castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

623 emaitza aurkituta p letrarekin

Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - paisajearen leheneratze
cas - restauración de paisaje


Gaia: Hezkuntza eus - paisajismo
cas - paisajismo


Gaia: Hezkuntza eus - pakete didaktiko
cas - paquete didáctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - palindromo
cas - palíndromo


Gaia: Literatura eus - palindromo
cas - palíndromo


Gaia: Literatura eus - palinpsesto
cas - palimpsesto


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pandero
cas - pandero


Gaia: Literatura eus - panfleto
cas - panfleto


Gaia: Literatura eus - pantomima
cas - pantomima


Gaia: Literatura eus - paper / rol (Antz. / Mus.)
cas - papel (Teat. / Mús.)


Gaia: Titulazioa eus - papera eta kartoia koadernatzen eta manipulatzen dituen teknikari
cas - técnico en encuadernación y manipulados de papel y cartón


Gaia: Titulazioa eus - papergintzako eta grafikako ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico papelero y gráfico


Gaia: Titulazioa eus - papergintzako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica papelera


Gaia: Literatura eus - parabola
cas - parábola


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paradigma
cas - paradigma


Gaia: Literatura eus - paradigma
cas - paradigma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paradoxa
cas - paradoja


Gaia: Literatura eus - paradoxa
cas - paradoja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - parafrasi
cas - paráfrasis


Gaia: Literatura eus - parafrasi
cas - paráfrasis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paragoge
cas - paragoge


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paragogiko
cas - paragógico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paragrafo
cas - punto (apartado)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paragrafo
cas - parágrafo (Sin. párrafo)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - paragrafo
cas - párrafo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paragrafo
cas - párrafo (Sin. parágrafo)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - paragrafo-ideia
cas - párrafo-idea


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - paragrafoen araberako antolaketa
cas - organización en párrafos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paralelismo
cas - paralelismo


Gaia: Literatura eus - paralelismo
cas - paralelismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paramintzaira / parahizkera
cas - paralenguaje


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - parasintesi
cas - parasíntesis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - parasintetiko
cas - parasintético, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - parataxi / alborakuntza
cas - paratáxis


Gaia: Literatura eus - paremiologia / atsotitzen azterketa
cas - paremiología


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - Paretoren diagrama
cas - diagrama de Pareto


Gaia: Titulazioa eus - parkeen kudeaketan espezialista
cas - especialista en gestión de parques


Gaia: Literatura eus - parodia
cas - parodia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paronimia
cas - paronimia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - paronimo
cas - parónimo


Gaia: Hezkuntza eus - parte
cas - parte


Gaia: Hezkuntza eus - parte hartu / lehiatu
cas - concurrir


Gaia: Hezkuntza eus - parte hartzeko eskubide
cas - derecho a participar


Gaia: Hezkuntza eus - parte hartzeko metodologia
cas - metodología participativa


Gaia: Hezkuntza eus - parte-hartzaile / partaide
cas - participante


Gaia: Hezkuntza eus - parte-hartze / partaidetza
cas - participación


Gaia: Hezkuntza eus - parte-hartze aktibo
cas - participación activa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - parte-hartze eta ezagueraren erabilera
cas - participación y uso del conocimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - partekatutako balio
cas - valor compartido


Gaia: Hezkuntza eus - partekatutako barruti / barruti komun
cas - distrito compartido


Gaia: Hezkuntza eus - partezko itun / itun partzial
cas - concierto parcial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - partikula / zatiki
cas - partícula


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - partitibo (mendirik)
cas - partitivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - partizipio
cas - participio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - partizipio absolutu
cas - participio absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - partizipio irregular
cas - participio irregular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - partizipio pasibo
cas - participio pasivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pasahitz
cas - palabra de paso


Gaia: Hezkuntza eus - pasahitz
cas - contraseña


Gaia: Literatura eus - pasarte
cas - episodio (literario)


Gaia: Literatura eus - pasarte
cas - pasaje


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pasibizazio
cas - pasivización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pasibo
cas - pasivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pasibo zuzen
cas - pasiva directa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pastelgintza eta okintza
cas - pastelería y panadería


Gaia: Titulazioa eus - pastelgintza-gozogintzako laguntzaile
cas - auxiliar de pastelería-repostería


Gaia: Titulazioa eus - pastelgintzako laguntzaile
cas - auxiliar de pastelería


Gaia: Titulazioa eus - pastelgintzan eta okintzan teknikari
cas - técnico en pastelería y panadería


Gaia: Literatura eus - pastiche
cas - pastiche


Gaia: Literatura eus - pastorela *
cas - pastorela *

* Proventzako poesia mota
   Tipo de poesía provenzal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - patente
cas - patente


Gaia: Hezkuntza eus - patio
cas - patio


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - patroiak eta jantzigintza
cas - patronaje y confección


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - patroigintzako eta ehungintzako teknikak
cas - técnicas de patronaje y confección


Gaia: Titulazioa eus - patroigintzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en patronaje


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - patronimiko
cas - patronímico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pausa / etenaldi
cas - pausa


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogi aholkutegi (PAT)
cas - orientación pedagógica, centro de (COP)


