castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

312 emaitza aurkituta s letrarekin

Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sabaikari
cas - palatal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sabir
cas - sabir


Gaia: Literatura eus - saga
cas - saga


Gaia: Literatura eus - saiakera
cas - ensayo (escrito)


Gaia: Hezkuntza eus - saiakuntza proiektu
cas - proyecto de experimentación


Gaia: Hezkuntza eus - saiakuntza-erroreen printzipio
cas - principio de ensayo y error


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - saiakuntza/proba
cas - ensayo/prueba


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sail
cas - serie


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sail korrelatibo
cas - serie correlativa


Gaia: Hezkuntza eus - sailkako ebaluazio
cas - evaluación en serie


Gaia: Hezkuntza eus - sailkapen
cas - clasificación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sailkapen / ordenamendu
cas - clasificación


Gaia: Hezkuntza eus - sailkapen akademiko
cas - clasificación académica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sailkapen akademiko
cas - clasificación académica


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sailkapen irizpide
cas - criterio de clasificación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sailkapen sistematiko
cas - clasificación sistemática


Gaia: Literatura eus - sainete / jostirudi / irri-antzerki labur
cas - sainete


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - saio
cas - sesión


Gaia: Hezkuntza eus - saio / bilera / ekitaldi
cas - sesión


Gaia: Literatura eus - sakelako argitalpen
cas - edición de bolsillo


Gaia: Hezkuntza eus - sakelako liburu
cas - libro de bolsillo


Gaia: Literatura eus - sakelako liburu
cas - libro de bolsillo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sakoneko egitura
cas - estructura profunda


Gaia: Titulazioa eus - sakonera ertaineko urpekaritzan teknikari
cas - técnico en buceo a media profundidad


Gaia: Hezkuntza eus - sakontze / handitze / luzatze / zabaltze
cas - ampliación


Gaia: Hezkuntza eus - sakontze maila
cas - nivel de profundización


Gaia: Hezkuntza eus - salaketa
cas - denuncia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - salbuespen
cas - excepción


Gaia: Hezkuntza eus - salbuespen / salbueste
cas - exención


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - salbuespen / salbueste
cas - exención


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - salbuespen irizpide
cas - criterio de excepcionalidad


Gaia: Hezkuntza eus - salbuespenez / salbuespen gisa
cas - con carácter excepcional


Gaia: Hezkuntza eus - salbuespenez / salbuespen gisa
cas - carácter excepcional, con


Gaia: Hezkuntza eus - salbuespenezko kasu / ez-ohiko kasu
cas - caso excepcional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - salmenta ondoko zerbitzu
cas - servicio postventa


Gaia: Titulazioa eus - salmenta-buru / salmenten buru
cas - jefe de ventas


Gaia: Hezkuntza eus - salmenta-burutza
cas - jefatura de venta


Gaia: Literatura eus - salmo
cas - salmo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sanskrito
cas - sánscrito (lengua)


Gaia: Hezkuntza eus - sarbide azterketa / sartzeko azterketa
cas - examen de ingreso


Gaia: Hezkuntza eus - sarbide kurtso
cas - curso de acceso


Gaia: Hezkuntza eus - sarbideko berariazko proba
cas - prueba específica de acceso


Gaia: Hezkuntza eus - sarbideko deialdi / sartzeko deialdi
cas - convocatoria de ingreso


Gaia: Hezkuntza eus - sare pribatu
cas - red privada


Gaia: Hezkuntza eus - sare pribatuko ikastetxe
cas - centro de la red privada


Gaia: Hezkuntza eus - sare publiko
cas - red pública


Gaia: Hezkuntza eus - sare publikoko ikastetxe
cas - centro de la red pública


Gaia: Hezkuntza eus - sari
cas - premio


Gaia: Hezkuntza eus - sariak eta lehiaketak
cas - premios y concursos


Gaia: Literatura eus - sarkasmo / trufa mingarri / trufa anker
cas - sarcasmo


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera
cas - ingreso


Gaia: Literatura eus - sarrera
cas - introito


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera / sarbide
cas - entrada


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera / sarbide
cas - acceso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sarrera lexikal
cas - entrada léxica


