


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko hizkera
cas - registro coloquial


Gaia: Hezkuntza eus - lagunarteko hizkera
cas - lenguaje coloquial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lagunarteko hizkera
cas - lenguaje coloquial


Gaia: Hezkuntza eus - lagunarteko hizkuntza
cas - lengua coloquial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko hizkuntza
cas - lengua coloquial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko hizkuntza-aldaera
cas - variante lingüística coloquial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lagunarteko maila
cas - nivel coloquial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - laguntza
cas - apoyo


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza
cas - asistencia (ayuda)


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza / euskarri
cas - apoyo


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza deialdi
cas - convocatoria de ayudas


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza eskaera
cas - ayuda, solicitud de


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza eskaera
cas - solicitud de ayuda


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza gela
cas - aula de apoyo


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza goiztiar
cas - atención temprana


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza goiztiarreko talde
cas - equipo de atención temprana


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza osagarri
cas - ayuda complementaria


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza psikopedagogiko
cas - atención psicopedagógica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - laguntza soziosanitario
cas - atención sociosanitaria


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza talde
cas - equipo de apoyo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laguntza tekniko
cas - apoyo técnico


Gaia: Hezkuntza eus - laguntza zerbitzu
cas - servicio de apoyo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laguntza zerbitzu
cas - servicio de apoyo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laguntza- eta kudeaketa-prozesu
cas - proceso de apoyo y gestión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - laguntza-probak identifikatzeko galdera
cas - pregunta de identificación de pruebas de apoyo


Gaia: Hezkuntza eus - laguntzaile
cas - auxiliar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - laguntzaile
cas - auxiliar


Gaia: Hezkuntza eus - laguntzako hezitzaile
cas - educador de apoyo


Gaia: Hezkuntza eus - laguntzako irakasle
cas - profesor de apoyo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - laismo
cas - laísmo


Gaia: Hezkuntza eus - lan
cas - labor


Gaia: Hezkuntza eus - lan / funtzio
cas - función (trabajo)


Gaia: Hezkuntza eus - lan araubide
cas - régimen laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan araudi
cas - normativa laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan aterabide
cas - salida profesional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lan bizitza / bizitza profesional
cas - vida profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lan bizitza / langile denbora
cas - vida laboral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lan egiteko aztura / lanerako aztura
cas - hábito de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan egutegi
cas - calendario laboral


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lan eremu
cas - espacio de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan erritmo / laneko erritmo
cas - ritmo de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan eskaintza
cas - oferta de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lan esparru
cas - marco de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan esparru / lanaren esparru
cas - ámbito laboral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lan esparru / lanaren esparru
cas - ámbito laboral


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lan esparru ez-aginduzko
cas - marco de trabajo no-prescriptivo


Gaia: Hezkuntza eus - lan esperientzia / laneko esperientzia
cas - experiencia laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan fundazio
cas - fundación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan gatazka / laneko gatazka
cas - conflicto laboral


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lan giro
cas - ambiente de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan harremanak
cas - relaciones laborales


Gaia: Hezkuntza eus - lan ibilbide
cas - trayectoria de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan istripu / laneko istripu
cas - accidente laboral


Gaia: Literatura eus - lan izenpetugabe / egile ezezaguneko (lan)
cas - anónimo (obra)


Gaia: Literatura eus - lan izenpetugabe / egile ezezaguneko lan
cas - obra anónima


Gaia: Hezkuntza eus - lan kontratu
cas - contrato de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan legeria
cas - legislación laboral


Gaia: Titulazioa eus - lan magistraturako idazkari
cas - secretario de la magistratura de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan merkatu
cas - mercado laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan mintegi
cas - seminario de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan mundu
cas - mundo laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan ordutegi
cas - horario de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan ordutegi
cas - horario laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan ordutegi / lanorduak
cas - trabajo, jornada de


Gaia: Hezkuntza eus - lan orientabide
cas - orientación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan plan / lanerako plan
cas - plan de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan profesional
cas - trabajo profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lan programa
cas - programa de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan saio / lan bilera
cas - sesión de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan talde
cas - grupo de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan teknika
cas - técnica de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan- / laneko
cas - laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan- edo administrazio-araubide
cas - régimen laboral o administrativo


Gaia: Titulazioa eus - lan-harremanetan diplomadun
cas - diplomado en relaciones laborales


Gaia: Hezkuntza eus - lan-hitzarmenetako aholkularitza
cas - asesoramiento en convenios colectivos


Gaia: Hezkuntza eus - lan-jardunaldiaren murrizketa
cas - reducción de la jornada de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lan-kontrataziorako araubide
cas - régimen de contratación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan-kontratu finko
cas - fijo, contrato laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan-kontratu finko
cas - contrato laboral fijo


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko aldi baterako irakasleak
cas - personal docente laboral temporal


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko irakasle finko ez-unibertsitarioak
cas - personal laboral docente fijo no universitario


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko irakasle finkoak
cas - personal docente laboral fijo


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko irakasle finkoak
cas - personal laboral docente fijo


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko irakasleak
cas - personal docente laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko irakasleak
cas - personal laboral docente


Gaia: Hezkuntza eus - lan-legepeko langileak
cas - personal laboral


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lan-maila bereko pertsonen arteko harremanak
cas - relaciones entre personas del mismo nivel laboral


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lan-merkatu eta kudeaketa
cas - mercado laboral y gestión