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia
cas - pedagogía


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia aholkutegi (PAT)
cas - centro de orientación pedagógica (COP)


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia berrikuntza / berrikuntza pedagogiko
cas - innovación pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia berriztapen / berriztapen pedagogiko
cas - renovación pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia ikerketa / ikerketa pedagogiko
cas - investigación pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia laguntza / laguntza pedagogiko
cas - ayuda pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia lan / lan pedagogiko
cas - labor pedagógica


Gaia: Titulazioa eus - pedagogia lizentziadun
cas - licenciado en pedagogía


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pedagogia musikal
cas - pedagogía musical


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia proiektu / proiektu pedagogiko
cas - proyecto pedagógico


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia talde / talde pedagogiko
cas - equipo pedagógico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pedagogia terapeutiko (*pedagogia terapeutika)
cas - pedagogía terapeutica


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia-, antolaketa- eta kudeaketa-autonomia
cas - autonomía pedagógica, organizativa y de gestión


Gaia: Hezkuntza eus - pedagogia-berriztapeneko zuzendaritza / berriztapen pedagogikorako zuzendaritza
cas - dirección de renovación pedagógica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - peioratibo
cas - peyorativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - penintsulako
cas - peninsular


Gaia: Hezkuntza eus - pentsaera abstraktu
cas - pensamiento abstracto


Gaia: Hezkuntza eus - pentsaera dibergente
cas - pensamiento divergente


Gaia: Hezkuntza eus - pentsaera konbergente
cas - pensamiento convergente


Gaia: Hezkuntza eus - pentsamendu korronte
cas - corriente de pensamiento


Gaia: Hezkuntza eus - pentsamendu korronte
cas - pensamiento, corriente de


Gaia: Hezkuntza eus - pentsatze prozesu
cas - proceso de pensamiento


Gaia: Hezkuntza eus - pentsatze prozesu
cas - pensamiento, proceso de


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pentsatzen ikaste
cas - aprender a pensar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perifrasi
cas - perífrasis


Gaia: Literatura eus - perifrasi
cas - perífrasis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perifrastiko
cas - perifrástico, ca


Gaia: Literatura eus - peripezia
cas - peripecia


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - perkusio
cas - percusión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - perkusio afrikar
cas - percusión africana


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - perkusiozko musika-tresna / perkusiozko instrumentu
cas - instrumento de percusión


Gaia: Literatura eus - perorazio (Erret.)
cas - peroración (Ret.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus
cas - oración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus aktibo
cas - oración activa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus alboratu
cas - oración yuxtapuesta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus azentu
cas - acento de frase


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus bakun
cas - oración simple


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus bakun
cas - simple, oración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus bereizi
cas - oración escindida


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus bihurkari
cas - oración reflexiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus deklaratzaile
cas - declarativa, oración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus ekuazional
cas - oración ecuacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus elkarkari / perpaus erreziproko
cas - oración recíproca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus elkartu / perpaus konposatu
cas - oración compuesta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus erlatibo
cas - oración adjetiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus erlatibo
cas - relativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus erlatibo determinatzaile-esplikatzaile
cas - relativa determinativa-explicativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus erlatibo ez-murrizgarri
cas - relativa no-restrictiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus erlatibo murrizgarri
cas - relativa restrictiva, especificativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus hautakari
cas - oración disyuntiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus independente
cas - oración independiente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus inpertsonal
cas - oración impersonal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus inpertsonal gramatikal
cas - oración impersonal gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus inpertsonal semantiko
cas - oración impersonal semántica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus iragangaitz
cas - oración intransitiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus iragankor
cas - oración transitiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus konplexu
cas - oración compleja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus koordinatu
cas - oración coordinada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus maila
cas - rango de la oración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus maila
cas - nivel oracional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus modalitate
cas - modalidad oracional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus mota
cas - tipo de oración


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - perpaus mota
cas - tipo de oración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus nagusi
cas - oración principal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus osagarri
cas - oración completiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus pasibo
cas - oración pasiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus pasibo erreflexu
cas - oración pasiva refleja


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus- / perpausaren
cas - oracional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus-modalitate deklaratzaile
cas - modalidad oracional declarativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus-modalitate enuntziatibo
cas - modalidad oracional enunciativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpaus-modalitate erregutzaile
cas - modalidad oracional exhortativa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - perpausen eta paragrafoen arteko koherentzia
cas - coherencia entre las oraciones y los párrafos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpausezko adberbio
cas - adverbio oracional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - perpausezko modalizatzaile
cas - modalizador oracional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona
cas - persona


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona bakarreko
cas - unipersonal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona bakarreko aditz
cas - verbo unipersonal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona gramatikal
cas - persona gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona izenordain / izeordain pertsonal
cas - pronombre personal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona komunztadura
cas - concordancia de persona


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona-egoeren arteko interakzio
cas - interacción persona-situación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona-izenordainaren forma toniko
cas - forma tónica del pronombre personal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pertsona-izenordainaren forma zeihar
cas - forma oblicua del pronombre personal


Gaia: Literatura eus - pertsonaia / lagun
cas - personaje


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - pertsonaia / lagun
cas - personaje


