castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

243 emaitza aurkituta n letrarekin

Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ñabardura
cas - matiz


Gaia: Titulazioa eus - nabigazioan, arrantzan eta itsas garraioan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en navegación, pesca y transporte marítimo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nafar erromantze
cas - romance navarro


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nafar-aragoiera
cas - dialecto navarro-aragonés


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nafar-aragoiera
cas - navarro-aragonés (dialecto medieval)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nafar-lapurtera
cas - navarro-labortano (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nafar-lapurtera (euskalkia)
cas - euskera navarro-labortano (dialecto)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nafarrera (euskalkia)
cas - euskera navarro (dialecto)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Nafarroako geografia eta historia
cas - geografía e historia de Navarra


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako helduentzako bigarren hezkuntzako institutu (NAHBHI)
cas - instituto de enseñanza secundaria de Navarra de personas adultas (IESNAPA)


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako hezkuntza bereziko baliabide-zentro (NHBBZ)
cas - centro de recursos de educación especial de Navarra (CREENA)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - Nafarroako jota
cas - jota navarra


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako lanbide-heziketaren kontseilu
cas - consejo navarro de la formación profesional


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako lantegi-eskolak eta lanbide-etxeak
cas - escuelas taller y casas de oficios en Navarra


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako Unibertsitate (UN)
cas - Universidad de Navarra (UN)


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako Unibertsitate Publiko (NUP)
cas - Universidad Pública de Navarra (UPNA)


Gaia: Hezkuntza eus - Nafarroako Urrutiko Hizkuntza-eskola Ofizial (NUHEO)
cas - Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra (EOIDNA)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - Nafarroaren batez bestekoan
cas - en la media de Navarra


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nagusi
cas - principal


Gaia: Hezkuntza eus - nagusi hurren
cas - superior inmediato


Gaia: Literatura eus - nahas-mahas / nahas
cas - miscelánea


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nahas-mahas / saski-naski
cas - miscelánea


Gaia: Hezkuntza eus - nahaste / trastorno
cas - trastorno


Gaia: Hezkuntza eus - nahaste afektibo
cas - trastorno afectivo


Gaia: Hezkuntza eus - nahaste orokor
cas - trastorno generalizado


Gaia: Hezkuntza eus - nahi den lanpostu
cas - plaza a la que aspira


Gaia: Hezkuntza eus - nahikoa (kalifikazioa)
cas - suficiente (calificación)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nahita egindako praktika
cas - práctica intencionada


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaez
cas - carácter obligatorio, con


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaez gainditu beharreko modalitateko irakasgai
cas - materia de modalidad de superación obligatoria


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nahitaez irakurri beharreko liburu
cas - libro de obligada lectura


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nahitaez irakurri beharreko liburuen zerrenda
cas - listado de libros de obligada lectura


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko
cas - obligatorio


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko baja
cas - baja obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko eskola-aldian dagoen pertsona
cas - persona en edad de escolarización obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko eskolatze-aldi
cas - periodo de escolarización obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko eskolatze-aldi / eskolara nahitaez joateko aldi
cas - periodo de obligatoriedad escolar


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko eskolatzerako adin
cas - edad de escolarización obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko eszedentzia
cas - excedencia forzosa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nahitaezko etapa
cas - etapa obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko ikasketak
cas - enseñanzas obligatorias


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko irakasgai
cas - asignatura obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko irakasgai
cas - materia obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko irakasgai komun
cas - materia común obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko irakasgai nagusi
cas - asignatura troncal obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko irakaskuntza
cas - enseñanza obligatoria


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nahitaezko irakurketa
cas - lectura obligatoria


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko izaera
cas - carácter obligatorio


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko kreditu
cas - crédito obligatorio


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko lekualdaketa
cas - traslado forzoso


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezko modulu
cas - módulo obligatorio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - nahitaezko ziklo
cas - ciclo obligatorio


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezkoaren ondoko ikasketak
cas - estudios postobligatorios


Gaia: Hezkuntza eus - nahitaezkoaren ondoko ikasketak
cas - enseñanzas postobligatorias


Gaia: Hezkuntza eus - nahitatezko eskaintza
cas - oferta obligatoria


Gaia: Literatura eus - narratiba
cas - narrativa (sust.)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - narrazio egitura
cas - estructura narrativa


Gaia: Hezkuntza eus - narrazio testu
cas - texto narrativo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - narrazio testu
cas - texto narrativo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - narrazio-testu idatzi
cas - texto escrito de tipo narrativo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - narrazio-testuen ekoizpen / narrazio-testuak sortze
cas - producción de textos narrativos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - narriadurak epearen barnean konpontze
cas - reparación de deterioros en plazo


Gaia: Hezkuntza eus - natur eta gizarte-ingurunearen esparru
cas - ámbito del medio natural y social


