castellano
Nafarroako Gobernua - Hezkuntza Departamentua

Hezkuntzako Hiztegia / Diccionario de Enseñanza

Terminoen bilatzailea Aurkezpena Nola funtzionatzen duen Loturak Hiztegia pdf-n Kontaktua

Bilaketaren emaitzak

307 emaitza aurkituta z letrarekin

Gaia: Hezkuntza eus - zabalkunderako bide
cas - medio de difusión


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zahar
cas - antiguo


Gaia: Hezkuntza eus - zahar etxe
cas - centro de tercera edad


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zaharkitu
cas - obsoleto


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zaharkitutako dokumentu / dokumentu zaharkitu
cas - documento obsoleto


Gaia: Hezkuntza eus - zailtasun
cas - dificultad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zailtasun bereziko ikaskuntza
cas - aprendizaje de especial dificultad


Gaia: Hezkuntza eus - zailtasun bereziko lanpostu
cas - plaza de especial dificultad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zailtasun enpiriko
cas - dificultad empírica


Gaia: Hezkuntza eus - zailtasun maila
cas - grado de dificultad


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zailtasun maila
cas - grado de dificultad


Gaia: Hezkuntza eus - zailtasunezko lanpostu
cas - plaza de difícil desempeño


Gaia: Titulazioa eus - zainketako langile
cas - operario celador


Gaia: Hezkuntza eus - zaintza
cas - custodia


Gaia: Hezkuntza eus - zaintza / zainketa
cas - guardia


Gaia: Hezkuntza eus - zaintza koaderno
cas - cuaderno de guardias


Gaia: Hezkuntza eus - zaintza ordu / jagoletza ordu
cas - hora de guardia


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zaintza plan
cas - plan de guardias


Gaia: Hezkuntza eus - zaintzaile
cas - cuidador, ra


Gaia: Hezkuntza eus - zaintzak erregistratzeko asteko koaderno
cas - cuaderno de guardias de registro semanal


Gaia: Hezkuntza eus - zaintzako irakasle / irakasle jagole
cas - profesor de guardia


Gaia: Hezkuntza eus - zaintzen ordutegi orokor
cas - horario general de guardias


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantza
cas - duda


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko
cas - dubitativo, va


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko adberbio
cas - adverbio de duda


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko esakune
cas - enunciado de duda


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko esakune
cas - enunciado dubitativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko perpaus / duda perpaus
cas - oración de duda


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko perpaus / duda perpaus
cas - oración dubitativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zalantzazko perpaus-modalitate
cas - modalidad oracional dubitativa


Gaia: Literatura eus - zalduntza eleberri
cas - novela caballeresca


Gaia: Literatura eus - zalduntza eleberri
cas - novela de caballería (caballeresca)


Gaia: Literatura eus - zalduntza eleberri
cas - caballeresca (novela)


Gaia: Literatura eus - zalduntza eleberri
cas - caballería (novela)


Gaia: Literatura eus - zalduntza liburu
cas - libro de caballería(s)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zaletasunak adierazi
cas - expresar gustos


Gaia: Hezkuntza eus - zaletasunen praktika
cas - práctica de aficiones


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zango-biola
cas - viola de gamba


Gaia: Literatura eus - zapo erdara / ahuntz erdara / mordoilo
cas - jerigonza


Gaia: Literatura eus - zarabanda
cas - zarabanda


Gaia: Hezkuntza eus - Zaragozako Unibertsitate (UZ)
cas - Universidad de Zaragoza (UZ)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zaraitzuera
cas - salacenco (dialecto del euskera)


Gaia: Literatura eus - zarzuela
cas - zarzuela


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zati
cas - fragmento


Gaia: Literatura eus - zazpi silabako / heptasilabo
cas - heptasílabo


Gaia: Hezkuntza eus - zehapen
cas - sanción


Gaia: Hezkuntza eus - zehapen neurri
cas - medida disciplinaria


Gaia: Hezkuntza eus - zehapen parte
cas - parte de sanción


Gaia: Hezkuntza eus - zehapena betetze
cas - cumplimiento de sanción


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zehar-flauta / zeharkako flauta
cas - flauta travesera


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zehar-galdera
cas - indirecta, interrogativa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zehar-galdera
cas - oración interrogativa indirecta


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako ardatz
cas - eje transversal


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako azterketa
cas - estudio transversal


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako ebaluazio
cas - evaluación indirecta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako estilo
cas - indirecto, estilo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako estilo
cas - estilo indirecto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zeharkako estilo
cas - estilo indirecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako estilo libre
cas - estilo indirecto libre


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako gai
cas - tema transversal