Gaia: Literatura eus - pertsonaia nagusi
cas - personaje central


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - pertsonak kudeatzeko makroprozesu
cas - macroproceso de gestión de personas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - pertsonen arteko elkarrizketa
cas - diálogo entre las personas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - pertsonen errendimendua ebaluatu
cas - evaluar el rendimiento de las personas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - pertsonen eta erakundearen arteko elkarrizketa
cas - diálogo entre las personas y la organización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - pertsonen garapen eta inplikazio
cas - desarrollo e implicación de las personas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - pertsonen kudeaketa
cas - gestión de las personas


Gaia: Literatura eus - pertsonifikazio
cas - personificación (símbolo de algo)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pestizidak
cas - pesticidas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano
cas - piano


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano osagarri
cas - piano complementario


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano osagarri edo bigarren musika-tresna
cas - piano complementario o segundo instrumento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano-jotzaile laguntzaile (dantza)
cas - pianista acompañante (danza)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano-jotzaile laguntzaile (kantua)
cas - pianista acompañante (canto)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano-jotzaile laguntzaile (musika-tresnak)
cas - pianista acompañante (instrumentos)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - piano-jotzaileentzako ahots-, tresna- eta dantza-akonpainamendu
cas - acompañamiento vocal, instrumental y de danza para pianistas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pidgin
cas - pidgin


Gaia: Literatura eus - pikareska (Liter.)
cas - picaresca (Liter.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - piktografiko
cas - pictográfico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - piktograma
cas - pictograma


Gaia: Literatura eus - piktograma
cas - pictograma


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - pilotaje
cas - pilotaje


Gaia: Titulazioa eus - pilotu komertzial
cas - piloto comercial


Gaia: Titulazioa eus - pintore-papereztatzailearen laguntzaile
cas - auxiliar de pintor-empapelador


Gaia: Titulazioa eus - pintore/papereztatzaile
cas - pintor/empapelador


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pintura
cas - pintura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pipitadun eta hezurdun fruitu-arbolak
cas - frutales de pepita y hueso


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - PIRLS ulermenezko irakurketaren ebaluazio
cas - evaluación de lectura comprensiva PIRLS


Gaia: Hezkuntza eus - pizgarri
cas - incentivo


Gaia: Hezkuntza eus - pizgarri ekonomiko
cas - incentivo económico


Gaia: Hezkuntza eus - pizgarri profesional eta ekonomiko
cas - incentivo profesional y económico


Gaia: Literatura eus - pizkunde
cas - renacimiento


Gaia: Literatura eus - plagio
cas - plagio


Gaia: Hezkuntza eus - plan
cas - plan


Gaia: Hezkuntza eus - plan esperimental
cas - plan experimental


Gaia: Hezkuntza eus - plan esperimentalaren 2. ziklo
cas - 2º ciclo del plan experimental


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plan estrategiko
cas - plan estratégico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plan estrategikoaren helburuak betetze
cas - cumplimiento de objetivos del plan estratégico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plana neurtzeko adierazle
cas - indicador de medición del plan


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - planaren emaitzen balioespen
cas - valoración de los resultados del plan


Gaia: Hezkuntza eus - planaren jarraipen
cas - seguimiento del plan


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - planari lotutako proiektu
cas - proyecto asociado al plan


Gaia: Hezkuntza eus - planen ezarpen
cas - implantación de planes


Gaia: Hezkuntza eus - plangintza / planifikazio
cas - planificación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - plangintza / planifikazio
cas - planificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plangintza / planifikazio
cas - planificación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - plangintza aldi
cas - fase de planificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plangintza egin / planifikatu
cas - planificar


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plangintza estrategiko
cas - planificación estratégica


Gaia: Hezkuntza eus - plangintza zentro
cas - centro de planificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - plangintzapeko hobekuntza
cas - mejora planificada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - planifikatutako denbora-tarte / denbora-tarte planifikatu
cas - intervalo planificado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - planoak egin eta erreproduzitzeko sistemak
cas - sistemas de elaboración y reproducción de planos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - planteamendu
cas - planteamiento


Gaia: Hezkuntza eus - plantilla / zerrenda
cas - plantilla (personal)


Gaia: Hezkuntza eus - plantillako langileak
cas - personal de plantilla


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - plastika
cas - plástica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - plastika hezkuntza
cas - educación plástica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - plastika- eta ikus-hezkuntza
cas - educación plástica y visual


Gaia: Hezkuntza eus - plastika- eta ikus-hezkuntza arlo
cas - área de educación plástica y visual


Gaia: Hezkuntza eus - plastika- eta ikus-hezkuntza irakasgai
cas - materia de educación plástica y visual


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - plastika-hautemate eta -adierazpen / hautemate eta adierazpen plastiko
cas - percepción y expresión plástica


Gaia: Titulazioa eus - plastikoa eta kautxua eraldatzeko eragiketak egiten dituen teknikari
cas - técnico en operaciones de transformación de plásticos y caucho


Gaia: Titulazioa eus - plastikoetan eta kautxugintzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en plásticos y caucho


