castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

380 emaitza aurkituta t letrarekin

Gaia: Literatura eus - tablao
cas - tablao (flamenco)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tabu
cas - tabú


Gaia: Literatura eus - tabu
cas - tabú


Gaia: Hezkuntza eus - talde
cas - equipo (grupo)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - talde
cas - conjunto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - talde arrunt
cas - grupo ordinario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - talde azentu
cas - acento de grupo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - talde bilera
cas - reunión de grupo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - talde bilera
cas - reunión grupal


Gaia: Hezkuntza eus - talde didaktiko
cas - equipo didáctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - talde foniko
cas - grupo fónico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - talde instrumentalaren didaktika
cas - didáctica del conjunto instrumental


Gaia: Hezkuntza eus - talde jarduera / taldeko jarduera
cas - actividad grupal


Gaia: Hezkuntza eus - talde lan
cas - trabajo en equipo


Gaia: Hezkuntza eus - talde lan
cas - trabajo en grupo


Gaia: Hezkuntza eus - talde multiprofesional
cas - equipo multiprofesional


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - talde-lanaren ondorio onuragarri eta neurgarri
cas - efecto beneficioso y medible del trabajo en equipo


Gaia: Hezkuntza eus - taldean lan egiteko dinamika
cas - dinámica de trabajo en equipo


Gaia: Titulazioa eus - taldeburu
cas - jefe de grupo


Gaia: Hezkuntza eus - taldeen ordutegi
cas - horario de grupos


Gaia: Literatura eus - taldeko aktore
cas - reparto, actor de


Gaia: Hezkuntza eus - taldeko jolas
cas - juego colectivo


Gaia: Hezkuntza eus - taldeko tutoretza
cas - tutoría grupal


Gaia: Hezkuntza eus - taldeko tutoretza (*taldeko tutoritza)
cas - tutoría colectiva


Gaia: Hezkuntza eus - taldeko tutoretzarako asteko saio
cas - sesión semanal de tutoría colectiva


Gaia: Hezkuntza eus - talentuz aparteko
cas - sobredotación intelectual


Gaia: Hezkuntza eus - talentuz aparteko
cas - superdotado, da


Gaia: Hezkuntza eus - talentuz aparteko (izlag.)
cas - sobredotado, da


Gaia: Hezkuntza eus - talentuz aparteko ikasle
cas - alumno sobredotado


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tamaina
cas - tamaño


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tarteen bidezko errendimendu
cas - rendimiento por intervalos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tarteen bidezko errendimenduaren banaketa
cas - distribución del rendimiento por intervalos


Gaia: Literatura eus - tartekatze
cas - interpolación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tarteki / hitz-tarte
cas - inciso


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tarteko bokal
cas - vocal intermedia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tarteko hizkera
cas - habla intermedia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tarteko kontsonante
cas - consonante media


Gaia: Hezkuntza eus - tarteko maila (A2)
cas - nivel de plataforma (A2)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - taula
cas - tabla


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tazitu
cas - tácito, ta


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - TB (zuri-beltzezkoak eta kolorezkoak), soinu-kateak, transmisoreak, hargailuak, bideoak
cas - TV (B-N y color), cadenas de sonido, transmisores, receptores, vídeos


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teklatuak
cas - teclados


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teklatuen erabilera
cas - operatoria de teclados


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknika makroskopikoak
cas - técnicas macroscópicas


Gaia: Titulazioa eus - teknikari
cas - técnico, ca


Gaia: Hezkuntza eus - teknikari (iz.)
cas - técnico, ca (sust.)


Gaia: Titulazioa eus - teknikari espezialistaren titulu (LH-2)
cas - título de técnico especialista (FP-2)


Gaia: Titulazioa eus - teknikari kontulari
cas - técnico contable


Gaia: Titulazioa eus - teknikari laguntzaile
cas - técnico auxiliar


Gaia: Titulazioa eus - teknikari laguntzailearen titulu
cas - titulo de técnico auxiliar


Gaia: Hezkuntza eus - teknikari titulu
cas - título de técnico


Gaia: Titulazioa eus - teknikari titulu
cas - título de técnico


Gaia: Hezkuntza eus - tekniko (adj.)
cas - técnico, ca (adj.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - teknizismo
cas - tecnicismo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - teknizismoen hiztegi
cas - diccionario de tecnicismos