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera proba
cas - entrada, prueba de


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera proba
cas - prueba de entrada


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera proba / sarbide proba
cas - prueba de acceso


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera proba / sarbide proba
cas - prueba de ingreso


Gaia: Hezkuntza eus - sarrera zuzen / sarbide zuzen
cas - acceso directo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sarrerako elementu
cas - elemento de entrada


Gaia: Hezkuntza eus - sartu berri
cas - de nuevo ingreso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sartu berri diren langileei harrera egite
cas - recepción del personal de nueva incorporación


Gaia: Hezkuntza eus - sartzeko baldintzak
cas - condiciones de acceso


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sartzeko baldintzak
cas - condiciones de acceso


Gaia: Hezkuntza eus - sartzeko deialdi
cas - convocatoria de acceso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sasijuntadurazko / pseudokopulatibo
cas - pseudocopulativo, va


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - satelite bidezko TBa, antenak, harrera sistemak
cas - TV vía satélite, antenas, sistemas de recepción


Gaia: Literatura eus - satira
cas - sátira


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - saxofoi
cas - saxofón


Gaia: Literatura eus - sefardi
cas - sefardí


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sefardi / judu-gaztelania
cas - sefardí


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - segmental
cas - segmental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - segmentazio
cas - segmentación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - segmentu
cas - segmento


Gaia: Literatura eus - seguidilla
cas - seguidilla


Gaia: Hezkuntza eus - segurtasun adierazle
cas - indicador de seguridad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - segurtasun adierazle
cas - indicador de seguridad


Gaia: Hezkuntza eus - segurtasun behar
cas - necesidad de seguridad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - segurtasun eta higiene
cas - seguridad e higiene


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - segurtasun eta ingurumen
cas - seguridad y medio ambiente


Gaia: Hezkuntza eus - segurtasun ikuskapen
cas - inspección de seguridad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - segurtasun ikuskapen
cas - inspección de seguridad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - segurtasunerako arriskuak
cas - riesgos para la seguridad


Gaia: Literatura eus - sehaska kanta / lo kanta
cas - canción de cuna


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - seinale
cas - señal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - seinale paralinguistiko
cas - señal paralingüística


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - seinale zinesiko
cas - señal cinésica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sektorial
cas - sectorial


Gaia: Hezkuntza eus - sekuentzia
cas - secuencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sekuentzia
cas - secuencia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sekuentzia
cas - secuencia


Gaia: Hezkuntza eus - sekuentzia didaktiko
cas - secuencia didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - selektibitate
cas - selectividad


Gaia: Hezkuntza eus - selektibitate azterketa
cas - examen de selectividad


Gaia: Hezkuntza eus - selektibitateko ikasle
cas - alumno de selectividad


Gaia: Hezkuntza eus - selektibitateko notak
cas - notas de selectividad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sema
cas - sema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semantika
cas - semántica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semantika adar
cas - rama de semántica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semiantikadentzia
cas - semianticadencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semikadentzia
cas - semicadencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semiko
cas - sémico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semiologia
cas - semiología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - semiotika
cas - semiótica


Gaia: Hezkuntza eus - sen / zentzu
cas - sentido


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sendo oinarritutako ikusmolde
cas - enfoque solidamente fundamentado


Gaia: Hezkuntza eus - senezko joera
cas - tendencia instintiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sententzia
cas - sentencia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sentimendu
cas - sentimiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sentimendu aditz
cas - verbo de sentimiento


Gaia: Literatura eus - sermoi / prediku
cas - homilía


Gaia: Literatura eus - sermoi / prediku / eliz hitzaldi
cas - sermón


Gaia: Literatura eus - serranilla
cas - serranilla


Gaia: Hezkuntza eus - sexu jazarpen
cas - acoso sexual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sigla
cas - sigla


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba anitzeko hitz
cas - palabra polisílaba


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba aske
cas - sílaba libre


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba atono / silaba azentugabe
cas - silaba átona


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba azentugabe
cas - sílaba inacentuada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba bakarreko / monosilabo
cas - monosílabo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba bakarreko hitz
cas - palabra monosílaba