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - plektro musika-tresna / plektro instrumentu
cas - instrumento de púa


Gaia: Literatura eus - pleonasmo
cas - pleonasmo


Gaia: Hezkuntza eus - plika / gutun-azal txiki
cas - plica


Gaia: Hezkuntza eus - plikak irekitze
cas - apertura de plicas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - plural
cas - plural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pluraleko lehen pertsona
cas - primera persona de plural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pluraleko lehen pertsona
cas - persona, primera de plural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pluralgile / pluralizatzaile
cas - pluralizador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pluralia tantum
cas - pluralia tantum


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pluskuanperfektu
cas - pluscuamperfecto


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - pneumatika eta hidraulika
cas - neumática e hidráulica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - podologia
cas - podología


Gaia: Literatura eus - poema / olerki
cas - verso (poema)


Gaia: Literatura eus - poema / olerki
cas - poema


Gaia: Literatura eus - poema bilduma / poema liburu
cas - poemario


Gaia: Literatura eus - poema dramatiko / drama poema
cas - poema dramático


Gaia: Literatura eus - poema egiturakoa
cas - poemática, de estructura


Gaia: Literatura eus - poesia / olerki
cas - poesía


Gaia: Literatura eus - poesia epiko
cas - poesía épica


Gaia: Literatura eus - poesia epiko
cas - épica, poesía


Gaia: Literatura eus - poesia esperimental
cas - poesía experimental


Gaia: Literatura eus - poesia liriko
cas - poesía lírica


Gaia: Literatura eus - poesia sozial
cas - poesía social


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - polisemia
cas - polisemia


Gaia: Literatura eus - polisemia
cas - polisemia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - polisemiko
cas - polisémico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - polisindeton
cas - polisíndeton


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - politika eta estrategia
cas - política y estrategia


Gaia: Titulazioa eus - politika zientziak / zientzia politikoak
cas - ciencias políticas


Gaia: Titulazioa eus - politikaren eta administrazioaren zientziak
cas - ciencias políticas y de la administración


Gaia: Literatura eus - polizia eleberria
cas - novela policíaca


Gaia: Hezkuntza eus - portugaldar filologia
cas - filología portuguesa


Gaia: Titulazioa eus - portugaldar filologian lizentziadun
cas - licenciado en filología portuguesa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - portuges / portugalera
cas - portugués (lengua)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - portugesismo
cas - portuguesismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - posibilitatezko perpaus
cas - oración de posibilidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - positibo
cas - positivo


Gaia: Hezkuntza eus - posta bidezko tutoretza
cas - tutoría por correspondencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - postoniko
cas - postónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - postposizio
cas - posposición


Gaia: Hezkuntza eus - postu banaketa / postuen banaketa
cas - distribución de plazas


Gaia: Hezkuntza eus - postuari uko egite
cas - renuncia a plaza


Gaia: Hezkuntza eus - postuen esleipen / postuen adjudikazio
cas - adjudicación de plazas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - postulatu
cas - postulado


Gaia: Literatura eus - Pragako Eskola
cas - Escuela de Praga


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pragmatika
cas - pragmática


Gaia: Literatura eus - pragmatika
cas - pragmática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pragmatiko
cas - pragmático, ca


Gaia: Hezkuntza eus - praktika aldi
cas - periodo de prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktika aldi
cas - fase de prácticas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - praktika sistematiko
cas - práctica sistemática


Gaia: Hezkuntza eus - praktika-aldia egite
cas - realización de la fase de prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktika-aldiko prestakuntza (PP)
cas - formación en fase de prácticas (FFP)


Gaia: Hezkuntza eus - praktikak
cas - prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktikan jartze
cas - puesta en práctica


Gaia: Hezkuntza eus - praktikari buruzko hausnarketa teoriko
cas - reflexión teórica sobre la práctica


Gaia: Hezkuntza eus - praktiken baliozkotze
cas - convalidación de prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktiketako funtzionario
cas - funcionario en prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktiketako ikastetxe
cas - centro de prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktiketako irakasle
cas - profesor de prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - praktiketako tutore
cas - tutor de prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - prebentzio kanpaina
cas - campaña de prevención


Gaia: Hezkuntza eus - prebentzio-kanpainen programazio
cas - programación de campañas de prevención


Gaia: Hezkuntza eus - prebentziozko ekintza
cas - acción preventiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prebentziozko ekintzen txosten
cas - informe de acciones preventivas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prebentziozko mantentze-lan
cas - mantenimiento preventivo


Gaia: Hezkuntza eus - prebentziozko mantentze-lanaren plan
cas - plan de mantenimiento preventivo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prebentziozko mantentze-lanaren plan
cas - plan de mantenimiento preventivo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prebentziozko mantentze-plana betetze
cas - cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikatu
cas - predicado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikatuaren modifikatzaile
cas - modificador del predicado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikazio
cas - predicación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikazio / predikatibo
cas - predicativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikazio adjektibo / adjektibo predikatzaile
cas - adjetivo predicativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikazio osagarri / osagarri predikatibo
cas - complemento predicativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - predikazio perpaus
cas - oración predicativa