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia
cas - tecnología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologia
cas - tecnología


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - teknologia alternatibo
cas - tecnología alternativa


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia arlo
cas - área de tecnología


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia arloko oinarrizko prestakuntza
cas - preparación básica en campo de las tecnologías


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia berriak
cas - nuevas tecnologías


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia berriak sartzeko programa
cas - programa de incorporación de nuevas tecnologías


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia berrien arduradun
cas - responsable de nuevas tecnologías


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - teknologia berrien eragin
cas - impacto de las nuevas tecnologías


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - teknologia emergente
cas - tecnología emergente


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologia eta praktika elektrikoak eta zientziak
cas - tecnología y prácticas eléctricas y ciencias


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia gela / gela teknologiko
cas - aula tecnológica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologia industriala I
cas - tecnología industrial I


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologia industriala II
cas - tecnología industrial II


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia irakasgai
cas - materia de tecnología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologia kimiko
cas - tecnología química


Gaia: Hezkuntza eus - teknologia modalitate
cas - modalidad de tecnología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologia orokor
cas - tecnología general


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - teknologia zaharkitu
cas - tecnología anticuada


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - teknologiak
cas - tecnologías


Gaia: Hezkuntza eus - teknologiak irakasgai
cas - materia de tecnologías


Gaia: Hezkuntza eus - teknologiako curriculum-aukera / curriculumeko aukera teknologiko
cas - opción curricular tecnológica


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - teknologian berritu
cas - innovar en el campo de la tecnología


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - teknologiaren kudeaketa
cas - gestión de la tecnología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - telefonia mugikor edo finkoa
cas - telefonía móvil o fija


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazio ingeniari
cas - ingeniero de telecomunicaciones


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazio ingeniaritza
cas - ingeniería de telecomunicación


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - telekomunikazio- eta informatika-sistemak
cas - sistemas de telecomunicación e informáticos


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazio- eta informatika-sistemetan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en sistemas de telecomunicación e informáticos


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazio- eta informatika-sistemetan goi mailako teknikari
cas - técnico en sistemas de telecomunicación e informática


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazio-sistemetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en sistemas de telecomunicación


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioetako ingeniari
cas - ingeniero telecomunicaciones


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioetako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica de telecomunicaciones


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioetan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en telecomunicaciones


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioko ingeniari tekniko, elektronika-sistemetako espezialitate
cas - ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en sistemas electrónicos


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioko ingeniari tekniko, soinuaren eta irudiaren espezialitate
cas - ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en sonido e imagen


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioko ingeniari tekniko, telekomunikazio-sistemetako espezialitate
cas - ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en sistemas de telecomunicación


Gaia: Titulazioa eus - telekomunikazioko ingeniari tekniko, telematika espezialitate
cas - ingeniero técnico de telecomunicación, especialidad en telemática


Gaia: Titulazioa eus - telematikako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica en telemática


Gaia: Titulazioa eus - telematikan ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en telemática


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tematiko
cas - temático, ca


Gaia: Titulazioa eus - teologia fakultate
cas - facultad de teología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - teoria
cas - teoría


Gaia: Hezkuntza eus - teoriko-praktiko
cas - teórico-práctico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - termino
cas - término


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - termino auzokide
cas - término adyacente


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - termino bakun / termino sinple
cas - simple, término


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - termino deitzaile
cas - término apelativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - termino ez-markatu
cas - término no marcado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - termino markatu
cas - término marcado


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - terminologia
cas - terminología


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - terminologia batzorde
cas - terminología, comisión de


Gaia: Hezkuntza eus - tesi
cas - tesis


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tesi
cas - tesis


Gaia: Literatura eus - tesi
cas - tesis


Gaia: Hezkuntza eus - test
cas - test


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testen teoria klasiko (TTK)
cas - teoría clásica de los test (TCT)


Gaia: Hezkuntza eus - testu
cas - texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu
cas - texto


Gaia: Literatura eus - testu
cas - texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu / testuzko
cas - textual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu azterketa
cas - análisis de texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu bat orokorrean ulertu
cas - comprender globalmente un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu bateko datuak bildu
cas - recoger datos de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu baten asmo orokor
cas - intención general de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu baten asmo orokorra identifikatzeko galdera
cas - pregunta de identificación de la intención general de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu baten erabilera orokorra identifikatzeko galdera
cas - pregunta de identificación del uso general de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu baten funtsezko zati
cas - parte fundamental de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu baten zentzuari doitutako interpretazio
cas - interpretación ajustada al sentido de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu batetik informazioa atera
cas - extraer información de un texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu dramatiko / drama testu
cas - texto dramático