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zeharkako gai
cas - tema transversal


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako gaietarako eta balioetarako aholkulari
cas - asesor de temas transversales y valores


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zeharkako gaitasun
cas - competencia transversal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako galde-perpaus
cas - interrogativa indirecta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako galde-perpaus oso
cas - interrogativa indirecta total


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako galde-perpaus partzial
cas - interrogativa indirecta parcial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako galdera
cas - interrogación indirecta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako galdera
cas - pregunta indirecta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako harridurazko perpaus
cas - oración exclamativa indirecta


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako jarduera
cas - actividad transversal


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako metodologia
cas - metodología transversal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako modifikatzaile
cas - modificador indirecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako objektu
cas - objeto indirecto


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako osagarri
cas - indirecto, complemento


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeharkako osagarri
cas - complemento indirecto


Gaia: Hezkuntza eus - zeharkako tratamendu
cas - tratamiento transversal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zehatz
cas - concreto, ta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zehaztaile
cas - especificativo, va


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zehaztapen (ZH)
cas - especificación (SP)


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zehaztapen taula
cas - tabla de especificación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zehaztu
cas - determinar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeiharreko
cas - oblicuo, cua


Gaia: Hezkuntza eus - zein kidegotako...
cas - cuerpo al que pertenece


Gaia: Literatura eus - zeinu (Hizkl.)
cas - signo (Ling.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeinu / marka
cas - signo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeinu arbitrario
cas - signo arbitrario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeinu mintzaira
cas - lenguaje de signos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeinu sistema
cas - sistema de signos


Gaia: Titulazioa eus - zeinu-hizkuntza interpretatzen duen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en interpretación de la lengua de signos


Gaia: Titulazioa eus - zeinu-hizkuntzaren interprete
cas - intérprete de lengua de signos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeinuaren arbitrariotasun
cas - arbitrariedad del signo


Gaia: Literatura eus - zejel
cas - zéjel


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zeltiera
cas - céltico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zenbait ataza egoki egin
cas - llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada


Gaia: Hezkuntza eus - zenbait urtetako plan
cas - plan plurianual


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zenbait urtetako plan estrategiko
cas - plan estratégico de carácter plurianual


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zenbakitze
cas - numeración


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko adjektibo / adjektibo zenbatzaile
cas - adjetivo numeral


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko adjektibo biderkatzaile
cas - adjetivo numeral multiplicativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko adjektibo kardinal
cas - adjetivo numeral cardinal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko adjektibo kardinal
cas - numeral cardinal, adjetivo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko adjektibo ordinal
cas - adjetivo numeral ordinal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko adjektibo zatikiar
cas - adjetivo numeral fraccionario


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbakizko izenordain
cas - pronombre numeral


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zenbakizko kontrol
cas - control numérico


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zenbakizko kontrola (makina erabiltzea ordenagailu-programen bidez)
cas - control numérico (manejo de máquina mediante programas de ordenador)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zenbakizko kontrola zurgintzako makineriari aplikatua (makina erabiltzea ordenagailu-programen bidez)
cas - control numérico (manejo de máquinas mediante programas de ordenador) aplicado a la maquinaria de madera


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zenbakizko problema
cas - problema numérico


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbatzaile
cas - cuantificador


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbatzaile kardinal
cas - numeral cardinal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zenbatzaile ordinal
cas - numeral ordinal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zentral / erdiko
cas - central


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zentsoko biztanleria
cas - población censal


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zentzu desberdintasun
cas - diferencia de sentido


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zentzu orokor / zentzu global
cas - sentido global


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zentzu peioratibo
cas - sentido peyorativo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zentzu peioratibo
cas - peyorativo, sentido


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zentzu transferentzia
cas - transferencia de los sentidos


Gaia: Hezkuntza eus - zentzumen hautemate
cas - percepción sensorial


Gaia: Hezkuntza eus - zentzumen jolas
cas - juego sensorial


Gaia: Hezkuntza eus - zentzumen urritasun
cas - discapacidad sensorial


Gaia: Hezkuntza eus - zentzumenez kanpoko hautemate
cas - percepción extrasensorial


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zeramika artistiko
cas - cerámica artística


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zeramika teknikak
cas - técnicas cerámicas


Gaia: Titulazioa eus - zeramikagintzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en desarrollo y fabricación de productos cerámicos


Gaia: Titulazioa eus - zeramikagintzan teknikari
cas - técnico en operaciones de fabricación de productos cerámicos


Gaia: Hezkuntza eus - zeramikako goi mailako ikasketak
cas - estudios superiores de cerámica


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu
cas - servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzu
cas - servicio


