castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

150 emaitza aurkituta u letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - UBItik sartze
cas - acceso desde COU


Gaia: Hezkuntza eus - udal eskola
cas - escuela municipal


Gaia: Hezkuntza eus - udal jabetzako eskola-eraikin
cas - edificio escolar de propiedad municipal


Gaia: Titulazioa eus - udal justiziako idazkari
cas - secretario de la justicia municipal


Gaia: Hezkuntza eus - udal liburutegi / udaleko liburutegi
cas - biblioteca municipal


Gaia: Literatura eus - udal liburutegi / udaleko liburutegi
cas - biblioteca municipal


Gaia: Hezkuntza eus - udal ordezkari
cas - representante municipal


Gaia: Hezkuntza eus - udaleko eskola-kontseilu
cas - consejo escolar municipal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ukapen / ukazio / ezezpen
cas - negación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ukipenezko funtzio
cas - función de contacto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ukipenezko kontrolerako markatzaile
cas - marcador de control de contacto


Gaia: Hezkuntza eus - uko egin
cas - renunciar


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen / ulertze
cas - comprensión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ulermen / ulertze
cas - comprensión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ulermen aditz
cas - verbo de entendimiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ulermen ariketa
cas - comprensión, ejercicio de


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen ariketa
cas - ejercicio de comprensión


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen ataza
cas - tarea de comprensión


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen estrategia / ulermenerako estrategia
cas - estrategia de comprensión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulermen gaitasun / ulertzeko gaitasun
cas - capacidad de comprensión


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen jarduera / ulermenerako jarduera
cas - actividad de comprensión


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen maila
cas - nivel de comprensión


Gaia: Hezkuntza eus - ulermen orokor / ulermen global
cas - comprensión global


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ulermen orokor / ulermen global
cas - comprensión global


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulermen orokor / ulermen global
cas - comprensión global


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulermen orokorrerako galdera
cas - pregunta de comprensión global


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulermen prozesu
cas - proceso de comprensión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulermen-lanak zabaldu
cas - ampliar las tareas de comprensión


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulermen-maila onargarri
cas - nivel aceptable de comprensión


Gaia: Hezkuntza eus - ulermenezko irakurketa
cas - lectura comprensiva


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ulermenezko irakurketa
cas - lectura comprensiva


Gaia: Hezkuntza eus - ulertu
cas - comprender


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ulertzeko gaitasun
cas - capacidad de entender


Gaia: Literatura eus - ultraismo
cas - ultraísmo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ultrazuzenketa
cas - ultracorrección


Gaia: Literatura eus - umore
cas - humor


Gaia: Literatura eus - umore beltz
cas - humor negro


Gaia: Literatura eus - umore komedia / umorezko komedia
cas - comedia de humor


Gaia: Literatura eus - umorezko eleberri
cas - novela de humor


Gaia: Literatura eus - umorezko eleberri
cas - humor, novela de


Gaia: Hezkuntza eus - une jakin bateko ebaluazio
cas - evaluación en un momento concreto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - une-uneko
cas - instantáneo, nea


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - uneko aditz-aspektu
cas - aspecto verbal instantáneo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - uneko aspektu
cas - aspecto momentáneo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - unibertsalen teoria
cas - teoría de los universales


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsalizazio
cas - universalización


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate
cas - universidad


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate aurreko ikasturte
cas - curso preuniversitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate barruti
cas - distrito universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate eskola
cas - escuela universitaria


Gaia: Titulazioa eus - unibertsitate eskola
cas - escuela universitaria


Gaia: Titulazioa eus - unibertsitate eskola politekniko
cas - escuela universitaria politécnica


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate hedapen
cas - extensión universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate ikastetxe / unibertsitateko ikasle-egoitza
cas - colegio universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate institutu / institutu unibertsitario
cas - instituto universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate kontseilu
cas - consejo de universidades


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate maila / maila unibertsitario
cas - nivel universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate prestakuntza
cas - formación universitaria


Gaia: Titulazioa eus - unibertsitate-eskoletako ikasketak
cas - estudios en escuelas universitarias


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate-hedapenerako ikastaro
cas - curso de extensión universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitate-hedapenerako ikastaro
cas - extensión universitaria, curso de


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateak koordinatzeko kontseilu
cas - consejo de coordinación universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatean sartze / unibertsitaterako sarbide
cas - acceso a la universidad


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatean sartzeko eskaera arrunt
cas - solicitud ordinaria de ingreso en la universidad


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatean sartzeko proba (USP)
cas - prueba de acceso a la universidad (PAU)


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatearen erreformarako lege (UEL)
cas - ley de reforma universitaria (LRU)


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateen zuzendaritza
cas - dirección de universidades


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateetako gobernu-batzar
cas - junta de gobierno de las universidades


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko aukera
cas - opción universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko diplomadun-titulu
cas - título universitario de diplomado


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko fakultate
cas - facultad universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko ikasketa berriak
cas - nuevas enseñanzas universitarias


Gaia: Titulazioa eus - unibertsitateko ikasketak / ikasketa unibertsitarioak
cas - estudios universitarios


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko ikasle / ikasle unibertsitario
cas - alumno universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko irakaskuntza / irakaskuntza unibertsitario
cas - enseñanza universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko irakasleen kidego
cas - cuerpo de profesores de universidad


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko karrera / karrera unibertsitario
cas - carrera universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko lizentziadun-titulu
cas - título universitario de licenciado


Gaia: Titulazioa eus - unibertsitateko lizentziadunaren titulu
cas - título de licenciado universitario/a