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu erraz
cas - texto sencillo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu erreferentzia
cas - referencia textual


Gaia: Hezkuntza eus - testu etendun
cas - texto discontinuo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu etendun
cas - texto discontinuo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu genero
cas - género textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu genero
cas - género textual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu hizkuntzalaritza / testuzko hizkuntzalaritza
cas - lingüística textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu idatzi
cas - texto escrito


Gaia: Hezkuntza eus - testu idatzien ekoizpen / testu idatziak sortze
cas - producción de textos escritos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu idatzien ekoizpen / testu idatziak sortze
cas - producción de textos escritos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu idatzien ekoizpena hobetu
cas - mejorar la producción de textos escritos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu idatzien ekoizpenaren ebaluazio
cas - evaluación de la producción de textos escritos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu irakurgarri / irakurtzeko moduko testu
cas - texto legible


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu iruzkin
cas - comentario de texto


Gaia: Literatura eus - testu iruzkin
cas - comentario de texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu jarrai
cas - texto continuo


Gaia: Hezkuntza eus - testu konplexu
cas - texto complejo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu liriko
cas - texto lírico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu maila
cas - nivel textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu mota
cas - tipo de texto


Gaia: Hezkuntza eus - testu tipologia
cas - tipología textual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu tipologia
cas - tipología textual


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu zuzenketa
cas - corrección de textos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu-ekoizpenaren aldi
cas - fase de la producción de textos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu-ekoizpenaren balioespen
cas - valoración de la producción de textos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu-erreferentzia kataforiko
cas - referencia textual catafórica


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - testu-lanketak, datu-baseak, komunikazioak
cas - tratamientos de texto, bases de datos, comunicaciones


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu-markatzaile
cas - marcador de texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testu-markatzaile
cas - marcador textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu-markatzaile
cas - marcador textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu-tipo
cas - texto-tipo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testu-tipoen katalogo
cas - catálogo de textos-tipo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testua agindutako lanari egokitze
cas - adecuación del texto a la tarea encomendada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testua bere osotasunean hartu
cas - abarcar el texto en su totalidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testua berregin
cas - reelaborar un texto


Gaia: Hezkuntza eus - testua berregite
cas - reelaboración del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testua interpretatu
cas - interpretar el texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testua ulertu
cas - comprender el texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuak euskaraz sortu
cas - producir textos en lengua vasca


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuak gaztelaniaz sortu
cas - producir textos en castellano


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuak sortu
cas - producir textos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testualitate
cas - textualidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testualitate arau
cas - norma de textualidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testualitate irizpide
cas - criterio de textualidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testualitate printzipio
cas - principio de textualidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testualizazio
cas - textualización


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren antolaketa
cas - organización del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren antolaketa eta egitura
cas - organización y estructura del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren barne-kohesio
cas - cohesión interna del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren eduki
cas - contenido del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren edukiaren funtsezko ikuspegi
cas - visión esencial del contenido del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren edukiari buruzko hausnarketa
cas - reflexión sobre el contenido del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren egitura
cas - estructura del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren egiturari buruzko alderdi
cas - cuestión relativa a la estructura del texto


Gaia: Hezkuntza eus - testuaren elaborazio / testua sortze
cas - elaboración del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren estiloaren eta erregistroaren gaineko galdera
cas - pregunta sobre el estilo y el registro del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren forma
cas - forma del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren formaren eta edukiaren gaineko hausnarketa
cas - reflexión sobre la forma y el contenido del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren formaren gainean hausnarketa egin
cas - reflexionar sobre la forma del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren formari buruzko hausnarketa
cas - reflexión sobre la forma del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren formatu
cas - formato del texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuaren gramatika
cas - gramática del texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuaren gramatika
cas - gramática textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren hartzaile
cas - destinatario del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren hartzaileari egokitu
cas - adecuarse al destinatario del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren hizkuntza-egitura / testuaren egitura linguistiko
cas - estructura lingüística del texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuaren hizkuntzalaritza
cas - lingüística del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren informaziotik abiaturik interpretatu
cas - desarrollar una interpretación a partir de la información del texto