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natur eta osasun-zientziak
cas - ciencias de la naturaleza y de la salud


Gaia: Hezkuntza eus - natur eta osasun-zientziak modalitate
cas - modalidad de ciencias de la naturaleza y de la salud


Gaia: Hezkuntza eus - natur eta osasun-zientzien batxilergo
cas - bachillerato de ciencias de la naturaleza y de la salud


Gaia: Titulazioa eus - natur eta paisaia-baliabideak kudeatzen eta antolatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior de gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos


Gaia: Titulazioa eus - natur eta paisaia-baliabideak kudeatzen eta antolatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en gestión y organización de los recursos naturales y paisajísticos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natur eta paisaia-baliabideen kudeaketa eta antolaketa
cas - gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos


Gaia: Hezkuntza eus - natur ingurune / ingurune natural
cas - entorno natural


Gaia: Hezkuntza eus - natur ingurune / ingurune natural
cas - medio natural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natur ingurunean gorputz- eta kirol-jarduerak gidatze
cas - conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural


Gaia: Hezkuntza eus - natur ingurunearen esparru
cas - ámbito del medio natural


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - natur ingurunearen ezaguera
cas - conocimiento del medio natural


Gaia: Titulazioa eus - natur inguruneko turismoko laguntzaile
cas - auxiliar de turismo en el medio natural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natur zientziak
cas - ciencias de la naturaleza


Gaia: Hezkuntza eus - natur zientziak arlo
cas - área de las ciencias de la naturaleza


Gaia: Hezkuntza eus - natur zientziak irakasgai
cas - materia de ciencias de la naturaleza


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natur zientziak, biologia eta geologia, fisika eta kimika
cas - ciencias de la naturaleza, biología y geología, física y química


Gaia: Titulazioa eus - natur zientziak/biologia
cas - ciencias naturales/biología


Gaia: Hezkuntza eus - natur zientzien arlo
cas - área de ciencias de la naturaleza


Gaia: Hezkuntza eus - natur zientzien batxilergo
cas - bachiller de ciencias de la naturaleza


Gaia: Hezkuntza eus - natur zientzien batxilergo
cas - bachillerato de ciencias de la naturaleza


Gaia: Hezkuntza eus - natur, gizarte- eta kultura-ingurunea ezagutzeko arlo
cas - área de conocimiento del medio natural, social y cultural


Gaia: Hezkuntza eus - natur, gizarte- eta kultura-ingurunearen ezaguera
cas - conocimiento del medio natural, social y cultural


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - natur, gizarte- eta kultura-ingurunearen ezaguera
cas - conocimiento del medio natural, social y cultural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natur, gizarte- eta kultura-ingurunearen ezaguera
cas - conocimiento del medio natural, social y cultural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - natura, materialak eta teknologia
cas - naturaleza, materiales y tecnología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - natural
cas - natural


Gaia: Literatura eus - naturalismo
cas - naturalismo


Gaia: Hezkuntza eus - naturaltasun
cas - naturalidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - naturopatia
cas - naturopatía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nautika eta itsas garraioak
cas - náutica y transporte marítimo


Gaia: Titulazioa eus - nautikan eta itsas garraioan lizentziadun
cas - licenciado en náutica y transporte marítimos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - nazio arau
cas - norma nacional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nazio erakunde / erakunde nazional
cas - organismo nacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazio mailako lehiaketa
cas - concurso de ámbito nacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazio mailako lekualdatze-lehiaketa
cas - concurso de traslado de ámbito nacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nazioarteko alfabeto fonetiko (NAF)
cas - alfabeto fonético internacional (AFI)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - nazioarteko arau
cas - norma internacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazioarteko ebaluazio
cas - evaluación internacional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nazioarteko ebaluazio
cas - evaluación internacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazioarteko enpresa
cas - empresa internacional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nazioarteko erakunde
cas - organismo internacional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - nazioarteko erakunde
cas - organización internacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazioarteko hizkuntza franko
cas - idioma franco internacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazioarteko lankidetza
cas - cooperación internacional


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nazioarteko merkataritza
cas - comercio internacional


Gaia: Titulazioa eus - nazioarteko merkataritzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en comercio internacional


Gaia: Titulazioa eus - nazioarteko merkataritzan teknikari
cas - técnico en comercio internacional


Gaia: Hezkuntza eus - nazioarteko mugikortasun
cas - movilidad internacional


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nazioarteko mugikortasun
cas - movilidad internacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nederlandera
cas - holandés (lengua)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - negozio
cas - negocio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - negozio berri
cas - negocio nuevo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritza
cas - agraria


Gaia: Hezkuntza eus - nekazaritza adar
cas - rama agraria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritza biologiko
cas - agricultura biológica