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu aktibo / jarduneko zerbitzu
cas - servicio activo


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu arlo
cas - sector servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu bereziak
cas - servicios especiales


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu eginkizun (hezkuntza)
cas - comisión de servicios (educación)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzu elkartu
cas - servicio asociado


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu eman
cas - prestar servicio


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu espezializatu
cas - servicio especializado


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzu gutun / zerbitzuen gutun
cas - carta de servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu osagarri
cas - servicio complementario


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzu plan
cas - plan de servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu urte
cas - año de servicio


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu zentral
cas - servicio central


Gaia: Titulazioa eus - zerbitzu-buru / zerbitzuko buru
cas - jefe de servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzu-ematearen zehaztapen
cas - especificación de la prestación del servicio


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzu-planaren jarraipen eta ebaluazio
cas - seguimiento y evaluación del plan de servicios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzua emate / zerbitzu-emate
cas - prestación del servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzua ematearen kontrol
cas - control de la prestación del servicio


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzuaren beharrak
cas - necesidades del servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzuaren erabiltzaile
cas - usuario del servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzuaren zehaztapen
cas - especificación del servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzuen gutuna kudeatzeko prozesu
cas - proceso gestión de la carta de servicios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzuen gutuna prestatze
cas - elaboración de la carta de servicios


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerbitzuen gutunaren kudeaketa
cas - gestión de la carta de servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzuen urteko plan
cas - plan anual de servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzuen zuzendaritza
cas - dirección de servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzuetako langileak
cas - personal de servicios


Gaia: Hezkuntza eus - zerbitzutik bereizi
cas - separado del servicio


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zeregin
cas - objeto


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zereginari egokitze / atazari egokitze
cas - adecuación a la tarea


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zergati
cas - causa


Gaia: Hezkuntza eus - zergati / eragin / jatorri / arrazoi
cas - causa


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zero morfema
cas - morfema cero


Gaia: Hezkuntza eus - zerrenda
cas - lista


Gaia: Hezkuntza eus - zerrenda
cas - listado


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zerrenda (ZE)
cas - listado (LI)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zesura
cas - cesura


Gaia: Literatura eus - zeugma
cas - zeugma


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia / jakintza
cas - ciencia


Gaia: Titulazioa eus - zientzia aplikatuak
cas - ciencias aplicadas


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia aplikatuetako unibertsitate-institutu
cas - instituto universitario de ciencias aplicadas


Gaia: Titulazioa eus - zientzia esperimentalak eta osasun-zientziak
cas - ciencias experimentales y de salud


Gaia: Titulazioa eus - zientzia fakultate
cas - facultad de ciencias


Gaia: Literatura eus - zientzia fikzio
cas - ficción, ciencia


Gaia: Literatura eus - zientzia fikzio
cas - ciencia ficción


Gaia: Literatura eus - zientzia fikziozko eleberri
cas - novela de ciencia ficción


Gaia: Literatura eus - zientzia fikziozko eleberri
cas - ciencia ficción, novela de


Gaia: Titulazioa eus - zientzia fisikoak
cas - físicas


Gaia: Titulazioa eus - zientzia fisikoak
cas - ciencias físicas


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia laborategi
cas - laboratorio de ciencias


Gaia: Titulazioa eus - zientzia politikoetan eta administrazio-zientzietan lizentziadun
cas - licenciado en ciencias políticas y de la administración


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia- eta matematika-esparru / esparru zientifiko-matematiko
cas - ámbito científico-matemático


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia- eta teknika-esparru / esparru zientifiko-tekniko
cas - ámbito científico-técnico


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia- eta teknika-ikasketen ikastetxe
cas - centro de enseñanzas científicas y técnicas


Gaia: Hezkuntza eus - zientzia- eta teknologia-esparru / esparru zientifiko-teknologiko
cas - ámbito científico-tecnológico


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zientziak
cas - ciencias


Gaia: Titulazioa eus - zientziak
cas - ciencias


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zientziak eta ingeniaritza
cas - ciencias e ingeniería


Gaia: Titulazioa eus - zientziak eta teknologia elektrikoa
cas - ciencias y tecnología eléctrica


Gaia: Hezkuntza eus - zientziak eta teknologia modalitate
cas - modalidad de ciencias y tecnología


Gaia: Hezkuntza eus - zientziako curriculum-aukera / curriculumeko aukera zientifiko
cas - opción curricular científica


Gaia: Hezkuntza eus - zientziaren eta teknikaren esparru
cas - ámbito de la ciencia y de la técnica