Gaia: Hezkuntza eus - premia berezi
cas - necesidad especial


Gaia: Hezkuntza eus - premia bereziak dituzten ikasleak
cas - alumnado con necesidades especiales


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - premiak ase
cas - satisfacer las necesidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - premiak ulertu
cas - comprender las necesidades


Gaia: Hezkuntza eus - premiei erantzun
cas - responder a las necesidades


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - premiei erantzun
cas - dar respuesta a las necesidades


Gaia: Hezkuntza eus - premien antzemate
cas - detección de necesidades


Gaia: Hezkuntza eus - premien ebaluazio
cas - evaluación de necesidades


Gaia: Hezkuntza eus - prentsa kabinete
cas - gabinete de prensa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prentsan agertze
cas - apariciones en prensa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposizio
cas - preposición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposizio lokuzio / preposiziozko lokuzio
cas - locución preposicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposizio lokuzio / preposiziozko lokuzio
cas - locución prepositiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposizio sintagma / preposiziozko sintagma
cas - sintagma preposicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposizio- / preposiziozko
cas - preposicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposizio- / preposiziozko
cas - prepositivo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposiziozko aditzaren osagarri
cas - complemento verbal de régimen preposicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposiziozko osagarri
cas - complemento preposicional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - preposiziozko osagarri eraendu
cas - complemento preposicional regido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - presente irregular
cas - irregular, presente


Gaia: Hezkuntza eus - presentzial / bertan egoteko
cas - presencial


Gaia: Hezkuntza eus - prestaketa / prestatze
cas - preparación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza
cas - cualificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntza
cas - formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza / formazio / heziketa
cas - formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza aldi
cas - fase formativa


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza arlo
cas - área formativa


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza didaktiko
cas - formación didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza ekintza
cas - acción formativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntza eskaera
cas - demanda de formación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntza eskaera
cas - solicitud formativa


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza eskaintza
cas - oferta formativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntza eta garapen
cas - formación y desarrollo


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza humanistiko
cas - formación humanística


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza ibilbide
cas - itinerario formativo


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza jarduera / prestakuntzarako jarduera
cas - actividad de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza kontratu
cas - contrato formativo


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza kurtso
cas - curso de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza maila
cas - grado de formación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - prestakuntza maila
cas - grado de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza modalitate
cas - modalidad formativa


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza modulu
cas - módulo de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza modulu
cas - módulo formativo


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza orduak
cas - horas de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza orokor eta berariazko
cas - formación general y específica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza osagarri
cas - cualificación complementaria


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza pedagogiko
cas - formación pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza pedagogiko eta didaktiko
cas - formación pedagógica y didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza pertsonalizatu
cas - formación personalizada


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza plan
cas - plan de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza politekniko komun / guztientzako prestakuntza politekniko
cas - formación politécnica común


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza praktiko
cas - formación práctica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza praktikoko aldi
cas - fase de formación práctica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza premia
cas - necesidad de formación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntza premiak
cas - necesidades de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza programa
cas - programa de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza sare
cas - red de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza zientifiko
cas - preparación científica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza- / formatibo
cas - formativo, va


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaro
cas - curso de formación y perfeccionamiento


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza- eta produkzio-jarduera
cas - actividad formativo-productiva


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza-aldi praktiko
cas - fase formativa práctica


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza-bidean dagoen irakasle
cas - profesor en formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza-jardueraren proposamen
cas - propuesta de actividad formativa


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza-jardueren programazio
cas - programación de actividades de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntza-modulu orokor
cas - módulo formativo de carácter general


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - prestakuntza-sisteman sartu
cas - acceder al sistema de formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntzako kurtso
cas - curso preparatorio


Gaia: Hezkuntza eus - prestakuntzarako zaletasun
cas - inquietud formativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntzarekin pozik egote
cas - satisfacción con la formación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prestakuntzaren ebaluazio
cas - evaluación de la formación


Gaia: Hezkuntza eus - prestatu / egin / sortu
cas - elaborar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prestigio
cas - prestigio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prestigio soziolinguistiko
cas - prestigio sociolingüístico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pretoniko
cas - pretónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - princeps argitalpen
cas - edición princeps


Gaia: Literatura eus - princeps argitalpen
cas - edición princeps


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - printzipio etiko
cas - principio ético


Gaia: Hezkuntza eus - printzipio pedagogiko
cas - principio pedagógico


Gaia: Hezkuntza eus - printzipio psikopedagogiko
cas - principio psicopedagógico


Gaia: Hezkuntza eus - proba
cas - prueba


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - proba
cas - prueba


Gaia: Literatura eus - proba / proba-saio (Antz.)
cas - ensayo (Teat.)