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba ebakune
cas - corte silábico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba euskarri / euskarri silabiko
cas - soporte silábico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba ireki
cas - sílaba abierta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba itxi
cas - sílaba cerrada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba izaeraz luze
cas - sílaba larga por naturaleza


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba luze
cas - sílaba larga


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba misto
cas - sílaba mixta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba postoniko
cas - silaba postónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba pretoniko
cas - sílaba prétonica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba protoniko
cas - sílaba protónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba toniko / silaba azentudun
cas - silaba tónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silaba trabatu
cas - sílaba trabada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silabaniztun / polisilabo
cas - polisílabo


Gaia: Literatura eus - silabaniztun / polisilabo
cas - polisílabo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silabatan zatikatze
cas - silabeo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - silabiko
cas - silábico, ca


Gaia: Literatura eus - silba (Poes.)
cas - silva (Poes.)


Gaia: Literatura eus - silepsi (Erret.)
cas - silepsis (Ret.)


Gaia: Literatura eus - simil / konparazio
cas - símil


Gaia: Hezkuntza eus - simulazio
cas - simulación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinalefa
cas - sinalefa


Gaia: Literatura eus - sinbolismo
cas - simbolismo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sinbologia matematikoaren erabilera
cas - uso de la simbología matemática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinekdoke
cas - sinécdoque


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sineresi
cas - sinéresis


Gaia: Literatura eus - sinesgarritasun / egiantz
cas - verosimilitud


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sinesmenak errespetatu
cas - respetar creencias


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - singular
cas - singular (número)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - singularia tantum
cas - singularia tantum


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - singularreko lehen pertsona
cas - primera persona de singular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinkopa
cas - síncopa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinkretismo
cas - sincretismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinkronia
cas - sincronía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinkroniko
cas - sincrónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinonimia
cas - sinonimia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinonimia absolutu
cas - sinonimia absoluta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinonimia partzial
cas - sinonimia parcial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinonimo
cas - sinónimo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinonimo eta antonimoen hiztegi
cas - diccionario de sinónimos y antónimos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sinonimoen definizio / definizio sinonimiko
cas - definición sinonímica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintagma
cas - sintagma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintagma autonomo
cas - sintagma autónomo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintagma predikatu
cas - sintagma predicado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintagma predikatzaile
cas - sintagma predicativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintagmaren nukleo
cas - núcleo del sintagma


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintagmatiko
cas - sintagmático, ca


Gaia: Hezkuntza eus - sintaxi aldaera / aldaera sintaktiko
cas - variante sintáctica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintaxi estruktural
cas - sintaxis estructural


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintaxi funtzional
cas - sintaxis funcional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintaxi maila / maila sintaktiko
cas - nivel sintáctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintaxi ordena / sintaxi hurrenkera / ordena sintaktiko
cas - orden sintáctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintaxi- / sintaktiko
cas - sintáctico, ca


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sintaxiaren askotarikotasun
cas - variedad sintáctica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintaxiaren teoria / sintaxi teoria
cas - teoría de la sintaxis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sintesi
cas - síntesis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sisipasa
cas - seseo


Gaia: Literatura eus - sistema
cas - sistema


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sistema elektronikoak
cas - sistemas electrónicos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sistema elektrotekniko eta automatikoak
cas - sistemas electrotécnicos y automáticos


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sistema estandarizatu
cas - sistema estandarizado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sistema fonologiko
cas - sistema fonológico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sistema logiko eta digitalak
cas - sistemas lógicos y digitales


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sistema mekaniko automatikoen muntaketa
cas - montaje de sistemas mecánicos automáticos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sistema meteorologikoak, nekazaritzan aplikatzekoak
cas - sistemas meteorológicos con aplicación a la agricultura


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sistema, norma eta hizketa
cas - sistema, norma y habla


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sistemaren ebaluazio
cas - evaluación del sistema


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sistemaren ebaluazioa ikastetxeenarekin konpatibilizatu
cas - compatibilizar la evaluación del sistema con la evaluación de centros


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sistemen diseinu
cas - diseño de sistemas


Gaia: Titulazioa eus - sistemen informatikako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica de informática de sistemas