Gaia: Hezkuntza eus - nekazaritza eskola
cas - centro de capacitación agraria


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritza ingeniari
cas - ingeniero agrónomo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritza jarduerak
cas - actividades agrarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritza trinko, estentsibo eta berotegi bidez eragin
cas - agricultura intensiva, extensiva y forzada con invernaderos


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritza- eta elikadura-industrietako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en industrias agrarias y alimentarias


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritza- eta elikadura-industrietan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en industrias agrarias y alimentarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ekoizpeneko eragiketak
cas - operaciones de producción agraria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ekoizpeneko eragiketak eta ekipoak
cas - operaciones y equipos de producción agraria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ekoizpeneko prozesuak
cas - procesos de producción agraria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako elikagaiak
cas - agroalimentaria


Gaia: Hezkuntza eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresa
cas - empresa agropecuaria


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresak kudeatzen eta antolatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior de gestión y organización de empresas agropecuarias


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresak kudeatzen eta antolatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en gestión y organización de empresas agropecuarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa eta antolaketa
cas - gestión y organización de empresas agropecuarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako makineriaren oinarrizko mantentze-lan
cas - maquinaria agropecuaria, mantenimiento básico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi
cas - explotación agropecuaria


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en explotaciones agropecuarias


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en explotaciones agropecuarias


Gaia: Hezkuntza eus - nekazaritzako familia-eskola
cas - escuela familiar agraria


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ibilgailuak konpontzen dituen laguntzaile
cas - ayudante de reparación de vehículos agrícolas


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako industriako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en industria agraria


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico agrícola


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko -barazki-fruitugintza eta lorezaintza-
cas - ingeniero técnico agrícola -hortofruticultura y jardinería-


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko -nekazaritza industriak-
cas - ingeniero técnico agrícola -industrias agrícolas-


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko -nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak-
cas - ingeniero técnico agrícola -explotaciones agropecuarias-


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko, barazki-fruitugintzako eta lorezaintzako espezialitate
cas - ingeniero técnico agrícola, especialidad en hortofruticultura y jardinería


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko, landa-mekanizazio eta -eraikuntzetako espezialitate
cas - ingeniero técnico agrícola, especialidad en mecanización y construcciones rurales


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko, nekazaritza- eta elikadura-industrietako espezialitate
cas - ingeniero técnico agrícola, especialidad en industrias agrarias y alimentarias


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniari tekniko, nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietan espezialitate
cas - ingeniero técnico agrícola, especialidad en explotaciones agropecuarias


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniarien goi mailako eskola tekniko
cas - escuela técnica superior de ingenieros agrónomos


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniaritza
cas - ingeniería agrónoma


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica agrícola


Gaia: Hezkuntza eus - nekazaritzako inguru
cas - zona rural


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako makineriaren oinarrizko mantentze-lan
cas - mantenimiento básico de la maquinaria agraria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako praktikak
cas - prácticas agrarias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ustiategi
cas - explotación agrícola


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ustiategi estentsibo
cas - explotación agraria extensiva


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ustiategi intentsibo
cas - explotación agraria intensiva


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nekazaritzako ustiategi intentsibo
cas - explotación agrícola intensiva


Gaia: Titulazioa eus - nekazaritzako ustiategi intentsiboetan teknikari
cas - técnico en explotaciones agrícolas intensivas


Gaia: Literatura eus - neoklasiko
cas - neoclásico


Gaia: Literatura eus - neoklasizismo
cas - neoclasicismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - neolatindar
cas - neolatino, na


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - neologismo
cas - neologismo


Gaia: Literatura eus - neologismo / hitz berri
cas - neologismo


Gaia: Literatura eus - neorrealismo
cas - neorrealismo


Gaia: Hezkuntza eus - neska-mutilentzako eskola graduatu
cas - escuela graduada mixta


Gaia: Hezkuntza eus - neska-mutilentzako institutu
cas - instituto mixto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurgailu
cas - dispositivo de medición


Gaia: Literatura eus - neurkera / bertsokera
cas - versificación (forma de medir)


Gaia: Literatura eus - neurkera / neurtizkera (bertsoak egiteko sistema) *
cas - métrica (sistema de versificación) *

* Ereduzko neurkera duen bertsoa
   Verso de métrica perfecta


Gaia: Hezkuntza eus - neurketa
cas - valoración (evaluación)


Gaia: Hezkuntza eus - neurketa
cas - medición


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - neurketa
cas - medición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurketa adierazle
cas - indicador de medición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurketa era
cas - forma de medida


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurketa patroi
cas - patrón de medición


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurketa, azterketa eta hobekuntza
cas - medición, análisis y mejora


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurketarako baliabide
cas - medio de medida


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - neurketaren plangintza
cas - planificación de la medición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - neurolinguistika
cas - neurolingüística