Gaia: Hezkuntza eus - zientziaren eta teknologiaren esparru
cas - ámbito de la ciencia y de la tecnología


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zientziaren historia
cas - historia de la ciencia


Gaia: Hezkuntza eus - zientzien batxilergo
cas - bachillerato de ciencias


Gaia: Hezkuntza eus - zientzien eta ingeniaritzaren ibilbide
cas - itinerario de ciencias e ingeniería


Gaia: Hezkuntza eus - ziklo
cas - ciclo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - ziklo bukaerako barne-ebaluazio
cas - evaluación interna de fin de ciclo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zikloen iraupen
cas - duración de los ciclos


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zikloko helburu
cas - objetivo del ciclo


Gaia: Hezkuntza eus - zikloko koordinatzaile
cas - coordinador de ciclo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zikloko proba
cas - prueba de ciclo


Gaia: Hezkuntza eus - zikloko talde
cas - equipo de ciclo


Gaia: Literatura eus - Zilarrezko Mende *
cas - Siglo de Plata *

* 27ko Belaunaldia bezala ere ezagutua
   También llamada así La Generación del 27


Gaia: Hezkuntza eus - zinpeko aitorpen
cas - declaración jurada


Gaia: Titulazioa eus - zinpeko interprete
cas - intérprete jurado


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zirkuitu elektronikoen bidezko erregulazio eta kontrol (diseinua, muntaketa eta mantentze-lan)
cas - regulación y control con circuitos electrónicos (diseño, montaje y mantenimiento)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zirkuitu integratuak
cas - circuitos integrados


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zirkuituen diseinu eta muntaketa
cas - diseño y montaje de circuitos


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zirkular
cas - circular


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zirkunflexu
cas - circunflejo


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zirkunstantzial
cas - circunstancial


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zirriborro
cas - esbozo


Gaia: Hezkuntza eus - ziurtagiri / egiaztagiri / agiri
cas - certificado


Gaia: Hezkuntza eus - ziurtagiri ofizial
cas - certificado oficial


Gaia: Hezkuntza eus - ziurtagiriak eta diplomak
cas - certificados y diplomas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - ziurtapenerako erakunde
cas - organismo de certificación


Gaia: Hezkuntza eus - ziurtatu
cas - asegurar


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zizipaza
cas - ceceo


Gaia: Hezkuntza eus - zonifikazio
cas - zonificación


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zorrotz
cas - agudo, da


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zorroztasun
cas - rigor


Gaia: Hezkuntza eus - zorroztasun akademiko
cas - rigor académico


Gaia: Literatura eus - zortzi silabako / oktosilabo
cas - octosílabo


Gaia: Literatura eus - zortzidun / zortziko (Poes.)
cas - octava (Poes.)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuberera
cas - dialecto suletino


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuberera
cas - suletino (dialecto del euskera)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuberera (euskalkia)
cas - euskera suletino (dialecto)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuhaitzen eritasunen kontrako neurriak eta tratamendu
cas - prevención y tratamiento de las enfermedades de los árboles


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuketa
cas - voseo


Gaia: Literatura eus - zulogune
cas - foso


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuntz optikoen bidezko komunikazioak
cas - comunicaciones con fibras ópticas


Gaia: Hezkuntza eus - zur adar
cas - rama madera


Gaia: Titulazioa eus - zura eta kortxoa eraldatzen dituen teknikari
cas - técnico en transformación de madera y corcho


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuraren eraikuntza industrial
cas - construcción industrial de la madera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zurgintza
cas - madera


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zurgintza eta altzarigintza
cas - producción de madera y mueble


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zurgintza eta altzarigintza
cas - madera y mueble


Gaia: Titulazioa eus - zurgintza eta altzarigintza industrialean teknikari
cas - técnico en fabricación industrial de carpintería y mueble


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zurgintza, altzarigintza eta artelazkigintza
cas - madera, mueble y corcho


Gaia: Titulazioa eus - zurgintzako eta altzariak egin eta instalatzeko laguntzaile
cas - ayudante de carpintería y de fabricación e instalación de muebles


Gaia: Titulazioa eus - zurgintzako eta altzarigintzako produktuak garatzen dituen goi mailako teknikari
cas - técnico superior en desarrollo de productos en carpintería y mueble


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zurgintzako eta altzarigintzako produktuen garapen
cas - desarrollo de productos en carpintería y mueble


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zurgintzako eta altzarigintzako prozesuak eta produktuak
cas - procesos y productos en madera y mueble


Gaia: Titulazioa eus - zurgintzako laguntzaile
cas - ayudante de carpintería


Gaia: Titulazioa eus - zurgintzako langile
cas - operario de carpintería


Gaia: Titulazioa eus - zurgintzan eta altzarigintzan goi mailako teknikari
cas - técnico superior en producción de madera y mueble