Gaia: Titulazioa eus - sistemen informatikako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en informática de sistemas


Gaia: Titulazioa eus - sistemen informatikan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en informática de sistemas


Gaia: Hezkuntza eus - sobran dauden irakasleak
cas - profesorado excedente


Gaia: Titulazioa eus - softwarearen ingeniaritza
cas - ingeniería del software


Gaia: Hezkuntza eus - soinu
cas - sonido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu
cas - sonido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu ahoskabe
cas - sonido sordo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu belare
cas - sonido velar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu dardarkari
cas - sonido vibrante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu ireki
cas - sonido abierto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu itxi
cas - sonido cerrado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu kamuts
cas - sonido grave


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu sabaikari
cas - sonido palatal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu sudurkari
cas - sonido nasal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu sudurkaritu
cas - sonido nasalizado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu urkari
cas - sonido líquido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu zentral
cas - sonido central


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soinu zorrotz
cas - sonido agudo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - soinua erreproduzitzeko laser-sistema
cas - sistema láser de reproducción de sonido


Gaia: Titulazioa eus - soinuan eta irudian ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en imagen y sonido


Gaia: Titulazioa eus - soinuan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en sonido


Gaia: Titulazioa eus - soinuaren eta irudiaren ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en sonido e imagen


Gaia: Literatura eus - solas / hizketaldi / elkarrizketa
cas - coloquio


Gaia: Literatura eus - solasaldi / hizketaldi
cas - parlamento (relación larga en verso o prosa)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - solasaldiaren maxima
cas - máxima conversacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - solaskide / hizketakide
cas - interlocutor, ra


Gaia: Literatura eus - solaskide / hizketakide
cas - interlocutor, ra


Gaia: Hezkuntza eus - solaskidearen adimen-testuinguru
cas - contexto mental del interlocutor


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - soldadura
cas - soldadura


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - soldadura eta galdaragintza
cas - soldadura y calderería


Gaia: Titulazioa eus - soldadurako eta aluminiozko arotz-lanetako laguntzaile
cas - ayudante de soldadura y de carpintería de aluminio


Gaia: Titulazioa eus - soldadurako eta galdaragintzako laguntzaile
cas - ayudante de soldadura y calderería


Gaia: Titulazioa eus - soldadurako eta metalezko arotz-lanetako laguntzaile
cas - ayudante de soldadura y carpintería metálica


Gaia: Titulazioa eus - soldadurako eta metalezko eraikuntzetako laguntzaile
cas - ayudante de soldadura y construcciones metálicas


Gaia: Titulazioa eus - soldadurako laguntzaile
cas - ayudante de soldadura


Gaia: Titulazioa eus - soldadurako langile
cas - operario de soldadura


Gaia: Titulazioa eus - soldaduran eta galdaragintzan teknikari
cas - técnico en soldadura y calderería


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - soldata eta mozkinak
cas - salario y beneficios


Gaia: Hezkuntza eus - soldata gordin
cas - sueldo bruto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - solezismo
cas - solecismo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - solfeoa eta musikaren teoria
cas - solfeo y teoría de la música


Gaia: Hezkuntza eus - sorkuntza lan
cas - labor creativa


Gaia: Hezkuntza eus - sormen
cas - creatividad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sormen
cas - creatividad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sormen
cas - creatividad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sormen
cas - creatividad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - sormen giro
cas - clima de creatividad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sormeneko dantza
cas - danza creativa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sormeneko dantza (garaik. hast.)
cas - danza creativa (iniciac. contemp.)


Gaia: Hezkuntza eus - sormenezko idazketa
cas - escritura creativa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sormenezko mugimendu
cas - movimiento creativo


Gaia: Hezkuntza eus - sormenezko pentsaera
cas - pensamiento creativo


Gaia: Hezkuntza eus - sortutako lanpostu
cas - plaza creada


Gaia: Hezkuntza eus - sortzeko gaitasun / sormen gaitasun
cas - capacidad creativa


Gaia: Hezkuntza eus - sortzezko gaitasun / berezko gaitasun
cas - capacidad innata


Gaia: Hezkuntza eus - sozietatearen helbide / helbide sozial
cas - domicilio social