Gaia: Literatura eus - neurri
cas - metro (medida de verso)


Gaia: Literatura eus - neurri / neurkera
cas - medida (de verso, de compás)


Gaia: Literatura eus - neurtitzak idatzi / bertsoak idatzi *
cas - versos, hacer *

* Lizardiren neurtitzak
   Los versos de Lizardi


Gaia: Literatura eus - neurtitzetan / bertsotan
cas - verso, en


Gaia: Literatura eus - neurtitzetan jartze
cas - versificación (acción)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - neutralizazio
cas - neutralización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - neutro
cas - neutro


Gaia: Hezkuntza eus - NHBBZko berariazko modulu
cas - módulo específico del CREENA


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nomenklatura
cas - nomenclatura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nominak eta gizarte segurantza
cas - nóminas y seguridad social


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nominalizatu
cas - nominalizado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nominalizatzaile
cas - nominalizador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nominalizazio
cas - nominalización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nominatibo
cas - nominativo


Gaia: Hezkuntza eus - nominetako eta gizarte-segurantzako unitate
cas - unidad de nóminas y seguridad social


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - norbanako
cas - individual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - norbanakoak eta taldeak aintzat hartze
cas - reconocimiento a individuos y equipos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norbera gozatzeko eta aberasteko iturri
cas - fuente de disfrute y enriquecimiento personal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberak bere iritzia emate
cas - expresión de la opinión propia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberak testuaren aurrean hartzen duen rol
cas - toma de posición personal ante el texto


Gaia: Hezkuntza eus - norberaren aferetarako baimen ordaindu
cas - permiso retribuido por asuntos particulares


Gaia: Hezkuntza eus - norberaren baliabideak
cas - medios propios


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberaren bizitza / bizitza pertsonal
cas - vida personal


Gaia: Hezkuntza eus - norberaren ekimen / ekinbide pertsonal
cas - iniciativa personal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberaren esparru / esparru pertsonal
cas - ámbito personal


Gaia: Hezkuntza eus - norberaren espediente / espediente pertsonal
cas - expediente personal


Gaia: Hezkuntza eus - norberaren identitate / identitate pertsonal
cas - identidad personal


Gaia: Hezkuntza eus - norberaren ikasketa-espediente / ikasketa-espediente pertsonal
cas - expediente académico personal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberaren informazioaren gaineko galdera
cas - pregunta sobre información personal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - norberaren inplikazio
cas - implicación personal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberaren irudi / irudi pertsonal
cas - imagen personal


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norberaren irudi on / norberaren irudi baikor
cas - imagen personal positiva


Gaia: Hezkuntza eus - norbere / pertsonal
cas - personal (adj.)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - norbere bizitzaren baldintzak
cas - condiciones de la vida propia


Gaia: Hezkuntza eus - norbere lan / lan pertsonal
cas - trabajo personal


Gaia: Hezkuntza eus - nork bere burua ezagutze eta autonomia pertsonal
cas - conocimiento de sí mismo y autonomía personal


Gaia: Hezkuntza eus - nork bere burua ezagutzeko eta autonomia pertsonalerako arlo
cas - área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal


Gaia: Hezkuntza eus - nork bere kasa ikasteko urrutiko batxilergo
cas - bachillerato a distancia por libre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - normalizatu
cas - normalizado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - normalizazio
cas - normalización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - normalizaziorako europar batzorde (NEB)
cas - comité europeo de normalización (CEN)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - normalizaziorako nazio-erakunde
cas - organismo nacional de normalización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - normalizaziorako nazioarteko erakunde (ISO)
cas - organización internacional de normalización (ISO)


Gaia: Hezkuntza eus - nortasun
cas - personalidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nortasun
cas - personalidad


Gaia: Hezkuntza eus - nortasun ezaugarriak
cas - señas de identidad


Gaia: Hezkuntza eus - nortasun profil
cas - perfil de personalidad


Gaia: Hezkuntza eus - nortasun test
cas - test de personalidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - nortasunaren baieztapen
cas - afirmación de la personalidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nortasunaren egitura
cas - estructura de la personalidad


Gaia: Literatura eus - nortze / nortzapen
cas - personificación (dar aspecto humano)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - norvegiera
cas - noruego (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - nota (kalifikazioa)
cas - nota (calificación)


Gaia: Hezkuntza eus - nota buletin
cas - boletín de notas


Gaia: Hezkuntza eus - notario
cas - notario, ria


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - notazio
cas - notación


Gaia: Literatura eus - novecentismo
cas - novecentismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - noziozko adberbio / nozio adberbio
cas - adverbio de noción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - nukleo
cas - núcleo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - numero / zenbaki / kopuru
cas - número


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - numero komunztadura
cas - concordancia de número


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - numero plural
cas - número plural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - numero singular
cas - número singular


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - nutrizio
cas - nutrición


« itzuli