Gaia: Hezkuntza eus - lan-merkatuan sartze / lan-merkaturako sarbide
cas - acceso al mercado laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan-munduan sartze
cas - inserción laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lan-munduan sartze / lan-munduan haste
cas - incorporación a la vida laboral


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lan-munduarekin lotutako arazo
cas - problema relacionado con el mundo laboral


Gaia: Titulazioa eus - lan-terapian diplomadun
cas - diplomado en terapia ocupacional


Gaia: Hezkuntza eus - lana bakarka eta taldean egiteko aztura
cas - hábito de trabajo individual y en equipo


Gaia: Hezkuntza eus - lana bilatzeko orientabidea eta baliabideak
cas - orientación y recursos para la búsqueda de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lana taldean egiteko gaitasun / talde-lanerako gaitasun
cas - capacidad de trabajar en equipo


Gaia: Hezkuntza eus - lana taldean egiteko gaitasun / talde-lanerako gaitasun
cas - capacidad de trabajo en equipo


Gaia: Hezkuntza eus - lanabes / langai
cas - instrumento de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi
cas - jornada laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi / jardun
cas - jornada


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi / lan jardun
cas - trabajo, horario de


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi / lanorduak
cas - jornada de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi jarraitu / lanaldi trinko
cas - jornada intensiva


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi murriztu
cas - jornada reducida


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi oso
cas - jornada completa


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi osoko kontratu
cas - contrato a tiempo completo


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi partzialeko kontratu
cas - contrato a tiempo parcial


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldi zatitu
cas - jornada partida


Gaia: Hezkuntza eus - lanaldiaren murrizketa
cas - trabajo, reducción de la jornada de


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lanaren antolaketa
cas - organización del trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanaren bidezko terapia
cas - terapia ocupacional


Gaia: Hezkuntza eus - lanaren kostu / langileen kostu
cas - coste laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide
cas - profesión


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide
cas - ocupación


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide adar
cas - rama profesional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lanbide adar
cas - rama profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide arlo
cas - familia profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide arlo
cas - área profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide artistiko
cas - oficio artístico


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide eremu
cas - campo profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide esperientzia
cas - experiencia profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide etxe
cas - casa de oficios


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide gaitasun / gaitasun profesional
cas - competencia profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide hastapen
cas - iniciación profesional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbide hastapen
cas - iniciación profesional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbide hastapen - helduarora bideratze
cas - iniciación profesional - transición a la vida adulta


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbide hastapen - helduarora eta bizitza aktibora bideratze
cas - iniciación profesional - transición a la vida activa y adulta


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide heziketa (LH)
cas - formación profesional (FP)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide ikasketak
cas - enseñanzas profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide institutu
cas - instituto profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide jarduera / jarduera profesional
cas - actividad profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide lantegi
cas - taller profesional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbide lantegiak
cas - talleres profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide merezimendu
cas - mérito profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide modulu
cas - módulo profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide orientabide (aholkua, argibideak)
cas - orientación profesional (consejo, información)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide pizgarri / pizgarri profesional
cas - incentivo profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide praktika
cas - práctica profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide prestakuntza
cas - cualificación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide profil
cas - perfil profesional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lanbide profil
cas - perfil profesional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lanbide titulu
cas - título profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide titulu / titulu profesional
cas - título profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide trebakuntza
cas - capacitación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide truke
cas - intercambio profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide- / profesional
cas - profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-elkargo eta -elkarteak
cas - colegios y asociaciones profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-hastapen berezi
cas - iniciación profesional especial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbide-hastapen berezi
cas - iniciación profesional especial


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-hastapen bereziko programa (LHBP)
cas - programa de iniciación profesional especial (PIPES)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-hastapen egokitu
cas - iniciación profesional adaptada


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbide-hastapen egokitu
cas - iniciación profesional adaptada


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-hastapeneko ikastetxe (LHIK)
cas - centro de iniciación profesional (CIP)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-hastapeneko lantegi
cas - taller de iniciación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-hastapeneko programa (LHP)
cas - programa de iniciación profesional (PIP)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketa bereziko ikastetxe pribatu (LHBIPR)
cas - centro privado de formación profesional especial (CPRFPE)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketa berri
cas - nueva formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketa berri eta berriztatzaile
cas - nueva formación profesional innovadora


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketa berri eta praktiko
cas - nueva formación profesional práctica


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketa berri, balio askotariko
cas - nueva formación profesional polivalente


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako erreferentzia nazionaleko ikastetxe
cas - centro de referencia nacional de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako eskola
cas - escuela de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako ikasketak
cas - estudios de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako ikasleak
cas - alumnado de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako ikastetxe
cas - centro de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako ikastetxe integratu
cas - centro integrado de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako ikastetxe pribatu (LHIPR)
cas - centro privado de formación profesional (CPRFP)


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako institutu
cas - instituto de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako irakasle
cas - profesor de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako irakasle teknikoen kidego
cas - cuerpo de profesores técnicos de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako irakasleak
cas - profesorado de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-heziketako moduluen katalogo
cas - catálogo modular de formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-jardueretarako gaikuntza
cas - capacitación para el ejercicio de actividades profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-kualifikazioen katalogo nazional
cas - catálogo nacional de cualificaciones profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-prestakuntzako nazioarteko proiektu
cas - proyecto transnacional de cualificación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbide-prestakuntzako programa
cas - programa de cualificación profesional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lanbide-profilaren deskribapen
cas - descripción del perfil profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanbidean libre jardute
cas - ejercicio libre de la profesión