Gaia: Hezkuntza eus - testuaren interpretazio
cas - interpretación del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren interpretazio
cas - interpretación del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren interpretazio eta berregite
cas - interpretación y reelaboración del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren laburpen
cas - resumen del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren luzera
cas - longitud del texto


Gaia: Hezkuntza eus - testuaren pedagogia
cas - pedagogía del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren ulermen orokor / testuaren ulermen global
cas - comprensión global del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren ulermen sakon
cas - comprensión profunda del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren zailtasun-maila
cas - grado de dificultad del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren zentzu orokor
cas - sentido global del texto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuaren zuzenketa
cas - corrección del texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuen arteko erlazio
cas - relación textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuen balioespen orokor
cas - valoración global de los textos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuen narrazio-egitura
cas - estructura narrativa de los textos


Gaia: Hezkuntza eus - testuinguru
cas - contexto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuinguru
cas - contexto


Gaia: Hezkuntza eus - testuinguru didaktiko
cas - contexto didáctico


Gaia: Hezkuntza eus - testuinguru esanguratsu
cas - contexto significativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuinguru esanguratsu
cas - significativo, contexto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuinguru idatzi
cas - contexto escrito


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuinguruzko / testuinguru-
cas - contextual


Gaia: Hezkuntza eus - testuinguruzko ebaluazio / ebaluazio kontestualizatu
cas - evaluación contextualizada


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuko hiztegi
cas - vocabulario del texto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - testuzko deixi
cas - deixis textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - testuzko seinale
cas - señal textual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - TICak
cas - TICs


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tilet *
cas - tilde (término general) *

* "ñ"-k tileta du
   La "ñ" tiene una tilde.


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tilet diakritiko
cas - tilde diacrítica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tinbre
cas - timbre


Gaia: Literatura eus - tinbre / hoskera
cas - timbre


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - tindagai
cas - tinte


Gaia: Hezkuntza eus - tipifikatu (ad.)
cas - tipificar


Gaia: Hezkuntza eus - tipifikatu (adj.)
cas - tipificado, da


Gaia: Literatura eus - tipo / pertsonaia-eredu
cas - tipo (teatro, cine)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tipologia
cas - tipología


Gaia: Hezkuntza eus - titulazio
cas - titulación


Gaia: Hezkuntza eus - titulazioen baliokidetasun
cas - equivalencia de titulaciones


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - titulu / gradu
cas - título (académico)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - titulu eskaera
cas - solicitud de título


Gaia: Hezkuntza eus - titulu katalogo
cas - catálogo de títulos


Gaia: Hezkuntza eus - tituludun
cas - titulado, da


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tituludunen indize
cas - índice de titulados


Gaia: Hezkuntza eus - tituluen homologazio
cas - homologación de títulos


Gaia: Hezkuntza eus - tituluen unitate
cas - unidad de títulos


Gaia: Hezkuntza eus - toki administrazio
cas - administración local


Gaia: Hezkuntza eus - toki batzorde
cas - comisión local


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - toki unitate
cas - unidad de lugar


Gaia: Hezkuntza eus - tokiko eskolatze-batzorde
cas - comisión local de escolarización


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tokiko eta nazioko ekonomiako inplikazio / inplikazioa tokiko eta nazioko ekonomian
cas - incidencia en la economía local y nacional


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tokiko hizketa
cas - habla local


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tolerante izan
cas - ser tolerante


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tolerantzia
cas - tolerancia


Gaia: Hezkuntza eus - tolerantzia giro
cas - clima de tolerancia


Gaia: Literatura eus - tonadilla / herri-doinu
cas - tonadilla


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tonema
cas - tonema


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - toniko
cas - tónico, ca


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tonu
cas - tono


Gaia: Literatura eus - tonu
cas - tono


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tonu ertain
cas - tono medio (fonética)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tonu melodiko
cas - tono melódico


Gaia: Literatura eus - tonuan kantatze / intonazio
cas - entonación (música)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - topikalizazio
cas - topicalización


Gaia: Literatura eus - topiko / betiko lelo
cas - lugar común


Gaia: Titulazioa eus - topografiako ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico topográfico


Gaia: Titulazioa eus - topografiako ingeniaritza tekniko
cas - ingeniería técnica de topografía