Gaia: Hezkuntza eus - proba berezi / ez-ohiko proba
cas - prueba extraordinaria


Gaia: Hezkuntza eus - proba bidez sartze / proba bidezko sarbide
cas - acceso mediante prueba


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - proba estandar
cas - prueba estándar


Gaia: Hezkuntza eus - proba homologatu
cas - prueba homologada


Gaia: Hezkuntza eus - proba idatzi / idatzizko proba
cas - prueba escrita


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - proba idatzi / idatzizko proba
cas - prueba escrita


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - proba idatzi / idatzizko proba
cas - prueba escrita


Gaia: Hezkuntza eus - proba pilotu
cas - prueba piloto


Gaia: Hezkuntza eus - proba presentzial / bertaratu beharreko proba
cas - prueba presencial


Gaia: Hezkuntza eus - proba psikotekniko
cas - prueba psicotécnica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - probabilitatezko adberbio
cas - adverbio de probabilidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - probabilitatezko geroaldi
cas - futuro de probabilidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - probabilitatezko moduzko perifrasi
cas - perífrasis modal de probabilidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - probak eta lanak zuzentzeko irizpide
cas - criterio de corrección de pruebas y trabajos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - probatze
cas - comprobación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - proben aplikazio
cas - aplicación de las pruebas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - proben zehaztapen-taula
cas - tabla de especificación de las pruebas


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - Probentzako
cas - provenzalismo


Gaia: Hezkuntza eus - probintzia ordezkaritza / probintziako ordezkaritza
cas - delegación provincial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problema geometriko
cas - problema geométrico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak ebatzi
cas - resolver problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak ebazteko estrategia
cas - estrategia de resolución de problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak ebazteko gaitasun
cas - capacidad de resolver problemas


Gaia: Hezkuntza eus - problemak ebazteko gaitasun
cas - competencia en la resolución de problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak ebazteko gaitasun
cas - competencia en la resolución de problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak ebazteko gaitasuna balioeste
cas - valoración de la capacidad de resolución de problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak formulatu
cas - formular problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak interpretatu
cas - interpretar problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemak planteatu
cas - plantear problemas


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemaren enuntziatu
cas - enunciado del problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemaren eraldaketa
cas - transformación del problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemaren formatu
cas - formato del problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemaren irudikapen eta antolaketa
cas - representación y organización del problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemaren irudikapen grafiko
cas - representación gráfica del problema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - problemaren ulermen
cas - comprensión del problema


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - problemen ebazpen
cas - resolución de problemas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktibitate
cas - productividad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktu
cas - producto


Gaia: Titulazioa eus - produktu artistikoak sortzen aditu
cas - experto en crear productos artísticos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktu berriak merkaturatzeko denbora
cas - tiempo de lanzamiento de nuevos productos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktu berriak sortu
cas - generar nuevos productos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - produktu bukatuaren kalitate-kontrol
cas - control de calidad del producto terminado


Gaia: Titulazioa eus - produktu elektronikoak garatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en desarrollo de productos electrónicos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktu eta zerbitzuen eskaera
cas - solicitud de pedido de productos y servicios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktu eta zerbitzuen gaineko prestakuntza
cas - formación sobre los productos y servicios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua babeste
cas - protección del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua babeste
cas - preservación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua biltegiratze
cas - almacenamiento del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua biltze
cas - embalaje del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua egite
cas - realización del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua egiteko plangintza
cas - planificación de la realización del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua erabiltzeko baimena eman
cas - autorizar el uso del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua manipulatze / produktua erabiltze
cas - manipulación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktua onartzeko irizpide
cas - criterio de aceptación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuak eta zerbitzuak
cas - productos y servicios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuak merkaturatzeko baimen
cas - autorización para lanzamiento de productos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuarekin ados izate
cas - conformidad del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuarekin zerikusia duen erregelamenduzko betebehar
cas - requisito reglamentario relacionado con el producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuarekin zerikusia duen legezko betebehar
cas - requisito legal relacionado con el producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuarekin zerikusia duten betebeharrak
cas - requisitos relacionados con el producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren baldintzekin ados izate
cas - conformidad con los requisitos del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren baliozkotze
cas - validación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren betebeharrak
cas - requisitos del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren bizitzaren hondar-balio
cas - valor residual o derivado de la vida del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren egiaztapen
cas - verificación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren eta zerbitzuaren bermeak
cas - garantías del producto y del servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren ezaugarriak
cas - características del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren gaineko informazio
cas - información sobre el producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren identifikazio
cas - identificación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren ikuskapen
cas - inspección del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren jarraipen
cas - seguimiento del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren jarraipen eta neurketa
cas - seguimiento y medición del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren kalitate
cas - calidad del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren liberazio
cas - liberación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuaren onarpen
cas - aprobación del producto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - produktuen bizi-ziklo
cas - ciclo de vida de los productos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - produktuen diseinu
cas - diseño de productos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - produkzioaren zerbitzuak eta mantentze-lan
cas - mantenimiento y servicios a la producción


Gaia: Hezkuntza eus - profesional (langilea)
cas - profesional (trabajador)


Gaia: Hezkuntza eus - profesional espezialista
cas - profesional especialista


Gaia: Hezkuntza eus - profesional gaitu
cas - profesional cualificado


Gaia: Hezkuntza eus - profil / eskakizun
cas - perfil


Gaia: Hezkuntza eus - programa / egitarau
cas - programa


Gaia: Hezkuntza eus - programa eskaintza
cas - oferta de programas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programa gidari
cas - programa guía