Gaia: Hezkuntza eus - lanbidearen arrisku
cas - riesgo profesional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanbidearen arriskuen prebentzio / lanbidearen arriskuei aurrea hartze
cas - prevención de riesgos profesionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanbidearteko gutxieneko soldata
cas - salario mínimo interprofesional


Gaia: Hezkuntza eus - landa behaketa
cas - observación de campo


Gaia: Hezkuntza eus - landa ingurune / baserri ingurune
cas - medio rural


Gaia: Hezkuntza eus - landa lan
cas - trabajo de campo


Gaia: Hezkuntza eus - landa- / baserri-
cas - rural


Gaia: Hezkuntza eus - landa-eremuan berariazko ikastetxearen alternatiba den gela
cas - aula alternativa a centro específico en zona rural


Gaia: Hezkuntza eus - landa-eskoletarako baliabide-zentro / herri txikietako baliabide-zentro
cas - centro de recursos para escuelas rurales


Gaia: Titulazioa eus - landa-ingurunean gorputz- eta kirol-jarduerak gidatzeko teknikari
cas - técnico en conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural


Gaia: Titulazioa eus - landa-inguruneko turismoko laguntzaile
cas - auxiliar de turismo en el medio rural


Gaia: Titulazioa eus - landa-mekanizazio eta -eraikuntzetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en mecanización y construcciones rurales


Gaia: Titulazioa eus - landa-mekanizazioan eta -eraikuntzetan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en mecanización y construcciones rurales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - landaketak, errendimenduak, mendiaren kudeaketa
cas - plantaciones, rendimientos, gestión del monte


Gaia: Hezkuntza eus - landako maisu-maistren kidego
cas - cuerpo de maestros rurales


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - landu (adj.)
cas - elaborado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - landu (hizkuntza, estiloa)
cas - culto (lenguaje, estilo)


Gaia: Hezkuntza eus - lanean haste / lanerako sarbide
cas - acceso a la vida laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lanean haste / lanerako sarbide
cas - acceso al empleo


Gaia: Hezkuntza eus - lanean sartzeko baliabide
cas - mecanismo de inserción profesional


Gaia: Hezkuntza eus - lanegun
cas - día de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanegun
cas - día laborable


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - laneko azturaren balio
cas - valor del hábito de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - laneko esperientzia / esperientzia lanean
cas - experiencia en el trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - laneko eta ikasteko aztura
cas - hábito de trabajo y estudio


Gaia: Hezkuntza eus - laneko harremanik gabeko irakasleen araubide
cas - régimen del profesorado sin relación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - laneko higiene-egoerak
cas - condiciones de higiene laboral


Gaia: Titulazioa eus - laneko ikuskari tekniko
cas - inspector técnico de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laneko ingurune
cas - entorno de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laneko jarraibide
cas - instrucción de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laneko jarraibideak
cas - instrucciones de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - laneko oroitidazki
cas - memoria de trabajo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - laneko segurtasun
cas - seguridad en el trabajo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - laneko segurtasun eta higiene
cas - seguridad e higiene en el desempeño de la profesión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - laneko segurtasunaren eta osasunaren kudeaketa
cas - gestión de la seguridad y salud ocupacional


Gaia: Hezkuntza eus - laneko sexu-jazarpen / lantokiko sexu-jazarpen
cas - trabajo, acoso sexual en el


Gaia: Hezkuntza eus - laneko sexu-jazarpen / lantokiko sexu-jazarpen
cas - acoso sexual en el trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - laneko ziurtagiri
cas - justificación laboral


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lanen balioespen
cas - valoración de los trabajos


Gaia: Hezkuntza eus - lanera ez joate / lanera huts egite
cas - trabajo, falta de asistencia al


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako eremu
cas - zona de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako ezintasun iragankor (LEI)
cas - incapacidad laboral transitoria (ILT)


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako ezintasun iraunkor
cas - incapacidad laboral permanente


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako lanbide-heziketa
cas - formación profesional ocupacional


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako prestakuntza / lanerako prestatze
cas - preparación para el trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako prestakuntza eta gazteentzako enplegua sustatze
cas - formación ocupacional y de animación del empleo juvenil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanerako prestakuntza eta orientabide
cas - formación y orientación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako prestakuntzarako arautu gabeko kurtso
cas - curso no reglado de formación ocupacional


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako prestakuntzarako eta orientabiderako departamentu
cas - departamento de formación y orientación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako prestakuntzaren eta orientabidearen arlo
cas - área de formación y orientación laboral


Gaia: Hezkuntza eus - lanerako prestatzeko lantegi
cas - taller ocupacional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lanerako prestatzeko lantegiak
cas - talleres ocupacionales


Gaia: Hezkuntza eus - lanetik bidaltze
cas - despido laboral


Gaia: Hezkuntza eus - langabe
cas - desempleado, da


Gaia: Hezkuntza eus - langile
cas - trabajador, ra


Gaia: Titulazioa eus - langile
cas - operario, ra


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langile adituak
cas - personal cualificado