Gaia: Titulazioa eus - zurgintzan eta altzarigintzan teknikari
cas - técnico en producción de madera y mueble


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuzen
cas - recto, ta


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuzen
cas - directo, ta


Gaia: Hezkuntza eus - zuzenbide
cas - derecho (ciencia)


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuzenbide arrunta eta kontabilitatearen eta merkataritzako posta-trukearen nozioak
cas - derecho usual y nociones de contabilidad y correspondencia comercial


Gaia: Titulazioa eus - zuzenbide fakultate
cas - facultad de derecho


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuzenbide kanoniko
cas - derecho canónico


Gaia: Hezkuntza eus - zuzenbide komuneko arau
cas - norma de derecho común


Gaia: Titulazioa eus - zuzenbide lizentziadun
cas - licenciado en derecho


Gaia: Titulazioa eus - zuzenbide lizentziatura
cas - licenciatura en derecho


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuzenbide zibil
cas - derecho civil


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuzenbide zibil/Espainiako egitura ekonomiko
cas - derecho civil/estructura económica de España


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendari
cas - directivo, va (sust.)


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendari
cas - director, ra


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendari alboko
cas - director adjunto


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendari kargu
cas - cargo de director


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendari pedagogiko
cas - director pedagógico


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendariak hautatzeko prozedura
cas - procedimiento de selección de directores


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendariaren aukeraketa
cas - designación del director


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendarien hautaketa / zuzendariak hautatze
cas - selección de directores


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendariorde
cas - vicedirector, ra


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendariorde
cas - subdirector, ra


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza
cas - dirección


Gaia: Arloak, irakasgaiak, gaiak, moduluak eus - zuzendaritza aplikatu
cas - dirección aplicada


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza funtzio / zuzendaritza lan
cas - función directiva


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza jarduera
cas - actividad de dirección


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza kargu
cas - cargo directivo


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza kontseilu
cas - consejo de dirección


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza organo
cas - órgano de dirección


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza pedagogiko
cas - dirección pedagógica


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza talde
cas - equipo directivo


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza zentro
cas - centro directivo


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza- / zuzendaritzako
cas - directivo, va (adj.)


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza-funtzioa balioesteko plan
cas - plan para la valoración de la función directiva


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza-lanaren ebaluazio
cas - evaluación de la función directiva


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritza-proiektuaren balioespen
cas - valoración del proyecto de dirección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzendaritzak berrikuspenak egin
cas - llevar a cabo las revisiones por la dirección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzendaritzak berrikuste
cas - revisión por la dirección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzendaritzako kide
cas - miembro de la dirección


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritzako langileak
cas - personal directivo


Gaia: Hezkuntza eus - zuzendaritzan edo koordinazioan emandako ordu
cas - hora dedicada a función directiva o de coordinación


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzendaritzaren erantzukizun
cas - responsabilidad de la dirección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzendaritzaren konpromiso
cas - conpromiso de la dirección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzendaritzaren ordezkari
cas - representante de la dirección


Gaia: Hezkuntza eus - zuzeneko ebaluazio
cas - evaluación directa


Gaia: Hezkuntza eus - zuzeneko hezkuntza-arreta
cas - atención educativa directa


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zuzeneko informazio
cas - información directa


Gaia: Hezkuntza eus - zuzenketa (ekintza)
cas - corrección (acción)


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuzenketa (ekintza)
cas - corrección (acción)


Gaia: Hezkuntza eus - zuzenketa (nolakotasuna)
cas - corrección (cualidad)


Gaia: Hezkuntza eus - zuzenketa gramatikal
cas - corrección gramatical


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zuzenketa irizpide
cas - criterio de corrección


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzenketa neurri
cas - medida correctiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzenketa-ekintzak burutze
cas - ejecución de acciones correctivas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzenketa-ekintzen zehaztapen
cas - determinación de acciones correctivas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzenketako ekintzen txosten
cas - informe de acciones correctivas


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzenketarako mantentze-lan
cas - mantenimiento correctivo


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzenketarako mantentze-lanaren erregistro
cas - registro del mantenimiento correctivo


Gaia: Hezkuntza sistemaren ebaluazioa eus - zuzentasun
cas - corrección


Gaia: Hizkuntzalaritza eus - zuzentasun (ezaugarria)
cas - corrección (característica)


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzentze ekintza / zuzentzeko ekintza
cas - acción correctiva


Gaia: Kalitatea kudeatzeko sistema eus - zuzentze ekintza / zuzentzeko ekintza
cas - acción correctora


« itzuli