Gaia: Hezkuntza eus - programaren administrazio-laguntzarako zentro
cas - centro de apoyo administrativo del programa


Gaia: Hezkuntza eus - programaren jarraipen
cas - seguimiento del programa


Gaia: Hezkuntza eus - programatutako irakaskuntza / irakaskuntza programatu
cas - enseñanza programada


Gaia: Hezkuntza eus - programatzaile
cas - programador, ra


Gaia: Hezkuntza eus - programazio
cas - programación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - programazio
cas - programación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazio
cas - programación


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - programazio didaktiko
cas - programación didáctica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazio didaktiko
cas - programación didáctica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazio didaktikoa prestatze
cas - elaboración de la programación didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - programazio didaktikoaren amaierako hobekuntza
cas - mejora final de la programación didáctica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazio didaktikoaren jarraipen
cas - seguimiento de la programación didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - programazio eredu
cas - modelo de programación


Gaia: Hezkuntza eus - programazio orokor
cas - programación general


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazio prozesu / programazio
cas - proceso de programación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazioaren garapen-maila
cas - grado de desarrollo de la programación


Gaia: Hezkuntza eus - programazioaren metodologia
cas - metodología de la programación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - programazioetan zehaztutako ebaluazio-prozedura
cas - procedimiento de evaluación especificado en las programaciones


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - progresibo
cas - progresivo, va


Gaia: Hezkuntza eus - progresio (Mat.)
cas - progresión (Mat.)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - progresio aritmetiko
cas - progresión aritmética


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - progresio geometriko
cas - progresión geométrica


Gaia: Hezkuntza eus - proiektu / egitasmo
cas - proyecto


Gaia: Titulazioa eus - proiektu mekanikoak garatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en desarrollo de proyectos mecánicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - proiektu mekanikoen garapen
cas - desarrollo de proyectos mecánicos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - proiektuaren jarraipen eta neurketa
cas - seguimiento y medición del proyecto


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - proiektuen kalkulu, diseinu eta elaborazio
cas - cálculo, diseño y elaboración de proyectos


Gaia: Titulazioa eus - proiektuetako, ekoizpeneko eta merkaturatze-lanetako buru
cas - jefe de proyectos, producción y comercialización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proklisi
cas - proclisis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proklitiko
cas - proclítico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prolatibo (menditzat, menditako)
cas - prolativo (por monte)


Gaia: Hezkuntza eus - promozio
cas - promoción (lanzamiento, grupo de personas)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pronominal
cas - pronominal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - pronominalizazio
cas - pronominalización


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proparoxitono
cas - esdrújulo, la


Gaia: Hezkuntza eus - propedeutiko
cas - propedéutico


Gaia: Hezkuntza eus - proposamen
cas - propuesta


Gaia: Hezkuntza eus - proposamen berriztatzaile
cas - propuesta innovadora


Gaia: Hezkuntza eus - proposamen pedagogiko
cas - propuesta pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - proposamen txosten
cas - informe propuesta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proposizio
cas - proposición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proposizio juntatu
cas - proposición coordinada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proposizio nagusi
cas - proposición principal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proposizio osagarri
cas - proposición completiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proposiziozko eduki
cas - contenido proposicional


Gaia: Literatura eus - prosa / hitz lau
cas - prosa


Gaia: Literatura eus - prosa poetiko
cas - prosa poética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prosodia
cas - prosodia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prosodiko
cas - prosódico, ca


Gaia: Literatura eus - prosopopeia / nortze
cas - proposopeya (personificación)


Gaia: Hezkuntza eus - prospekzio
cas - prospección


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - protasi
cas - prótasis


Gaia: Literatura eus - protesi (Hizkl.)
cas - prótesis (Ling.) *


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - protesiak egiteko laborategietan gai bereziak erabiltze
cas - manipulación de productos especiales en laboratorio de elaboración de prótesis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - protesizko bokal
cas - vocal protética


Gaia: Hezkuntza eus - protokolo / inprimaki
cas - protocolo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - protoniko
cas - protónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prototipo
cas - prototipo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - proxemika
cas - proxémica


Gaia: Hezkuntza eus - prozedura
cas - procedimiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prozedura
cas - procedimiento


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - prozedura
cas - procedimiento


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozedura dokumentatu
cas - procedimiento documentado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - prozedura homologatuen bidezko soldadura
cas - soldadura con procedimientos homologados


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - prozedura tipografiko
cas - procedimiento tipográfico


Gaia: Hezkuntza eus - prozedurazko eduki
cas - contenido procedimental


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozeduren eskuliburu
cas - manual de procedimientos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prozesu
cas - proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu (PR)
cas - proceso (PR)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - prozesu aditz
cas - verbo de proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu berri
cas - proceso nuevo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - prozesu diagnostiko klinikoak eta produktu ortoprotesikoak
cas - procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu ekonomiko eta finantzario
cas - proceso económico y financiero