Gaia: Hezkuntza eus - langile errolda
cas - registro de personal


Gaia: Hezkuntza eus - langile finko etenak
cas - personal fijo discontinuo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langile sartu berrien fitxa
cas - ficha del personal de nueva incorporación


Gaia: Hezkuntza eus - langile teknikoak
cas - personal técnico


Gaia: Hezkuntza eus - langile-erroldako zenbaki (LEZ)
cas - número de registro personal (NRP)


Gaia: Hezkuntza eus - langileak / langileria / pertsonal
cas - personal (sust.)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileak administratzeko zehaztasun eta doitasun
cas - exactitud y precisión de la administración de personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileak harrerarekin pozik egote
cas - satisfacción del personal con la acogida


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileak hartzeko prozesu
cas - proceso de acogida del personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileak kalifikatzeko baldintzak
cas - requisitos para la calificación del personal


Gaia: Hezkuntza eus - langilearen legezko ordezkari
cas - representante legal del trabajador


Gaia: Hezkuntza eus - langileen atal
cas - sección de personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen gaitasun
cas - competencia del personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen galdera-sorten erantzun-indize
cas - índice de respuesta a las encuestas de empleados


Gaia: Hezkuntza eus - langileen gastuak
cas - gastos de personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen gogobetetze
cas - satisfacción del personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen harrera
cas - acogida del personal


Gaia: Hezkuntza eus - langileen hautaketa eta zuzendaritza
cas - selección y dirección de personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen kalifikazio
cas - calificación del personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen prestakuntza
cas - formación del personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen prestakuntza-prozesu / langileak prestatzeko prozesu
cas - proceso de formación del personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileen txandaketa
cas - rotación del personal


Gaia: Hezkuntza eus - langileria batzorde
cas - comisión de personal


Gaia: Titulazioa eus - langileriaren buru / langileen buru
cas - jefe de personal


Gaia: Hezkuntza eus - langileriaren burutza
cas - jefatura de personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - langileriaren inkesta
cas - encuesta de personal


Gaia: Hezkuntza eus - lankidetza
cas - cooperación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lankidetza
cas - cooperación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lankidetza / elkarlan
cas - colaboración


Gaia: Hezkuntza eus - lankidetza akordio
cas - acuerdo de cooperación


Gaia: Hezkuntza eus - lankidetza lan
cas - trabajo cooperativo


Gaia: Hezkuntza eus - lankidetza maila
cas - nivel de colaboración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lankidetza printzipio
cas - principio de colaboración


Gaia: Hezkuntza eus - lankidetzan / elkarlanean
cas - colaboración, en


Gaia: Hezkuntza eus - lankidetzarako jarrera / elkarlanerako jarrera
cas - actitud de colaboración


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu / postu
cas - plaza


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu agentzia / enplegu agentzia
cas - agencia de colocación


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu arrunt
cas - puesto de trabajo ordinario


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu bat beste batekin trukatze
cas - intercambio puesto a puesto


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu finko
cas - plaza fija


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu huts
cas - plaza vacante


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu ibiltari
cas - puesto de trabajo itinerante


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu mota
cas - puesto de trabajo tipo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostu publiko
cas - plaza pública


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostua amortizatu
cas - amortizar un puesto de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostua gordea ez duen eszedentzia
cas - excedencia sin reserva de puesto de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostua gordetze / lanpostuaren erreserba
cas - reserva de puesto de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostua kentze
cas - supresión de puesto de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuak gordetze / lanpostuen erreserba
cas - reserva de plazas


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuak hornitze
cas - provisión de plazas


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuaren hizkuntza-eskakizun
cas - perfil lingüístico de la plaza


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuaren profil
cas - perfil de puesto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lanpostuaren profil
cas - perfil de puesto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lanpostuaren segurtasun
cas - seguridad del puesto de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuari berez dagozkion lanak
cas - labores propias del puesto de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuetarako deialdi / lanpostuak betetzeko deialdi
cas - convocatoria de plazas


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostuko antzinatasun / antzinatasuna lanpostuan
cas - antigüedad en la plaza


Gaia: Hezkuntza eus - lanpostura itzultzeko eskaera
cas - solicitud de reingreso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lantalde malgu
cas - equipo flexible


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lantalde malguetan lan egin
cas - trabajar en equipos flexibles


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lantegi / tailer
cas - taller


Gaia: Hezkuntza eus - lantegi / tailer / langela
cas - taller


Gaia: Hezkuntza eus - lantegi eskola / tailer eskola
cas - escuela taller


Gaia: Hezkuntza eus - lantegi eskola-lanbide etxe
cas - escuela taller-casa de oficios


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lantegi globalizatuak
cas - talleres globalizados


Gaia: Hezkuntza eus - lantegi-eskola
cas - taller-escuela


Gaia: Hezkuntza eus - lantegien mantentze-lan
cas - mantenimiento de talleres


Gaia: Hezkuntza eus - lantegietako prestakuntza praktiko / prestakuntza praktikoa lantegietan
cas - formación práctica en talleres


Gaia: Hezkuntza eus - lantegiko maisu-maistren kidego
cas - cuerpo de maestros de taller


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lantegiko praktikak
cas - prácticas de taller


Gaia: Hezkuntza eus - lantoki
cas - centro de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lantokietako prestakuntza (LP)
cas - formación en centros de trabajo (F.C.T.)