Gaia: Hezkuntza eus - sozioekonomikoki erdeinatu
cas - socioeconómicamente desfavorecido


Gaia: Hezkuntza eus - soziokulturalki erdeinatu
cas - socioculturalmente desfavorecido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soziolekto
cas - sociolecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - soziolinguistika
cas - sociolingüística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - soziologia
cas - sociología


Gaia: Titulazioa eus - soziologia lizentziadun
cas - licenciado en sociología


Gaia: Titulazioa eus - soziologia lizentziatura
cas - licenciatura en sociología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu
cas - sujeto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu agente / subjektu egile
cas - sujeto agente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu azpiulertu
cas - sujeto sobreentendido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu desinentzial
cas - sujeto desinencial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu eliditu
cas - sujeto elidido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu eliptiko
cas - sujeto elíptico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu esplizitu
cas - sujeto explícito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu espresu
cas - sujeto expreso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu flexibo
cas - sujeto flexivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu gramatikal
cas - sujeto gramatical


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu inplizitu
cas - sujeto implícito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu jasaile
cas - sujeto paciente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu logiko
cas - sujeto lógico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu tazitu
cas - sujeto tácito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu zehaztugabe
cas - sujeto indefinido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu zehaztugabe
cas - sujeto indeterminado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu-aditz komunztadura
cas - concordancia sujeto-verbo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektu-aditz komunztadura
cas - sujeto-verbo, concordancia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjektuaren modifikatzaile
cas - modificador del sujeto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjketu lexiko
cas - sujeto léxico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjuntibo
cas - subjuntivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjuntibo
cas - modo subjuntivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjuntibo burutugabe / subjuntibo ez-burutu
cas - subjuntivo imperfecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjuntiboko lehenaldi burutugabe
cas - pretérito imperfecto de subjuntivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - subjuntibozko aditz-modu
cas - modo verbal subjuntivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - substantibatu (adj.)
cas - sustantivado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - substantibatzaile
cas - sustantivador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - substantibazio
cas - sustantivación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - substratu
cas - sustrato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - substratu hiztegi
cas - vocabulario de sustrato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sudurkari
cas - nasal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sudurkaritasun
cas - nasalidad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sudurkaritu
cas - nasalizado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - sudurkaritze
cas - nasalización


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sukaldaritza
cas - cocina


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - sukaldaritza eta pastelgintza
cas - cocina y pastelería


Gaia: Titulazioa eus - sukaldaritzako goi mailako ikasketen diploma / goi mailako ikasketen diploma sukaldaritzan
cas - diploma de estudios superiores en restauración


Gaia: Titulazioa eus - sukaldaritzan teknikari
cas - técnico en cocina


Gaia: Titulazioa eus - sukaldeko eta pastelgintzako laguntzaile
cas - ayudante de cocina y pastelería


Gaia: Titulazioa eus - sukaldeko laguntzaile
cas - ayudante de cocina


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - superestratu
cas - superestrato


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - superlatibo
cas - superlativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - superlatibo absolutu
cas - superlativo absoluto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - superlatibo erlatibo
cas - superlativo relativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - superlatibo landu
cas - superlativo culto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - suprasegmental
cas - suprasegmental


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - suprasegmentu
cas - suprasegmento


Gaia: Literatura eus - surrealismo
cas - surrealismo


Gaia: Literatura eus - suspentse eleberri
cas - novela de suspense


Gaia: Literatura eus - suspentse eleberri
cas - suspense, novela de


Gaia: Hezkuntza eus - sustapen / sustatze
cas - promoción (impulso)


Gaia: Hezkuntza eus - sustapen soziokultural
cas - promoción sociocultural


Gaia: Hezkuntza eus - sustapen soziokulturaleko zentro
cas - centro de promoción sociocultural


Gaia: Hezkuntza eus - sustatu
cas - incentivar


Gaia: Hezkuntza eus - sustatu
cas - promover


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - sustraiko ideia
cas - idea matriz


Gaia: Hezkuntza eus - sute simulazio
cas - simulación de incencio


Gaia: Hezkuntza eus - suteen kontrako neurriak hartze / suteen prebentzio
cas - prevención de incendios


« itzuli