Gaia: Hezkuntza eus - prozesu elkarreragile
cas - proceso interactivo


Gaia: Hezkuntza eus - prozesu gogoetatsu
cas - proceso reflexivo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - prozesu kimikoen saiakuntzak eta esperimentazioa
cas - ensayos y experimentación de procesos químicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - prozesu kimikoetako prebentzio eta segurtasunerako sistemak
cas - sistemas de prevención y seguridad en procesos químicos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - prozesu kognitibo
cas - proceso cognitivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - prozesu metakognitibo
cas - proceso metacognitivo


Gaia: Hezkuntza eus - prozesu nagusi / prozesu giltzarri
cas - proceso clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu nagusi / prozesu giltzarri
cas - proceso clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu nagusi bat zehaztu
cas - definir un proceso clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu nagusiaren eraginkortasun
cas - efectividad del proceso clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu nagusiaren jabe
cas - propietario del proceso clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu nagusien eskema
cas - esquema de procesos clave


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu sistema
cas - sistema de procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesu taula
cas - tabla de procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuak gauzatze
cas - desempeño de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuak inplementatu
cas - implementar los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuaren eraginkortasun
cas - eficacia del proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuaren gutxieneko irismen
cas - alcance mínimo del proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuaren hobekuntza
cas - mejora del proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuaren inplementazio
cas - implementación del proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuaren jarraipen
cas - seguimiento del proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuaren zehaztapen
cas - especificación del proceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen arteko interakzio
cas - interacción entre los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen azterketa
cas - análisis de procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen azterketa egin
cas - realizar el análisis de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen eta gertaeren araberako kudeaketa
cas - gestión por procesos y hechos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen eta produktuen neurketa
cas - medición de los procesos y los productos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen etengabeko prestakuntza
cas - mejora continua de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen identifikazio
cas - identificación de procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen jarraipen
cas - seguimiento de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen jarraipena egin
cas - realizar el seguimiento de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen konplexutasun
cas - complejidad de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen kontrol
cas - control de procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen neurketa
cas - medición de procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen neurketa egin
cas - realizar la medición de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuen sekuentzia eta interakzioa zehaztu
cas - determinar la secuencia e interacción de los procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuetan oinarritutako ikusmolde
cas - enfoque basado en procesos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - prozesuetarako ekipo
cas - equipo para los procesos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - prozesuko eragiketak
cas - operaciones de proceso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - psikolinguistika
cas - psicolingüística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - psikologia
cas - psicología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - psikologia eskolar
cas - psicología escolar


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - psikologia eta pedagogia
cas - psicología y pedagogía


Gaia: Titulazioa eus - psikologia fakultate
cas - facultad de psicología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - psikologia kliniko
cas - psicología clínica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - psikologia komunitario
cas - psicología comunitaria


Gaia: Titulazioa eus - psikologia lizentziadun
cas - licenciado en psicología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - psikopedagogia
cas - psicopedagogía


Gaia: Titulazioa eus - psikopedagogia lizentziadun
cas - licenciado en psicopedagogía


Gaia: Hezkuntza eus - psikopedagogia talde / talde psikopedagogiko
cas - equipo psicopedagógico


Gaia: Hezkuntza eus - psikopedagogiko
cas - psicopedagógico, ca


Gaia: Titulazioa eus - publizista
cas - publicista


Gaia: Hezkuntza eus - publizitate
cas - publicidad


Gaia: Hezkuntza eus - publizitate agentzia
cas - agencia de publicidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - publizitate grafika
cas - gráfica publicitaria


Gaia: Hezkuntza eus - publizitate-agentzien zuzendaritza
cas - dirección de agencias de publicidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - publizitatea eta harreman publikoak
cas - publicidad y relaciones públicas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - publizitatea eta salmenten sustapen
cas - publicidad y promoción de ventas


Gaia: Titulazioa eus - publizitatean eta harreman publikoetan lizentziadun
cas - licenciado en publicidad y relaciones públicas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - puntak
cas - puntas


Gaia: Literatura eus - puntu *
cas - verso (línea con rima) *

* Bederatzi puntuko estrofa
   Estrofa de nueve puntos rimados


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntu
cas - punto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntu eta bereiz
cas - punto y aparte


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntu eta jarrai
cas - punto y seguido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntu eta koma
cas - punto y coma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntual
cas - puntual (relativo al punto)


Gaia: Hezkuntza eus - puntualtasun
cas - puntualidad


Gaia: Hezkuntza eus - puntualtasun falta / berandu iriste
cas - falta de puntualidad


Gaia: Hezkuntza eus - puntuazio
cas - puntuación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntuazio
cas - puntuación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntuazio marka
cas - signo de puntuación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - puntuazio matrize
cas - matriz de puntuación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntuazio zeinuak
cas - signos de puntuación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - puntukari / aspektu puntual
cas - puntual, aspecto


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - puntuzko ehunak
cas - tejidos de punto


Gaia: Titulazioa eus - puntuzko ehunetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en tejidos de punto


Gaia: Titulazioa eus - puntuzko ehunetan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en tejidos de punto


Gaia: Titulazioa eus - puntuzko ehungintzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en procesos textiles de tejeduría de punto


Gaia: Titulazioa eus - puntuzko ehungintzan teknikari
cas - técnico en producción de tejidos de punto


« itzuli