Gaia: Hezkuntza eus - lantokietako prestakuntza-modulu
cas - módulo de formación en centros de trabajo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lantokietako prestakuntza-prozesu
cas - proceso de formación en centros de trabajo


Gaia: Hezkuntza eus - lantokiko prestakuntza / prestakuntza lantokian
cas - formación en centro de trabajo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lapsus
cas - lapsus


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lapurtera
cas - dialecto labortano


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lapurtera (euskalkia)
cas - labortano (dialecto del euskera)


Gaia: Hezkuntza eus - larrialdi
cas - caso de emergencia


Gaia: Hezkuntza eus - larrialdi plan / larrialdietako plan
cas - plan de emergencia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdi plan / larrialdietako plan
cas - plan de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdi tratamedu / larrialdien tratamendu
cas - tratamiento de emergencias


Gaia: Hezkuntza eus - larrialdiei aurrea hartzeko eta tratatzeko plan
cas - plan de prevención y tratamiento de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdiei aurrea hartzeko eta tratatzeko plan
cas - plan de prevención y tratamiento de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdietako plana betetze
cas - cumplimiento del plan de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdietako planaren ebaluazio
cas - evaluación del plan de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdietako planaren garapen
cas - desarrollo del plan de emergencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - larrialdietako planaren onarpen
cas - aprobación del plan de emergencias


Gaia: Titulazioa eus - larru-zurraketetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en curtidos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - larrugintza
cas - peletería


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - latin
cas - latín


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - latin
cas - latín


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - latin arrunt
cas - latín vulgar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - latin arrunt
cas - vulgar, latín


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - latin I
cas - latín I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - latin II
cas - latín II


Gaia: Hezkuntza eus - latin irakasgai
cas - materia de latín


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - latin klasiko
cas - latín clásico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - latinismo
cas - latinismo


Gaia: Literatura eus - latinismo
cas - latinismo


Gaia: Literatura eus - lau silabako / tetrasilabiko
cas - tetrasílabo


Gaia: Literatura eus - laudoriozko / panegiriko
cas - panegírico (encomio)


Gaia: Literatura eus - laudun nagusi / lauko nagusi (Metr.)
cas - cuarteto (Métr.)


Gaia: Literatura eus - laudun txiki / lauko txiki
cas - cuarteta


Gaia: Hezkuntza eus - lauhileko
cas - cuatrimestre


Gaia: Literatura eus - lauko errimabakar
cas - tetrástrofo monorrimo *


Gaia: Literatura eus - lauko txiki
cas - redondilla


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lege fonetiko
cas - ley fonética


Gaia: Hezkuntza eus - lege-babes eta -laguntza
cas - protección y asistencia jurídica


Gaia: Hezkuntza eus - legeria / legeak
cas - legislación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - legezko betebehar
cas - requisito legal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - legezko betebeharrak ase
cas - satisfacer los requisitos legales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - legezko zehaztapen
cas - especificación legal


Gaia: Literatura eus - lehen aktore
cas - primer actor


Gaia: Literatura eus - lehen aktore
cas - primera actriz


Gaia: Hezkuntza eus - lehen aldiz matrikulatutako / sartu berri
cas - nuevo ingreso, de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehen argitalpen
cas - edición príncipe


Gaia: Literatura eus - lehen argitalpen
cas - edición príncipe


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntza
cas - primaria (educación)


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntza
cas - primaria, educación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lehen hezkuntza
cas - enseñanza primaria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lehen hezkuntza
cas - educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntza (LH)
cas - educación primaria (EP)


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako atzerriko bigarren hizkuntza
cas - segunda lengua extranjera de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako eskola
cas - escuela de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako espezialitate
cas - especialidad de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako espezialitate
cas - especialidad en educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako etapa
cas - etapa de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako ikastetxe (LHI)
cas - colegio de educación primaria (CEP)


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako ikastetxe (LHI)
cas - centro de educación primaria (CEP)


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako ikastetxe osatugabe
cas - centro incompleto de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako ikastetxe pribatu (LHIPR)
cas - centro privado de educación primaria (CPREP)


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako ikastetxe publiko (LHIP)
cas - colegio público de educación primaria (CPEP)


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako irakasle
cas - profesor de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako irakasle titulu
cas - título de profesor de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzako irakasleak
cas - profesorado de educación primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hezkuntzaren unibertsalizazio
cas - universalización de la enseñanza primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen hizkuntza
cas - primer idioma


Gaia: Hezkuntza eus - lehen ikasketak
cas - estudios primarios


Gaia: Hezkuntza eus - lehen ikasketen ziurtagiri
cas - certificado de estudios primarios


Gaia: Hezkuntza eus - lehen irakaskuntzako maisu/maistraren titulu
cas - título de maestro de enseñanza primaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehen kurtsotik bigarrenera igaro
cas - promocionar del primero al segundo curso


Gaia: Hezkuntza eus - lehen mailako prestakuntza
cas - cualificación de nivel uno


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehen pertsona
cas - primera persona


Gaia: Hezkuntza eus - lehenagoko lanbide-lantegi
cas - antiguo taller profesional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi
cas - pretérito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi burutu
cas - pretérito perfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi burutu bakun
cas - pretérito perfecto simple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi burutu konposatu
cas - pretérito perfecto compuesto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi burutu zehaztugabe
cas - pretérito perfecto indefinido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi burutugabe
cas - pretérito imperfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi burutugabe ludiko
cas - pretérito imperfecto lúdico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi enbor
cas - tema de pasado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldi pluskuanperfektu
cas - pretérito pluscuamperfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldiaurreko
cas - antepretérito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lehenaldiko partizipio
cas - participio de pasado