Gaia: Titulazioa eus - topografiako ingeniaritza teknikoko unibertsitate- eskola
cas - escuela universitaria de ingeniería técnica de topografía


Gaia: Titulazioa eus - topografian ingeniari tekniko
cas - ingeniero técnico en topografía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - toponimia
cas - toponimia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - toponimo / toki-izen
cas - topónimo


Gaia: Hezkuntza eus - traba arkitektoniko / eraikuntza oztopo
cas - barrera arquitectónica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - trabatu
cas - trabado, da


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tradizio
cas - tradición


Gaia: Literatura eus - tradizio
cas - tradición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tradiziozko
cas - tradicional


Gaia: Hezkuntza eus - tradiziozko arlo
cas - área tradicional


Gaia: Hezkuntza eus - tradiziozko jolas / ohiko jolas
cas - juego tradicional


Gaia: Literatura eus - tragedia
cas - tragedia


Gaia: Literatura eus - tragedia idazle
cas - trágico (autor)


Gaia: Literatura eus - tragiko (adj.)
cas - trágico, ca (adj.)


Gaia: Literatura eus - tragikomedia
cas - tragicomedia


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tramaren funts
cas - esencia de la trama


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tramitatutako ez-adostasun
cas - no conformidad tramitada


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tramitatutako SQR
cas - SQR tramitada


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transferentzia
cas - transferencia


Gaia: Hezkuntza eus - transformadore
cas - transformador


Gaia: Hezkuntza eus - transkribatu
cas - transcribir


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transkribatu
cas - transcribir


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transkripzio
cas - transcripción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - transkripzio
cas - transcripción


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transkripzio fonetiko
cas - transcripción fonética


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transkripzio fonologiko
cas - transcripción fonológica


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - translazio
cas - traslación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transmisio
cas - transmisión


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - transposizio
cas - transposición


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - transposizio
cas - trasposición


Gaia: Hezkuntza eus - tratamendu
cas - tratamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tratamendu formula
cas - fórmula de tratamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - tratamendu formula
cas - tratamiento, fórmula de


Gaia: Hezkuntza eus - tratu txarrak edo Bullying
cas - maltrato o Bullying


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - trazabilitate
cas - trazabilidad


Gaia: Hezkuntza eus - trebakuntza ikastaro
cas - cursillo de habilitación


Gaia: Hezkuntza eus - trebakuntza ikastaro / trebatze ikastaro
cas - curso de capacitación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - trebakuntza premia
cas - necesidad de adiestramiento


Gaia: Hezkuntza eus - trebetasun
cas - destreza


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - trebetasun
cas - destreza


Gaia: Hezkuntza eus - trebetasun eta abilezia praktikoak
cas - destrezas y habilidades prácticas


Gaia: Hezkuntza eus - trebetasun heuristiko
cas - destreza heurística


Gaia: Hezkuntza eus - trebetasun proba
cas - prueba de pericia


Gaia: Hezkuntza eus - trebetasunak eta abileziak
cas - destrezas y habilidades


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - trebetasunen araberako emaitzak / emaitzak trebetasun arabera
cas - resultados por destrezas


Gaia: Literatura eus - tremendismo
cas - tremendismo


Gaia: Titulazioa eus - trenen mantentze-lanetan teknikari
cas - técnico en mantenimiento ferroviario


Gaia: Hezkuntza eus - tresna / lanabes / bitarteko / baliabide
cas - instrumento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - trikiti
cas - trikitixa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - trilogia
cas - trilogía


Gaia: Literatura eus - trilogia
cas - trilogía


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - triptongo
cas - triptongo


Gaia: Literatura eus - trobadore (Erdi Aroa)
cas - trovador (Edad Media)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - trokelgintza eta moldeak
cas - matricería y moldes


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - tronboi
cas - trombón


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - tronpa
cas - trompa


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - tronpeta
cas - trompeta


Gaia: Literatura eus - tropo
cas - tropo


Gaia: Literatura eus - trukatze / trukaketa
cas - conmutación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - trukatze proba
cas - prueba de la conmutación


Gaia: Hezkuntza eus - truke / trukaketa
cas - intercambio


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - truke / trukaketa
cas - intercambio


Gaia: Hezkuntza eus - truke / trukatze
cas - permuta


Gaia: Hezkuntza eus - truke prozesu
cas - proceso de intercambio


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - trunkamendu
cas - truncamiento