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko tituludun
cas - titulado universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitateko urrutiko ikasketak
cas - enseñanzas universitarias a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatera bideratzeko ikasturte
cas - curso de orientación universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatera sartzeko kurtso
cas - curso de acceso a la universidad


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatez kanpoko / ez-unibertsitario
cas - no universitario


Gaia: Titulazioa eus - unibertsitatez kanpoko goi mailako ikasketak
cas - estudios superiores no universitarios


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatez kanpoko irakaskuntza / irakaskuntza ez-unibertsitario
cas - enseñanza no universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatez kanpoko irakaslanaren funtzio publiko / irakaslanaren funtzio publiko ez-unibertsitario
cas - función pública docente no universitaria


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatez kanpoko irakasleak / irakasle ez-unibertsitarioak
cas - personal docente no universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatez kanpoko irakasleen atal
cas - sección de personal docente no universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unibertsitatez kanpoko maila / maila ez-unibertsitario
cas - nivel no universitario


Gaia: Hezkuntza eus - unitate
cas - unidad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - unitate
cas - unidad


Gaia: Hezkuntza eus - unitate arrunt
cas - unidad ordinaria


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - unitate didaktiko
cas - unidad didáctica


Gaia: Hezkuntza eus - unitate misto
cas - unidad mixta


Gaia: Hezkuntza eus - unitate publiko
cas - unidad pública


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - unitate zentzudun
cas - unidad con sentido


Gaia: Titulazioa eus - unitate-buru / unitateko buru
cas - jefe de unidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ur, gas eta elektrizitate
cas - agua, gas y electricidad


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - uren kontrol bakteriologiko
cas - control bacteriológico de aguas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - uren tratamendu
cas - tratamiento de aguas


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ureztatze sistemak eta nekazaritza-lurren azterketa
cas - sistemas de riego y estudio de suelos agrarios


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ureztatzeak, lurrak hobetzea, saneamendua
cas - riegos, mejora de suelos, saneamiento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - urkari / likido
cas - líquido, da


Gaia: Literatura eus - Urrezko Aro
cas - Edad de Oro


Gaia: Literatura eus - Urrezko Mende
cas - Siglo de Oro


Gaia: Hezkuntza eus - urritasun
cas - minusvalía


Gaia: Hezkuntza eus - urritasun / ezgaitasun
cas - discapacidad


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - urritasun / ezgaitasun
cas - discapacidad


Gaia: Hezkuntza eus - urritasun psikiko
cas - discapacidad psíquica


Gaia: Hezkuntza eus - urritasuna duen ikasle / ikasle urritu
cas - alumno con discapacidad


Gaia: Hezkuntza eus - urritasunak dituzten pertsonak ez baztertze / pertsona urrituak ez baztertze
cas - no discriminación de personas con discapacidad


Gaia: Hezkuntza eus - urritu psikiko
cas - disminuido psíquico


Gaia: Hezkuntza eus - urritu psikikoen hezitzaile
cas - educador de disminuidos psíquicos


Gaia: Hezkuntza eus - urruneko modalitate
cas - modalidad a distancia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - urrunerako asimilazio
cas - asimilación a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko
cas - a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko batxilergo
cas - bachillerato a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko batxilergo institutu
cas - instituto de bachillerato a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko batxilergoko ikasketak
cas - enseñanzas de bachillerato a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko batxilergoko Nafarroako institutu (UBNI)
cas - instituto navarro de bachillerato a distancia (INABAD)


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko hezkuntza
cas - educación a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko hezkuntzako ikastetxe pribatu (UHIPR)
cas - centro privado de educación a distancia (CPRED)


Gaia: Hezkuntza eus - Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazional (UHUN)
cas - Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko hizkuntza-eskola ofizial (UHEO)
cas - escuela oficial de idiomas a distancia (EOID)


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko ikastaro
cas - curso a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko irakaskuntza
cas - enseñanza a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko irakaskuntzako ikastetxe
cas - centro de enseñanza a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko LOGSE batxilergo
cas - bachillerato LOGSE a distancia


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - urrutiko metatesi
cas - metátesis a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko oinarrizko hezkuntza
cas - educación básica a distancia


Gaia: Hezkuntza eus - urrutiko oinarrizko hezkuntzako ikastetxe (UOHI)
cas - centro de educación básica a distancia (CEBAD)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - urteko aurrekontu ekonomiko
cas - presupuesto económico anual


Gaia: Hezkuntza eus - urteko errenta
cas - renta anual


Gaia: Hezkuntza eus - urteko oroitidazki
cas - memoria anual


Gaia: Hezkuntza eus - urteko plan
cas - plan anual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - urteko plan
cas - plan anual


Gaia: Hezkuntza eus - urteko plan orokor (UPO)
cas - plan general anual (PGA)


Gaia: Hezkuntza eus - urteko programazio orokor (UPO)
cas - programación general anual (PGA)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - urteko programazio orokor (UPO)
cas - programación general anual (PGA)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - urteko programazio orokorrean sartutako urteko plan
cas - plan anual incluido en la programación general anual


Gaia: Hezkuntza eus - urteko txosten
cas - informe anual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - USPetako gaindituen indize (selektibitate)
cas - índice de aprobados P.A.U. (selectividad)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - ustezko geroaldi
cas - futuro de conjetura


Gaia: Hezkuntza eus - ustiapen / esplotazio
cas - explotación (acción)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ustiapen / esplotazio
cas - explotación (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - ustiategi
cas - explotación (lugar)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - ustiategien kudeaketa informatikaren laguntzaz
cas - gestión de explotaciones con apoyo informático


Gaia: Hezkuntza eus - uzte
cas - abandono


Gaia: Hezkuntza eus - uzte / eskuordetze
cas - delegación


« itzuli