Gaia: Hezkuntza eus - lehendakariorde / presidenteorde
cas - vicepresidente, ta


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lehengaien eta bestelako sarreren ordezkapen
cas - sustitución de materias primas y otras entradas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lehengaien kalitatearen analisi eta kontrol
cas - análisis y control de calidad de las materias primas


Gaia: Hezkuntza eus - lehentasun ordena
cas - orden de preferencia


Gaia: Hezkuntza eus - lehentasun ordena
cas - orden de prioridad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lehentasunak adierazi
cas - expresar preferencias


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lehentasunak ezarri
cas - establecer prioridades


Gaia: Hezkuntza eus - lehentasunezko ekintza
cas - acción prioritaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehentasunezko eskubide / lehentasun eskubide
cas - derecho preferente


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lehentasunezko helburu
cas - objetivo prioritario


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lehentasunezko helburu komun
cas - objetivo común prioritario


Gaia: Hezkuntza eus - lehentasunezko jarduera-maila
cas - nivel de actividad preferente


Gaia: Hezkuntza eus - lehentasunezko laguntza
cas - atención prioritaria


Gaia: Hezkuntza eus - lehiaketa
cas - concurso


Gaia: Hezkuntza eus - lehiaketa aldi
cas - fase de concurso


Gaia: Hezkuntza eus - lehiaketa murriztu / lehiaketa mugatu
cas - concurso restringido


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lehiakortasun / lehiarako gaitasun
cas - competitividad


Gaia: Hezkuntza eus - lehiazko joko
cas - juego de competición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leismo
cas - leísmo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leku-denborazko genitibo
cas - locativo, genitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leku-denborazko genitibo (mendiko)
cas - genitivo de lugar (del monte)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leku-denborazko genitibo (mendiko)
cas - genitivo locativo (del monte)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leku-denborazko kasu genitibo (mendiko)
cas - caso genitivo de lugar (del monte)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leku-denborazko kasu genitibo (mendiko)
cas - caso genitivo locativo (del monte)


Gaia: Hezkuntza eus - lekualdatze lehiaketa
cas - concurso de traslados


Gaia: Hezkuntza eus - lekualdatze-lehiaketa berezi
cas - concurso de traslados especial


Gaia: Hezkuntza eus - lekuz aldarazitako irakasle
cas - profesor desplazado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko adberbio
cas - locativo, adverbio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko adberbio
cas - adverbio de lugar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko adberbio
cas - adverbio locativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko adberbio erakusle
cas - adverbio demostrativo de lugar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko adberbio erlatibo
cas - adverbio relativo de lugar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko deixi
cas - deixis espacial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko deixi
cas - deixis locativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko menderakuntza
cas - subordinación adverbial de lugar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lekuzko perpaus / leku perpaus
cas - oración adverbial de lugar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lelo / errepika
cas - estribillo


Gaia: Literatura eus - lelo / errepika
cas - estribillo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lema
cas - lema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - leonera
cas - leonés (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Leongo dialekto
cas - dialecto leonés


Gaia: Hezkuntza eus - lerro / adar / ildo
cas - línea


Gaia: Literatura eus - lerro aske
cas - verso libre


Gaia: Literatura eus - lerro aske / bertso aske
cas - versículo (verso libre)


Gaia: Hezkuntza eus - lerro jarraituaren ebaluazio / continuum ebaluazio
cas - evaluación continuum


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lerro orokor
cas - línea general


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lerrokatu / lerroan jarri
cas - alinear


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lerrokatze
cas - alineación


Gaia: Hezkuntza eus - lerrundu gabeko lanpostu
cas - plaza no escalafonada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letra
cas - letra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letra biko erro
cas - raíz bilítera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letra etzan
cas - letra cursiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letra etzan
cas - cursiva, letra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letra larri / maiuskula
cas - mayúscula, letra


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - letraren irakurgarritasun
cas - legibilidad de la letra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letraz letra esan / letraka esan
cas - deletrear


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - letraz letra esate / letraka esate
cas - deletreo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexema
cas - lexema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexema aske
cas - lexema libre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexema trabatu
cas - lexema trabado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexikalizazio
cas - lexicalización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexiko
cas - léxico


Gaia: Literatura eus - lexiko
cas - léxico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexiko unitate
cas - unidad léxica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexiko-erregela orokor
cas - regla lexical general


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexikografia
cas - lexicografía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexikologia
cas - lexicología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexikozko anbiguotasun
cas - ambigüedad léxica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lexikozko aurkakotasun
cas - oposición lexical


Gaia: Hezkuntza eus - LH-2 araubide orokor
cas - FP-2 régimen general


Gaia: Hezkuntza eus - LH-2 ikasketa espezializatuen araubide
cas - FP-2 régimen de enseñanzas especializadas