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - tuba
cas - tuba


Gaia: Hezkuntza eus - turismo eskola
cas - escuela de turismo


Gaia: Hezkuntza eus - turismo gidaliburu / turismo gida
cas - guía de turismo (publicación)


Gaia: Hezkuntza eus - turismo gidari
cas - guía de turismo (oficio)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - turismoa eta ostalaritzako kudeaketa
cas - turismo y gestión hotelera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - turismoaren informazio eta merkaturatze
cas - información y comercialización turísticas


Gaia: Titulazioa eus - turismoaren informazioaren eta merkaturatzearen arloan teknikari
cas - técnico en información y comercialización turística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - turismoaren kudeaketa
cas - gestión de turismo


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - turismoaren marketin
cas - marketing turístico


Gaia: Titulazioa eus - turismoko enpresa eta jardueretako teknikari
cas - técnico de empresas y actividades turísticas


Gaia: Titulazioa eus - turismoko enpresa eta jardueretako teknikari-titulu
cas - título de técnico de empresas y actividades turísticas


Gaia: Titulazioa eus - turismoko informazio eta merkataritzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en información y comercialización turísticas


Gaia: Hezkuntza eus - tutore
cas - tutor, ra


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tutorearen gogobetetze
cas - satisfacción del tutor


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tutorearen informazio / tutorearen argibideak
cas - información del tutor


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tutorearentzako galdera-sorta
cas - cuestionario para el tutor


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tutoreen arteko bilera
cas - reunión de tutores


Gaia: Hezkuntza eus - tutoreen laguntza
cas - apoyo tutorial


Gaia: Hezkuntza eus - tutoreen laguntza ikasturtean zehar
cas - apoyo tutorial a lo largo del curso


Gaia: Hezkuntza eus - tutoreen lan-plan
cas - plan de trabajo de tutores


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tutoreen lan-plan
cas - plan de trabajo de tutores


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tutoretza
cas - acción tutorial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - tutoretza
cas - tutoría


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza
cas - actividad de tutoría


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza (*tutoritza)
cas - tutoría


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza / tutorearen arreta
cas - atención tutorial


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza eta aholkularitza
cas - tutoría y asesoría


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza gida
cas - guía de tutoría


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza koordinatzeko departamentu
cas - departamento de coordinación de la acción tutorial


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza plan
cas - plan de acción tutorial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tutoretza plan
cas - plan de acción tutorial


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - tutoretza saio
cas - sesión de tutoría


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretza zentro / tutoretzarako zentro
cas - centro de atención tutorial


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretzapeko urrutiko batxilergo
cas - bachillerato a distancia tutorizado


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretzarako eta hezkuntza-orientabiderako plan
cas - plan de acción tutorial y orientación educativa


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - tutoretzarako eta hezkuntza-orientabiderako plan
cas - plan de acción tutorial y orientación educativa


Gaia: Hezkuntza eus - tutoretzaren koordinazio / tutoretza koordinatze
cas - coordinación de la acción tutorial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - txalaparta
cas - txalaparta


Gaia: Hezkuntza eus - txanda
cas - turno


Gaia: Hezkuntza eus - txantiloi
cas - plantilla (patrón)


Gaia: Hezkuntza eus - txantiloi (Inform.)
cas - plantilla (Inform.)


Gaia: Literatura eus - txatal / berset (Biblia)
cas - versículo (Biblia)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - txikigarri
cas - diminutivo


Gaia: Literatura eus - txingote komedia
cas - comedia de figurón


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - txistu
cas - txistu


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - txistu mintzaira
cas - lenguaje de silbidos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - txistukari
cas - silbante


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - txosten
cas - ponencia


Gaia: Hezkuntza eus - txosten akademiko
cas - ponencia académica


Gaia: Hezkuntza eus - txosten eredu
cas - modelo de informe


Gaia: Hezkuntza eus - txosten tekniko
cas - informe técnico


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - txostenak tutoreari emate
cas - entrega de informes al tutor


Gaia: Literatura eus - txotxongilo
cas - marioneta


Gaia: Literatura eus - txotxongilo
cas - guiñol


Gaia: Literatura eus - txotxongilo antzerki
cas - teatro de marionetas


Gaia: Literatura eus - txotxongilo ikuskizun
cas - títeres


« itzuli