Gaia: Hezkuntza eus - LHko ikastetxe
cas - centro de FP


Gaia: Hezkuntza eus - LHko irakaskuntza libre
cas - enseñanza libre de FP


Gaia: Literatura eus - libelo / panfleto
cas - libelo


Gaia: Hezkuntza eus - liberazio sindikal
cas - liberación sindical


Gaia: Hezkuntza eus - libre dagoen lanpostu
cas - plaza disponible


Gaia: Literatura eus - libreto
cas - libreto


Gaia: Hezkuntza eus - librez matrikulatu
cas - matricular por libre


Gaia: Hezkuntza eus - liburu
cas - libro


Gaia: Literatura eus - liburu
cas - libro


Gaia: Literatura eus - liburu debekatuen indize / index
cas - índice de libros prohibidos


Gaia: Literatura eus - liburu kanoniko
cas - libro canónico


Gaia: Literatura eus - liburu kutun
cas - libro de cabecera (el preferido)


Gaia: Hezkuntza eus - liburu mailegu
cas - préstamo de libros


Gaia: Literatura eus - liburu zuri
cas - libro blanco


Gaia: Hezkuntza eus - liburuak eta beste material batzuk maileguan uzteko zerbitzu
cas - servicio de préstamo de libros y otros materiales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - liburuaren arloko arte aplikatuak
cas - artes aplicadas al libro


Gaia: Hezkuntza eus - liburutegi
cas - biblioteca


Gaia: Literatura eus - liburutegi
cas - biblioteca


Gaia: Hezkuntza eus - liburutegi eta museoetan doan sartze
cas - acceso gratuito a bibliotecas y museos


Gaia: Literatura eus - liburutegi nagusi
cas - biblioteca central


Gaia: Literatura eus - liburutegi publiko / herri-liburutegi
cas - biblioteca pública


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - liburutegi publiko / herri-liburutegi
cas - biblioteca pública


Gaia: Titulazioa eus - liburutegiaren eta baliabide dokumentalen arduradun
cas - responsable de biblioteca y recursos documentales


Gaia: Hezkuntza eus - liburutegien erabilera
cas - uso de bibliotecas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lider
cas - líder


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lidergo
cas - liderazgo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lidergoa eta konstantzia helburuetan
cas - liderazgo y constancia en los objetivos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - liderrak bezeroekin, bazkideekin eta gizartearen ordezkariekin inplikatze
cas - implicación de los líderes con clientes, partners y representantes de la sociedad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lidertza gaiak
cas - asuntos de liderazgo


Gaia: Literatura eus - lied
cas - lied


Gaia: Hezkuntza eus - likidazio epe / likidatzeko epe
cas - plazo de liquidación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - linea elektrikoen instalazioak, zentral transformatzaileak
cas - instalaciones de líneas eléctricas, centrales transformadoras


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lineal
cas - lineal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - linealtasun
cas - linealidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lingua franca
cas - lingua franca


Gaia: Literatura eus - lira
cas - lira (estrofa)


Gaia: Literatura eus - lirika
cas - lírica (sust.)


Gaia: Literatura eus - liriko
cas - lírico, ca (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - literatura
cas - literatura


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - literatura deskribapen / deskribapen literario
cas - descripción literaria


Gaia: Literatura eus - literatura didaktiko
cas - literatura didáctica


Gaia: Literatura eus - literatura didaktiko
cas - didáctica, literatura


Gaia: Literatura eus - literatura genero
cas - género literario


Gaia: Hezkuntza eus - literatura hezkuntza (H1) 
cas - educación literaria (L1)


Gaia: Literatura eus - literatura hizketaldi
cas - tertulia literaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - literatura hizkuntza
cas - lengua literaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - literatura hizkuntza
cas - lenguaje literario


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - literatura ikusmolde / ikusmolde literario
cas - enfoque literario


Gaia: Literatura eus - literatura konparatu
cas - literatura comparada


Gaia: Literatura eus - literatura konparatu
cas - comparada, literatura


Gaia: Literatura eus - literatura korronte
cas - corriente literaria


Gaia: Literatura eus - literatura kostunbrista
cas - literatura costumbrista


Gaia: Literatura eus - literatura kostunbrista / ohitura literatura
cas - costumbrista, literatura


Gaia: Literatura eus - literatura kritika / kritika literario
cas - crítica literaria


Gaia: Literatura eus - literatura kronika / kronika literario
cas - crónica literaria


Gaia: Literatura eus - literatura mugimendu
cas - movimiento literario


Gaia: Literatura eus - literatura pikaresko
cas - picaresca, literatura


Gaia: Literatura eus - literatura sailkapen
cas - clasificación literaria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - literatura sorkuntza
cas - creación literaria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - literatura sorkuntza, D eredua
cas - creación literaria, modelo D


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - literatura testu
cas - texto literario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - literatura tradizio
cas - tradición literaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - literatura transmisio
cas - transmisión literaria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - literatura unibertsal
cas - literatura universal


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - literatura unibertsala, D eredua
cas - literatura universal, modelo D


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - literatura unibertsalaren historia
cas - historia de la literatura universal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - literatura- / literario
cas - literario


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - literaturaren eta literatura konparatuaren teoria
cas - teoría de la literatura y literatura comparada


Gaia: Titulazioa eus - literaturaren teorian eta literatura konparatuan lizentziadun
cas - licenciado en teoría de la literatura y literatura comparada


Gaia: Hezkuntza eus - lizentzia (ikasketak)
cas - licencia (estudios)


Gaia: Hezkuntza eus - lizentzia / baimen
cas - licencia


Gaia: Hezkuntza eus - lizentzia ordaindu
cas - licencia retribuida


Gaia: Literatura eus - lizentzia poetiko
cas - licencia poética


Gaia: Hezkuntza eus - lizentziadun
cas - licenciado, da


Gaia: Titulazioa eus - lizentziadun
cas - licenciado, da


Gaia: Hezkuntza eus - lizentziadun titulu
cas - título de licenciado


Gaia: Hezkuntza eus - lizentziatura
cas - licenciatura


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - logika
cas - lógica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - logikazko eta argudiozko egoera
cas - situación lógico-argumentativa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - logikazko eta argudiozko problema
cas - problema lógico-argumentativo


Gaia: Hezkuntza eus - logopeda
cas - logopeda


Gaia: Hezkuntza eus - logopedia
cas - logopedia


Gaia: Titulazioa eus - logopedian diplomadun
cas - diplomado en logopedia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - LOGSE batxilergo
cas - bachillerato LOGSE


Gaia: Hezkuntza eus - LOGSE batxilergoko ikasleak
cas - alumnado de bachilleratos LOGSE


Gaia: Titulazioa eus - LOGSE batxilergoko titulu
cas - título de bachillerato LOGSE


Gaia: Hezkuntza eus - LOGSE: batxilergoak
cas - LOGSE: bachilleratos


Gaia: Hezkuntza eus - LOGSEren ezarpen
cas - implantación de la LOGSE


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - loismo
cas - loísmo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokailu
cas - conector


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokailu eranskari
cas - conector aditivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokal
cas - local


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokalismo
cas - localismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokalizazio
cas - localización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokalizazio belare
cas - localización velar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokalizazio sabaikari
cas - localización palatal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokalizazio zentral
cas - localización central


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokarri
cas - unión, elemento de


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokarri
cas - nexo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokatibo
cas - locativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokazio
cas - locación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokuzio / esapide
cas - locución


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokuzio biziagotzaile
cas - locución intensificadora


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokuzio pronominal
cas - locución pronominal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lokuziozko egintza
cas - acto locutivo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lore arte
cas - arte floral


Gaia: Literatura eus - lore joko / lore jolas
cas - floral, juego


Gaia: Literatura eus - lore jokoak
cas - juegos florales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lorezaintza
cas - jardinería


Gaia: Titulazioa eus - lorezaintzan teknikari
cas - técnico en jardinería


Gaia: Hezkuntza eus - lorpen maila
cas - grado de consecución


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lorpenak
cas - logros


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - lortu beharreko emaitzak zehaztu
cas - determinar los resultados a lograr


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lortu gabeko helburu
cas - objetivo no alcanzado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lortutako komunikazio-maila
cas - grado de comunicación logrado


Gaia: Hezkuntza eus - lortutako puntuazio
cas - puntuación obtenida


Gaia: Hezkuntza eus - lortutako titulazio
cas - titulación obtenida


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lortze bidean dagoen helburu
cas - objetivo en proceso de alcanzarlo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lotura
cas - enlace


Gaia: Hezkuntza eus - lotura / harreman
cas - relación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - lotura / lokarri
cas - nexo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lotura bokal
cas - vocal de unión


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - LParen egutegia eta ordutegia prestatze
cas - elaboración del calendario y horario de la F.C.T.


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - LPren amaierako ebaluazioaren koaderno
cas - cuaderno de evaluación final de la F.C.T.


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ltp – informatika
cas - eatp - informática


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ltp – musika
cas - eatp - música


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lubrikazioko sistema automatikoak
cas - sistemas automáticos de lubricación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ludiko
cas - lúdico


Gaia: Hezkuntza eus - lurralde esparru
cas - ámbito territorial


Gaia: Hezkuntza eus - lurralde esparru jakin bateko ikastetxe publikoak multzokatze
cas - agrupación de centros públicos de un ámbito territorial determinado


Gaia: Hezkuntza eus - lurralde kontseilu
cas - consejo territorial


Gaia: Hezkuntza eus - lurralde ordezkaritza / lurraldeko ordezkaritza
cas - delegación territorial


Gaia: Hezkuntza eus - lurralde-lankidetzako programa
cas - programa de cooperación territorial


Gaia: Hezkuntza eus - lurralde-ordezkari
cas - delegado territorial


Gaia: Hezkuntza eus - lurraldearen antolamendu
cas - ordenación del territorio


Gaia: Hezkuntza eus - lurraldeen arteko elkartasun
cas - solidaridad interterritorial


Gaia: Hezkuntza eus - lurraldeen arteko oreka
cas - equilibrio territorial


Gaia: Titulazioa eus - lurraren eta ingurumenaren zientziak
cas - ciencias de la tierra y del medio ambiente


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lurraren eta ingurumenaren zientziak
cas - ciencias de la tierra y medioambientales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lurreko edo satelite bidezko komunikazioak
cas - comunicaciones terrestres o por satélite


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lurreko fotogrametria ez-topografiko
cas - fotogrametría terrestre y no topográfica


Gaia: Titulazioa eus - lurreko, itsasoko eta aireko zientziak
cas - ciencias de tierra, mar y aire


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - lurren kontserbazioaren azterketa
cas - estudio de la conservación de suelos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - lusismo
cas - lusismo


Gaia: Hezkuntza eus - luzapen
cas - prórroga


Gaia: Hezkuntza eus - luzatu
cas - prorrogar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - luzatze
cas - alargamiento


« itzuli